Et profilbilde

Universitetslektor
Dag Osmundsen { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Dag Osmundsen", "tel": "Telefon: 51833723", "email": "dag.osmundsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Norsk hotellhøgskole
Rom EAL H-304

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Osmundsen, Dag (2016). Hvor kommer ny kunnskap fra? En historisk-filosofisk tilnærming til Menons paradoks. I: Filosofi og ledelse : en antologi om dialogen som nøkkel til forståelse. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-228-8. s. 43-78.
  • Osmundsen, Dag (2006). Kap. 4. Kostnadsramme for hvilende spesialvakt for hest. I: Utredning av hvilende spesialvakt for hest. Den norske Veterinærforening. s. 8-14.
  • Osmundsen, Dag (2008). Asymmetriske egenskaper ved skjulte variabler. En teoretisk studie. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276443608. 27 s.
  • Osmundsen, Dag (2008). The Trade-Off between Exploiting and Exploring. Cultural Leadership in a changing environment. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276443615. 17 s.
  • Osmundsen, Dag (2005). Hvor kommer ny kunnskap fra? En historisk-filosofisk tilnærming til Menons paradoks. Universitetet i Stavanger. ISBN 8276442773. 31 s.
  • Osmundsen, Dag (2006). Budsjettering, kalkulasjon og prissetting av veterinære tjenester. 2006-03-16 - 2006-03-17.
  • Osmundsen, Dag (2006). How to use networktechnology like the internet and mobilephones to increase the value of the serviceproduct. 2006-06-06 - 2006-06-07.
  • Osmundsen, Dag (2005). Identifikasjon og kvantifisering av sammensatt risiko ved hjelp av Monte Carlo simulering.
  • Osmundsen, Dag (2003). Fra servicesystemer til kundeorientert verdiskapning; et paradigmesikfte. 2003-10-02.