Et profilbilde

Professor
Helge Bøvik Larsen { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Helge Bøvik Larsen", "tel": "Telefon: 51832174", "email": "helge.b.larsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for matematikk og fysikk
Rom KE E-327

Forskningsområder

Diffraksjonsfysikk

Materialfysikk

Krystallografi

 

Utvalgte publikasjoner

Larsen, H. B.; Thorkildsen, G.; Natland, S. and Pattison, P.
Average crystal structure(s) of the embedded meta stable ??-phase in the Al-Mg-Zn system. Philosophical Magazine (2014) ;Volume 94.(15) s. 1719-1743    

Parvizi, P.; Jubeli, E.; Raju, L.; Khalique, N.A.; Almeer, A.; Allam, H.; Manaa, M.; Larsen, H.B.; Nicholson, D.G.; Pungente, M.D. and Fyles, T.    Aspects of nonviral gene therapy: Correlation of molecular parameters with lipoplex structure and transfection efficacy in pyridinium-based cationic lipids.   International  Journal of Pharmaceutics (2014) ;Volume 461.(1-2) s. 145-156

Thorkildsen, G. and Larsen, H.B. Crystallography of embedded particles in Al-Mg-Zn alloys. Symmetry analysis.   Journal of Applied Crystallography (2014) ;Volume 47. s. 1736-1748   
                            

Pågående forskning

Bruk av synkrotron-röntgen i studier av

 • Termiske egenskaper ved faseoverganger i faste stoff
 • Strukturparametre for nye klasser av lipoplekser 
 • Fermiflater i komplekse legeringssystemer
 • Nettverksstrukturer

Utvikling av synkrotronbasert eksperimentell metodikk for

 • Chiralitetsbestemmelse i imperfekte organiske system
 • Multiple diffraksjonseffekter
 • Magnetisk røntgendiffraksjon

Dynamisk diffraksjonsteori

 • Primær og sekundær ekstinksjon
 • Multippel diffraksjon
 • Røntgenoptiske elementer (CRLs)


 

