Et profilbilde

Timelønnet førstelektor
Øyvind Sirevaag { "honorific-suffix": "Timelønnet førstelektor", "fn": "Øyvind Sirevaag", "tel": "Telefon: 51833727", "email": "oyvind.sirevaag@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Norsk hotellhøgskole
Rom EAL H-336
Tlf priv/mob +47 97179547
Merknader Jeg er pensjonist fra 1/1-16 og har ikke lenger ovennevnte telefonnummer, romnummer eller e-postadresse. Privat e-postadresse er: oy.sirevaag@lyse.net

Jeg er født 13. august 1947, har vært ansatt som lektor i full stilling ved Norsk hotellhøgskole siden august 1974 og fikk i 2001 opprykk til førstelektor.

Jeg er utdannet cand. philol. fra Universitetet i Bergen høsten 1972 med fagene norsk hovedfag, fransk mellomfag og allmenn litteraturkunnskap grunnfag. Pedagogisk seminar ble avlagt samme sted våren 1973.

Jeg er for tiden sekretær for Stiftelsen Norsk kokebokmuseum.

Forskningsområder

Norsk språk

- generelt

- i reiselivssammenheng

Litteratur

Kultur og turisme

Guideutdanning

Kommunikasjon

Talekunst og retorikk

Utvalgte publikasjoner

Oversikt over norsk litteraturhistorie. 120 s., Oslo: Aschehoug 1978 (Brukt som repetisjonsbok ved høgskoler og i den videregående skolen; de første 15 årene ble boken solgt i 17.675 eksemplarer.)

Forstå og bli forstått. 311 s., Oslo: Yrkeslitteratur 1992 (Brukes som lærebok i Kommunikasjonslære, Reklamespråket og Presentasjonsteknikk ved høgskoler. Solgt i 3.000 eksemplarer, men ikke trykket opp i nytt opplag)

Omvendt kryssordbok. 289 s., Oslo: Kunnskapsforlaget 2010 (Brukes av kryssordløsere og er forskjellig fra andre slike hjelpebøker ved at den ikke er ordnet etter oppslagsord, men etter løsningsord med mulige oppslagsord satt opp som forklaring. Ordene er ordnet etter antall bokstaver. Boken inneholder vel 17.000 ord.)

Norsk hotellhøgskole 100 år. 200 s., Stavanger: Arkeologisk Museum 2012 (Forfatter sammen med Sverre Thon ? og ansvarlig redaktør)

(ARTIKKELFORFATTER)

Manhole covers and tourism. I T. Furunes, R.J.Mykletun og E. Marnburg (Eds.) (2012) Current Research in Hospitality and Tourism, s. 369-393

(MEDREDAKTØR)

Sagt og skrevet 2, 462 s., Gyldendal 1984 (Leseverk i norsk for den videregående skolen; medredaktør sammen med Ola Jonsmoen, Jørn Hjulstad, Atle Røhme og Mona Lyche Ramberg. Foruten å samle passende tekster har jeg hatt oppgaven med alt litteraturhistorisk stoff i boken.)

Eg lengta tidt, 205 s., Stavanger Turistforenings årbok 1997 (En av 8 medredaktører som arbeidet med å finne litterære tekster som ga illustrerende bilder av Rogalands-naturen. Boken brukt som pensum ved Visitor Management ved Høgskolen i Stavanger, avd. NHS)

(OVERSETTER)

Skaperverket, av Allan Hofgren, 120 s., Luther Forlag 1979 (Oversettelse av teksten fra svensk til norsk og dessuten erstattet originalens svenske dikt med tematisk passende norske.)

Tru og tanke, av Olav Skjerpe, 231 s., Luther Forlag 1980 (Lærebok i kristendomskunnskap for den videregående skolen; oversatt fra bokmål til nynorsk)

Livsvegar og livssyn, av Olav Skjerpe, 247 s., Luther Forlag 1980 (Lærebok i kristendomskunnskap for den videregående skolen; oversatt fra bokmål til nynorsk)

HiS: Studiehandbok 2000 ? 2001 (Jeg sto for oversettelse til nynorsk av alt som står om NHS)

(BIDRAGSYTER)

Først spørre, så tale, Egil Børre Johnsen og Sven Martinsen (Bidrar med 2 sider litteraturhistorisk oversikt.)

