Et profilbilde

Førstelektor
Gro Næsheim-Bjørkvik { "honorific-suffix": "Førstelektor", "fn": "Gro Næsheim-Bjørkvik", "tel": "Telefon: 51833549", "email": "gro.naesheim@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HG R-305

Forskningsområder

Læreres profesjonskunnskap

Veiledning, spesielt knyttet til kroppsøving og idrett

Læreplanarbeid og didaktikk

TasS Teacher as Students - forskningsprosjekt ved UiS som tar sikte på å utvikle kunnskap om hvordan lærerstudenter utvikler kunnskap, ferdigheter og kompetanse som de vil behøve som framtidige lærere

Fysisk aktivtet i skolen 

Utvalgte publikasjoner

 • Helgevold, N., Næsheim-Bjørkvik, G. & Østrem, S. (2016). Lesson Study som redskap i forskningsbasert lærerutdanning. I G. Grimseth & O. Hallås (red.), Lesson Study i en nordisk kontekst (kap. 9). Oslo: Gyldendal Akademiske.

 • Helgevold, N., Næsheim-Bjørkvik, G. & Østrem, S. (2015). Key focus areas and use of tools in mentoring conversations during internship in initial teacher education. Teaching and Teacher Education, 49, 128?137.

 • Helgevold, N. Næsheim-Bjørkvik, G. og Østrem, S. (2015). Conversation patterns in mentoring conversations during internship in initial teacher education (ITE). Paper presented at ATEE conference. Glasgow, Scotland, august 2015
 • Helgevold, N. & Næsheim-Bjørkvik, G.(2015): A comparison of Content in Mentoring Sessions in Two Conditions, a Business-as-usual and a lesson Study Intervention in Norway. Presentation at the 2015 American Educational Research Association Annual meeting (AERA). Chicago, USA.
 • Helgevold, N., Næsheim-Bjørkvik, G. og Østrem, S. (2014). Veiledningssamtaler i lærerstudenters praksisperioder ? innhold og prosesser.

  I A.B. Reinertsen, B. Groven, A. Knutas og A. Holm (red.). FoU i praksis 2013 conference proceedings. Trondheim: Akademika forlag

 • Giske, R, G. Næsheim-Bjørkvik og A. Brunes (2013): Treningsledelse. Lederutvikling. Gyldendal, Oslo. ISBN 978-82-05-37442-3. Revidert 2013.
 • Næsheim-Bjørkvik, G. (2013) Hvilke faktorer trekkes fram som sentrale for god kroppsøvingsundervisning gjennom veiledningssamtaler for grunnskolelærerstudenter? Presentasjon på Kroppsøvingskonferansen 2013, Norges Idrettshøgskole, Oslo, Norge.
 • Næsheim-Bjørkvik, G. (2013) Mentoring conversations in Physical Education? content and processes in field work in initial Teacher Education. Presentation at the 13th annual Congress of the European College of Sport Science (ECSS), Barcelona, Spain.
 • Helgevold, N, Næsheim-Bjørkvik, G, & Østrem, S. (2013, September). A comparison of content in mentoring sessions in two circumstances, a control group and a Lesson study intervention group. Presentation at the 9th Annual International WALS  (The World Association of Lesson Studies) Conference, Gothenburg, Sweden.
 • Helgevold, N.; Næsheim-Bjørkvik, G. og Østrem, S.(2014): Veiledningssamtaler i lærerstudenterspraksis perioder - innhold og prosesser. I: FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-04215. s. 133-141
 • Vika, M.1 Sekse, R. J. T.1-2 Hausmann, F.3 Iversen, VV3 Næsheim-Bjørkvik, G.4 Bjerke A.5 Tengesdal, E.6 Bjorvand-Bøhn K.7 Blåka, G.2 : Rehabilitation of Women Following Treatment for Gynaecological Cancer; A Randomized, Controlled Study- A Description of a Multicenter Study and Experiences so far. Abstract som ble presentert på Onkologikonferanse I Tyrkia 2011. 
 • Dyrstad, Sindre Mikal; Hansen, Bjørge Hermann; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Anderssen, Sigmund Alfred. International Physical Activity Questionnaire: A Validation of the Norwegian Version in a National Representative Sample. Medicine & Science in Sports & Exercise 2010 ;Volum 42.(5) s. 809-810 NIH UIS
 • Næsheim-Bjørkvik, G. (2009): Kroppsøving ? et hovedfag. Kronikk i Stavanger Aftenblad, 16. desember 2009.
 • Bø, K m.fl (2008) Testprotokoll: Registrering av helserelatert fysisk form. Kjernetester. Til bruk i Kan 1 prosjektet (Kartlegging aktivitet Norge). Juni 2008.
 • Næsheim-Bjørkvik, G. (2008): I hvilken grad kan vi som lærerutdannere utvikle en felles kunnskapsbase gjennom veiledning av nyutdannede lærere? Artikkel i konferanserapporten fra ?Den 10. nordiske laereruddannelsekongres? på Island, mai 2008
 • Giske, R, G. Næsheim-Bjørkvik og A. Brunes (2007): Treningsledelse. Lederutvikling. Gyldendal, Oslo. ISBN 978-82-05-37442-3
 • Tollånes, I, G. Næsheim-Bjørkvik m.fl (2007) Rapport: Evaluering av barneidrettsbestemmelsene.  Norges Idrettsforbund og Olympiske komite, Oslo.
 • Næsheim-Bjørkvik, G (2005) Kroppsøving ? et av skolens hovedfag? I : Vekst og utvikling, tidvise skrifter nr. 54. Stavanger. Jubileumstidsskrift Stavanger Lærerutdanning 50 år
 • Næsheim-Bjørkvik, G og E. Brynemo (2005) Friidrett for ungdom. Fagbokforlaget, Bergen. 208 sider. ISBN 82-7674-638-1


