Et profilbilde

Professor
Vidar Folke Hansen { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Vidar Folke Hansen", "tel": "Telefon: 51832154", "email": "vidar.hansen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Rom KE E-233

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Gjønnes, Jon; Hansen, Vidar; Waterloo, Grethe (2001). Nucleation and growth of hardening precipitates in 7xxx-alloys. 16 s.
 • Hansen, Vidar; Karlsen, Ole Bjørn; Gjønnes, Jon (2001). Utbredelse av soner og herdepartikler i 7108.70; transmisjonselektronmikroskopi og differensiell skanning kalorimetri. 8 s.
 • Delimitis, Andreas; Gjønnes, Jon; Hansen, Vidar Folke (2019). Refinement Approaches in the Diffraction Geometry of the Rotation Electron Diffraction Method. European Materials Research Society; 2019-05-26 - 2019-05-31.
 • Delimitis, Andreas; Gjønnes, Jon; Hansen, Vidar Folke (2019). Rotation Electron Diffraction for Structure Determination and Refinement: Applications in Nanocrystalline Thermoelectrics. 2019-07-02 - 2019-07-05.
 • Delimitis, Andreas; Hansen, Vidar Folke; Symeou, Elli; Kyratsi, Theodora; Minde, Mona Wetrhus; Taftø, Johan (2019). Determination of host and dopant ion distribution in Mg2Si1-xSnx thermoelectric materials by electron channeling. European Crystallographic Association (ECA); 2019-09-18 - 2019-09-23.
 • Tofan, Raluca; Echevarria-Bonet, Cristina; Berland, Kristian; Schrade, Matthias; Sørby, Magnus Helgerud; Hauback, Bjørn Christian; Persson, Clas; Prytz, Øystein; Hansen, Vidar; Gunnæs, Anette Eleonora (2016). Microstructural characterization of spark plasma sintered (X,X’)NiSn half‐Heusler alloys. Thelma, Nano2021 project; 2016-09-12 - 2016-09-16.
 • Tofan, Raluca; Echevarria-Bonet, Cristina; Berland, Kristian; Schrade, Matthias; Sørby, Magnus Helgerud; Hauback, Bjørn Christian; Persson, Clas; Prytz, Øystein; Hansen, Vidar; Gunnæs, Anette Eleonora (2016). The effect of spark plasma sintering on structure and phase stability in half-Heusler thermoelectric alloys. 2016-08-28 - 2016-09-02.
 • Song, Xin; Persson, Clas; Norby, Truls; Flage-Larsen, Espen; Karlsen, Ole Bjørn; Hansen, Vidar; Gunnæs, Anette Eleonora; Prytz, Øystein; Løvvik, Ole Martin; Finstad, Terje; Valset, Kjetil; Cui, Xuemei; Taftø, Johan; Fjeld, Harald; Hauback, Bjørn; Schrade, Matthias (2014). Conversion of Heat and Energy: Thermoelectrics. Norwegian Consulate General, Rice Univ, NTNU; 2014-10-11 - 2014-10-14.
 • Buxhuku, Mika; Hansen, Vidar; Gjønnes, Jon (2012). The geometry and measurement of integrated intensities in Rotation Electron Diffraction method. Scandem, University of Bergen; 2012-06-12 - 2012-06-15.
 • Buxhuku, Mika; Hansen, Vidar; Magnus, Sørby (2012). Electron and powder diffraction techniques for accurate structure factors. Norges forskningsråd, The Research Council of Norway; 2012-01-30 - 2012-01-31.
 • Buxhuku, Mika; Hansen, Vidar; Oleynikov, P.; Gjønnes, Jon (2012). Determination of crystallographic tilt axis in Rotation Electron Diffraction. Scandem; 2012-06-12 - 2012-06-15.
 • Løvvik, Ole Martin; Valset, Kjetil; Rauwel, Protima; Prytz, Øystein; Flage-Larsen, Espen; Song, Xin; Karlsen, Ole Bjørn; Bording, Jan Kåre; Hansen, Vidar; Norby, Truls; Finstad, Terje; Taftø, Johan (2012). Thermoelectricity in Oslo. 2012-08-12 - 2012-08-16.
 • Qureishy, Thomas; Hansen, Vidar; Karlsen, Ole Bjørn; Gunnæs, Anette Eleonora; Taftø, Johan (2012). Superstructures in Mg2Si1-xSnx. 2012-06-12 - 2012-06-15.
 • Valset, Kjetil; Prytz, Øystein; Hansen, Vidar; Taftø, Johan (2012). Quantitative study of structure factors at large reciprocal vectors using convergent beam electron diffraction: Application to anharmonicity of the thermal motion in Mg2Si. the European Materials Research Society (E-MRS); 2012-05-14 - 2012-05-18.
 • Bording, Jan Kåre; Hansen, Vidar (2011). A Totally New Take On Heat Pumps. Efie.net. [Internett]; 2011-05-05.
 • Bording, Jan Kåre; Hansen, Vidar (2011). Forskere fra Universitetet i Stavanger Arbeidet med en varmepumpe som varer evig. Azocleantech. [Internett]; 2011-04-30.
 • Bording, Jan Kåre; Hansen, Vidar (2011). New heat pump could last 10,000 years, experts say. Environment news blog. [Internett]; 2011-04-27.
 • Bording, Jan Kåre; Hansen, Vidar (2011). Researchers Develop a Heat Pump That Can Last 10,000 Years. