Et profilbilde

Ekstern uten utbetaling
Anna Stråtveit Songe-Møller { "honorific-suffix": "Ekstern uten utbetaling", "fn": "Anna Stråtveit Songe-Møller", "tel": "Telefon: 51833482", "email": "anna.songe-moller@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HL K-221
Tlf priv/mob 95740916

Diverse

Priser:

Stavanger Forumsformidlingspris 2000 og

Stavanger Forumsformidlingspris 2008 

Læringsmiljøprisen 2011 ved Universitetet i Stavanger

Høgere grads eksamen: Cand. phil.;

2-årig lærerutdanning, Elverum Lærerskole 1972

Grunnfag idrett, Elverum Lærerskole 1973

Mellomfag idrett, Norges Idretts Høgskole, Oslo 1974

Halvårseining drama, Stavanger Lærerhøgskole 1985

Grunnfag drama, Bergen lærerhøgskole 1988

Eksamen i statestikk og kvantitativ forskningsmetode, hovedfagstudie i pedagogikk 1990

Hovedfag, Institutt for film, drama og teater, Universitetet i Trondheim 1993

Grunnutdanning i Psykodrama, Norsk Psykodrama Institutt 1998

Doktorandkurs, Kvalitativ metode, 10 poengskurs ved Forskarutbildingen i pedagogikk, Gøteborg Universitet 1998

Forskningsområder

Kunstneriske  forskningsprosjekter:

 

Kunstprosjektet/forskningsprosjektet: ?Å være medborger i et flerkulturelt samfunn?

er et prosjekt som anvender en viderutvikling av teaterformen ?De undertryktes teater (DUT)? av Augusto Boal, kalt Solidaritetsforumteater (SFT). Deltakere er dramastudenter ved UiS og PPU-studenter ved HiO og asylsøkere/innvandrere og flykninger. Prosjektets samarbeidspartnere har vært Muslimsk kvinneforening,  Internasjonalt Hus i Stavanger  vår 2005, Rogalandsprosjektet mot tvangsekteskap, Internasjonalt Hus og Johannes Læringssenter  høst 2005, Dale asylmottak vår 2006 og vår 2007, Johannes -  og Sandnes Læringssenter vår 2008, Sandnes Læringssenter vår 2009, Rosenhof Voksenopplæring, Johannes- og Sandnes Læringsenter  vår 2010, Hellerud videregående skole høst 2010, Bergeland Vidergående avdel. Tasta høsten 2011, Johannes Læringssenter vår 2011, 2012 og 2013 og Rosenhof Voksenopplæring vår 2011, 2012 og 2013. Resursstøtte til forskningsprosjektet: EU- midler 2004-2006,  HiO ? Interkult 2010-2011, IMD Innvandrings- og mangfoldsdirektoratet 2010-2011, Regionalt forskningsfond Vestlandet 2010-2011 og UiS og HiO. Prosjektmedarbeider Bjerkestrand, HiO. Tilsammen 22 teaterforestillinger i Oslo og Stavanger. 

 

Kunstnerisk ansvarlig for Pasjon2000 m. medansvarlig Arnstad

Kunstnerisk ansvarlig for Pasjon2004 m. medansvarlig Arnstad

Kunstnerisk ansvarlig for Pasjon2008

Pasjon sine nettsider finnes på følgende adresse: www.pasjon.no   

 

Pasjon 2000. Et middelalder prosjekt, et millenniums prosjekt med et Mysteriespill i Stavanger Domkirke, Undertegnede var prosjektleder, ideutvikler, regissør, manusforfatter og økonomisk ansvarlig m.medarbeider for hele prosjektet. Tid: Uken før påske. Pasjon 2000 ble en suksess og Stavanger kommunes formannskap bestemte at byen ønsket å bli Pasjonspillby og at Pasjon skulle komme igjen hvert 4. år. Budsjettet var på 1,3 mill

Pasjon 2004. Et middelalderprosjekt. 800 aktører deltok. Prosjektet fant sted uken før påske i 2004. Prosjektet bestod av 7 underprosjekter:Undertegnede var prosjektutvikler og formaliserte prosjektet gjennom Stiftelsen Pasjon, var kunstnerligansvarlig for alle syv del- prosjekter og var manusforfatter og regissør for mysteriespillet ?En fortelling om Jesus? m. medarbeider. Prosjektet ble en stor suksess og ble sett av ca. 30 tusen mennesker. Budsjettet var på 2,3 mill.

Pasjon08. Middelalderprosjekt. Det største barne- og ungdomsprosjektet i Stavanger, da Stavanger var Europeisk kulturhovedstad 2008. Prosjektet involverte både profesjonelle utøvere både kunstnerisk og teknisk, amatører, skoleelever fra grunnskole og videregående skole, studenter fra Universitetet og internasjonale gjesteartister fra Tanzania. Samarbeidspartnere var bl.a Rogaland Teater, Universitetet i Stavanger, Stavanger kommune, Norsk kulturråd, Stavanger Domkirke og Stavanger 2008. I tillegg arbeidet over 1000 skolebarn med sine egne forestillinger og uttrykk knyttet til pasjonsprosjektet og skolens pensum. Til sammen var det ca. 2000 aktører. Tidsperioden 5.?13. mars 2008. Budsjett 4,3 mill. Undertegnede var kunstnerisk ansvarlig og prosjektutvikler. 

Minerva-prosjektet. Er et EU- prosjektet, et nettbasert prosjekt som startet i 2004 og ble ferdig i sept. 2006.?You can Act You`ll see the Change. A handbook inspired by Augsto Boal for using culture for yourselves! www.achandchange.eu  

Samtidskunst prosjekt. Jeg har vært prosjektkoordinator for ?Samtidig med tiden?. Prosjektet var en del av den kulturelle skolesekken og et samarbeidsprosjekt med Stavanger Kommune, Stavanger symfoniorkester, Rogaland Teater og Rogaland Kunstmuseum. Et kulturtilbud til ungdomstrinnet i Kulturbyen Stavanger. Utvalgte kunstnere som elevene skulle møte var: forfatter Jon Fosse, komponist: Rolf Walin og kunstneren Antony Gormly. Et 3-årig prosjekt. Start 2005, høst avslutning 2008, vår. 

