Et profilbilde

Førsteamanuensis
Kai Victor Hansen { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Kai Victor Hansen", "tel": "Telefon: 51833740", "email": "kai.v.hansen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Norsk hotellhøgskole
Rom EAL H-313

Forskningsområder

Kai Victor Hansen, (PhD, MSc) Associate Professor, Norwegian School of Hotel Management, Faculty of Social Sciences, University of Stavanger, in Norway. PhD in Meal Knowledge, MSc in International Hotel and Tourism Administration.


He is currently with teaching, researching, and methodological development in the areas of meal experiences, elderly and quality of life, restaurant management, consumer behaviour, sales and marketing.


The latest publications from him have focused on elderly people at both hospitals and nursing homes regarding increased food intake. Kai Victor Hansen can be contacted at kai.v.hansen@uis.no

 

He is a member of the following professional organisations and editorial Boards:

 • Member of Délice
 • Scientificboard member Insitute Paul Bocuse
 • Member of Working Group - Network of Norwegian Tourism reseachers
 • Member of the Scientific Board of International Gastronomy Tourism Congress Conference ? Izmir, Turkey.
 • Reviewer:
 • Annals of Tourism
 • Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism
 • International journal of Hospitality management
 • Cornell Hospitality Quarterly
 • International Journal of Health Care Quality Assurance
De siste årene har forskningen min vært rettet inn mot forebygge feilernæring for personer med demens og eldre mennesker. Der har forskning om middagstallerken med ulike farge kombinasjoner vært viet mye oppmerksomhet. 
Forskningsområdene som jeg også fokuserer på er utvikling av metode for å avdekke forbrukerne sine oppfatninger av produkter og tjenester. Et annet område er kunders måltidsopplevelser på ulike spisesteder, og avdekke forbedringspotensiale og ved det forbedre lønnsomheten. Jeg arbeider tett sammen med andre forskningsmiljø i inn- og utland for å øke kunnskapen omkring måltid og konsument atferd.

Utvalgte publikasjoner

 • Hansen, Kai Victor (2016). Farget kant gir større matlyst. Demens & Alderspsykiatri. ISSN 1890-4130. Volum 20. Hefte 1. s. 14-14.

 • Hansen, Kai Victor (2016). Food and meals in caring institutions ? a small dive into research. International journal of health care quality assurance/MCB University Press. ISSN 0952-6862. Volum 29. Hefte 4. s. 380-406. DOI: 10.1108/IJHCQA-08-2015-0092.

 • Hansen, Kai Victor (2016). Hvordan kommer ledelse inn i måltidet?. I: Filosofi og ledelse : en antologi om dialogen som nøkkel til forståelse. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-228-8. s. 254-266.

 • Roos, Gun; Hansen, Kai Victor; Skuland, Aase Vorre (2016). Consumers, Norwegian food and belonging: a qualitative study. British Food Journal. ISSN 0007-070X. Volum 118. Hefte 10. s. 2359-2371. DOI: 10.1108/BFJ-01-2016-0041.

 • Vabø, Mette; Hansen, Håvard; Hansen, Kai Victor; Kraggerud, Hilde (2016). Ethnocentrism and Domestic Food Choice: Insights From an Affluent Protectionist Market. Journal of Food Products Marketing. ISSN 1045-4446. s. 1-21. DOI: 10.1080/10454446.2015.1048025.

 • Hansen, Kai Victor (2015). Investigating Food Development in an Area of Norway: An Explorative Study Using a Grounded Theory Approach. Qualitative Report. ISSN 1052-0147. Volum 20. Hefte 8. s. 1205-1220.

 • Hansen, Kai Victor (2014). Development of SERVQUAL and DINESERV for Measuring Meal Experiences in Eating Establishments. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. ISSN 1502-2250. Volum 14. Hefte 2. s. 116-134. DOI: 10.1080/15022250.2014.886094.

 • Hansen, Kai Victor, (2012), Ingredients in tasteful meals: What can influence your meal experience?, Fagbokforlaget, In press.

  Hansen, Kai Victor,  & Kraggerud, Hilde, (2011), Faster focus group interviews - CurroCus® groups ? an improved faster approach to collect consumer data, Sociology Study, 1(7), 484-490.

  Jensen, Øystein, & Hansen, Kai Victor, (2006), Consumer values among restaurant customers, International Journal of Hospitality Management, 26(3), 603-622.

