Et profilbilde

Professor
Gro Ellen Mathisen { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Gro Ellen Mathisen", "tel": "Telefon: 51833769", "email": "gro.e.mathisen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom EAL H-314
Tlf priv/mob 41471127

Gro Ellen Mathisen is professor in HR and organisational psychology.  She has published articles about creative work climates, creative leadership, creative self-efficacy, work place harassment, group dynamics in corporate boards of directors and psychosocial risks at work. She was the dean of the Faculty of Social Sciences from 2016 to 2020 and has seven years experience from a large oil & gas company holding advisor, leader, and manager positions within HR and HSE. Gro Ellen has extensive experience with presenting research to many types of audience. 

Forskningsområder

Creativity and innovation, work teams, conflicts and harassment, psychosocial risks, leadership factors

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Psychosocial risks in the hospitality industry 
Board room dynamics: conflicts or creativity?


Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Derdowski, Lukasz Andrzej; Mathisen, Gro Ellen (2019). Psychosocial factors at work and their associations with safety outcomes in the context of high-risk industries. Petroleumstilsynet. 74 s.
 • Mathisen, Gro Ellen (2005). Climates for creativity and innovation: definitions, measurement, predictors, and consequences. ISBN 8230800170.
 • Derdowski, Lukasz Andrzej; Mathisen, Gro Ellen; Bergh, Linn Iren Vestly (2020). Psychosocial factors at work and their associations with safety outcomes in the context of high-risk industries: A systematic review. 2020-09-02 - 2020-09-04.
 • Mathisen, Gro Ellen; Tjora, Tore; Bjørnestad, Jone Ravndal (2020). Det trengs mer psykologikompetanse inn i forebygging.
 • Gjerald, Olga; Furunes, Trude; Mathisen, Gro Ellen (2019). Developing a tailor-made indicator for measuring psychosocial risk factors in the service sector. European Association of Work and Organizational Psychology; 2019-05-29 - 2019-06-01.
 • Koval, Olena Mykolajivna; Hansen, Håvard; Mathisen, Gro Ellen (2019). The occurrences and effects of bullying among university employees: work- and person related bullying and psychological distress. 2019-05-29 - 2019-06-01.
 • Derdowski, Lukasz Andrezej; Mathisen, Gro Ellen (2018). 5 reasons why a holiday can boost your workplace creativity.
 • Mathisen, Gro Ellen (2018). Seksuelle gråsoner.
 • Mathisen, Gro Ellen; Borgen, Turid; Hansen, Håvard (2018). Krav til pedagogisk kompetanse hos universitetsansatte? Ja, takk!.
 • Olaniyan, Oyeniyi Samuel; Furunes, Trude; Mathisen, Gro Ellen (2017). Psychosocial risk factors, employees well-being, job satisfaction and the role of a supportive leader within the service industry in Norway.. European Association of Work and Organizational Psychology; 2017-05-17 - 2017-05-20.
 • Mathisen, Gro Ellen; Furunes, Trude (2015). Editorial.
 • Mathisen, Gro Ellen (2010). Effektiv idéskaping Slik får du kreativiteten til å blomstre selv om tiden er knapp. [Avis]; 2010-07-01.
 • Mathisen, Gro Ellen (2010). Hvordan skape effektive ledergrupper og team Kan team være kreative?. Handelshøyskolen BI - Kompetanseforum; 2010-03-16.
 • Mykletun, Reidar J.; Mathisen, Gro Ellen; Einarsen, Ståle (2009). Stress and burnout in the restaurant sector. 2009-09-22 - 2009-09-24.
 • Mathisen, Gro Ellen; Brønnick, Kolbjørn (2007). Creative self-efficacy: An intervention study. 2007-05-09 - 2007-05-12.
 • Mathisen, Gro Ellen; Einarsen, Ståle; Mykletun, Reidar J. (2007). The Occurrences and Correlates of Bullying and Harassment in the Restaurant Sector. 2007-09-27 - 2007-09-30.
 • Mathisen, Gro Ellen; Einarsen, Ståle; Mykletun, Reidar J. (2007). The relationships between supervisor attributes, climate for creativity, and creative output: Evidence from the restaurant industry. 2007-10-14 - 2007-10-17.
 • Mathisen, Gro Ellen (2006). Geir Kaufmann: Hva er kreativitet?.
 • Mathisen, Gro Ellen (2006). Hva fremmer og hemmer kreativitet i team. Norsk Organisasjonspsykologisk Selskap; 2006-03-03.
 • Mathisen, Gro Ellen (2006). Kreativitet er undervurdert i Norge. [Avis]; 2006-05-26.
 • Mathisen, Gro Ellen (2006). Mangfold i styrer Hva kan vi lære av forskning på team og kreativitet. Styreakademiet; 2006-03-07.
 • Mathisen, Gro Ellen (2006). Nytenkning og støtte gir kreativt klima. [Avis]; 2006-05-01.
 • Mathisen, Gro Ellen (2006). Presentation of PhD findings and experiences with submission and defence of PhD thesis. Faculty of Psychology; 2006-10-27.
 • Mathisen, Gro Ellen; Einarsen, Ståle; Mykletun, Reidar J. (2006). Bullying in the restaurant sector Fiction or fact, good or bad. 2006-06-15 - 2006-06-17.
 • Øgaard, Torvald; Gjerald, Olga; Marnburg, Einar; Mathisen, Gro Ellen; Larsen, Svein; Løvli, Kim H; Torstensen, Terje (2006). Travellers` choice of package tours: The role of (un)conscious information processing and decision making. 2006-10-19 - 2006-10-22.
 • Mathisen, Gro Ellen; Einarsen, Ståle; Mykletun, Reidar J. (2005). Team Climate and Chefs? Creativity and Personality as Predictors of Creative and Innovative Behavior in Restaurants. 2005-05-12.
 • Mathisen, Gro Ellen (2003). Skaperkraft i kreative miljø. Norsco konferansen - Norwegian sub-supply cooperation; 2003-09-09.
 • Mathisen, Gro Ellen; Einarsen, Ståle (2003). Team Climate and Personality as Predictors of Creative and Innovative Behavior in Teams. 2003-05-14 - 2003-05-17.
 • Mathisen, Gro Ellen; Mykletun, Reidar J. (2003). Perception of creative climate in the restaurant industry: work satisfaction, burnout, stress, and personality as predi. 2003-10-02 - 2003-10-05.
 • Mathisen, Gro Ellen; Mykletun, Reidar J. (2003). Predicting creative climate in the restaurant business: an issue of personality, satisfaction, stress and burnout?. 2003-10-02 - 2003-10-05.
 • Mathisen, Gro Ellen (2002). Hvilke typer gruppe-klima og teknikker fremmer innovasjon og kreativitet?. Foredrag i regi av Innovasjon Rogaland.; 2002-11-14.
 • Mathisen, Gro Ellen (2002). Hvordan kan jærbuen bli mer kreativ?.
 • Mathisen, Gro Ellen (2002). Innovasjonsklima og team-faktorer relatert til innovasjon og bruk av kreative teknikker i bedrifter. 2002-06-05.
 • Mathisen, Gro Ellen; Mykletun, R.J.; Andersen, Morten (2000). A new instrument to assess interpersonal behavior in groups.
 • Mathisen, Gro Ellen (1999). Assessing climate for innovation and creativity: a review of existing instruments.
 • Mathisen, Gro Ellen (1999). Kreativitet i servicenæringene.
 • Mathisen, Gro Ellen (1998). De ulike fasene i kreativ problemløsning.
 • Mathisen, Gro Ellen (1998). Teknikker til bruk under kreativ problemløsning.