KOMPENDIER: (Brukt ved Norsk hotellhøgskole) Lefså (180 sider) 1978 ? senere omarbeidet to ganger Nye Lefså (201 sider) fra 1995. Lærebok i norsk ? del 1 og 2,1978 (220 sider) ? utgått Språklig kommunikasjon del 1, 2 og 3, 1990 (287 sider) ? utgått Reklamens virkemidler, 1990 (44 sider) ? utgått Innføring i retorikk og stilistikk, 1990 (37 sider) ? utgått Kommunikasjonslære ? utfyllende artikler og utdypende spørsmål, 1991 (59 sider) ? utgått Reklamens utforming, 1999 (217 sider) Struktur og innhold i reklamer og reiselivstekster, 2004 (300 sider) Språk og formidling i reiselivet, 2004 (356 sider) Et knippe veiledende artikler om presentasjonsteknikk, 1997 (250 sider) Pensumtekster til NH 633 Logikk og skriftlig argumentasjon, 1997 (85 sider) Studieteknikk og referatskriving, 1999 (80 sider) 63 språklige virkemidler, 1998 (24 sider) På sporet av kulturen, 1998 (357 sider) Les métiers du tourisme, 1993 (200 sider) ? utgått Le français du tourisme, 1994 - utgått X-amen écrit / oral, 1994 ? utgått Le français du tourisme, ny utgave 1996 (336 sider)

FOREDRAG: «Språket som system» 1995 (14 sider) ?Presentasjon av stoff? 1995 (8 sider) ?Serviceledelse og kommunikasjon? 1995 (12 sider) «Kultur ? et fremmedord for norske servicebedrifter?» 1996 (36 sider) «Rogaland i litteraturen» 1996 (18 sider) «Semesteroppgave» 1999 (5 sider) «Reiseliv og språklig kommunikasjon» - 2002 (1/2-times foredrag holdt ved årsmøtet til reiselivsforeningen ?Nordsjøvegen? ? 17. april 2002 på Grand Hotell i Flekkefjord) «Sex i reklamen» ? 2003 (Fagdagene ved HiS) «Kumlokk og turisme» - 2012 (Åpen dag ved Universitetet i Stavanger) «Saltets fysiske og åndelige egenskaper» - 2013 (Åpen dag ved Universitetet i Stavanger)

MENY: Meny på rim/dialekt - brukt på ?Stra?en? fiskerestaurant i Stavanger fra åpningen og flere år framover. Også presentert med fransk oversettelse.

REISERAPPORTER - erfaringer med ruteopplegg og service om bord på et par av englandsbåtene til Fred. Olsen. På oppdrag fra informasjonssjefen hos Fred. Olsen. (På 1980-tallet)

UNDERSØKELSE OG ANALYSE av reiseledere (Australia og Sør-Amerika)

KRONIKKER - jeg har i en årrekke bidratt med artikler (bl.a. i spalten «Midt på side 2» i Stavanger Aftenblad) om språk, kommunikasjon og reiseliv.

Her er en oversikt: ?

«Månen - vår nærmeste nabo» Rogalands Avis 21.08.64 ?

«Da Harald ble truffet av en pil i strupen...» Stavanger Aftenblad 05.03.66 ?

«Det sniker seg inn i sinnene» Popnytt 28.09.66 (Anmeldelse av Beatles-album) ?

«Sigbjørn Obstfelder - et 100-årsminne» Arbeiderbladet 21.11.66 (Også lest opp på NRK- lokalen samme dag) ?

«Stavangers talemål» Stavanger Aftenblad 26.07.73 ?

«De kilder Snorre hadde» Stavanger Aftenblad 09.08.73 ?

«Snorres to versjoner av Olav Haraldsons saga» Stavanger Aftenblad 10.08.73 ?