   Hansen, K. V., Jensen, Ø., & Gustafsson, I.-B. (2005). The Meal Experiences of á la Carte Restaurant Customers. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 5(2), 135-151.

   Hansen, K. V. (2005a). Restaurant meal experiences from customers' perspectives - a grounded theory approach. Örebro: Örebro University.

   Hansen, K. V., Jensen, Ø., & Gustafsson, I.-B. (2004). Payment - an undervalued part of the meal experience? Food Service Technology, 4, 85-91.


  Pågående forskning

  Den pågående forskningen er rettet inn mot flere områder:- Ulike tallerkenfarger på porselen på sykehjem og sykehus for redusere feilernæring- Prosjektet Mat og Måltid 60+ som fokuserer på 4 områder blant eldre mennesker og deres oppfatning av dem. - Konsument verdier blant restaurant kunder. - Andre prosjekt som relaterer seg til eldre mennesker og velferdsteknologi

  Arbeidserfaring

  Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Hansen, Kai Victor (2012). Rapport med analyse av lokal mat, festivaler, mattilbud, produsenter og utsalgssteder i Dalane regionen i Rogaland. For Magma Geopark. Universitet i Stavanger, Norsk Hotellhøgskole. 14 s.
  • Hansen, Kai Victor; Kraggerud, Hilde; Vorre, Aase (2011). Metodeutvikling for måltidsopplevelse - Sluttrapport. NCE Culinology. 28 s.
  • Hansen, Kai Victor (2006). Restaurant meal experience from customer's perspective.
  • Hansen, Kai Victor (2005). Restaurant Meal Experiences from Customers' Perspectives - A Grounded Theory Approach. Universitetsbiblioteket 2005. ISBN 9176684512. 211 s.
  • Hansen, Kai Victor (2005). Sansebruk blant restaurantgjester. Örebro Universitet. ISBN 9176684245. 12 s.
  • Hansen, Kai Victor (2000). Interpretation of the traditional norwegian cuisine in restaurants. HiS, avd. NHS. 1 s.
  • Hansen, Kai Victor (2020). Bedre livskvalitet gjennom fokus på riktig mat og drikke til rett person . Fylkesmannen i Rogaland; 2020-02-11.
  • Hansen, Kai Victor (2020). Gjør en forskjell med formidling - grip mulighetene.. Samfunnsvitenskapelig Fakultet; 2020-02-13.
  • Hansen, Kai Victor (2020). Healthy Older Adults’ Motivation and Knowledge Related to Food and Meals - Konferansepresentasjon. Nova Southeastern Universtity; 2020-01-14 - 2020-01-18.
  • Hansen, Kai Victor (2020). Kjøleskapshistorier - SAMLING 2. LÆRINGSNETTVERK FOREBYGGING OG BEHANDLING AV UNDERERNÆRING I HJEMMETJENESTEN.. USHT Rogaland; 2020-01-23.
  • Hansen, Kai Victor; Borgen, Turid; Tønnessen, Morten; Kvalsvik, Live Kolstad (2020). Grepene som skaper god formidling. https://liveuis.sharepoint.com/sites/Organisasjonen/SitePage. [Internett]; 2020-02-13.
  • Hansen, Kai Victor; Strøm, Elisabeth (2020). HVORDAN STÅR DET TIL MED DE FRISKE ELDRE?. Kjøkkenskriveren. [Fagblad]; 2020-06-23.
  • Hansen, Kai Victor (2019). Ageing and welfare. UIS - Samfunnsvitenskapelig fakultet; 2019-04-30.
  • Hansen, Kai Victor (2019). Alene hjemme, 2019. Delta; 2019-08-14.
  • Hansen, Kai Victor (2019). Den gode sirkel. Nasjonalforeningen for folkehelse; 2019-06-04.
  • Hansen, Kai Victor (2019). Food for an ageing population. Delice Network; 2019-09-23 - 2019-10-05.
  • Hansen, Kai Victor (2019). Frige stories. Cardiff Met; 2019-06-26 - 2019-06-28.
