Et profilbilde

Universitetslektor
Mari Anne Ellingsen Gryte { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Mari Anne Ellingsen Gryte", "tel": "Telefon: 51833498", "email": "marianne.e.gryte@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for barnehagelærerutdanning
Rom HL K-217

Forskningsområder

 • Estetisk erfaring og hverdagsbilder i form av foto og minner, en fenomenologisk tilnærming til det estetiske.
 • Praksisnær utdanning: "Fag + praksis= kompetanse", et pågående og internt støttet forskningsprosjekt.

Utvalgte publikasjoner

 

Gryte, Mari Anne E.
"Etikk og demokrati i profesjonelt arbeid - hvordan kan nyere estetisk tenkning bidra?"

Ethics and democracy in professional work - contributions from an aesthetic way of thinking?". Gjesteforelesning, Torshavn, Færøyene utenTitteltekst; 2010-03-07 - 2010-03-09
UIS 
 

Gryte, Mari Anne E.
"Linjer i lys", fotobok. Universitetsbiblioteket i Stavanger 2012
UIS 
 

Gryte, Mari Anne E.
"Bare et øyeblikk?" Fotografiet som metode for å fange tiden og forsterke erfaringen.. Praktiske estetiske skapende læreprosesser; Bidrag på nasjonal konferanse 2011-05-04 - 2011-05-05
UIS
 

 

 

Gryte, Mari Anne E.
Finnes det øyeblikk som aldri tar slutt? - estetisk erfaring og hverdagsbilder. I: Læringskulturer i barnehagen. Flerfaglige forskningsperspektiver. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-02-35016-1. s. 163-187
UIS

 

Gryte, Mari Anne Ellingsen.
Images of wonder. Presentasjon på internasjonal konferanse-  EECERA; 2011-09-14 - 2011-09-17
UIS

 

Gryte, M. E. Tegn i vinden. Oslo:Høgskolen i Oslo, 2003 98 s.(ISBN 82-579-4430-0)


 

 

Pågående forskning

Estetiske læringskulturer i barnehagen knyttet til hverdagsfoto.

Prosjekt: "Praksis+ fag=kompetanse, med mål å knytte utdanning og praksis tettere sammen. Internt tildelte forskningsmidler.

 

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Gryte, Mari Anne Ellingsen (2017). Skapende nærvær - hvordan kan bilde- og tekstmateriale bidra til å belyse teoretiske begreper og skape forbindelse til praktiske erfaringer?. I: Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02680-0. s. 151-167.
 • Gryte, Mari Anne Ellingsen (2012). Finnes det øyeblikk som aldri tar slutt? : - estetisk erfaring og hverdagsbilder. I: Læringskulturer i barnehagen. Flerfaglige forskningsperspektiver. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-35016-1. s. 163-187.
 • Gryte, Mari Anne E (2008). "Det estetiske mer," estetiske læreprosesser i naturen. Universitetet i Stavanger.
 • Gryte, Mari Anne E (2007). Visuelle metoder, en teoretisk og didaktisk tilnærming. Universitetet i Stavanger. 14 s.
 • Alvestad, Marit; Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Moser, Thomas; Brekke, Anne; Foyn-Bruun, Emilie; Foyn-Bruun, Emilie; Fredriksen, Biljana Culibrk; Fredriksen, Biljana Culibrk; Grindland, Berit; Gryte, Mari Anne E; Gryte, Mari Anne E; von Krogh, Fie; von Krogh, Fie (2006). Forskning og kompetansebehov i barnehagen. HiST, NTNU, HiNT,DMMH, Tapir Akademisk Forlag, Trondheim. ISBN 9788251922296. 6 s.
 • Gryte, Mari Anne E (2003). Tegn i vinden. Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske fag. 98 s.
 • Gryte, Mari Anne Ellingsen (2015). Tidsbilder fra Ølberg havn- foto/utsmykningsoppdrag. Mari Anne E. Gryte.
 • Gryte, Mari Anne E (2012). "Bærekraft- fotofrise" "Sustainability". Rektor Oldensgt 7, 4020 Stavanger.
 • Gryte, Mari Anne E (2012). "Linjer i lys", fotobok. Universitetsbiblioteket i Stavanger.
 • Gryte, Mari Anne E (2011). "Bærekraft- digital presentasjon" "Sustainability" - the universality of human experience. UiS.
 • Gryte, Mari Anne E (2010). "Linjer i lys" digital presentasjon. Universitetet i Stavanger.
 • Gryte, Mari Anne E (2010). "`Mer enn et venterom, samtidskunst i offentlige rom.".
 • Gryte, Mari Anne E (2009). Stavanger 2008- hva var spesielt? Illustrasjonsfoto i bok.
 • Gryte, Mari Anne E (2009). "Working class heroes".
 • Gryte, Mari Anne E (2008). Collaboration.
 • Gryte, Mari Anne E (2008). "Punkter langs en sti". Bru, Rennesøy kommune.
 • Gryte, Mari Anne E (2004). Tegn i vinden: en fotodokumentarisk presentasjon av hovedfagsoppgave.
 • Gryte, Mari Anne Ellingsen (2014). Skapende nærvær. Eva Johansson og Anita Berge; 2014-11-18.
 • Gryte, Mari Anne Ellingsen (2013). Finn et strå og tre dem på- om estetisk nærvær. Fylkesmannen i Rogaland; 2013-05-21.
 • Gryte, Mari Anne Ellingsen (2013). I materialenes verden- den voksne i samspill med barn og materialer.
 • Gryte, Mari Anne Ellingsen (2012). Om estetisk erfaring og hverdagsbilder. IFU; 2012-09-25.
 • Gryte, Mari Anne E (2011). "Hva har estetikk i barnehagen med danning å gjøre?". Time kommune; 2011-01-03.
 • Gryte, Mari Anne Ellingsen (2011). "Bare et øyeblikk?" Fotografiet som metode for å fange tiden og forsterke erfaringen. Høgskolen i Vestfold; 2011-05-04 - 2011-05-05.
 • Gryte, Mari Anne Ellingsen (2011). Images of wonder. EECERA, European Early Childhood Pesearch Association; 2011-09-14 - 2011-09-17.
 • Fotland, Anne Karin; Gryte, Mari Anne E (2010). "Estetiske nøkler- hvordan kan vi ved hjelp av nyere estetisk tenkning skape fremtiden?". 2010-02-11 - 2010-02-12.
 • Gryte, Mari Anne E (2010). "Estetikk som det sublime eller usynlige.". Kristent Kvinneforum; 2010-08-08.
 • Gryte, Mari Anne E (2010). "Etikk og demokrati i profesjonelt arbeid - hvordan kan nyere estetisk tenkning bidra?" Ethics and democracy in professional work - contributions from an aesthetic way of thinking?". Universitetet i Stavanger; 2010-03-07 - 2010-03-09.
 • Gryte, Mari Anne E (2009). "Kunst og håndverk i naturen, nye innfallsvinkler til faget?". storevarden skole, sola kommune; 2009-09-07.
 • Gryte, Mari Anne E; Fotland, Anne Karin (2009). "Estetikk og lek i barnehagens hverdag- sett fra forming og drama.". Stavanger kommune; 2009-10-12.
 • Fotland, Anne Karin; Gryte, Mari Anne E (2008). "Estetikk og lek i barnehagens hverdag". Universitetet i Stavanger, Institutt for førskolelærerutdanning; 2008-11-06.
 • Gryte, Mari Anne E (2008). Images forever. 2008-09-03 - 2008-09-06.
 • Melberg, Jorunn; Gryte, Mari Anne E (2008). de estetiske læreprosessene- Impulsen - den estetiske opplevelsen sett fra forming og drama. IFU; 2008-03-15.
 • Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Brekke, Anne; Grindland, Berit; Gryte, Mari Anne E; Krogh, Fie von; Röthle, Monika (2006). The Norwegian curriculum for early childhood education - research on integrated subjects. 2006-08-30 - 2006-09-02.
 • Krogh, Fie von; Gryte, Mari Anne E (2006). Barnehagerommet - det visuelle og funksjonelle miljøet i barnehagen Fou i praksis Arbeidsseminar 3 Forskning og kompetansebehov i barnehagen. 2006-04-24 - 2006-04-25.