Nota-prosjekt. I 2006, underviste jeg i acting and directing i Tanzania ved Bagamoyo College of Art. Mitt mandat var å undervise, lage tre teaterproduksjoner og markedsføre Bagamoyo College of Art. Nota-prosjektet er et samarbeidsprosjekt m. bl.a Stavanger kommune, Fredskorpset, UiS og BCA. 

Ajax-forestillingen: ?På fygetur med Ajax? i Stavanger Konserthus, 12.nov 2007. Undertegnede var regi ansvarlig. 150 elever fra ulike grunnskoler i Stavanger deltok. Arrangør: Stavanger 2008. 

Migratopia, en teaterforestilling med dans, musikk og teater med 300 elever fra Storhaug skole og Johannes Lærings senter i Folken, regi ansvarlig og ansvarlig for bearbeiding av manus. 

Konfirmasjonsprosjekt: ?Ein stad i livet?, en teaterforestilling med konfirmanter og kor i St. Johannes kirke. 2 forestillinger. Manus: skuespiller Svein H. Schøtker Hauge. Regi: Undertegnede. 13. og 14. mars 2010 

Stavanger Symfoniorkester: ?Melvins Orkestereventyr?. En konsert for klovn og orkester. Skoleforestillinger 22.- 23. april 2010 og 18. og 19. april 2012. Manus: Petter Vaborg og undertegnede. Regi: Undertegnede.

Stavanger Symfoniorkester: ?Melvins Orkestereventyr? Familieforestilling i Stavanger konserthuset  9.okt  2010, 2 forestillinger. Regi og manus.

Rikskonsertene: Workshop for musikkprodusenter ansatt i Rikskonsertene. Tema. Økt bevissthet om sceniske valg og enkle visuelle løsninger. Samarbeid med scenograf Terese Arildsdatter Riis. 20. mars 2013, Utstein Kloster Rogaland.

Den kulturelle skolesekken Rogaland: Regi på en skolekonsert med kunstnergruppen Tazano som består av 5 musikere/multikunstnere fra Tazano, Zanzibar og Norge. Arrangør: Rogaland Fylkeskommune. Produsent DKS Rogaland. Målgruppe: 8.trinn- 3. videregående. Nov. 2013

Utvalgte publikasjoner

Publikasjoner og bøker:

Bok: Songe-Møller, Anna S., Sæbø Aud Berggraf: Ibsen og Holberg i skolen ? et møte med dramatikk, drama og esteiske læringsformer. Høyskoleforlaget 2007

Nettbok: ?You can Act You`ll see the Change.A handbook inspired by Augsto Boal for using culture for yourselves! www.actandchange.eu

Rapport for Pasjon 2000

Rapport for Pasjon 2004

Manus: ?En fortelling om Jesus?, Pasjonspill 2000 medforfatter M. Arnstad

Manus: ?En fortelling om Jesus?, Pasjonspill 2004 medforfatter M. Arnstad

Manus: ?Melvins Orkestereventyr?, familiekonsert med Stavanger symfoni orkester, medforfatter Petter Vaborg 2010

Drama nr. 3 1997.Artikkel: ?Dramapedagogikkens læringspotensiale?

Drama nr.2 2004. Artikkel: ?Pasjon 2004. Pasjonert mysteriespill og yrende folkeliv?.  

Stavanger Aftenbladet, 26. juni 2007: Artikkel: ?Teater som kan forandre?, medfatter; Bjerkestrand

Univers nr.3 2005. Intervju; Teater mot undertrykking

Univers nr 3 2009 Portrett intervju: Lidenskap for drama

Stavanger Aftenbladet; 30.mars 2009; Portrett intervju: Tror på teaterets makt til å tale til hjertet

Itinera, Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid, nr.2.2009 Intervju: Kommuniserer med teater.

Diverse intervjuer i aviser, tv og radio i forbindelse med Pasjon 2000, 2004 og Pasjon08.Eget Nrk1- TV program om Pasjon08, 17. mars 2008.

Forsker Grand Prix, Kunnskapskanalen, NRK2 i 2011 og 2012

Forskningsartikkel:

Songe-Møller, A. & Bjerkestrand, K. (2012). "Empowerment of Citizens in a Multicultural Society". Journal of Intercultural Communication, issue 30> ISSN 1404-1634

http://www.immi.se/intercultural/nr30/songe.html

Aure, V. & Bjerkestrand, K. & Songe-Møller, A. (2013). ?Emancipatory Theatre and Performative Didactics?. InFormation - Nordic Journal of Art and research: Volume2, Issue 2.

https://journals.hioa.no/index.php/information/issue/view/93/showToc

 

Kunstpedagogisk undervisningsopplegg til skoler. Til teaterforestillingen: Fruen fra havet av Henrik Ibsen på Rogaland teater, høsten 2013. Medforfatter prof. Aud Berggraf Sæbø. Målgruppe: Ungdomsskolen, vidergående og studenter.

Pågående forskning

Interkulturell kommunikasjon arbeid:

Forskningsprosjektet?Fra innvandrer til medborger?, støttet m/ midler fra Regionalt forskningsfond Vestlandet 2010/2011 og Interkult, HiO 2010/2011 og UiS.

Prosjektet har en todelt målsetting:

1.Å arbeide med De undertryktes teater (DUT) som redskap for myndiggjøring av innvandrere og dramastudenter.