  • Hansen, Kai Victor (2019). God mat, God helse og God økonomi? VEkst på alle områder. Gladmat 2019; 2019-07-25.
  • Hansen, Kai Victor (2019). Måltidets betydning for livskvalitet. Nasjonalforeningen for folkehelse; 2019-06-05.
  • Hansen, Kai Victor (2019). Måltidglede - The devil. USHT Rogaland - Helsehuset Stavanger kommune; 2019-02-06.
  • Hansen, Kai Victor (2019). Måltidsglede og samhandling - Stavanger. L.dep og Helse og Omsorgsdep.; 2019-06-03.
  • Hansen, Kai Victor (2019). Måltidsglede og samhandling - Skien. Landbruksdepartementet; 2019-11-05.
  • Hansen, Kai Victor (2019). Måltidsglede og samhandling - Trondheim. Landbruksdepartementet og Helse- og Omsorgsdepartementet; 2019-05-28.
  • Hansen, Kai Victor (2019). Måltidsopplevelse og samhandling. Seniorforum; 2019-02-20.
  • Hansen, Kai Victor (2019). Råd til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet; 2019-11-08.
  • Hansen, Kai Victor; Andersen, Kenneth (2019). Seniorer kom dere på byen. Rogalands Avis. [Avis]; 2019-09-26.
  • Hansen, Kai Victor; Cantero, Christina (2019). Taper penger på nye regler: – Kundene tipser mindre enn før Ekspert: Slik bør du tipse. NRK Sørlandet. [Internett]; 2019-03-14.
  • Hansen, Kai Victor; Ellingsen, Øystein (2019). Eldre og ernæring. NRK! Rogaland Lokalen. [Radio]; 2019-06-03.
  • Hansen, Kai Victor; Ellingsen, Øystein (2019). Kjøleskapsfortellinger. NRK P1 Lokalen Rogaland. [Radio]; 2019-06-13.
  • Hansen, Kai Victor; Garlid, Hilde (2019). Med oppdrag å reformere landets måltidsopplevelser. Internet. [Internett]; 2019-01-28.
  • Hansen, Kai Victor; Godal, Anne-Grethe Thesen (2019). Kjøleskapets fortellinger. Mortepumpen. [Fagblad]; 2019-10-07.
  • Hansen, Kai Victor; Hjelme, Sidsel (2019). Regjeringa vil ha matlukta tilbake på sykehjemmene: Står det virkelig så dårlig til med maten som spises av titusener eldre hver dag?. Fagbladet. [Fagblad]; 2019-02-25.
  • Hansen, Kai Victor; Knudsen, Andreas Høy (2019). Åpner kjøleskapsdørene for forskningen. VRI Rogaland. [Internett]; 2019-12-11.
  • Hansen, Kai Victor; Næss, Bente Hildeng (2019). Et forskningsprosjekt om seniorer og matvaner. Mortepumpen. [Fagblad]; 2019-01-02.
  • Hansen, Kai Victor; Reilstad, Karoline (2019). Nytt kurs om mat for eldre. UiS. [Internett]; 2019-06-03.
  • Hansen, Kai Victor; Sund, Steinar Steinkopf (2019). Matprinteren lager menyen. HORECA 5/2019. [Tidsskrift]; 2019-10-01.
  • Andreassen, Sissel; Hansen, Kai Victor (2018). Matglede for eldre – viktig for helsa. Fylkesmannen i Finnmark. [Internett]; 2018-10-11.
  • Flaatten, Camilla; Hansen, Kai Victor (2018). Provoseres av oppfordring til tips på regningen. Aftenposten, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad. [Internett]; 2018-05-07.
  • Hansen, Kai Victor (2018). Customer experience around the meal in restaurants. South-Eastern Finland University of Applied Sciences; 2018-11-29 - 2018-11-30.
  • Hansen, Kai Victor (2018). Food and meals in Norway: What is Instagram saying?. UIT - Norges Arktiske University; 2018-09-24 - 2018-09-26.
  • Hansen, Kai Victor (2018). Hva sier morgendagens eldre – Generasjon G?. UiS; 2018-03-06.
  • Hansen, Kai Victor (2018). Innledning til Måltidsglede og samhandling. Valide og Nofima; 2018-10-30.