«John Lennon som kjærlighetsprofet» Stavanger Aftenblad 27.10.73 ?

«John Lennon som samfunnskritiker» Stavanger Aftenblad 03.11.73 ?

«Torleiv på Hotel Saga» Stavanger Aftenblad 18.03.76 ?

«Hotellferie for alle» Norsk Hotell- og Restaurantblad nr. 10/85 ?

«Herje, knuse og rive ned» Dagbladet 08.10.85 ?

«Kunnskap i språk er nøkkelen til kontakt» Stavanger Aftenblad 31.10.85 ?

«Politisk taleteknikk og påvirkning» Bergens Tidende 31.10.85 ?

«Å rive ned det som er bygget opp» Bergens Tidende 06.11.85 ?

«Hva har Stavanger etter oljealderen?» Stavanger Aftenblad 25.11.85 ?

«Uten språksans stanser tanken» Stavanger Aftenblad 31.12.85 ?

«To sider av samme sak» Stavanger Aftenblad 03.01.86 ?

«Dødsspiralen på inner- eller ytterskjæret?» Oss Verter Imellom nr. 1/86 ?

«Uten språket stanser tanken» Vårt Land 14.12.85 ?

«Maktkamp på «Festning Vest»» Bergens Tidende 15.03.86 ?

«Fra samfunnsstøtte til nødvendig onde» Stavanger Aftenblad 20.03.86 ?

«Dialogen som forsvant» Bergens Tidende 17.04.86 ?

«Rogaland for turister» Stavanger Aftenblad 22.04.86 ?

«Stortinget ut av lekestue-stadiet» Stavanger Aftenblad 12.05.86 ?

«Det er Stortingets anseelse det gjelder» Bergens Tidende 09.05.86 ?

«Akademikeren - den evige taper» Bergens Tidende 04.06.86 ?

«Sproget er en nødvendig brobygger» Morgenbladet 05.06.86 ?

«Rogaland - et nytt turistsenter» Oss Verter Imellom nr.5/86 ?

«Fremmedspråk - en nødvendighet» Stavanger Aftenblad 26.07.86 ?

«TV skjemmer oss ut» Stavanger Aftenblad 12.08.86 ?

«Litteraturpensum i skolen» Vårt Land 08.09.86 ?

«Integrering for enhver pris?» Vårt Land 02.09.86 ?

«Litteratur i skolen» Nationen 10.09.86 ?

«Diktning i skolen» Adresseavisen 09.10.86 ?

«Gamle klassikere uten nytteverdi» Stavanger Aftenblad 23.10.86 ?

«Et skalkeskjul for språklig latskap» Stavanger Aftenblad 16.12.86 ?

«Passiv målsetting i norsk skolevesen» Stavanger Aftenblad 21.01.87 ?

«Språket er rikere enn du tror» Oss Verter Imellom nr.4/87 ?

«Uten helter visner sjelen» Fædrelandsvennen 20.05.87 ?

«Et budskap i teksten» Adresseavisen 02.07.87 ?

«Valgflesk skal ha rett innpakning» Stavanger Aftenblad 26.08.87 ?

«Honning i ørene» Adresseavisen 04.09.87 ?

«Folks innstilling til ugjerningsmenn» 22.09.87 ?

«Bruk fagspråket med måte» Bergens Tidende 01.10.87 ?

«Hvorfor reiser vi så ofte til Syden?» Bergens Tidende 05.10.87 ?

«Når fagspråk setter vårt særpreg i fare» Stavanger Aftenblad 02.11.87 ?

«Hva er god slitesterk bruksprosa?» Stavanger Aftenblad 14.12.87 ?

«Med et ordforråd som boblespråk» Stavanger Aftenblad 15.02.88 ?

«Tall og bokstaver» Adresseavisen 20.01.88 ?

«Godt og dårlig språk» Bergens Tidende 27.02.88 ?

"»Sprikande staur» i reiselivet" Gudbrandsdølen 22.03.88 ?

«Skolering i reiselivet» Adresseavisen 10.03.88 ?

«Språket som bindeledd i reiselivsnæringen» Stavanger Aftenblad 06.05.88 ?