2. Å arbeide med De undertryktes teater (DUT) for å kvalifisere dramastudenter til arbeid i det flerkulturelle samfunn.

Våre forskningsspørsmål i dette prosjektet er rettet mot både innvandrere og dramastudenter og samhandlingen mellom dem:  1.Hvilken verdi kan SFT (Solidaritetsforumteater)  ha for å gi innvandrerne og dramastudenter et verktøy til å stoppe undertrykking? 2.Hvilken verdi kan SFT ha for å skape dialog og solidaritet mellom innvandrere og dramastudenter. 

Arbeidserfaring

Praktisk-pedagogisk erfaring:

Ansatt i Batnfjord barneskole, Gjemnes kommune 1969/70

Ansatt to år på Hartvig Nissens Gymnas, Oslo 1974- 1976

Ansatt 1 år ved Kristianlyst ungdomsskole, Stavanger 1976/77

Ansatt 10 år ved Hinna ungdomsskole, Stavanger 1977-1987

Ansatt på Høgskolen i Stavanger fra 1986 i idrett og drama,Nå:

Ansatt på Universitetet i Stavanger, Institutt for almennlærerutdanningen og spesialpedagogikk, Drama

Fredskorpsarbeider i Tanzania, Bagamoyo College of Art, underviste 9.mnd i ?Acting and Directing?. Nota-prosjektet. 2006

Gjesteforeleser ved avdeling for hotellfag og helse og sosialfag 1990-2010

Gjesteforeleser ved BI, Stavanger1994-2004

Gjesteforeleser ved Høgskolen i Oslo, 2004-2011Kursholder for bedrifter, etater og institusjoner

Dommer ved Forsker Grand Prix i Stavanger, Forskerdagene arr. UiS og Forskningsrådet i 2010 og 2011

Norges Forksningsråd, deltaker i panelmøte for Divisjon for innovasjon, avdel. for regional forskning og innovasjon, tema folkehelse, 29. mai 2012

Medlem i kompetanse gruppen MAFO: Mangfold og språklighet i opplæring

 

Kunstnerisk egen erfaring:

Konferansier ved åpningen av Universitet i Stavanger 17. jan. 2005

Konferansier ved Stavanger Kommune sin Konge-lunch i forbindelse med åpningen av UiS 17. jan. 2005

Konferansier ved åpningen av SiS-sportsenter; Studentsamskipnaden i Stavanger sportsenter 15. og 17.aug 2005

Formidler av tekst ved Nasjonal konferanse i lesing Stavanger Forum, regi UIS, 18.-19.10 2005

Joker- leder for Forumteater i samarbeid med K. Bjerkestrand 2002-2012 ved Dale Asylmottak, Johannes lærings senter, Stavanger, Sandnes Læringssenter, Rosenhof læringssenter i Oslo, 2010-2012 og  Hellerud videregående skole, i alle 1. klassene, 2010 og Bergeland vidergående, avdel. Tasta 2011, i alle 1. klassene.

Kursholder, foredragsholder og papers

for høgskoler, universiteteter, etater, institusjoner og bedrifter med tema som; ?Kommunikasjon?, ?Kommunikasjon en vanskelig kunst?, Teambuilding?, ?Holdninger og tanker rundt konflikthåndtering? og ?Mitt møte med Afrika? og "Å være medborger i et flerkulturelt samfunn, interkulturell kommunikasjon" osv. nasjonalt og internasjonalt

Innlegg: Barnehagekonferansen 2009; Den flerkulturelle Barnehagen ? Ein møtestad for mangfold. Tema: ?Å motvirke diskriminering ? ein vanskeleg kunst?, Stavanger 28. mai 2009 

Framlegg: Forum for flerkulturelt mangfold, UiS. Jan.2011

Framlegg: ?Å være medborger i et samfunn. Interkulturell kommunikasjon mellom innvandrere og universitetsstudenter?. 

Workshop på Konferanse: NIC 2010: ?Interculturural meeting within the border of institutions?. Tittel: ?This week I forgot all bad thoughts?.? nov.2010, HiO, Oslo 

Kurs med tema "Minoritetsspråklige studenter ved UiS: Utfordringer og muligheter" for ansatte ved UiS, et læringsmiljø fremmende tiltak 4. juni 2012 i regi av Mafo (Mangfold og flerspråklighet i opplæring).

Workshop, Tanzania: Tasuba (Taasisi ya Sanaa na Utamadumi, Bagamoyo) på 31. Bagamoyo Festival of Arts and Culture, 26. sept. 2012. Tema: Hvordan anvende "De undertryktes teater" til å synliggjøre og diskuterer hverdagsproblemer i Tanzania?

Papers: The 7th Nordic Congress Drama Boreale, Reykjavik 6.-10th August, 2012, University of Iceland

Papers: Conference Bergen 15.-16. Nov 2012: Tolerance: Theory and Praxis in Intercultural Interaction

Workshop; Palestina, Nablus på An-Najah National University, 11. april 2013. Tema: De undertryktes teater. Deltakere: studenter og lærere.

Workshop: Irland, Dublin på St. Patricks College, 29. april-2. mai 2013. Tema. Prosess drama og Storytelling. Deltakere: Lærerskolestudenter og lærere fra St. Patrics College.

Foredrag. Den nasjonale legevakt konferansen 5.- 7. sept. 2013. Tema: Kommunikasjon- en vanskelig kunst. Deltaker: legevaktleger og -sykepleiere. Sandnes, Quality Hotel Residence.

Populærvitenskapelig foredrag. Rogalandsmøte 2013 for folkehøgskole lærere 3.-4. jan. 2013. Tema: Motivasjon og ros. Lundheim folkehøgskole, Moi.

Workshop på Rogaland Teater for lærere i grunnskole og videregende. Tema: Kunstpedagogisk undervisning knyttet til teaterforestillingen: Fruen fra havet av Henrik Ibsen. 5. sep. 2013, Stavanger.