  • Hansen, Kai Victor (2018). Kan hotelldirektøren bli den nye lederen av sykehjemmet?.
  • Hansen, Kai Victor (2018). Målltidsglede og samhandling - Hamar. Landbruksdepartementet; 2018-11-20.
  • Hansen, Kai Victor (2018). Måltidsglede. Odd Fellow logen - Erling Skjalgsson; 2018-04-16.
  • Hansen, Kai Victor (2018). Måltidsglede - The Devil is in the details. Oslo kommune - Utviklingssenter for hjemmetjeneste i Oslo; 2018-06-13.
  • Hansen, Kai Victor (2018). Måltidsglede og Samhandling. Støttegruppa for Kreft i Sandnes; 2018-09-27.
  • Hansen, Kai Victor (2018). Måltidsglede og samhandlig, Vadsø. Landbruksdepartementet; 2018-10-11.
  • Hansen, Kai Victor (2018). Måltidsglede og samhandling i Alta. Landbruksdepartementet; 2018-10-10.
  • Hansen, Kai Victor (2018). Måltidsglede og samhandling i Lakselv. Porsanger kommune - ved eldrerådet; 2018-11-21.
  • Hansen, Kai Victor (2018). Måltidsglede og samhandling på Mosjøen. Landbruksdepartementet; 2018-12-04.
  • Hansen, Kai Victor (2018). Måltidspresentasjon og trivsel. UiO; 2018-01-18.
  • Hansen, Kai Victor (2018). Porcelain and more.... Oxford Institute of Population Ageing; 2018-10-30 - 2018-10-31.
  • Hansen, Kai Victor (2018). Servitørens lønn skal betales av arbeidsgiver, ikke av gjestene.
  • Hansen, Kai Victor; Chaibi, Daniel-Yacin (2018). Det er ikke galt å tjene penger. FoodBack. [Internett]; 2018-06-07.
  • Hansen, Kai Victor; Ellingsen, Øystein (2018). Frokostglede - i morgen lokalen. NRK P1 Rogaland. [Radio]; 2018-06-19.
  • Hansen, Kai Victor; Ellingsen, Øystein (2018). Måltidsforsker Kai Victor Hansen om tipsing på restaurant. NRK P1 Rogaland. [Radio]; 2018-06-22.
  • Hansen, Kai Victor; Garlid, Hilde (2018). Fersk feedback med Foodback. Horeca. [Fagblad]; 2018-04-08.
  • Hansen, Kai Victor; Garlid, Hilde (2018). Kanapé-generasjonen ønsker seg litt av alt som er godt og nyttig. Forskningsprosjektet Matlyst. [Internett]; 2018-01-24.
  • Hansen, Kai Victor; Haug, Otto (2018). Skal vi tipse eller ikke?. Studio 2- NRK 2. [Radio]; 2018-08-15.
  • Hansen, Kai Victor; Nodeland, Richard (2018). Tipse eller ei?. Fædrelandsvennen. [Avis]; 2018-08-22.
  • Hansen, Kai Victor; Pedersen, Stian Løkling (2018). 8 kjappe med Kai Victor Hansen. FoodBack. [Internett]; 2018-02-01.
  • Hansen, Kai Victor; Sem, Vidar (2018). Hvor mye skal man tipse i Norge?. NRK P2 Ekko. [Radio]; 2018-02-02.
  • Hansen, Kai Victor; Solland, Peder Holtermann (2018). Vi spiser mindre og mindre fisk. Utsnitt.net. [TV]; 2018-03-12.
  • Hansen, Kai Victor; Sørensen, Tom Erik (2018). Skal man tipse på restaurant? Og i såfall, hvor mye?. NRK P1+ Frokostradio. [Radio]; 2018-08-14.
  • Hansen, Kai Victor; Sørensen, Tom Erik (2018). Tipser du?. NRK.no. [Internett]; 2018-08-16.
  • Heitmann, Rita; Hansen, Kai Victor (2018). Doktor matglad reformerer landet. Sagat. [Avis]; 2018-10-12.
  • Hansen, Kai Victor (2017). CurroCus Group interviews - collecting and analysing data. NHS; 2017-11-07.
  • Hansen, Kai Victor (2017). Det blir det samme som om du skal begynne å tipse den som sitter i kassa på matbutikken. KrsBY. [Avis]; 2017-08-10.
  • Hansen, Kai Victor (2017). Everything ready for the elderly? Or.... Dalarna University; 2017-10-04 - 2017-10-06.