«Broileroppdrett og humanistiske fag» Stavanger Aftenblad 21.06.88 ?

«En norrøn tispe?» Adresseavisen 07.07.88 ?

«Språket er vårt viktigste verktøy» Stavanger Aftenblad 11.08.88 ?

«Bevar kraftsatsene» Klassekampen 10.11.88 ?

«Kulturfrieri på nasjonal grunn» Stavanger Aftenblad 16.11.88 ?

«Solid grunnlag for vekst i norsk språk» Stavanger Aftenblad 03.03.89 ?

«»Påm fri» à la norvégienne?» Stavanger Aftenblad 08.05.89 ?

«Språket i en valgkamptid» Stavanger Aftenblad 26.06.89 ?

«Ekspertise og språk» Stavanger Aftenblad 23.08.89 ?

«Norsk kultur og laks» Stavanger Aftenblad 04.09.89 ?

«Punkterer moteord vår språkfølelse?» Stavanger Aftenblad 07.11.89 ?

«Hils norsk neste gang!» Stavanger Aftenblad 29.01.90 ?

«Norskstilen - en hemsko?» Norsklæreren nr.5/1990 ?

«Norsk mat på alle fat» Stavanger Aftenblad 26.11.90 ?

«Det forsømte tegn» Stavanger Aftenblad 04.06.91 ?

«Turisme og stemning» Stavanger Aftenblad 05.08.91 ?

«Turistens fordommer» Stavanger Aftenblad 01.08.97 ?

«Språket vårt - en nekrolog?» Hotell, Restaurant & Reiseliv nr.9/97 ?

«En ny synkopetid?» Stavanger Aftenblad 05.01.98 ?

«På ferietur i bilens og colaens hjemland» Stavanger Aftenblad 07.08.98 ?

«Kultreise er kult» Stavanger Aftenblad 07.05.99 ?

«Å reise er å ta del i historien» Stavanger Aftenblad 13.07.99 ?

«Det nedbrytende med å reise» Stavanger Aftenblad 09.09.00 ?

?Slør og krystall i øst og vest? Stavanger Aftenblad 02.02.01 ?

?Med Garborg til heis? Stavanger Aftenblad 14.04.01 ?

?Beijing-OL ? et speil for det nye Kina? Stavanger Aftenblad 20.07.01 ?

?Reiseliv med litterære briller? Stavanger Aftenblad 03.08.01 ?

?Smilets seier og Aps tap? Stavanger Aftenblad 25.09.01 ?

?Smilets seier? Vårt Land 29.09.01 ?

?Hvorfor ligger alle norske hoteller i naturskjønne omgivelser?? Stavanger Aftenblad 12.12.01 ?

?Hvorfor har noen kyr svarte flekker?? Stavanger Aftenblad 22.06.02 ?

?è eller é?? Stavanger Aftenblad 09.08.02 ?

?Et blikk er mer enn et blikk? Stavanger Aftenblad 11.10.02 ?

?Generasjon uten grenser? Stavanger Aftenblad 19.02.03 ?

?Reisens femte dimensjon? Stavanger Aftenblad 28.07.03 ?

?Gravsteinene taler? Stavanger Aftenblad 28.10.03 ?

?Visjon blir virkelighet? Stavanger Aftenblad 29.11.03 ?

?Språket spises opp innenfra? Stavanger Aftenblad 28.09.04 ?

?Kan vi stole på reisehåndbøkene?? Stavanger Aftenblad 09.08.05 ?

?Reiselivsproduktet ? på trykk? Stavanger Aftenblad 18.10.05 ?

?Språk og forskningsformidling? Stavanger Aftenblad 01.11.05 ?

?Turister trenger skolerte guider? Stavanger Aftenblad 01.06.06 ?

?Sør-Afrika graver sin egen turistgrav? Bergens Tidende 28.11.06 ?

?Bærekraftig turisme? Stavanger Aftenblad 19.04.07 ?

?En uslipt turistgigant? Stavanger Aftenblad 25.05.07 ?

