Et profilbilde

Labratorieleder
John Charles Grønli { "honorific-suffix": "Labratorieleder", "fn": "John Charles Grønli", "tel": "Telefon: 51831919", "email": "john.gronli@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Laboratorium IMBM
Rom IL L-205

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Kjærnsmo, Henrik Eeg; Kakay, Samdar; Fosså, Kjell Tore; Grønli, John Charles (2018). The Effect of Graphene Oxide on Cement Mortar. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. ISSN 1757-8981. Volum 362. DOI: 10.1088/1757-899X/362/1/012012.
 • Waldeland, Arnstein Stange; Pakkan, Meric; Myge, Pål; Egeland, Rune; Gudmestad, Ove Tobias; Grønli, John Charles (2016). Structural design and application of concrete protection covers in shallow waters. ISOPE - International Offshore and Polar Engineering Conference. Proceedings. ISSN 1098-6189. Volum 2016 - IV. s. 556-565.
 • Mustafina, Adeliya Flyurovna; Oosterkamp, Ljiljana D.; Nystrøm, Per Richard; Grønli, John Charles; Gudmestad, Ove Tobias (2015). Anchor-damage assessment of subsea pipelines: optimization of design methodology. Journal of Pipeline Engineering. ISSN 1753-2116. Volum 14. Hefte 3. s. 173-187.
 • Agbakwuru, Jasper; Grønli, John Charles; Gudmestad, Ove Tobias; Skjæveland, Helge (2013). Tracking of Buoyancy Flux of Underwater Plumes for Identification, Close Visual Inspection and Repair of Leaking Underwater Pipelines in Muddy Waters. I: 32nd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering Volume 4A: Pipeline and Riser Technology. ASME Press. ISBN 978-0-7918-5536-2.
 • Agbakwuru, Jasper; Gudmestad, Ove Tobias; Grønli, John Charles; Skjæveland, Helge (2011). Development of Method/Apparatus for Close-Visual Inspection of Under-Water Structures (Especially Pipelines) in Muddy and Unclear Water Condition. I: 30th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE2011) - Vol. V. The American Society of Mechanical Engineers (ASME). ISBN 978-0-7918-4437-3.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Tranberg, Anders; Paulsen, Elisabeth Stornes; Grønli, John Charles; Puttkamer, Norbert (2016). Balansert Rekruttering. Rapport fra arbeidsgruppa "Rekruttering av kvinner til faste stillinger på TN". Universitetet i Stavanger. 28 s.
 • Grønli, John Charles (2009). Framgangsmåte for framstilling av et fugemateriale, ei limfuge og et dekke samt et fugemateriale for anvendelse i limfuge og som dekkemateriale.
 • Grønli, John Charles; Holven, Einar (2009). Belegningsstein.
 • Kjærnsmo, Henrik Eeg; Kakay, Samdar; Grønli, John Charles; Fosså, Kjell Tore (2018). The Effect of Graphene Oxide on Cement Mortar. 2018-03-07 - 3018-03-09.
 • Waldeland, Arnstein Stange; Pakkan, Meric; Myge, Per; Egeland, R; Gudmestad, Ove Tobias; Grønli, John Charles (2016). Structural design and application of concrete protection covers in shallow waters. ISOPE International Society of Offshore and Poar Engineers; 2016-06-26 - 2016-06-30.
 • Agbakwuru, Jasper; Grønli, John Charles; Gudmestad, Ove Tobias; Skjæveland, Helge (2013). Tracking Leaking Points on Pipelines in Unclear Water for Inspection and Repair: Controlled Plume Concept. Pennwell; 2013-03-19 - 2013-03-21.