Et profilbilde

Professor
Roger Flage { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Roger Flage", "tel": "Telefon: 51831908", "email": "roger.flage@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Rom KE D-323

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

 

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Storstein, Birgitte; Hagen, Bjarne Chr (veileder); Flage, Roger (veileder) (2014). Usikkerhet knyttet til prediksjon av brannforløp og tilgjengelig rømningstid. Universitetet i Stavanger. 81 s.
 • Walaker, Siri Herlin; Hagen, Bjarne Chr (veileder); Flage, Roger (veileder) (2014). Usikkerhet knyttet til predikering av nødvendig rømningstid ved brann. Universitetet i Stavanger. 65 s.
 • Bredesen, Rolv Erlend; Butt, Bushra; Flage, Roger (2019). National Norwegian Guidelines: Ice-throw hazard. 2019-02-05 - 2019-02-06.
 • Flage, Roger (2019). Current foundational issues in the field of risk analysis. Society for Risk Analysis (SRA); 2019-12-08 - 2019-12-12.
 • Flage, Roger (2019). Risk analysis: Foundations and IOR applications. The National IOR Centre of Norway / Universitetet i Stavange; 2019-03-19 - 2019-03-20.
 • Flage, Roger (2019). Tacit and explicit assumptions: Conceptual clarification and environmental risk assessment applications. UiT The Arctic University of Norway; 2019-10-22 - 2019-10-24.
 • Vora, Mehul Arun; Sanni, Steinar; Flage, Roger; Madland, Merete Vadla (2019). Environmental risk assessment of Smart Water EOR.. 2019-11-12.
 • Askeland, Tore; Flage, Roger (2018). Explicit and tacit assumptions in risk assessment – some examples and assessment strategies. Society for Risk Analysis (SRA); 2018-12-02 - 2018-12-06.
 • Flage, Roger (2018). Explicit and tacit assumptions in risk assessments. Avd. Riskhantering och Samhällssäkerhet, Lunds Universitet; 2018-01-24.
 • Flage, Roger (2018). Hvordan evaluere en risikovurdering?. Brannvesenet Sør IKS; 2018-02-02.
 • Flage, Roger (2018). Prudent risk analysis [roundtable introduction]. Society for Risk Analysis (SRA); 2018-12-02 - 2018-12-06.
 • Flage, Roger (2018). Systemising and treating uncertain assumptions in quantitative risk assessments. Laboratoire Génie Industriel (LGI), CentraleSupélec; 2018-02-22.
 • Flage, Roger; Aven, Terje (2018). Some brief concluding remarks in relation to the discussion with Floris Goerlandt and Genserik Reniers about strength of knowledge (strength of evidence) judgments in semi-quantitative risk analysis.
 • Flage, Roger; Johnson, Caroline Amy; Guikema, Seth David (2018). Conceptualisations of risk, vulnerability and related concepts in infrastructure research. Universitetet i Stavanger; 2018-11-07 - 2018-11-09.
 • Johnson, Caroline Amy; Flage, Roger; Guikema, Seth (2018). Case study of the effects of hurricanes on the coupled electricity and water systems of St Kitts. NTNU; 2018-06-17 - 2018-06-21.
 • Johnson, Caroline Amy; Flage, Roger; Guikema, Seth (2018). Characterising the Robustness of Coupled Power-Law Networks. Society for Risk Analysis (SRA); 2018-12-02 - 2018-12-06.
 • Johnson, Caroline Amy; Reilly, Allison; Flage, Roger; Guikema, Seth David (2018). Characterising the robustness of power-law networks given spatially-correlated disruptions. Universitetet i Stavanger; 2018-11-07 - 2018-11-09.
 • Stødle, Kaia; Flage, Roger; Guikema, Seth David (2018). Data-driven modeling in risk analysis – Review and discussion. Society for Risk Analysis (SRA); 2018-12-02 - 2018-12-06.
 • Stødle, Kaia; Johnson, Caroline Amy; Brunner, Logan; Saliani, Julian; Flage, Roger; Guikema, Seth David (2018). Interdependent infrastructure system risk analysis of the real-world power and water distribution system at St. Kitts. Universitetet i Stavanger; 2018-11-07 - 2018-11-09.