Populærvitenskapelig foredrag. Fagdager ved Ortopedisk avdeling, Stavanger Universitets sykehus, SUS. Tema: Motivasjon i en travel hverdag med stadige omstillinger? 21. og 22. oktober 2013.

Vitenskapelig forelesning på European Master in Migration and Intercultural Relations. Theme: Drama pedagogy as a tool for working with migrants. University of Stavanger, Stavanger 12., 13. og 14. nov. 2013.

Vitenskapelig forelesning på Masterstudiet i estetiske fag ved Institutt for estetiske fag, Høgskolen i Oslo og Akershus. 1., 2. og 3. oktober 2013 Oslo.

Kurs for ansatte i Xodos Group Limited, Lysaker i Oslo: Rådgivende ingeniører. Tema: Multiculturell communication - challenges in a international company? 4. des. 2013 Oslo

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Brahmachari, Shanti; Haraldsen, Heidi; Ingul, Siri Linde; Songe-Møller, Anna (2016). Narrativ identitet : drama- og teaterpedagogisk praksis i interkulturell kontekst. Tell forlag. ISBN 978-82-7522-630-1. 80 s.
 • Songe-Møller, Anna; Sæbø, Aud Berggraf (2016). Et dukkehjem: kunstpedagogisk undervisningsopplegg til skoler. Rogaland teater. 18 s.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2011). Fra innvandrer til medborger - interkulturelt arbeid knyttet til undervisning og forskning ved Høgskolen i Oslo og Universitetet i Stavanger. Hio-Interkult. 107 s.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna S. (2007). Ibsen og Holberg i skolen Et møte med dramatikk, drama og estetiske læringsformer. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 9788276347746. 192 s.
 • Songe-Møller, Anna S.; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2006). You can Act: You'll see the Change A handbook inspired by Augusto Boal for using culture for yourselves. Education and Culture. Socrates. Minerva. EU.
 • Songe-Møller, Anna S. (2004). Pasjon 2004. Rapport. 24 s.
 • Songe-Møller, Anna S.; Arnstad, Mette (2004). "En fortelling om Jesus". Et mysteriespill. 70 s.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna S. (2001). Peer Gynt - Kunstpedagogisk undervisningsopplegg - teater i klasserommet. HiS, avd. LU. 36 s.
 • Songe-Møller, Anna S. (2000). Rapport "Pasjon 2000" Pasjon 2000. Et mysteriespill i dag. Ide, manus, regi, prosjektledere og prosjektansvarlig: Mette Arnstad og Anna S. Songe-Møller. Høgskolen i Stavanger. 16 s.
 • Songe-Møller, Anna S.; Arnstad, Mette (2000). En fortelling om Jesus; manus. Høgskolen i Stavanger. 60 s.
 • Songe-Møller, Anna S.; Skovly, Martin (1999). Prøveprosjektet;"Bare bagateller". Et holdningsskapende og forebyggende arbeid for ungdom i forhold til rus og vold. Institutt for estetiskefag.
 • Songe-Møller, Anna S. (1998). Psykodrama- Når øyeblikket gjenspeiler fortiden og avgjør fremtiden. 34 s.
 • Songe-Møller, Anna S. (1998). Psykodrama. Estetikkens møte med psykodrama - skole og forskning. 18 s.
 • Songe-Møller, Anna S; Sæbø, Aud Berggraf (1998). Tre søstre og Jeg- Obstfelder. 40 s.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna S. (1998). Kunstpedagogisk undervisningsopplegg. Teater i klasserommet "JEGOBSTFELDER". Høgskolen i Stavanger, Avdeling for lærerutdanning. 20 s.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna S. (1998). Kunstpedagogisk undervisningsopplegg. Teater i klasserommet "TRE SØSTRE". HiS, avd. LU. 24 s.
 • Songe-Møller, Anna S. (1997). Erasmus Montanus- kunstpedagogisk undervisningsopplegg.
 • Songe-Møller, Anna S. (1997). Garman & Worse & Co- kunstpedagogisk undervisningsopplegg.
 • Songe-Møller, Anna S.; Sæbø, Aud Berggraf (1997). Drama som metode i museumsformidling. 13 s.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna S. (1997). Kunstpedagogisk undervisningsopplegg. Teater i klasserommet. GARMAN& WORSE & CO. Høgskolen i Stavanger, Avdeling for lærerutdannin. 29 s.
 • Songe-Møller, Anna S.; Sæbø, Aud Berggraf (1996). Teater i klasserommet- Erasmus Montanus. HiS, Institutt for estetiske fag.
 • Ellinggard, Stine; Songe-Møller, Anna (2017). Forumteaterforestilling ved Johannes læringssenter Universitetet i Stavanger.
 • Songe-Møller, Anna; Mo, Grethe; Fossbråten, Liv Anne; Bjørnstad, Gunhild Brænne; Foss, Karen Sofie Falk; Lyngstad, Mette Bøe (2017). Dignity III.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna (2017). Kunstpedagogisk undervisningsmateriell til "En folkefiende" av Henrik Ibsen. Tilgjengelig: www.rogalandteater.no. Rogaland Teater. Rogaland Teater.
 • Songe-Møller, Anna (2016). Medborgerskap - De undertryktes teater.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2016). Dignity II.
 • Songe-Møller, Anna (2015). Teaterforestillingen: Jobs Bok..
 • Songe-Møller, Anna; Bjørnstad, Gunhild Brænne (2015). De undertryktes teater- Solidaritetsforum teater.
 • Songe-Møller, Anna; Ellinggard, Stine Nielsen; Bjørnstad, Gunhild Brænne (2015). DIGNITY. An Najah University, Nablus, Palestine.