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Thorkildsen, Gunnar; Larsen, Helge Bøvik (2007). Crystallography of embedded particles in FCC metal matrices. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276443325. 303 s.
 • Thorkildsen, Gunnar; Larsen, Helge Bøvik; Beukes, Jon Are (2005). Angle Calculations for a Six Circle Kappa-Diffractometer IV Orientation Matrix. University of Stavanger. ISBN 8276442544. 139 s.
 • Thorkildsen, Gunnar; Larsen, Helge Bøvik; Beukes, Jon Are (2004). Angle Calculations for a six circle kappa-diffractometer. III. psi-rotations and scan procedures. ISBN 8276442153. 143 s.
 • Thorkildsen, Gunnar; Larsen, Helge Bøvik (2002). Angle Calculations for a Six Circle Kappa-Diffractometer II. General Orientation of Axes. Høgskolen i Stavanger. ISBN 8276441858. 79 s.
 • Bae, Martin; Larsen, Helge Bøvik (2001). Evidence of Strain Induced Boundary Migration in a Stainless Steel. Høgskolen i Stavanger. 19 s.
 • Thorkildsen, Gunnar; Larsen, Helge B. (1999). Two Beam Diffraction in Perfect Crystals analyzed by Takagi's Equations. Part 4. Rocking Curves. Mathematica Function Definitions and Notebooks. Høgskolen i Stavanger. ISBN 82-7644-074-6. 170 s.
 • Thorkildsen, Gunnar; Larsen, Helge B.; Mathiesen, Ragnvald H.; Mo, Frode (1998). Test Experiments with the KUMA6 Diffractometer at the SNBL, EH-2. Project 01-02-115. [Mangler utgivernavn]. 23 s.
 • Thorkildsen, Gunnar; Larsen, Helge B. (1998). Three-beam Diffraction in Imperfect Crystals. Høgskolen i Stavanger. ISBN 82-7644-052-5. 48 s.
 • Thorkildsen, Gunnar; Larsen, Helge B. (1998). Two Beam Diffraction in Perfect Crystals Analyzed by Takagi's Equations. Part 3. Rocking Curves and Intensity Distributions. Høgskolen i Stavanger. ISBN 82-7644-056-8. 135 s.
 • Thorkildsen, Gunnar; Larsen, Helge B.; Mathiesen, Ragnvald H.; Mo, Frode (1998). Test Experiments with the KUMA6 Diffractometer at the SNBL, EH-2. Project 01-02-115. 23 s.
 • Thorkildsen, Gunnar; Mathiesen, Ragnvald H.; Larsen, Helge B. (1998). Angle Calculations for a Six-Circle kappa-Diffractometer. Avd. for tekn.-naturvitenskapelige fag, Høgskolen i Stavanger. ISBN 82-7644-065-7. 86 s.
 • Larsen, Helge Bøvik (1997). Dynamical effects in the scattering of X-rays from perfect and imperfect finite crystals. NTNU, Høgskolen i Stavanger. ISBN 82-471-0063-0. 247 s.
 • Thorkildsen, Gunnar; Larsen, Helge Bøvik (1997). Two Beam Diffraction in Perfect Crystals Analyzed by Takagi's Equations. Part 1-Basic Principles and Methods of Solutions. Working Papers from Stavanger College. ISBN 82-7644-040-1.
 • Thorkildsen, Gunnar; Larsen, Helge Bøvik (1997). Two Beam Diffraction in Perfect Crystals Analyzed by Takagi's Equations. Part 2-Function Definitions, Notebooks and Worksheets. Working Papers from Stavanger College. ISBN 82-7644-042-8.
 • Ramsnes, Stian Penev; Larsen, Helge Bøvik; Thorkildsen, Gunnar; Nicholson, David Graham (2019). Utilising MaXrd in the Study of Inclusion Compounds. 2019-08-18 - 2019-08-23.
 • Zhang, Qiuyuan; Larsen, Helge Bøvik; Mathiesen, Ragnvald (2018). Investigation of glitches induced by single-crystal diamond compound refractive lenses. 2018-06-10 - 2018-06-15.
 • Zhang, Qiuyuan; Polikarpov, Maxim; Klimova, Nataliya; Larsen, Helge Bøvik; Mathiesen, Ragnvald; Emerich, Hermann; Snigireva, Irina; Snigirev, Anatoly (2018). Glitch spectroscopy of X-ray compound refractive lenses. ESRF; 2018-02-05 - 2018-02-07.
 • Larsen, Helge Bøvik (2017). What is happening inside the synchrotron?. Institutt for fysikk og teknologi; 2017-03-17.