  • Hansen, Kai Victor (2017). Generasjon G - Still Learning. Skipper Worse - Leedahl; 2017-11-17.
  • Hansen, Kai Victor (2017). Generasjon Gull - Lærer fortsatt. NOFIMA; 2017-11-30.
  • Hansen, Kai Victor (2017). Generation G(old). Hey Ho Let's Go og Validè; 2017-11-28.
  • Hansen, Kai Victor (2017). «Hvor mye skal jeg gi i tips»?". Adresseavisen, Aftenposten, Stavanger Aftenblad, F.vennen. [Avis]; 2017-07-24.
  • Hansen, Kai Victor (2017). Mat er langt mer enn det du spiser. Auditorium UIS 3. november 2017.. Auditorium UIS; 2017-11-03.
  • Hansen, Kai Victor (2017). Mat er mer enn bare mat. Fylkesmannen i Rogaland; 2017-05-29.
  • Hansen, Kai Victor (2017). Mulighet til å heve ernæringsstatus hos tjenestemottakere og delta i forskningsprosjekt?. USHT Rogaland; 2017-03-09.
  • Hansen, Kai Victor (2017). Måltidsglede og Hverdagsmagi. Helsedirektoratet og Helse Vest; 2017-08-30.
  • Hansen, Kai Victor (2017). Måltidsmiljøets betydning og aspekter. FOUSAM - Helse Fonna; 2017-04-20.
  • Hansen, Kai Victor (2017). Måltidstidspunkt. NRK ROGALAND. [Radio]; 2017-01-10.
  • Hansen, Kai Victor (2017). Nytt EVU kurs i 2018 Hverdagsglede innen helse, service og måltidet. Validé; 2017-12-15.
  • Hansen, Kai Victor (2017). Tips - Hvorfor det?. EKKO _ NRK P2. [Radio]; 2017-06-29.
  • Hansen, Kai Victor (2017). Tromsø restaurantene om tipsing - Av og til gir folk skyhøye tips. Nordlys. [Avis]; 2017-07-31.
  • Hansen, Kai Victor (2017). We don't think - We just serve. Aalborg University; 2017-07-06 - 2017-07-08.
  • Hansen, Kai Victor (2017). ØNSKER ET MÅLTIDSSENTER FOR ELDRE Friske eldre. Kjøkkenskriveren. [Fagblad]; 2017-01-31.
  • Hansen, Kai Victor (2017). Ønsker og forventninger til morgendagens måltidstilbud. Validé; 2017-12-15.
  • Hansen, Kai Victor; Mathiesen, espen (2017). Auditorium UIS 3. november 2017 . Mat er langt mer enn det du spiser.. UiS Podkast. [Radio]; 2017-11-03.
  • Mathiesen, Espen; Hansen, Kai Victor (2017). Auditorium UIS Matopplevelse. Auditorium UIS. [Radio]; 2017-11-03.
  • Riseng, Per Magnus; Hansen, Kai Victor (2017). En smakssak. A-Magasinet. [Tidsskrift]; 2017-11-17.
  • Hansen, Kai Victor (2016). Dulting. NRK P2 - Ut i Kulturen. [Radio]; 2016-01-24.
  • Hansen, Kai Victor (2016). Farget kant gir større matlyst.
  • Hansen, Kai Victor (2016). Glade farger gir demente bedre matlyst. Rogaland Fylkeskommune - VRI Rogaland. [Internett]; 2016-02-26.
  • Hansen, Kai Victor (2016). Hvor mye skal du tipse?. Dagbladet. [Avis]; 2016-06-26.
  • Hansen, Kai Victor (2016). Mat og måltider 60+. Måltidets Hus AS; 2016-11-29.
  • Hansen, Kai Victor (2016). Måltidsatmosfære. Stavanger kommune og USHT; 2016-09-20.
  • Hansen, Kai Victor (2016). Måltidsopplevelser. Norske Akevitters Venner; 2016-01-20.
  • Hansen, Kai Victor (2016). Setter farge på måltidene. Vennesla Tidende. [Avis]; 2016-07-27.
  • Hansen, Kai Victor (2016). Tallerkenen gir demente større matlyst. NRK og NRK Nett; 2016-01-14.
  • Hansen, Kai Victor (2016). Tallerkenen gir demente større matlyst. NRK; 2016-01-14.
  • Hansen, Kai Victor; Frøiland, Christina Tølbøl (2016). Porselen for alle - Økt matinntak blant personer med demens. Sykehjem i Rogaland; 2016-08-24.
  • Hansen, Kai Victor (2015). CurroCus® Group interviews – collecting and analyzing empirical data. University of Rejykavik; 2015-10-01 - 2015-10-03.
  • Hansen, Kai Victor (2015). Et smakfullt samarbeid. Enterprise Europe Norway. [Internett]; 2015-05-15.
  • Hansen, Kai Victor (2015). Food and meals in caring institutions – A dive into research. Monteclair State University,; 2015-06-02 - 2015-06-07.
  • Hansen, Kai Victor (2015). "Gleder meg til alderdommen - hvordan mat og drikke vil være i fremtiden".. Fjernsyn. [TV]; 2015-10-24.
  • Hansen, Kai Victor (2015). Konseptene fyller et tomrom. Rogalands Avis. [Avis]; 2015-12-22.
  • Hansen, Kai Victor (2015). Matvaner: – Folk sier en ting, og gjør noe annet. NTB-METTE ESTEP. [Internett]; 2015-02-06.
  • Hansen, Kai Victor (2015). Meal experiences in different settings – customers’ perspective. Izmit University of Economics; 2015-12-09 - 2015-12-12.
  • Hansen, Kai Victor (2015). Meal factors influencing guest experiences and food choices in restaurants.. Institute Paul Bocuse; 2015-04-27 - 2015-04-29.
  • Hansen, Kai Victor (2015). Meldeplikt - Når og Hvor. Universitetet i Stavanger; 2015-11-25.
  • Hansen, Kai Victor (2015). Opplevelsen av måltidet. Universitetsykehuset i Stavanger; 2015-10-28.
  • Hansen, Kai Victor; Jacobsen, Hans-Petter (2015). Mer om det får du høre når han er gjest i dag. Er du i tvil på hva som gjelder når du skal tipse på restaurant?. NRK P1. [Radio]; 2015-10-23.
  • Hansen, Kai Victor; Mykletun, Reidar Johan (2015). The transfer of hospitality into different institutional settings. University of Reyjkavik; 2015-10-01 - 2015-10-03.
  • Hansen, Kai Victor; Wiig, Kari Birgitte Melvær (2015). Meal status among elderly – Competence Platform. Universitetet i Oslo; 2015-04-09 - 2015-04-10.
  • Roos, Gun; Hansen, Håvard; Hansen, Kai Victor (2015). Norwegian consumers on Norwegian Food: An examination of consumer perceptions in the marketplace. University of Helsinki; 2015-05-04 - 2015-05-06.
  • Roos, Gun; Hansen, Håvard; Hansen, Kai Victor; Skuland, Aase Vorre (2015). What is Norwegian Food to Norwegian consumers? A study of food, nationhood and the marketplace. 2015-11-04 - 2015-11-05.
  • Hansen, Kai Victor (2014). «Gleder meg til alderdommen – Hvordan mat og drikke vil være i fremtiden». Forskningsdagene; 2014-09-23.
  • Hansen, Kai Victor (2014). Inspirasjonsdager for SUS. Måltidets Hus; 2014-05-21 - 2014-05-22.
  • Hansen, Kai Victor (2014). Mat og måltider - sykepleien. UiS; 2014-11-25.
  • Hansen, Kai Victor (2014). Morgendagens Hotelldirektør på sykehjem?. Universitetet i Stavanger; 2014-03-11.
  • Hansen, Kai Victor (2014). Smak...mer enn bare smak?. SIK; 2014-09-17.
  • Hansen, Kai Victor (2014). The Eatible Stavanger East - the values behind. Slow Food - Italy; 2014-10-23 - 2014-10-27.
  • Hansen, Kai Victor; Mykletun, Reidar J. (2014). Meal quality as value added to event and festival experiences. Copenhagen Business School and Aalborg University; 2014-10-01 - 2014-10-04.
  • Vabø, Mette; Hansen, Håvard; Kraggerud, Hilde; Hansen, Kai Victor (2014). Ethnocentrism and domestic food choice: an insight from an affluent protectionist market. Elsevier; 2014-09-07 - 2014-09-10.
  • Hansen, Kai Victor (2013). Mobiliserer for Mathall. Rosenkilden. [Fagblad]; 2013-01-01.