 • Songe-Møller, Anna (2014). Songe- Møller, A. & Sæbø, A. B. (2014). Hamlet. Rogaland Teater (RT) og Universitetet i Stavanger (UiS)..
 • Songe-Møller, Anna (2013). Kurs for musikkprodusenter: Rikskonsertene: Økt bevissthet om sceniske valg og enkle visuelle løsninger.
 • Songe-Møller, Anna (2013). Regi på skolekonsert for elever fra 8.trinn- 3. trinn videregående med kunstgruppe Tazano, Musikere fra Tanzania, og Norge.
 • Songe-Møller, Anna; Sæbø, Aud Berggraf (2013). Workshop: Et kunstpedagogisk opplegg til teaterforestillingen "Fruen fra havet" av Henrik Ibsen.
 • Songe-Møller, Anna (2012). Melvin og Stavanger symfoniorkester.
 • Songe-Møller, Anna S. (2010). St. Johannes kirkes menighet 150 år Jubileumsforestillingen "Ein Stad i livet".
 • Songe-Møller, Anna S. (2009). Migratopia - regi og manus medforfatter. Folken, Stavanger.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Songe-Møller, Anna S. (2007). Forumteater. Sandnes.
 • Songe-Møller, Anna S. (2007). På fygetur mad Ajax.
 • Songe-Møller, Anna S. (1997). Nettverksamling i drama for universiteter og høgskoler, kunstnerisk arbeid, forums teater.
 • Songe-Møller, Anna S. (1996). Bare Bagateller-prosjektet, samarbeidspr. med politi, uteseksjonen, grunnskolene og Høgskolen.
 • Songe-Møller, Anna (2017). Relasjonelle ferdigheter og kunsten å kommunisere. Stiftelsem psykiatrisk opplysning og UiS; 2017-10-28.
 • Songe-Møller, Anna; Lyngstad, Mette Bøe (2017). Et skapende møte.
 • Songe-Møller, Anna; Sæbø, Aud Berggraf (2017). "En folkefiende". Rogaland teater; 2017-09-06.
 • Songe-Møller, Anna; Sæbø, Aud Berggraf (2017). "En folkefiende" av Henrik Ibsen. Et kunstpedagogisk opplegg til skoler.
 • Strand, Maria Gilje; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Songe-Møller, Anna (2017). Vil bruke teater for å forebygge undertrykking. Forskning.no. [Internett]; 2017-03-14.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna (2017). Kunstpedagogisk undervisningsopplegg til "En folkefiende" av Henrik Ibsen på Rogaland Teater høsten 2017. Rogaland Teater; 2017-09-06.
 • Songe-Møller, Anna (2016). Bære eller briste. Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker.. Institutt for helse fag; 2016-11-28 - 2016-11-29.
 • Songe-Møller, Anna (2016). Drama/teater inn i grunnskolen!.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2016). Det spiller en rolle – drama/teater må inn som eget fag i grunnskolen!.
 • Songe-Møller, Anna; Ellinggard, Stine (2016). Mer Drama i skolen!.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna (2016). Kunstpedagogisk undervisningsopplegg til Et dukkehjem av Henrik Ibsen på Rogaland Teater 2016. Rogaland Teater; 2016-01-28.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Bjørnstad, Gunhild Brænne (2015). Det mest grunnleggende faget: for å forstå det å være menneske.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; brenne bjærnstad, gunnhild (2015). Det mest grunnleggende faget – for å forstå det å være menneske.
 • Songe-Møller, Anna (2015). How to work with Applied Theatre and Business World?. Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for estetiske fag; 2015-01-26.
 • Songe-Møller, Anna (2015). Masterundervisning på Samfunnsvitenskapelig fakultet (SV- fakultetet), UiS. Masteren er et samarbeid mellom Norsk Luftambulanse og UiS og tilbys til leger og sykepleiere som jobber i luftambulansen eller i ambulansetjenesten: Master in Pre-Hospital Critical Care (PHCC), Combining work and education. Mitt emne har vært: Communication and Decision-making in Pre Hospital Emergency Medical C. 10 ects. 1. Semester: Høsten 2014, UiS.. Luftambulansen og UiS; 2015-09-15 - 2015-11-05.
 • Songe-Møller, Anna (2015). Songe-Møller, A. (2014). Kulturveka i Vats. Formell åpning m/åpningstale. Vindafjord. Vindafjord kommune; 2015-05-01 - 2015-05-08.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2015). Empowerment of Citizens in a Multicultural Socity.. Erasmus Mundus; 2015-01-22 - 2015-01-24.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Bjørnstad, Gunhild Brænne (2015). EØS- prosjektet: "Eguality of national communities of the former Yugoslavia and their members in Slovenian Istria". Pina- Association for Culture and Education; 2015-02-03 - 2015-02-05.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Bjørnstad, Gunhild Brænne (2015). The Oppressed Theater and the Joker role.. Pina- Association for Culture and Education.; 2015-02-02 - 2015-02-05.
 • Songe-Møller, Anna; Ellinggard, Stine; Bjørnstad, Gunhild Brænne (2015). Oliventrærne brenner.
 • Songe-Møller, Anna; Ellinggard, Stine; Bjørnstad, Gunhild Brænne (2015). Oliventrærne brenner: kan teaterkunsten bidra til økt opplevelse og forståelse av verdighet hos undertrykte?.
