Et profilbilde

Professor
Rune Giske { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Rune Giske", "tel": "Telefon: 51833536", "email": "rune.giske@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HG R-332

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Gjerset, Asbjørn; Nilsson, Johnny Erik; Helge, Jørn Wulff; Enoksen, Eystein; Raastad, Truls; Meen, Helge Dyre; Ommundsen, Yngvar; Tønnessen, Espen; Frøyd, Christian; Johansen, Egil Ivar; Eriksrud, Ola; Giske, Rune; Pensgaard, Anne Marte; Langberg, Henning; Kjær, Michael; Helge, Eva Wulff; Beyer, Nina (2015). Idrettens Treningslære. Gyldendal Undervisning. ISBN 978-82-05-39194-9. 638 s.
 • Dyrstad, Sindre Mikal; Giske, Rune; Laudal, Thomas (2014). Talenter mot toppen. Et videregående skoletilbud for morgendagens toppidrettsutøvere. Rogaland Idrettskrets / TMT. 33 s.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Giske, Rune; Brunes, Anders O. (2013). Treningsledelse. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205436176. 223 s.
 • Gjerset, Asbjørn; Haugen, Kjell; Holmstad, Per; Giske, Rune (2008). Treningslære. Arbeidsbok 2. Gyldendal undervisning. ISBN 9788205382206. 70 s.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Giske, Rune (2007). Treningsledelse Lederutvikling. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205374423. 200 s.
 • Giske, Rune; Sigmundsson, Hermundur; Ingebrigtsen, Jan Erik (2006). Læring i lagballspill. Universitetsforlaget. 23 s.
 • Gjerset, Asbjørn; Haugen, Kjell; Holmstad, Per; Giske, Rune (2006). Treningslære 1. Arbeidsbok for studieretning idrettsfag. Gyldendal undervisning. ISBN 8205356831. 120 s.
 • Giske, Rune (2001). Individuelle handlingsvalg i lagballspill : en teoretisk og empirisk analyse [2000]. Norges idrettshøgskole. ISBN 8250203550. 1 s.
 • Giske, Rune; Hollingen, Even; Pensgård, Anne Marte (1998). Innføring i idrettspsykologi. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-45138-0. 75 s.
 • Giske, Rune; Olsen, A. Morgan (1996). Svømmehallbruk : delrapport III brukerinstanser og brukstid. Norges idrettshøgskole. 23 s.
 • Giske, Rune (1996). Aktivitetslære i håndball. Norges idrettshøgskole. 40 s.
 • Giske, Rune; Olsen, A. Morgan (1996). Svømmehallbrukere og bruk av svømmehaller : sammenfattende rapport fra to undersøkelser gjennomført etter oppdrag av Kulturdepartementet, Idrettsavdelingen. Kulturdepartementet. 61 s.
 • Gjerset, Asbjørn; Giske, Rune; Holmstad, Per; Haugen, Kjell (1996). Treningslære : arbeidsbok grunnkurs. Universitetsforlaget. 63 s.
 • Gjerset, Asbjørn; Giske, Rune; Holmstad, Per; Haugen, Kjell (1996). Treningslære : arbeidsbok videregående kurs I og II. Universitetsforl.. 70 s.
 • Hegerstad, Camilla; Dillern, Thomas; Giske, Rune; Shalfawi, Shaher A. I. (2019). The relationship between mental toughness and physical Performance test in police college students.
 • Giske, Rune; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2018). Sammenhenger mellom barns trivsel, social kompetanse, lek og motoriske ferdigheter.
 • Laxdal, Aron Gauti; Giske, Rune (2018). Påvirker lærerens kjønn elevens opplevelse av læringsmiljøet i kroppsøvingsfaget?. NIH; 2018-06-07 - 2018-06-08.
 • Laxdal, Aron Gauti; Giske, Rune; Johannsson, Erlingur (2018). Favoriserer kroppsøvingslærerne de flinke elevene?. NIH; 2018-06-07 - 2018-06-08.
 • Laxdal, Aron Gauti; Johannsson, Erlingur; Giske, Rune (2018). Samband líkamlegrar getu og stuðnings í íþróttum, líkams og heilsurækt. Islands Universitet (HI); 2018-10-11 - 2018-10-12.
 • Giske, Rune (2016). Felles mental modeller. uis; 2016-11-15.
 • Giske, Rune (2016). Hvilke forhold kan fremme motivasjonen hos (idrettsfag) elever i videregående skole og hvilken rolle kan læreren spille. UIS; 2016-11-15.
 • Giske, Rune (2016). p2 kulturnytt - ball og ballspill. [Radio]; 2016-11-01.
 • Giske, Rune; Johansen, Bjørn Tore (2016). Shared mental models in Handball and Soccer elite teams. European college of sport science; 2016-07-06 - 2016-07-09.
 • Johansen, Bjørn Tore; Giske, Rune; Haugen, Tommy (2014). Physical Training and Mental Preparation among Norwegian Elite Football Referees. ECSS; 2014-07-02 - 2014-07-05.
 • Giske, Rune (2005). Kroppsøvingsdidaktikk. Fylkekommunene i rogaland; 2005-11-18.
 • Giske, Rune (2005). Læring i ballspill. 2005-11-16 - 2005-11-19.
 • Giske, Rune (2005). Mental trening for spesialenheter i politiet. 2005-09-07.
 • Giske, Rune (2005). overtallspill i håndball -betraktninger om herrelandslagets kamper i Tunnis.
 • Giske, Rune (2003). Ballsidighet i kroppsøvingsundervisningen. 2003-09-19.
 • Giske, Rune (2003). Coaching - Hva forteller forskningslitteraturen?. Norges olympiske komitee (olympiatoppen)Toppidrettsenteret; 2003-01-20.
 • Giske, Rune (2003). Mental trening som verktøy for å bedre treningskvalitet?. 2003-11-29 - 2003-11-30.
 • Giske, Rune (2003). Seleksjon i idrett. 2003-11-29 - 2003-11-30.
 • Giske, Rune (2002). The reactions of a coach on the players` choises of action during traing. An explorative observational study of a norwegian national soccer team coach. 2002-03-07 - 2002-03-09.
 • Giske, Rune; Johansen, Bjørn Tore; Johansen, Bjørn Tore (2002). Handlinger i komplekse idretter. Hva læres og hvordan påvirke. 2002-01-09.
 • Giske, Rune (1997). Ballaktiviteter i grunnskolen (upubl.).
 • Giske, Rune (1997). Dommerpsykologi (upubl.).
 • Giske, Rune (1997). Ferdighetslæring i idrett (upubl.).
 • Giske, Rune (1997). Hallbruksundersøkelsene (upubl.).
 • Giske, Rune (1997). Mental trening (upubl.).
 • Giske, Rune (1997). Prestasjonspsykologi (upubl.).
 • Giske, Rune (1997). The psychology of judging (upubl.).
 • Giske, Rune (1997). Trenerrollen (upubl.).
 • Giske, Rune (1997). Trenerrollen (upubl.).
 • Kvåle, Odd-Harald; Giske, Rune (2003). Studieplan: Bachelor i Idrett/kroppsøving.