 • Larsen, Helge Bøvik (2016). Between kinematical and dynamical X-ray diffraction. Universitetet i Roskilde; 2016-11-22.
 • Larsen, Helge Bøvik (2016). Moderne solcellematerialer. UiS/Rogaland fylkeskommune;
 • Khalifeh, Mahmoud; Saasen, Arild; Vrålstad, Torbjørn; Larsen, Helge Bøvik; Hodne, Helge (2015). Cap rock restoration in plug and abandonment operations; possible utilization of aplite-based geopolymers for permanent zonal isolation and well plugging. SPE; 2015-09-08 - 2015-09-11.
 • Parvizi, Paria; Raju, Liji; Khalique, Nada Abdul; Jubeli, Emile; Nicholson, David Graham; Larsen, Helge Bøvik; Pungente, M.D.; Fyles, Thomas (2015). Correlation of molecular properties and supramolecular assembly od cationic lipoplexes with transfection efficiency. 2015-12-15 - 2015-12-20.
 • Thorkildsen, Gunnar; Larsen, Helge Bøvik (2015). The atomic anisotropic displacement tensor - completing the picture.
 • Barrier, Elise; Braz Fernandes, Francisco Manuel; Bujan, Maya; Feiters, Martin C.; Froideval, Annick; Ghijsen, Jacques; Hase, Thomas; Hough, Michael A.; Jergel, Matej; Jimenez, Ignacio; Kajander, Tommi; Kikas, Arvo; Kokkinidis, Michael; Kover, Laszlo; Larsen, Helge Bøvik; Lawson, David Mark; Lawniczak-Jablonska, Krystyna; Mariani, Carlo; Mikulik, Petr; Monnier, Judith; Morera, Solange; McGuinness, Cormac; Müller-Buschbaum, Peter; Meedom Nielson, Martin; Pietsch, Ullrich; Tromp, Moniek; Simon, Marc; Stangl, Julian; Zanotti, Giuseppe (2014). The benefit of the European User Community from transnational access to national radiation facilities.
 • Larsen, Helge Bøvik (2013). SAXS/SAXRD studies part II: Structural studies on Lipid-DNA complexes. Weill Cornell Medical College in Qatar; 2013-11-26.
 • Parvizi, Paria; Jubeli, Emile; Raju, Liji; Khalique, Nada Abdul; Almeer, Ahmed; Allam, Hebatalla; Manaa, Maryem; Larsen, Helge Bøvik; Nicholson, David Graham; Fyles, Thomas; Pungente, Michael (2013). Correlation of molecular parameters with lipoplex structure and the transfection efficacy in pyridium-based cationic lipids. American Society of Gene & Cell Therapy; 2013-05-15 - 2013-05-18.
 • Parvizi, Paria; Khalique, Nada Abdul; Jubeli, Emile; Raju, Liji; Larsen, Helge Bøvik; Nicholson, David Graham; Fyles, Thomas; Pungente, Michael (2013). Correlation of lipoplex morphology and transfection efficacy for pyridium-based cationic lipids by means of synchrotron radiation and X-ray diffraction. Qatar Science Foundation; 2013-11-24 - 2013-11-26.
 • Larsen, Helge Bøvik (2012). Synkrotroner og synkrotronstråling - nødvendige storskala verktøy for å studere stoffers oppbygning på atomært nivå. NTVA; 2012-10-25.
 • Larsen, Helge Bøvik; Nicholson, David Graham (2012). Single crystal diffraction and FLEXAFS -- complementary opprotunities. Paul Scherrer Institut; 2012-06-06.
 • Hansen, Vidar; Oddsen, Ingunn Cecilie; Kverneland, Atle; Larsen, Helge Bøvik; Pattison, Philip; Thorkildsen, Gunnar; Gjønnes, Jon (2009). Diffuse scattering from zones and particles in the Al-Zn-Mg alloy system. 2009-06-25 - 2009-06-26.
 • Hansen, Vidar; Kverneland, Atle; Li, X.Z.; Thorkildsen, Gunnar; Larsen, Helge Bøvik; Gjønnes, Jon (2008). Elektronmikroskopi og synkrotronrøntgen diffraksjonsstudier av transformasjoner og strukturer i 7xxx-legeringer. 2008-05-21 - 2008-05-22.
 • Natland, Sølvi; Larsen, Helge Bøvik; Thorkildsen, Gunnar; Pattison, Philip (2008). Diffraction studies of an Al-Mg-Zn single crystal by synchrotron radiation. 2008-08-23 - 2008-08-31.
 • Hansen, Vidar; Kverneland, Atle; Thorkildsen, Gunnar; Larsen, Helge Bøvik; Vincent, Roger; Gjønnes, Jon (2007). Structure analysis of the n'-precipitate in Al-Zn-Mg alloys by the precession technique in electron diffraction and synchrotron radiation. 2007-01-08 - 2007-01-11.