 • Songe-Møller, Anna; Olsnes, Hege Østmo-Sæter (2015). "Ta hovedrollen i ditt eget liv" ved bruk av De undertryktes teater av Augusto Boal.. Taasisi Ya Sanaa Na Utamaduni Bagamoyo, TaSuBa;
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Bjørnstad, Gunhild Brænne (2014). Dramafaget (med-)skaper humanioras fremtid.
 • Songe-Møller, Anna (2014). Songe-Møller, A. (2014). Dramalæreren bruker samme blikk når hun innreder som når hun skaper teater. Her settes påsken i scene. Stavanger Aftenbladet; 11.04. 2014 BO: Portrett intervju i forbindelse med påske og at jeg hadde ledet Pasjon..
 • Songe-Møller, Anna (2014). Songe-Møller, A. (2014). Tazano. Tazano består av fem profesjonelle musikere/multikunstnere fra Tanzania, Zanzibar og Norge. Jeg hadde regi på skolekonserten som de turnerte med i Rogaland. Arrangør: Rogaland Fylkeskommune. Målgruppe: 8.trinn- 3. videregående. Produsent: Den kulturelle skolesekken (DKS) Rogaland..
 • Songe-Møller, Anna (2014). Teater som interkulturell kommunikasjon. De undertryktes teater – Augusto Boal, Paulo Freire, knyttet til frigjørende aksjonsforskning. Vitenskapelig forelesning: Masterstudiet i estetiske fag ved Institutt for estetiske fag, Høgskolen i Oslo og Akershus.. Høgskolen i Oslo og Akershus; 2014-11-17 - 2014-11-18.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Bjørnstad, Gunhild Brænne (2014). The Oppressed Theatre and Democratic Prosess.. UiS; 2014-08-05 - 2014-08-09.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna (2014). Hamlet - et kunstpedagogisk undervisningsopplegg for skoler med tilhørende bildemateriale.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna (2014). Hamlet - et kunstpedagogisk undervisningsopplegg til skoler. Rogaland Teater; 2014-08-25.
 • Songe-Møller, Anna (2013). Kommunikasjon- en vanskelig kunst. Stavanger Universitets sykehus, SUS; 2013-09-05 - 2013-09-07.
 • Songe-Møller, Anna (2013). Ledelse i skolen. UiA og UiS; 2013-08-20 - 2014-06-20.
 • Songe-Møller, Anna (2013). Motivasjon i en travel hverdag med stadige omstillinger. Stavanger Universitets sykehus, SUS; 2013-10-21 - 2013-10-22.
 • Songe-Møller, Anna (2013). Motivasjon i en travel hverdag med stadige omstillinger på SuS. Stavanger Universitets sykehus; 2013-10-21 - 2013-10-22.
 • Songe-Møller, Anna (2013). Motivasjon og ros. Lundheim folkehøgskole; 2013-01-03 - 2013-01-04.
 • Songe-Møller, Anna (2013). Multicultural communication- challenges in a International company. Xedos Group Limited;
 • Songe-Møller, Anna (2013). The Opressed Theatrer. An-Najah National University, Nablus, Palestina; 2013-04-11.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin B. (2013). Anvendt teater- bruk av De undertryktes teater i arbeid med interkulturell kommunikasjon mellom innvandrere og dramatudenter. Høgskolen i Oslo og Akershus; 2013-10-01 - 2013-10-03.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin B. (2013). Drama pedagogy as a tool for working with migrants. UiS og EU; 2013-11-12 - 2013-11-14.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2013). Process drama and Story telling. St. Patricks College; 2013-04-29 - 2013-05-02.
 • Songe-Møller, Anna (2012). Læreren i klasserommet - utfordringer og muligheter i lærerens faglige klasselederrolle. Landslaget i Drama i skolen og Universitet i Stavanger;
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2012). Empowerment of Citizens in a Multicultural Society. NOFIK: Norsk forening for Interkulturell Kompetanse; 2012-10-15 - 2012-10-16.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2012). Empowerment of Citizens in a Multicultural Society and findings from a researching project: Solidarity Forum Theatre (SFT). University of Iceland, School of Education; 2012-08-06 - 2012-08-10.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2012). Theatre og the Oppressed. TaSUBa, College of Art; 2012-09-24 - 2012-09-29.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna (2011). Peer Gynt. Kunstpedagogisk ressursmateriale til undervisning.
 • Songe-Møller, Anna S. (2010). Den utfordrende kommunikasjonen i klasserommet? Hvilke holdninger og verdier formidler vi i vår egen kommunikasjon i klasseommet?. 2010-02-01.
 • Songe-Møller, Anna S. (2010). Felles SAFE tillitsvalgt Kurs. ESS, Sodexo, Norisol og Statoil Sokkel Konflikthåndtering/Kommunikasjon. Psykososialt arbeidsmiljø. Mobbing. 2010-09-18 - 2010-11-25.
 • Songe-Møller, Anna S. (2010). Felles møte for alle øvingslærer på PPU-studiet ved UiS "Drama som arbeidsmetode". 2010-01-19.
 • Songe-Møller, Anna S. (2010). Kurs for sykepeiere og leger ved SUS, akutt mottak. Kommunikasjon i en stresset hverdag. 2010-02-09.
 • Songe-Møller, Anna S. (2010). Team-building for ansatte ved Rehab.-avdel. Haukåstunet Kommunikasjon en vanskelig kunst. Et møte mellom ansatte, klient og pårørende,. 2010-05-07.
