Et profilbilde

Universitetslektor
Elisabeth Egeli { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Elisabeth Egeli", "tel": "Telefon: 51831482", "email": "elisabeth.egeli@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for kultur- og språkvitenskap
Rom HG Q-256

Prosjekter

Språklæreres holdninger etter KL06, forskningsprosjekt UiS ,2007-2009.

Winning immigrants as active learners in sivic society, Sokrates, Grunthvig 2 prosjekt, UIS 2005-2007.

Learning migration,Sokrates, Comenius 3, UiS, 2005-2007

Den flerkulturelle skolen, kompetanseheving og tiltak,1999-2002. Samtakprosjekt, Rogaland fylkeskommune.

Språkopplæring gjennom fag. Norsk som andrerspråk og mekaniske fag,2004,Skoleutviklingsprosjekt, Rogaland fylkeskommune.

 

 

 

Forskningsområder

Norsk som andrespråk.

Flerkulturell pedagogikk.

Utdanningsforskning.

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Forskningsprosjekter i programområdet Læreres undervisningskunnskap ( LUK):

Teachers as students( TASS)

Minoriteter og mangfold i lærerutdanning og skole.

 

Arbeidserfaring

 

Universitetslektor i norsk språk og kultur for internasjonale studenter, Universitetet i Stavanger,2005-2012.

Leder for det nasjonale fagrådet  for norsk som andrespråk. 2010-2012.

Rådgiver i norsk som andrespråk/ flerkulturell pedagogikk/ flerkulturell rådgivning. Opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune 1999-2005.

Medlem av i tverretatlig styringsgruppe/ressursteam mot tvangsekteskap,2004-2005, Stavanger kommune,

Testleder og sensor for Test i norsk-høyere nivå,muntlig prøve for utenlandske studenter, Universitetet i Bergen, 1994-2002.

Medlem av Fagrådet for språkprøven i norsk for norske innvandrere,,Universitetet i Bergen 1995-1997

Lektor i norsk som andrespråk/ rådgiver for minoritetsspråklige elever/ leder for tilrettelagt opplæring ved Sola videregående skole 1986-1999.

Adjunkt/lektor i norsk som andrespråk, Voksenopplæring for flyktninger og innvandrere, Nygård skole i Bergen, 1982-1986.( hel/delstillinger)

Lektor i norsk som andrespråk, Bjørkåsen videregående skole, Bergen 1985-1986

Diverse vikariater i grunnskolens ungdomstrinn i Fjell og Askøy kommune, 1979-1984.

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Sæbø, Aud Berggraf; Egeli, Elisabeth; Pereira, Unni Puntervold (2016). Lesson Study og praktiske strategier i lærerutdanning og grunnskolepraksis. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Hefte 3. s. 180-194.
 • Egeli, Elisabeth; Thomassen, Wenche (2015). På vei mot en flerkulturell praksis? Utfordringer og muligheter i dagens lærerutdanning. I: Språkmangfold i utdanningen. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-46026-3. s. 137-158.
 • Egeli, Elisabeth (2016). Hvilken kompetanse har morgendagens lærere om det mangfoldige og flerspråklige klasserommet?. MultiLing/UiO; 2016-12-13.
 • Egeli, Elisabeth (2016). Minoritet og mangfold i lærerutdanning og skole. NAFO/HiOA; 2016-11-08.
 • Egeli, Elisabeth; Pereira, Unni Puntervold (2016). Lesson Study og språkstøttende strategier i lærerutdanning og grunnskolepraksis. NTNU; 2016-10-20 - 2016-10-21.
 • Egeli, Elisabeth (2014). Kompetanseutvikling i utdanningene. Utfordringer knyttet til kompetansebygging og involvering i flerkulturelle problemstillinger.. Høgskolen i Bergen;
 • Thomassen, Wenche; Egeli, Elisabeth; Pereira, Unni Puntervold (2014). Hva vet vi om lærerstudenters kunnskaper og holdninger til flerkultur og språk i fag?. Illinniarfissuaq - Grønlands lærerseminar; 2014-09-02 - 2014-09-06.
 • Thomassen, Wenche; Egeli, Elisabeth; Pereira, Unni Puntervold (2014). Språk og flerkultur i fag. Hvilken komptanse har morgendagens lærere?. Universitetet i Stavanger; 2014-11-06 - 2014-11-07.
 • Egeli, Elisabeth; Thomassen, Wenche (2013). Flerspråklighet og flerkultur-utfordringer for de nye lærerutdanningene. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO);
 • Egeli, Elisabeth; Thomassen, Wenche (2013). Lærerutdanning og det flerspråklige klasserommet. Universitetet i Stockholm; 2013-06-13 - 2013-06-15.
 • Egeli, Elisabeth; Thomassen, Wenche (2012). Norsk som andrespråk i de nye lærerutdanningene -utfordringer og muligheter. Høgskolen i Hedmark;
 • Berner, Karin; Egeli, Elisabeth (2011). Det lille ekstra. LMU; 2011-10-25.
 • Berner, Karin; Egeli, Elisabeth (2011). "Det lille ekstra" - pedagogisk støtte til minoritetsspråklige studenter ved Universitetet i Stavanger. Læring miljø utvalget (LMU), UNIVERSELL ved (NTNU); 2011-10-25.