 •  

Pågående forskning

Forskningsprosjektet TasS ved UiS er et treårig forskningsprosjekt som tar sikte på å utvikle kunnskap om hvordan lærerstudenter utvikler kunnskap, ferdigheter og kompetanse som de vil behøve som framtidige lærere.

Daglig fysisk aktivitet i skolen og forskjeller i aktivitetsnivå på gutter og jenter på 6. trinn på utvalgte skoler i Stavanger.

Rehabilitering av kvinner som får behandling for gynekologisk kreft. Samarbeidsprosjekt med Kvinneklinikken, Haukeland sykehus, Høgskolen i Bergen og Unviersitetet i Agder. 

 

Arbeidserfaring

Fra 1.jan 1999-

Universitet i Stavanger/Høgskolen i Stavanger , Avdeling for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

1992-1998: St. Olav videregående skole, Stavanger. Underviste i kroppsøving, humanbiologi, helsefag og var kontaktlærer. Øvingslærer.

1983-1992: Ullandhaug ungdomsskole, Stavanger. Klassestyrer med fagene kroppsøving, matematikk og naturfag.

1982-1983: Revheim ungdomsskole, Stavanger. Faglærer i kroppsøving.

1981-1982: Tanum skole, Bærum: Klassestyrer, 6. trinn, alle fag.

Veileder i prosjektet "Veiledning for nyutdannede lærere" ved UiS.

Veileder i NyTi-prosjektet ved UiS - undervisningsrelatert veiledning for og med nytilsatte.