 • Songe-Møller, Anna S. (2010). Teambuilding- salgsavdeling ved Lyse Hvilke holdninger kommuniserer vi i møte med våre kunder?. 2010-01-21.
 • Songe-Møller, Anna S.; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2010). NiC 2010: "Intercultural meetings within the border og institutions" Vår tittel for vår workshop: "This week I forgot all bad thoughts......". 2010-11-25 - 2010-11-27.
 • Songe-Møller, Anna S.; Vaborg, Petter (2010). Melvins Orkestereventyr. Manus til en familekonsert med Stavanger Symfoniorkester og Melvin Tix som musikalsklovn, forteller, sjonlør og dirigent for orkesteret.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Songe-Møller, Anna S. (2009). Å motverke diskriminering - ein vanskeleg kunst. 2009-05-28.
 • Songe-Møller, Anna S. (2009). Kommunikasjon blant sykepleiere i en travel hverdag. Stavanger universitetssykehus, 6 H, Medisin gastro; 2009-03-26.
 • Songe-Møller, Anna S. (2009). Kommunikasjon i en travel hverdag på Universitetssykehuset i Stavanger. Kir.Ortopedisk avdeling; 2009-09-03.
 • Songe-Møller, Anna S. (2009). Kommunikasjon i en travel hverdag på Universitetssykehuset i Stavanger. Kir.Ortopedisk avdeling; 2009-09-01.
 • Songe-Møller, Anna S. (2009). Kommunikasjon i klasserommet. Nærbø ungdomsskole; 2009-01-13.
 • Songe-Møller, Anna S. (2009). Kommunikasjon i krise situasjiner. Sandes legevakt; 2009-11-03.
 • Songe-Møller, Anna S. (2009). Kommuniserer med teater.
 • Songe-Møller, Anna S. (2009). Lidenskap for drama. [Avis]; 2009-08-20.
 • Songe-Møller, Anna S. (2009). Tror på teaterets makt til å tale til hjertet. [Avis]; 2009-03-30.
 • Songe-Møller, Anna S. (2009). Verdier som formidles gjennom kommunikasjon i forhold til lege og pasient. Administrasjon og ledergruppen på Kir.Ortopedisk klinikk; 2009-12-02.
 • Songe-Møller, Anna S.; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2009). Den flerkulturelle barnehagen og De undertryktes teater. Tysvær kommune; 2009-10-22.
 • Songe-Møller, Anna S. (2008). Hvem har rett til arbeid?. 2008-04-02 - 2008-04-04.
 • Songe-Møller, Anna S. (2008). Kirkebygget som levende kulturbygg ¿ dilemma og muligheter. 2008-09-01 - 2008-09-03.
 • Songe-Møller, Anna S. (2008). Kommunikasjon i klasserommet. Nærbø ungdomsskole; 2008-11-03.
 • Songe-Møller, Anna S. (2008). Kommunikasjon i klasserommet en vanskelig kunst Boal og forumteater; og Pasjon08- et tverrfaglig kunstprosjekt. Høgskolen i Oslo; 2008-01-17 - 2008-01-18.
 • Songe-Møller, Anna S. (2008). Mellom himmel og jord. [Radio]; 2008-03-16.
 • Songe-Møller, Anna S. (2008). Mitt møte med Afrika. 2008-09-30.
 • Songe-Møller, Anna S. (2008). Pasjon 08 "Over alt". [Radio]; 2008-03-05.
 • Songe-Møller, Anna S. (2008). Pasjon 2008. [Radio]; 2008-03-17.
 • Songe-Møller, Anna S. (2008). Pasjon08. [Radio]; 2008-03-05.
 • Songe-Møller, Anna S. (2008). Pasjon08. [Radio]; 2008-03-16.
 • Songe-Møller, Anna S. (2008). Pasjon08. [Radio]; 2008-03-06.
 • Songe-Møller, Anna S. (2008). ¿Pasjon08¿. [Radio]; 2008-01-29.
 • Songe-Møller, Anna S. (2008). ¿Pasjon08¿. [Radio]; 2008-03-17.
 • Songe-Møller, Anna S. (2008). Pasjon08- en middelalderprosjekt i nåtid. 2008-09-30.
 • Songe-Møller, Anna S. (2008). Premiere av Pasjon 08. [Avis]; 2008-03-06.
 • Songe-Møller, Anna S. (2008). Stavanger ønske å bli Pasjonsby. [Avis]; 2008-01-29.
 • Songe-Møller, Anna S.; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2008). Fra innvandrer til medborger. 2008-06-14.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Songe-Møller, Anna S. (2007). Kommunikasjon og samspill for nye tillitsvalgte i Stor. Studentsamskipnaden ved Universitetet i Stavanger; 2007-10-31.
 • Songe-Møller, Anna S. (2007). Kommunikasjon er en kunst - et møte med pasienter og pårørende. 2007-08-27 - 2007-08-30.
 • Songe-Møller, Anna S. (2007). Kommunikasjon i klasserommet. 2007-01-17 - 2007-01-19.
 • Songe-Møller, Anna S. (2007). Relasjonelle møter med ungdom i dag. 2007-09-18 - 2007-09-19.
 • Songe-Møller, Anna S. (2007). Teater lærer i Afrika - en total opplevelse. 2007-11-06 - 2007-11-10.
 • Songe-Møller, Anna S.; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2007). Act and Change - Et Minerva/EU-prosjekt. 2007-11-06 - 2007-11-10.
 • Songe-Møller, Anna S.; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2007). Teater som kan forandre.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna S. (2007). Ibsen og Holberg i Skolen - et møte med dramatikk, drama og estetiske læringsformer. 2007-11-28.
 • Nortvedt, Hildegard; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Songe-Møller, Anna (2006). Teater mot undertrykking. Forskning.no. [Internett]; 2006-01-22.
 • Songe-Møller, Anna S. (2006). Blikk forumteater Si Stopp. [Avis]; 2006-02-15.
 • Songe-Møller, Anna S. (2006). De undertryktes teater av Augusto Boal. Bagamoyo College of Art; 2006-03-16.