?Reiseforsikring ? en falsk trygghet? Stavanger Aftenblad 27.07.07 ?

?Engelsk som eneste internasjonale hjelpespråk? Stavanger Aftenblad 09.08.07 ?

?Sosial omsorg på hjul? Stavanger Aftenblad 21.08.07 ?

?Å reise uten ordbok? Haugesunds Avis 25.09.07 ?

?Humlens flukt og frihetsfølelse? Rogalands Avis 04.10.07 ?

?Det store i det små? Stavanger Aftenblad 26.10.07 ?

?Hele og hule hasselnødder? Stavanger Aftenblad 29.02.08 ?

?Wergeland og Welhaven: Skapt til å være fiender? Morgenbladet 13.06.08 ?

?Elitespråk og språkblomster? Stavanger Aftenblad 21.06.08 ?

?Kan vi renses av japansk mentalitet?? Stavanger Aftenblad 30.07.08 ?

?Toget blir viktigere ? utenfor Norge? Stavanger Aftenblad 10.09.08 ?

?Aftenbladets kronikker? Stavanger Aftenblad 07.01.09 ?

?En mindre kjent side av Hamsun? Rogalands Avis 27.05.09 ?

?Bykulturen må fram i lyset? Rogalands Avis 25.07.09 ?

?Dubai ? boblen som ikke kan sprekke? Rogalands Avis 18.03.10 ?

«Fra en kreftpasients dagbok» Stavanger Aftenblad 13.07.11 ?

«Skjerp dere, SAS» Stavanger Aftenblad 12.04.12 ?

«Bransjebastion i 100» Univers 1-2012 og Horeca 3-2012 ?

«Bli med på kummelokksafari!» Lokalavisen 19-2012 ?

«Service i hundre» Lokalavisen 01-2013

Pågående forskning

Strukturen i reiselivslitteratur - et analyseredskap

Utvidelse av ordtilfanget i Omvendt kryssordbok

Arbeidserfaring

Fra høsten 1973 ble jeg ansatt som lektor ved St. Svithun gymnas (1/2 stilling) og Stavanger handelsgymnasium (1/2 stilling) inntil jeg høsten 1974 ble knyttet til Norsk Hotellfagskole som fast ansatt lektor i norsk i full stilling. Her har jeg altså vært engasjert uavbrutt i 39 år. Parallelt med stillingen ved Norsk Hotelfagskole (senere Norsk hotellhøgskole) har jeg ved noen korte anledninger hatt engasjement som innleid timelærer i norsk og fransk ved videregående skoler i distriktet (St. Svithun gymnas [1974?84; 1996?97; 2009?11], Ledaal videregående skole [1991-92], Stavanger katedralskole [1997-98], Stavanger Private Gymnas (Sonans) [1988-98; 2003-04]). I perioden fra 1973 til 1976 underviste jeg i ettårig artiumskurs i norsk ved Lektorenes gymnas ved Stavanger katedralskole (kveldskurs). Jeg var også vikar i faget Norsk språkforming i 1987 og 1988 ved Avdeling for humanistiske fag ved Høgskolen i Stavanger.