 • Flage, Roger (2017). Nye metoder for å håndtere usikkerhet og beskrive kunnskapsgrunnlaget i risikoanalyser. Petroleumstilsynet; 2017-05-30.
 • Flage, Roger (2017). Risk analysis: Foundations and Arctic applications. Research Centre for Arctic Petroleum Exploration/UiT; 2017-05-10 - 2017-05-11.
 • Flage, Roger (2017). Risk assessment assumptions - Uncertainty and bias. Society for Risk Analysis; 2017-12-10 - 2017-12-14.
 • Flage, Roger (2017). The uncertainty and knowledge dimensions in risk assessment and management. Univ. of Ljubljana; Eur. Safety and Reliability Association; 2017-08-18 - 2017-08-22.
 • Flage, Roger (2017). The uncertainty and knowledge dimensions in risk assessment. Society for Risk Analysis; 2017-12-10 - 2017-12-14.
 • Flage, Roger; Aven, Terje (2017). Comments to the article by Goerlandt & Reniers titled “On the assessment of uncertainty in risk diagrams” [Safety Sci. 84 (2016) 67–77].
 • Guikema, Seth; Flage, Roger (2017). Data Analytics, Risk Analysis, and Uncertainty. Society for Risk Analysis; 2017-12-10 - 2017-12-14.
 • Johnson, Caroline Amy; Flage, Roger; Guikema, Seth David (2017). Review of Network-Theoretic Approaches to Characterise Interdependencies in Critical Infrastructure. University of Ljubljana; 2017-06-18 - 2017-06-22.
 • Johnson, Caroline Amy; Flage, Roger; Guikema, Seth David (2017). The effects of hurricanes on power and water infrastructure of St Kitts. Society for Risk Analysis; 2017-12-10 - 2017-12-14.
 • Flage, Roger; Guikema, Seth David (2016). Conceptualizing and handling uncertainty in predictive data models for risk analysis. Society for Risk Analysis (SRA); 2016-12-11 - 2016-12-15.
 • Berner, Christine Louise; Flage, Roger (2015). The NUSAP notational scheme and semi-quantitative risk assessments. Society of Risk Analysis; 2015-12-06 - 2015-12-09.
 • Flage, Roger (2015). Litt om risiko- og sårbarhetsanalyser. Universitetet i Stavanger; 2015-02-02.
 • Flage, Roger; Aven, Terje (2015). Assumptions in quantitative risk assessments: when explicit and when tacit?. Society for Risk Analysis (SRA); 2015-12-06 - 2015-12-10.
 • Berner, Christine Louise; Flage, Roger (2014). Quantitative vs. qualitative treatment of uncertain assumptions in risk assessment. European Safety and Reliability Association; 2014-09-14 - 2014-09-20.
 • Berner, Christine Louise; Staid, Andrea; Flage, Roger; Guikema, Seth David (2014). Reducing the Domain of Black Swans using Model Simulations. Society of Risk Analysis; 2014-12-07 - 2014-12-11.
 • Flage, Roger (2014). Noen refleksjoner om risiko- og sårbarhetsanalyser. 2014-11-25.
 • Flage, Roger (2014). Risiko og usikkerhet – Konsepavklaringer og refleksjoner i lys av Ptils forslag til ny risikodefinisjon. GDF SUEZ E&P Norge AS; 2014-01-21.
 • Flage, Roger (2014). Risiko: Sorte svaner og perfekte stormer. Universitetet i Stavanger; 2014-09-28.
 • Flage, Roger; Amundrud, Øystein; Wiencke, Hermann Steen (2014). Overall regional risk and vulnerability analysis of four Norwegian municipalities. Wrocław University of Technology; 2014-09-14 - 2014-09-18.
 • Flage, Roger; Aven, Terje (2014). Defining emerging risk. Society for Risk Analysis (SRA); 2014-12-07 - 2014-12-10.
 • Flage, Roger; Aven, Terje; Zio, Enrico; Baraldi, Piero (2013). Concerns, challenges and directions of development for the issue of representing uncertainty in risk assessment. Society for Risk Analysis (SRA); 2013-12-08 - 2013-12-11.
 • Flage, Roger (2011). ISO 31000:2009 og ISO Guide 73 - noen refleksjoner rundt terminologi og anvendelse innen helhetlig risikostyring. TEKNA; 2011-03-08 - 2011-03-09.
 • Flage, Roger; Aven, Terje; Baraldi, Piero; Zio, Enrico (2011). On imprecision in relation to uncertainty importance measures. 2011-09-18 - 2011-09-22.