 • Songe-Møller, Anna S. (2006). Kommunikasjon og formidling i arbeidslivet. Universitetet i Stavanger, SV-fakultetet, administrajon; 2006-12-19.
 • Songe-Møller, Anna S. (2006). Mamma Tanzania. [Avis]; 2006-12-30.
 • Songe-Møller, Anna S. (2005). Formidling en vanskelig kunst. 2005-03-02 - 2005-03-03.
 • Songe-Møller, Anna S. (2005). Hvordan formidle fagstoff på en levende og engasjerende måte. 2005-06-16.
 • Songe-Møller, Anna S. (2005). Kommunikasjon og formidling på arbeidsplassen ved omorganiserings prossesser. 2005-03-07.
 • Songe-Møller, Anna S.; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2005). Teater mot Undertrykking. [Avis]; 2005-12-03.
 • Songe-Møller, Anna S. (2004). Pasjon 2004. Pasjonert mysteriespill og yrende folkeliv.
 • Songe-Møller, Anna S. (2004). Pasjonist. [Avis]; 2004-03-02.
 • Songe-Møller, Anna S. (2002). Drama i museumsformidling- trinn II. 2002-11-04 - 2002-11-06.
 • Songe-Møller, Anna S. (2001). Formidling og kommunikasjon: for ansatte ved Stavanger Musikkskole.
 • Songe-Møller, Anna S. (2001). Hvordan formidle fagkunnskaper, praktisk arbeid og veiledning av deltakerne. BI i Stavanger; 2001-09-06 - 2001-09-07.
 • Songe-Møller, Anna S. (2001). Jeppe på Berget. Presentasjon av kunstpedagogisk undervisningsopplegg. Teater i klasserommet.
 • Songe-Møller, Anna S. (2001). Kommunikasjon intert og ekstert: for ansatte ved Hedmark fylkesskattekontor.
 • Songe-Møller, Anna S. (2001). Kommunikasjon med pårørende og kollegaer: For ansatte ved ved Nyfødtavdeling, Sentralsykehuset i Rogaland.
 • Songe-Møller, Anna S. (2001). Kurs i personalledelse.
 • Songe-Møller, Anna S. (2001). Regi for den kunstneriske delen: 17 forskjellige tros- og livssynssamfunn i Stavanger har vært i dialog i over ett år. De presenterte seg gjennom hvert sitt kunstnerisk innslag.
 • Songe-Møller, Anna S.; Sæbø, Aud Berggraf (2001). Kurs i museumspedagogikk med drama/teater som virkemidler. Norsk museumsformidling; 2001-09-24 - 2001-09-26.
 • Songe-Møller, Anna S. (2000). Avis intervju i forbindelse med "Pasjon 2000". [Radio];
 • Songe-Møller, Anna S. (2000). Avis intervju i forbindelse med "Pasjon 2000". [Radio];
 • Songe-Møller, Anna S. (2000). Avisintervju i forbindelse med "Pasjon 2000". [Radio];
 • Songe-Møller, Anna S. (2000). Radiointervju i forbindelse med "Pasjon 2000". [Radio];
 • Songe-Møller, Anna S. (2000). Radioprogram i forbindelse med "Pasjon 2000". [Radio]; 2000-12-23.
 • Songe-Møller, Anna S. (2000). TV-intervju i forbindelse med "Pasjon 2000". [Radio];
 • Songe-Møller, Anna S. (2000). TV-intervju i forbindelse med "Pasjon 2000". [Radio];
 • Songe-Møller, Anna S. (2000). TV-intervju i forbindelse med "Pasjon 2000". [Radio];
 • Songe-Møller, Anna S.; Sæbø, Aud B. (2000). Kunstpedagogisk undervisningsopplegg. Teater i klasserommet. Jeppe på Berget.
 • Songe-Møller, Anna S. (1999). Estetikk og læring.
 • Songe-Møller, Anna S. (1999). Formidling av teaterhistorie- en formidlingsmetode av kunnskaper på en levende og engasjerende måte med den estetiske dimensjonen integrert. Når kunnskapen blir levende....?.
 • Songe-Møller, Anna S. (1998). Bare Bagateller-møte med politi ledelsen og justisdept. bl.a repr. med statssekretær H.Reiss Andersen.
 • Songe-Møller, Anna S. (1998). Bare Bagateller-seminar/kurs for politi, lærere og uteseksjonen.
 • Songe-Møller, Anna S. (1998). Kommunikasjon, drama, kroppsspråk.
 • Songe-Møller, Anna S.; Bjerkestrand, Karin B. (1998). Boal-seminar, teaterformer og teknikker.
 • Songe-Møller, Anna S. (1997). Lokalprofilen-møte med to dramapedagoger. [Radio]; 1997-11-11.
 • Songe-Møller, Anna S. (1997). Nyere formidlingmetoder for forelesere.
 • Songe-Møller, Anna S. (1996). Bare Bagateller- prosjektet. [Radio]; 1996-12-16.
 • Songe-Møller, Anna S. (1996). Kommunikasjon. [Radio]; 1996-09-12.
 • Songe-Møller, Anna; Sæbø, Aud Berggraf (2013). Fruen fra Havet av Henrik Ibsen. Kunstpedagogisk undervisningsopplegg til skoler, Rogaland Teater høsten 2013. http://www.rogaland-teater.no/forestillinger/2013%20H/Fruen%20fra%20havet/Pdf/Fruen%20fra%20havet%20-%20undervisningsopplegg.pdf. Rogaland teater+.
 • Songe-Møller, Anna S. (2006). Den rike og den fattige familien Familia maskini na familia tadiri.
 • Songe-Møller, Anna S. (2006). Hva har jeg gjort? Nimefanya nini.
 • Songe-Møller, Anna S. (2006). Min vei Njia Yangu.
 • Songe-Møller, Anna S. (2006). Vi er en familie.
 • Songe-Møller, Anna S. (1998). Assitej konferans, Forestilling, Forumsteater.
 • Songe-Møller, Anna S. (1998). Regi av teaterforestilling:"Bill. merk. -venn ønskes".
 • Songe-Møller, Anna S. (1998). Regi av teaterforestilling:"Martha H, hva nå?".
 • Songe-Møller, Anna S. (1998). Regi av teaterforestilling:"Råskap, hvem sin?".
 • Songe-Møller, Anna S. (1998). Regi av teaterforestilling:"Tatoveringen".