 • Hansen, Vidar; Kverneland, Atle; Thorkildsen, Gunnar; Larsen, Helge Bøvik; Pattison, Philip; Gilmore, Cristopher; Vincent, Roger; Gjønnes, Jon (2006). Structure determination of nanosized semi-coherent Al-Mg-Zn precipitates by precession electron diffraction and synchrotron X-ray diffraction. 2006-08-06 - 2006-08-11.
 • Hansen, Vidar; Kverneland, Atle; Larsen, Helge Bøvik; Pattison, Philip; Vincent, Roger; Gjønnes, Jon (2005). Structure Determination of Embedded Precipitates by Precession Electron Diffraction and Synchrotron Radiation: A Comparison. 2005-08-23 - 2005-08-31.
 • Larsen, Helge Bøvik; Thorkildsen, Gunnar (2004). Kappa six circle diffractometer -- benchmarking. Swiss Norwegian Beam Lines at the European Synchrotron Radiation Facility; 2004-05-10.
 • Larsen, Helge Bøvik; Thorkildsen, Gunnar (2004). Multiple beam diffraction -- the basics, applications and possible developments. Ecole Polytechnique Federale de Lausanne; 2004-12-06.
 • Larsen, Helge Bøvik; Thorkildsen, Gunnar (2004). Three-beam diffraction in imperfect crystals. Hamburger Synkrotronenstrahl Labor at Deutsches Elektronen-Synkrotron; 2004-06-23.
 • Larsen, Helge Bøvik; Thorkildsen, Gunnar (2003). Three-beam X-ray diffraction -- profile analysis. 2003-08-24 - 2003-08-29.
 • Hansen, Vidar; Larsen, Helge Bøvik (2002). Metallenes indre liv. Høgskolen i Stavanger Åpen fagdag; 2002-11-28.
 • Larsen, Helge Bøvik (2002). Diffraksjon av røntgenstråler fra materialer. [Radio]; 2002-01-31.
 • Thorkildsen, Gunnar; Larsen, Helge Bøvik (2002). TE-6254 Materialfysikk.
 • Larsen, Helge Bøvik; Thorkildsen, Gunnar (2001). Three-beam Diffraction -- Only for Phase-Estimation??. 2001-02-19 - 2001-02-20.
 • Larsen, Helge Bøvik; Thorkildsen, Gunnar (2001). Three-beam Diffraction -- Only for Phase-Estimation ???. 2001-01-18 - 2001-01-19.
 • Thorkildsen, Gunnar; Larsen, Helge Bøvik (2001). Dynamical scattering of X-rays in finite crystals. 2001-01-18 - 2001-01-19.
 • Mathiesen, Ragnvald H.; Mo, Frode; Eikenes, Anders; Nyborg, Tanja; Larsen, Helge B. (2000). Experimental phase estimates applied in solving crystallographic problems. The structure(s) of alpha-D-Glc NaCl H2O (2:1:1). [Mangler data];
 • Larsen, Helge B. (2000). Synchrotron Radiation -- Applications in Materials Science.
 • Larsen, Helge B.; Thorkildsen, Gunnar (2000). Measurements of dynamical diffraction effects in finite crystals.
 • Mathiesen, Ragnvald H.; Mo, Frode; Eikenes, Anders; Nyborg, Tanja; Larsen, Helge B. (2000). Experimental phase estimates applied in solving crystallographic problems. The structure(s) of alpha-D-Glc NaCl H2O (2:1:1).
 • Larsen, Helge Bøvik; Thorkildsen, Gunnar (1999). Interference Patterns from semi-infinite and finite Crystals.
 • Mathiesen, Ragnvald H.; Mo, Frode; Eikenes, Anders; Nyborg, Tanja; Larsen, Helge B. (1999). Existence of Two Crystal Structures of the Complex alpha-D-Glucose.NaCl.H2O (2:1:1) Verified by Three-Beam Diffraction.
 • Mathiesen, Ragnvald H.; Mo, Frode; Eikenes, Anders; Nyborg, Tanja; Larsen, Helge B. (1998). Existence of Two Crystal Structures of the Complex alpha-D-Glucose.NaCl.H2O (2:1:1) Verified by Three-Beam Diffraction. [Mangler data];
 • Thorkildsen, Gunnar; Larsen, Helge B. (1998). Polarization Effects in Three-Beam Diffraction from Small, Finite Crystals.
 • Thorkildsen, Gunnar; Larsen, Helge B. (1998). Calculating the Integrated Power as a Function of Wavelenght for a Finite Perfect Crystal using MATHEMATICA.