  • Hansen, Kai Victor (2013). Til Chicago for å jakte forelesere til UiS. Horecanytt. [Internett]; 2013-10-09.
  • Hansen, Kai Victor (2013). Til Chicago for å jakte forelesere til Universitetet. NCE Culinology. [Internett]; 2013-09-29.
  • Hansen, Kai Victor; Jørgensen, Helge; Engstrøm, Truls Eric Johan (2013). Campus Restaurant for framtidens ledere. SMIS. [Avis]; 2013-01-01.
  • Hansen, Kai Victor; Mykletun, Reidar J. (2013). Institut Paul Bocuse på besøk. UiS. [Internett]; 2013-10-15.
  • Vabø, Mette; Hansen, Håvard; Kraggerud, Hilde; Hansen, Kai Victor (2013). Ethnocentrism and domestic food choice: an insight from an affluent protectionist market. UiS; 2013-11-05 - 2013-11-06.
  • Hansen, Kai Victor; Knudsen, Amalie (2012). Her er det riktig å tipse. TV2. [TV]; 2012-01-27.
  • Hansen, Kai Victor; Kraggerud, Hilde (2012). Sensual Dinner. Umeå University; 2012-11-07 - 2012-11-11.
  • Hansen, Kai Victor (2011). DEVELOPMENT OF SERVQUAL AND DINESERV TOWARDS MEASURING MEAL EXPERIENCES IN EATING ESTABLISHMENTS. ROVANIEMI-LAPLAND CONGRESSES; 2011-09-20 - 2011-09-23.
  • Hansen, Kai Victor (2011). FBI - Vi tipser altfor mye. NRK1. [TV]; 2011-09-14.
  • Hansen, Kai Victor (2011). Faster focus group interviews – CurroCus® groups – an improved approach to collect consumer data. Bournemouth University; 2011-04-12 - 2011-04-14.
  • Hansen, Kai Victor (2011). Forbrukerinnsikt og måltidsopplevelse. NCE Culinology og Måltidets Hus; 2011-05-24.
  • Hansen, Kai Victor (2011). Sansemiddag - Måltidsopplevelse. NCE Culinology og Måltidets Hus; 2011-03-24.
  • Hansen, Kai Victor (2011). Sansemiddag og måltidsopplevelser. NCE Culinology og Måltidets Hus; 2011-06-15.
  • Hansen, Kai Victor (2011). Smaker salt søtt?. Barneuniversitetet; 2011-09-26.
  • Hansen, Kai Victor (2011). To tip or not to tip: Answers abound. Newsinenglish. [Internett]; 2011-09-18.
  • Hansen, Kai Victor (2011). Vi tipser altfor mye. NRK.no. [Internett]; 2011-09-14.
  • Hansen, Kai Victor (2011). Vi tipser for mye i sydlige strøk. Fedrelandsvennen, Bergens Tidende, Aftenposten. [Avis]; 2011-09-18.
  • Hansen, Kai Victor; Sandsmark, Eilin (2011). Nye smaker gav mersmak. UiS.mo. [Internett]; 2011-09-27.
  • Hansen, Kai Victor (2010). De gode hjelperne i norsk innovasjonssystem.
  • Hansen, Kai Victor (2008). Hjelpekorpset. [Radio]; 2008-12-04.
  • Hansen, Kai Victor (2008). Tips er ingen selvfølge. [Avis]; 2008-12-19.
  • Hansen, Kai Victor (2008). Vi tipser mot vår vilje.
  • Hansen, Kai Victor (2007). En smak av tigging. [Avis]; 2007-06-23.
  • Hansen, Kai Victor (2006). Betaling til besvær. [Avis]; 2006-02-09.
  • Hansen, Kai Victor (2006). Betraktninger fra et restaurantbord!. Forskningsdagene 2006; 2006-09-30.
  • Hansen, Kai Victor (2006). Intervju med Kai Victor Hansen - NRK-Rogaland. [Radio]; 2006-09-28.
  • Hansen, Kai Victor (2006). Intervju med Kai Victor Hansen angående deltagelse på Stand Up - Forskningsdagene 2006. [Radio]; 2006-09-28.
  • Hansen, Kai Victor (2006). Matfylket ønsker verden velkommen. [Avis]; 2006-03-23.
  • Hansen, Kai Victor (2006). Nabohemmeligheter - Sandnes Kebab. Frokostblanding. [Radio]; 2006-03-03.
  • Hansen, Kai Victor (2006). Notan, tack. Och det snabbt!.
