Et profilbilde

Dosent
Harald Sigurd Olsen { "honorific-suffix": "Dosent", "fn": "Harald Sigurd Olsen", "tel": "Telefon: 51833726", "email": "harald.s.olsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Norsk hotellhøgskole
Rom EAL H-337

Forskningsområder

Hovedfokus for forsking er innen skatteøkonomi og regnskap.

Utvalgte publikasjoner

 • Olsen, Harald Sigurd (2016). Vederlagsaksjer ved fusjon. Beta. Scandinavian Journal of Business Research. ISSN 0801-3322. Volum 30. Hefte 1. s. 4-28. DOI: 10.18261/issn.1504-3134-2016-01-01.
 • Olsen, Harald Sigurd (2015). Fusjoner og kontinuitetsdifferanser ? En regnskaps- og selskapsrettslig betraktning. Beta. Scandinavian Journal of Business Research. ISSN 0801-3322. Volum 29. Hefte 2. s. 96-109.
 • Pågående forskning

  Arbeider med ulike skatterettslige problemstillinger, så som utenlandsk valuta og tidspunkt for beskatning, fusjoner og egenkapitalmetoden.

  Arbeidserfaring

  Arbeidet som revisor og økonomisjef. De siste 30 år jobbet innen forskning og undervisning ved blant annet Universitet Nord, Handelshøgskolen BI og Høgskolen i Østfold. Fra 2006 ved Norsk Hotellhøgskole - UiS.

  Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Olsen, Harald Sigurd (2017). Skatte- og avgiftsmessig asymmetri ved leasing av personkjøretøy etter endring av minimumsperiode fra 3 til 4 år.. Beta. ISSN 0801-3322. Volum 31. Hefte 1. s. 65-81. DOI: 10.18261/ISSN.1504-3134-2017-01-04.
  • Olsen, Harald Sigurd (2016). Om lønnsomhet ved Boligsparing for unge (BSU). I: Filosofi og ledelse : en antologi om dialogen som nøkkel til forståelse. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-228-8. s. 128-147.
  • Olsen, Harald Sigurd (2016). Scheel-utvalgets påvirkning på personlige skattyteres aksjeinvesteringer. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. Volum 2016. Hefte 3.
  • Olsen, Harald Sigurd (2016). Vederlagsaksjer ved fusjon. Beta. Scandinavian Journal of Business Research. ISSN 0801-3322. Volum 30. Hefte 1. s. 4-28. DOI: 10.18261/issn.1504-3134-2016-01-01.
  • Olsen, Harald Sigurd (2015). Fusjoner og kontinuitetsdifferanser – En regnskaps- og selskapsrettslig betraktning. Beta. Scandinavian Journal of Business Research. ISSN 0801-3322. Volum 29. Hefte 2. s. 96-109.
  • Olsen, Harald Sigurd (2015). Litt om lønnsomhet ved bolgisparing for unge (BSU). Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. ISSN 1500-0788. Hefte 3. s. 55-61.
  • Olsen, Harald Sigurd (2014). Subsidiering ved leasing av personbiler. Skatterett. ISSN 0333-2810. Volum 33. Hefte 2. s. 85-89.
  • Olsen, Harald Sigurd (2013). Regnskapsføring av konsernbidrag ved kostmetoden. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. ISSN 1500-0788. Hefte 1. s. 41-47.
  • Olsen, Harald Sigurd (2012). Beregning av maksimalt konsernbidrag. Skatterett. ISSN 0333-2810. Hefte 02. s. 133-139.
  • Olsen, Harald Sigurd (2012). Calculation of maximum group contribution in the Norwegian hospitality industry : a pedagogical note. I: Current Research in Hospitality and Tourism. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1410-5. s. 221-228.
  • Olsen, Harald Sigurd (2012). Yield management : : allocating transaction price to separate performance obligations. I: Current Research in Hospitality and Tourism. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1410-5. s. 215-220.
  • Olsen, Harald Sigurd (2011). Om beregning av gjenvinnbart beløp i Foreløpig norsk regnskapsstandard : nedskrivning av anleggsmidler. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. ISSN 1500-0788. Volum 14. Hefte 8. s. 48-55.
  • Olsen, Harald Sigurd (2010). Forslag til ny leasingstandard fra IASB. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. ISSN 1500-0788. Hefte 8.
  • Olsen, Harald Sigurd (2010). Nye arveavgiftsregler ved arv av ikke børsnoterte aksjer - tilpasningsmuligheter. Skatterett. ISSN 0333-2810. Hefte 3. s. 276-286.
  • Folkvord, Benn; Olsen, Harald Sigurd (2009). Rabatt iarveavgift ved arv av ikke-børsnoterte aksjer mv. Skatterett. ISSN 0333-2810. Hefte 2.
  • Olsen, Harald Sigurd (2009). Arv av ikke-børsnoterte aksjer - en skatteøkonomisk betraktning. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. ISSN 1500-0788. Volum 12. Hefte 2. s. 62-68.
  • Olsen, Harald Sigurd (2009). IFRS 2 - aksjebasert avlønning og arbeidsgiveravgift. Praktisk økonomi og finans. ISSN 1501-0074. Hefte 1.
  • Olsen, Harald Sigurd (2008). Rentevirkninger knyttet til inntekter og utgifter i anleggskontrakter. Beta. Scandinavian Journal of Business Research. ISSN 0801-3322. Hefte 1. s. 66-73.
  • Olsen, Harald Sigurd (2008). Utsatt skatt ved regnskapsmessig behandling av leasingavtaler. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. ISSN 1500-0788. Volum 11. Hefte 1. s. 95-111.
  • Olsen, Harald Sigurd (2007). Skatte- og arveavgiftsmessig nøytralitet ved arv av ikke børsnoterte aksjer. Økonomisk forum. ISSN 1502-6108. Volum 61. Hefte 1. s. 44-48.
  • Olsen, Harald Sigurd (2006). Langsiktige tilvirkningskontrakter - en pedagogisk note. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. ISSN 1500-0788. Volum 9. Hefte 05.06.2006.
  • Olsen, Harald Sigurd; Boye, Knut (1998). Nåverdiberegninger til egenkapital og prosjekt. Praktisk økonomi og ledelse. ISSN 0803-4680. Hefte mar.98. s. 107-112.
  • Olsen, Harald Sigurd; Ladegård, Gro (1998). Regnskapsmessig behandling av finansiell leasing i kontantstrømanalysen. ?. Hefte mar.98. s. 67-71.
  • Olsen, Harald Sigurd; Zimmer, Frederik (1998). Beskatningen av underkursobligasjoner - En kommentar til Bjørn Torgrimsen. Skatterett. ISSN 0333-2810. Hefte mar.98. s. 252-256.
  • Olsen, Harald Sigurd; Pedersen, Pål Andreas (1997). Optimal levetid for realkapital og mulige innlåsningseffekter. Sosialøkonomen. ISSN 0038-1624. Volum 51. Hefte 5. s. 22-27.
  • Olsen, Harald Sigurd (1996). Avgiftsmessig asymmetri i samband med leasing. Skatterett. ISSN 0333-2810. Volum 15. Hefte 14. s. 69-78.
  • Olsen, Harald Sigurd (1996). Redovisning av leasingavtal i Norge och Sverige. ?. Volum 22. Hefte 5. s. 33-44.
  • Olsen, Harald Sigurd (1995). Regnskapsmessig behandling av leasing. Beta. Scandinavian Journal of Business Research. ISSN 0801-3322. Hefte 2. s. 12-22.
  • Olsen, Harald Sigurd (1993). Leasing av realkapital og skattereformen av 1992. Beta. Scandinavian Journal of Business Research. ISSN 0801-3322. Hefte 1. s. 37-42.
  • Olsen, Harald Sigurd (2012). Profit Planning for Hospitality and Tourism, 3rd edition.
  • Olsen, Harald Sigurd (2007). Regnskapsmessig behandling av obligasjonslån.
  • Olsen, Harald Sigurd (1996). Dagskursløsning kontra laveste verdis prinsipp.
  • Olsen, Harald Sigurd (1996). Regnskapsmessige problemstillinger i bilbransjen - en kommentar.