Men hovedengasjementet har vært ved Norsk Hotellfagskole fra 1974 og fram til i dag. Her har jeg utviklet norskfaget i flere faser og gitt det nytt innhold og etter hvert nye navn. Jeg vil understreke at jeg i disse årene har skrevet pensum (kompendier og lærebok) til alle fagene under det opprinnelige norskfaget og har vært alene om all undervisning.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Sirevaag, Øyvind (2012). Manhole covers and tourism : a personal note. I: Current Research in Hospitality and Tourism. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1410-5. s. 369-393.
 • Thon, Sverre Norman; Sirevaag, Øyvind (2012). Norsk hotellhøgskole 100 år. AM forlag. ISBN 978-82-7660-154-1. 200 s.
 • Sirevaag, Øyvind (2010). Omvendt kryssordbok. Kunnskapsforlaget. ISBN 9788257321147. 300 s.
 • Sirevaag, Øyvind (2012). Er kumlokk forlokkende?. Rogalands Avis.. [Internett]; 2012-07-05.
 • Sirevaag, Øyvind (2012). Kummelokk og turisme. Universitetet i Stavanger;
 • Sirevaag, Øyvind (2012). UiS-førstelektor vil lokke turister til byen med kumlokksafari. Rogalands Avis.. [Avis]; 2012-07-05.
 • Sirevaag, Øyvind (2012). Vil kumlokke turistane. Forskning.no. [Internett]; 2012-07-04.
 • Sirevaag, Øyvind (2010). "Dubai - boblen som ikke kan sprekke".
 • Sirevaag, Øyvind (2009). "Aftenbladets kronikker".
 • Sirevaag, Øyvind (2009). "Bykulturen må fram i lyset".
 • Sirevaag, Øyvind (2009). En mindre kjent side av Hamsun.
 • Sirevaag, Øyvind (2009). Turisme med bakkekontakt - om kummelokks betydning i reiselivet. Universitetet i Stavanger; 2009-03-17.
 • Sirevaag, Øyvind (2008). "Elitespråk og språkblomster".
 • Sirevaag, Øyvind (2008). "Hele og hule hasselnødder".
 • Sirevaag, Øyvind (2008). "Kan vi renses av japansk mentalitet?".
 • Sirevaag, Øyvind (2008). "Toget blir viktigere - utenfor Norge".
 • Sirevaag, Øyvind (2008). "Wergeland og Welhaven: Skapt til å være fiender".
 • Sirevaag, Øyvind (2007). "Bærekraftig reiseliv".
 • Sirevaag, Øyvind (2007). "Det store i det små".
 • Sirevaag, Øyvind (2007). "En uslipt turistgigant".
 • Sirevaag, Øyvind (2007). "Engelsk som eneste internasjonale hjelpespråk".
 • Sirevaag, Øyvind (2007). "Humlens flukt og frihetsfølelse".
 • Sirevaag, Øyvind (2007). "Reiseforsikring - en falsk trygghet".
 • Sirevaag, Øyvind (2007). "Sosial omsorg på hjul".
 • Sirevaag, Øyvind (2007). "Å reise uten ordbok".
 • Sirevaag, Øyvind (2006). Sør-Afrika graver sin egen turistgrav.
 • Sirevaag, Øyvind (2006). "Turister trenger skolerte guider".
 • Sirevaag, Øyvind (2005). Kan vi stole på reisehåndbøkene?.
 • Sirevaag, Øyvind (2005). Reiselivsproduktet - på trykk.
 • Sirevaag, Øyvind (2005). Språk og forskningsformidling.
 • Sirevaag, Øyvind (2004). Språket spises opp innenfra.
 • Sirevaag, Øyvind (2003). "Generasjon uten grenser".
 • Sirevaag, Øyvind (2003). "Gravsteinene taler".
 • Sirevaag, Øyvind (2003). "Reisens femte dimensjon".
 • Sirevaag, Øyvind (2003). "Sex i reklame eller sexy reklame" - eller den dramatiske forsexings-prosessen av studentsjeler. FLEKS - Senter for fleksibel læring og kompetanseutvikling; 2003-11-26.
 • Sirevaag, Øyvind (2003). "Visjon blir virkelighet".
 • Sirevaag, Øyvind (2002). "Et blikk er mer enn et blikk".
 • Sirevaag, Øyvind (2002). "Hvorfor har noen kyr svarte flekker?".
 • Sirevaag, Øyvind (2002). Reiseliv og språklig kommunikasjon. 2002-04-17.
 • Sirevaag, Øyvind (2002). "è eller é?".
 • Sirevaag, Øyvind (2001). Hvorfor ligger alle norske hoteller i naturskjønne omgivelser?.
 • Sirevaag, Øyvind (2001). Smilets seier.
 • Sirevaag, Øyvind (2000). Det nedbrytende med å reise.
 • Sirevaag, Øyvind (2002). Litteraturhistorie i emnet Kulturhistorie. Dette emnet utgjør 1/5 av fagkretsen for Nettbasert nasjonal guideutdanning.