Emneansvarlig for nettbasert etter- og videreutdanningskurs for lærere innenfor kroppsøving.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2015). Frivillighet i Stavanger - Samhandlingsstrategi 2015-2018. Stavanger kommune. 54 s.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2015). Revidering av Trener 1 kurs, Norges Friidrettforbund. Norges Friidrettsforbund. 86 s.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2013). Treningsledelse. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-43617-6. 222 s.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Giske, Rune; Brunes, Anders O. (2013). Treningsledelse. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205436176. 223 s.
 • Seiler, Hilde Lohne; Bø, Kari; Loland, Nina Waaler; Fjørtoft, Ingunn; Fjørtoft, Ingunn; Næsheim-Bjørkvik, Gro (2008). "Utvikling av testbatteri for registrering av fysisk form hos voksne og eldre (30-85 år), fase II KAN1 prosjektet". Norges Idrettshøgskole. 72 s.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2007). Evaluering av Barneidrettsbestemmelsene. Norges Idrettsforbund. 35 s.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Giske, Rune (2007). Treningsledelse Lederutvikling. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205374423. 200 s.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Brynemo, Einar (2005). Friidrett for ungdom. Fagbokforlaget. ISBN 8276746381. 208 s.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2003). Aktivitetslederkurs i friidrett. Norges Fri-idrettsforbund. 60 s.
 • Naesheim-Bjørkvik, Gro (1999). Team Athletics, friidrett som lagkamp. Norges Friidrettsforbund. ISBN 82-995384-0-8. 34 s.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (1999). Team Athletics. Norges Friidrettsforbund. ISBN 82-995384-0-8. 36 s.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2010). Publisert forelesninger i kroppsøvingsdidaktikk ved bruk av systemet Lecture capture. For nettbasert læring og formidling, tilgjengelig for studenter på utvalgte kurs på UiS.
 • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro (2017). Dybdelæring gjennom Lesson Study. Våland Skole; 2017-09-28 - 2017-09-29.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2017). Hva er barneidrettsbestemmelsene godt for?. Norges Friidrettsforbund; 2017-01-20 - 2017-01-22.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2017). Hvordan kan skolen og foreldrene stimulere barna til å være fysisk aktive? Og hvilken betydning kan det ha for barns utvikling, både fysisk, psykisk og sosialt?. Byfjord skole;
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina (2017). PE student teachers’ experiences with Lesson study in field practice.. ASSOCIATION FOR TEACHER EDUCATION IN EUROPE; 2017-10-25 - 2017-10-28.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina; Larssen, Deborah Lynn Sorton (2017). Scaffolding student teachers learning processes in Lesson Study through recorded summaries.. World Association of Lesson Studies (WALS); 2017-11-24 - 2017-11-28.
 • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Cajkler, Wasyl; Wood, Philip; Helgevold, Nina; Elliot, John; Fauskanger, Janne; Bugge, Hans Erik; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Jakobsen, Arne (2016). Lesson study and initial teacher education(ITE): understanding learning and meaningful observation to guide beginning teachers. University of Exeter; 2016-09-03 - 2016-09-05.
 • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Østrem, Sissel; Drew, Ion Patrick Francis (2016). TasS Project (teachers as students): Lesson study in Initial Teacher education in Norway, a time-lagged experiment from field practice. University of Oslo; 2016-06-06 - 2016-06-08.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2016). Friidrett for barn. Norges Friidrettsforbund; 2016-09-06 - 2016-09-13.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2016). Hva er viktig lærerkunnskap i kroppsøvingsfaget?.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2016). Kurs i Friidrett for barn. Norges Friidrettsforbund; 2016-01-22 - 2016-01-24.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2016). Lesson Study som mulighet for en mer forskningsbasert praksisopplæring i kroppsøvingsfaget. Norges Idrettshøskole; 2016-06-09 - 2016-06-10.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2016). trener 1 kurs. Norges Friidrettsforbund; 2016-10-01 - 2016-10-02.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina (2016). Establishing an inquiry-based learning community in mentoring sessions during Initial Teacher Education. ATEE; 2016-08-22 - 2016-08-24.
 • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel (2015). A comparison of content in mentoring sessions in two conditions, a Business-as-usual and a Lesson study intervention. AERA; 2015-04-15 - 2015-04-21.
 • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel (2015). Conversation patterns in mentoring conversations during internship in initial teacher education (ITE). ATEE; 2015-09-24 - 2015-09-26.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2015). Hvordan komme i form med jogging?. TV vest. [TV]; 2015-09-08.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2015). Trener 1 kurs Norges Friidrettsforbund. Norges Friidrettsforbund; 2015-11-14.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2014). Ungdomstrening NFIF. Norges Friidrettsforbund; 2014-01-24 - 2014-01-26.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Fjeld, Jon Besse (2014). Trenerkurs - Friidrett for barn 6-12 år.
 • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel (2013). A comparison of content in mentoring sessions in two circumstances, a control group and a Lesson study intervention group. 2013-09-06 - 2013-09-08.
 • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel (2013). Mentoring conversations in student teachers practicum – content and processes. 2013-09-09 - 2013-09-13.
 • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel (2013). Veiledningssamtaler i læringsstudenters praksisperioder – innhold og prosesser. 2013-04-22 - 2013-04-23.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2013). I hvilken grad har daglig fysisk aktivitet i skolen betydning for elevenes generelle aktivitetsnivå?. Norges Idrettshøskole; 2013-06-13 - 2013-06-14.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2013). Trener 2 kurs om trenerrollen. Norges Friidrettsforbund og Norges Orienteringsforbund; 2013-01-25 - 2013-01-27.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2013). Ungdomstrenerkurs, trener 1. Norges Friidrettsforbund; 2013-11-08 - 2013-11-10.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina; Østrem, Sissel (2013). Hvilke faktorer trekkes fram som sentrale for god kroppsøvingsundervisning gjennom veiledningssamtaler for grunnskolelærerstudenter?. Norges Idrettshøskole; 2013-06-13 - 2013-06-14.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina; Østrem, Sissel (2013). Mentoring conversations in Physical Education– content and processes in field work in initial Teacher Education. European College of Sport Science; 2013-06-26 - 2013-06-29.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2012). Er de tradisjonelle aktivitetene i kroppsøvingsfaget hemmende eller fremmende for elevenes bevegelsesglede?. Skolemøtet for Rogaland;
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2012). Hvordan utvikle hurtighet i lagidretter og individuelle idretter? Foredrag. Workshop: Hurtighet - forslag til praktiske øvelser. Nettverk idrettsfag Rogaland; 2012-11-14 - 2012-11-15.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2012). Kursholder for Aktivitetslederkurs - kursledere. Norges Friidrettsforbund og Norges Orienteringsforbund; 2012-01-27 - 2012-01-29.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2012). Trener 2 kurs, trenerrollen. Norges friidrettsforbund og Norges Orienteringsforbund;
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2012). Ungdomstrenerkurs for Norges Friidrettsforbund. Norges Friidrettsforbund; 2012-10-19 - 2012-10-20.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2012). Åpning av 52 hverdagsturer - folkehelse. http://www.stavanger-turistforening.no/article.php?ar_id=312. [Internett]; 2012-01-05.
 • Mjåtveit, Atle; Næsheim-Bjørkvik, Gro (2011). Kroppsøving er et greit fag å ha - elevene skal jo bare "lufte vede litt"..... 2011-11-18.
 • Mjåtveit, Atle; Næsheim-Bjørkvik, Gro (2011). Skal innsats telle ved karaktersetting i kroppsøving?. Karmøy PPT; 2011-05-24.
 • Mjåtveit, Atle; Næsheim-Bjørkvik, Gro (2011). To what extent have daily physical activity in school impact on pupils' general level of activity?. BASES; 2011-09-06 - 2011-09-08.
 • Mjåtveit, Atle; Næsheim-Bjørkvik, Gro (2011). Utfordringer med vurdering i krroppsøvingsfaget. LFF- Rogaland; 2011-09-20.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2011). Hvordan utvikle hurtighet hos unge fotballspillere?. Viking fotballklubb;
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2011). Kroppsøvingslærere fornyer seg lite. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2011-11-29.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2011). Kursholder Trener 1, ungdomstrenerkurs. Rogaland Friidrettskrets; 2011-11-25 - 2011-11-27.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2011). Kursholder modul 4- trenerrollen. Norges friidrettsforbund og Norges Orienteringsforbund; 2011-12-02 - 2011-12-03.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2011). Kvalitetsvurderinger i fotballskolenes sommertilbudhttp://www.nrk.no/nett-tv/klipp/753607/. NRK riksnyheter og lokalnyheter. [Radio]; 2011-07-06.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2011). Læring, mestring og bevegelsesglede i kroppsøvingsfaget. Rogaland fylkeskolestyre og Norsk Lærerlag;
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2011). Trener 2, Norges Friidrettsforbund og Norges orienteringsforbund, Trenerrollen, modul 4.
 • Dyrstad, Sindre Mikal; Hansen, Bjørge Hermann; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Anderssen, Sigmund Alfred (2010). International Physical Activity Questionnaire: A Validation of the Norwegian Version in a National Representative Sample.
 • Dyrstad, Sindre; Hansen, Bjørge Herman; Hansen, Bjørge Herman; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Anderssen, Sigmund A.; Anderssen, Sigmund A. (2010). International Physical Activity Questionnaire: A validation of the Norwegian version in a national representative sample.
 • Dyrstad, Sindre; Næsheim-Bjørkvik, Gro (2010). Sør-og rogalendinger har dårligst kondis Stor kartlegging av nordmenns fysiske form. [Avis]; 2010-12-28.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2010). Har daglig fysisk aktivitet i skolen innvirkning på elevenes generell aktivitetsnivå?. 2010-11-24.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2010). Hjelp ? hvordan skal jeg tilrettelegge for daglig fysisk aktivitet i skolen?. 2010-10-20 - 2010-10-21.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2010). I hvilken grad har daglig fysisk aktiviteti skolen innvirkning på elevenes generell aktivitetsnivå?. 2010-05-05 - 2010-05-07.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2010). Kroppsøving og kompetanseheving. [Avis]; 2010-12-01.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2010). Praktisk arbeid i kroppsøvingsfaget i forhold til vurdering, planarbeid og kompetansemål i friidrett. 2010-10-20 - 2010-10-21.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2010). Trening- stress eller kult?. 2010-09-24 - 2010-10-03.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2010). UiS prioriterer kurs og kompetanseutvikling i kroppsøvingsfaget.