  • Hansen, Kai Victor (2006). Restaurant-doktoren. [Avis]; 2006-09-14.
  • Hansen, Kai Victor (2006). Restaurant-doktoren. [Avis]; 2006-09-14.
  • Hansen, Kai Victor (2006). Restaurantopplevelser fra et kundeperskepktiv. Örebro Universitet, Årshögtiden; 2006-02-03 - 2006-02-04.
  • Hansen, Kai Victor (2006). Sixth International Conference on Culinary Arts and Sciences (ICCAS 08): Global and National Perspectives.
  • Hansen, Kai Victor (2006). Tipping in restaurants ? a source for conflicts?. 2006-10-19 - 2006-10-22.
  • Hansen, Kai Victor (2005). Disputas ved Restauranthögskolan i Grythyttan. [Radio]; 2005-09-21.
  • Hansen, Kai Victor (2005). Doktorsavhandling i krogbesök. [Radio]; 2005-10-26.
  • Hansen, Kai Victor (2005). Dåligt utbildad servispersonal får gäster att vända krogen ryggen.
  • Hansen, Kai Victor (2005). Et måltid er mer en bare mat. [Avis]; 2005-09-19.
  • Hansen, Kai Victor (2005). "Et måltid er mer en bare mat". [Avis]; 2005-09-19.
  • Hansen, Kai Victor (2005). Et måltid er mer en bare mat. [Avis]; 2005-09-19.
  • Hansen, Kai Victor (2005). Et måltid er mer en bare mat. [Avis]; 2005-09-19.
  • Hansen, Kai Victor (2005). Intervju i P1 programmet "Norgesglasset" om Doktorgraden i Måltidskunnskap. [Radio]; 2005-10-14.
  • Hansen, Kai Victor (2005). Intervju i P2 programmet "RadioSelskapet" om Doktorgraden i Måltidskunnskap. [Radio]; 2005-09-20.
  • Hansen, Kai Victor (2005). Kai Victor ska bli restaurang-doktor. [Avis]; 2005-09-19.
  • Hansen, Kai Victor (2005). Måltid er mer en bare mat. [Avis]; 2005-09-19.
  • Hansen, Kai Victor (2005). Måltidet er mer enn bare mat!. 2005-11-16.
  • Hansen, Kai Victor (2005). Måltidet er mer enn mat. [Avis]; 2005-09-19.
  • Hansen, Kai Victor (2005). Måltidet er mer enn mat.
  • Hansen, Kai Victor (2005). Nöjda gäster går oftare på krogen.
  • Hansen, Kai Victor (2005). Servitören lika viktig som kocken. [Avis]; 2005-09-19.
  • Hansen, Kai Victor (2005). Servitøren viktigere enn kokken?.
  • Hansen, Kai Victor (2005). Servitørene viktigere enn kokkene. [Avis]; 2005-09-19.
  • Hansen, Kai Victor (2005). Tjeneren er vigtigere end kokken.
  • Hansen, Kai Victor (2005). Tjenerens faglighed bør styrkes.
  • Hansen, Kai Victor (2005). Ännu en doktorsdisputation. [Avis]; 2005-11-17.
  • Hansen, Kai Victor; Jensen, Øystein (2005). Consumer values among restaurant customers. 2005-06-27 - 2005-07-01.
  • Hansen, Kai Victor (2004). Måltidsopplevelser. Høgskolen i Finnmark, Seksjon for reiseliv; 2004-03-29 - 2004-03-30.
  • Hansen, Kai Victor; Jensen, Øystein; Gustafsson, Inga-Britt (2004). Main factors for customers' choices of restaurants. 2004-11-04 - 2004-11-07.
  • Hansen, Kai Victor (2003). Hvordan stole på språket?. 2003-05-22.
  • Hansen, Kai Victor; Algotson, Stina (2003). Kai Victor Hansen undersöker kundens måltidsupplevelser.... [Avis]; 2003-06-03.
  • Hansen, Kai Victor; Jensen, Øystein; Gustafsson, Inga-Britt (2003). Payment – an under-valued part of the meal experience?. 2003-06-23 - 2003-06-27.
  • Hansen, Kai Victor (2002). A tentative model of customers’ meal experiences. 2002-10-30 - 2002-11-02.
  • Hansen, Kai Victor (2002). Teori möter praktik. Kundens/gästens upplevelse av Måltiden. 2002-10-08 - 2002-10-09.