Et profilbilde

Universitetslektor
Anne Karin Fotland { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Anne Karin Fotland", "tel": "Telefon: 51833477", "email": "anne.k.fotland@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for barnehagelærerutdanning
Rom HL K-254

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Fotland, Anne Karin (2017). Hva skal teori være godt for i drama, når drama handler om personlige erfaringer gjort i praksis?. I: Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02680-0. s. 25-40.
 • Fotland, Anne Karin (2007). Didaktiske perler: Et dramapedagogisk arbeid sammen med toddlerne. NTNU. 1 s.
 • Bjørnstad, Gunhild Brænne; Fotland, Anne Karin; Kaabuka, Msamiru Kassim (2015). "Ukjent".
 • Fotland, Anne Karin (2015). Regi på kunstnerisk innslag..
 • Fotland, Anne Karin (2019). Estetisk praksis og pedagogisk ledelse. 2019-12-11 - 2019-12-12.
 • Fotland, Anne Karin; Ugelstad, Ingunn Berrefjord (2019). Embodiment and education for sustainability. 2019-05-06 - 2019-05-07.
 • Fotland, Anne Karin; Ugelstad, Ingunn Berrefjord (2019). Sustainability in teacher education.
 • Fotland, Anne Karin (2018). Barnehage-teaterfestival 20018 Barne- og Ungdomsteateret, Rogaland Teater.. TV VEST. [TV]; 2018-01-31.
 • Fotland, Anne Karin (2018). Her skapes kreative barnehage- lærere. Barnehage.no. [Internett]; 2018-02-01.
 • Eikeland, Synnøve; Ugelstad, Ingunn Berrefjord; Halle, Kirsten; Fotland, Anne Karin (2016). Nysirkus på Barnehagelærerutdanningen. Institutt for barnehagelærerutdanningen; 2016-02-24.
 • Fotland, Anne Karin (2016). Foredrag øvingslærerdag.. Universitetet i Stavanger; 2016-11-09.
 • Fotland, Anne Karin (2015). Improvisasjonskurs. Drama og teaterpedagogene i Rogaland;
 • Fotland, Anne Karin (2015). Kurs i improvisasjon..
 • Fotland, Anne Karin (2015). "Nye undervisningsformer i drama forholdet teori praksis.". IBU; 2015-06-11.
 • Fotland, Anne Karin (2012). Den lekende voksne – dramapedagogisk arbeid til nyttefor både små og store i barnehagen. Dramalaget; 2012-11-27.
 • Fotland, Anne Karin (2012). Med kjærlighet til praktisk kunnskap. IFU; 2012-12-04.
 • Fotland, Anne Karin (2011). Dramapedagogisk arbeid for de yngste. Jærbarnehagen; 2011-10-09.
 • Fotland, Anne Karin (2010). " Kom vi må skynde oss hjem" Dramapedagogisk arbeid med toddlerne. Rødlandsmyrå barnehage; 2010-11-19.
 • Fotland, Anne Karin; Gryte, Mari Anne E (2010). "Estetiske nøkler- hvordan kan vi ved hjelp av nyere estetisk tenkning skape fremtiden?". 2010-02-11 - 2010-02-12.
 • Gryte, Mari Anne E; Fotland, Anne Karin (2009). "Estetikk og lek i barnehagens hverdag- sett fra forming og drama.". Stavanger kommune; 2009-10-12.
 • Fotland, Anne Karin; Gryte, Mari Anne E (2008). "Estetikk og lek i barnehagens hverdag". Universitetet i Stavanger, Institutt for førskolelærerutdanning; 2008-11-06.
 • Melberg, Jorunn; Fotland, Anne Karin; von Krogh, Fie; Nordbotten, Gerd Lise; Brekke, Anne; Tungland, Inger B.E. (2007). Presentasjon av Innføringsseminar med 1. årsstudenter på førskolelærerutdanningen. 2007-07-08.