Et profilbilde

Førsteamanuensis
Torunn Paulsen Dagsland { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Torunn Paulsen Dagsland", "tel": "Telefon: 51833467", "email": "torunn.p.dagsland@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HL K-204

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Dagsland, Torunn Paulsen (2015). Ringer i vann. Forskningsbasert kunst- og håndverksundervisning.. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. ISSN 1890-9515. Volum 8. Hefte 2. DOI: 10.7577/formakademisk.1412.
 • Dagsland, Torunn Paulsen (2013). Eleven som aktør i dialog med kunst. Ungdoms erfaring med kunstundervisningens innhold og metode i faget kunst og håndverk i norsk grunnskole. Åbo Akademis Förlag. ISBN 978-951-765-684-9. 321 s.
 • Dagsland, Torunn Paulsen (2006). Å lytte til barns erfaring i møte med kunst, arkitektur og design. I: Rapport. Lärandeprocesser genom skapande arbete i vetenskaplig belysning. Åbo Akademis Förlag.
 • Dagsland, Torunn Paulsen (2005). Fra aksjonsforskning i grunnskolen til endring av undervisningspraksis i allmennlærerutdanningen. I: Norsk lærerutdanningsdidaktikk - om utdanningshistoriens innflytelse på vår tids didaktikkoppfatning. ISBN 8276442706.
 • Dagsland, Torunn Paulsen (2004). Praksisbasert forskning i kunst og håndverk. I: Åbo Akademis pedagogiska fakultetens publikationsserie. 2004. Åbo Akademis Förlag.
 • Dagsland, Torunn Paulsen (2013). Eleven som aktør i dialog med kunst. Ungdoms erfaring med kunstundervisningens innhold og metode i faget kunst og håndverk i norsk grunnskole. Åbo Akademis förlag. ISBN 978-951-765-684-9. 321 s.
 • Dagsland, Torunn Paulsen (2019). "Sami Varra", "Sami Blood".
 • Dagsland, Torunn Paulsen (2018). "La durèe".
 • Dagsland, Torunn Paulsen (2018). "Sami Blood".
 • Dagsland, Torunn Paulsen (2003). Nylund skole i arkitektonisk perspektiv- fra klasserommet til undervisning på HiS.
 • Dagsland, Torunn Paulsen (2001). Nylund skole i arkitektonisk perspektiv.
 • Dagsland, Torunn Paulsen (2000). Arkitektur i Stavanger.
 • Dagsland, Torunn Paulsen (2019). "Stein på stein", analog og digital utstilling. Nettverket for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren; 2019-01-21 - 2019-01-22.
 • Dagsland, Torunn Paulsen (2018). Mobilfotografi og kreativitet. Universitetet I Stavanger; 2018-03-21.
 • Dagsland, Torunn Paulsen (2018). Smarttelefon som redskap i skapende prosesser. Nettverket for formgiving, kunst og håndverk i UH- sektoren.; 2018-01-29 - 2018-01-30.
 • Dagsland, Torunn Paulsen (2017). SmartPhone + Textile = Creativity. ETN , European Textile Network; 2017-09-12 - 2017-09-19.
 • Dagsland, Torunn Paulsen (2016). Eleven som aktør i dialog med kunst. Nettverk for kunst og håndverk i UH sektor og NKK; 2016-01-25 - 2016-01-26.
 • Dagsland, Torunn Paulsen (2015). "Øyet som ser." Nettbrett og visuell kompetanse. Nasjonalt senter for kunst og kultur og UH sektoren.; 2015-01-26 - 2015-01-27.
 • Dagsland, Torunn Paulsen (2015). "Øyet som ser". Samspill om nettbrett, kunst og visuell kompetanse.. IGIS; 2015-12-04.
 • Dagsland, Torunn Paulsen (2014). Elevperspektivet, den erfarte læreplan i møte med kunst. Høgskolen i Telemark;
 • Dagsland, Torunn Paulsen (2014). "Endelig gidder noen forskere intervjue oss elever om våre meninger om undervisning i skolen". BIN; barnekulturforskere i Norden; 2014-11-05 - 2014-11-07.
 • Dagsland, Torunn Paulsen (2014). Ringer i vann: Forskningsbasert undervisning. Nettverket formgivning, kunst og håndverk for UH sektoren; 2014-01-27 - 2014-01-28.
 • Dagsland, Torunn Paulsen (2013). Keynote Speaker: Eleven som aktør i dialog med kunst. Høgskolen i Telemark; 2013-11-21 - 2013-11-22.
 • Dagsland, Torunn Paulsen (2013). Ungdom som aktør til fagdidaktisk forskning og utvikling. NTNU; 2013-05-29 - 2013-05-30.
 • Dagsland, Torunn Paulsen (2005). En læreplananalyse av faget Kunst og håndverk med fokus på kulturarv og lærestoff i kunst og kultur. 2005-04-20 - 2005-04-22.
 • Dagsland, Torunn Paulsen (2005). Å lytte til barns erfaring i møte med kunst, design og arkitektur. 2005-09-28 - 2005-09-30.
 • Dagsland, Torunn Paulsen (2004). Fra aksjonsforskning i grunnskolen til endring av undervisningspraksis på høgskolen. 2004-05-05 - 2004-07-05.
 • Dagsland, Torunn Paulsen (1996). Hvordan kan vi ivareta den estetiske dimensjon i tema-/prosjektarbeid?.
 • Dagsland, Torunn Paulsen (2012). Identitet og vesker. Univetrsitetet i Stavanger. Facebook.
 • Dagsland, Torunn Paulsen (2003). SNE- store nortdiske evalueringsprosjekt Rapport del 1.