Et profilbilde

Sjefingeniør
Ståle Freyer { "honorific-suffix": "Sjefingeniør", "fn": "Ståle Freyer", "tel": "Telefon: 51832019", "email": "staale.freyer@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for data- og elektroteknologi
Laboratorium IDE
Rom KE E-459B
Hjemmeside ide.uis.no
Tlf priv/mob 997 00 567

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Rettedal, Arne; Freyer, Ståle; Kleppa, R.; Larsen, P. (1996). PatSim- simulator for practising anaesthesia and intensive care. International Journal of Clinical Monitoring and Computing. ISSN 0167-9945. Volum 13. s. 147-152.
  • Rettedal, Arne; Freyer, Ståle (2006). Man and machine - den egentlige sikkerhetsrisiko. 2006-12-04 - 2006-12-05.
  • Rettedal, Arne; Freyer, Ståle (1998). Simulator for Training the Use of Medical Equipment in Anaesthesia and Intensive Care.