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2010). Ungdommers aktivitetsvaner. [Radio]; 2010-11-24.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2010). Ut! Hvordan jogger vi?. [Radio]; 2010-09-21.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2010). Vurdering i kroppsøvingsfaget. 2010-11-11.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2009). Hvordan kan unge fotballspillere trene hurtighet?. 2009-09-17.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2009). Kroppsøving - et hovedfag.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2009). Kurslærerkurs for aktivitetsledere i Norges Fri-idrettsforbund. 2009-11-20 - 2009-11-22.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2009). Kurslærerkurs for aktivitetsledere i Norges idrettsforbund. 2009-06-05 - 2009-06-06.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2009). Skisporten har funnet tilbake til OL-feberen. [Avis]; 2009-12-28.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2009). Slik trener du effektivt i tidsklemma. [Avis]; 2009-11-21.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2009). To nei og ett ja til gymkarakterer. [Avis]; 2009-11-28.
 • Mjåtveit, Atle; Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Melhus, Kjersti; Ree, Idar; Næsheim-Bjørkvik, Gro (2008). Er det mulig å skape en felles kunnskapsbase for lærerutdannere gjennom veiledning av nyutdannede lærere? Skolen - Den nyutdannede - Allmennlærerutdanningen - Lagkamerater eller motstandere?. 2008-05-21 - 2008-05-24.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2008). De har det gøy, men når skal de begynne å trene?. 2008-11-14 - 2008-11-16.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2008). Hvordan trene hurtighet for unge fotballspillere?. 2008-04-16.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2008). I hvilken grad kan vi som lærerutdannere utvikle en felles kunnskapsbase gjennom veiledning av nyutdannede lærere?. 2008-05-21 - 2008-05-25.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2008). Kan kroppsøvingsfaget bidra til livslang bevegelsesglede? Hva sier forskningen?. 2008-11-26.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2008). Karakterer i kroppsøving i videregående skole. [Radio]; 2008-01-15.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2008). Kurslærerkurs i Friidrett for ungdom. 2008-11-21 - 2008-11-23.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2008). Norges Friidrettsforbunds Ungdomstrenerkurs. 2008-01-18 - 2008-01-19.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2008). Norges Friidrettsforbunds aktivitetslederkurs. 2008-04-28 - 2008-04-29.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2008). Trener barna for hardt i ung alder?. [Radio]; 2008-06-18.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2007). Barneidrett er et verdivalg!. 2007-09-14.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2007). Friidrett på ungdomstrinnet. 2007-10-22 - 2007-10-24.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2007). Hurtighetstrening tilpasset fotball. 2007-10-31.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2007). Hva betyr det at barn har fått rettigheter i idretten?. 2007-10-11.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2007). Hva vil vi med barneidrettsbestemmelsene i Norge?. 2007-03-30 - 2007-04-01.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2007). Hvem skal styre barneidretten?. 2007-11-13.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2007). Hvordan kan fotballspillere trene for å bli hurtigere?. 2007-09-12.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2007). Kunnskapsløftet, kroppsøving og læringsstrategier. 2007-11-07.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2007). Styrketrening tilrettelagt for de som jobber mye foran pc'en. 2007-11-14.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2007). Talentutvikling i idrett - hvor viktig er tidlig spesialisering?. 2007-11-28.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2007). Trenger barn rettigheter i idrett?. 2007-11-07.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2007). Varierte aktiviteter med basisferdighetene løp, hopp og kast på barnetrinnet. 2007-10-22 - 2007-10-24.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2006). Friluftsliv og Kunnskapsløftet. 2006-03-20.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2006). Kroppsøvingsfaget i Kunnskapsløftet. 2006-03-09 - 2006-03-10.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2006). Kvinner i lederposisjoner. 2006-04-25.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2005). Barn og konkurranser.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2005). Friidrett for alle i skolen - nye muligheter. 2005-06-09 - 2005-06-10.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2005). Hensiktsmessige treningsmetoder for å stimulere hurtighet og spenst for ungdom i alderen 16-19 år. 2005-11-25.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2005). Hvordan skape fysisk aktive skolebarn?. 2005-11-18.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2005). Kroppsøving - et av skolens hovedfag?.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2005). Team Athletics i skolen.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2005). Ungdomstrenerkurs i friidrett. 2005-10-21 - 2005-10-23.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2002). Aktiviteslederkurs i friidrett. 2002-11-22 - 2002-11-23.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2002). "Fra lek til friidrett". Miljøtilrettelegging i friidretts for barn i alderen 7-12 år. 2002-01-18 - 2002-01-20.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2017). Friidrett i skolen, timeopplegg og vurdering for læring. Norges Friidrettsforbund. www.friidrett.no.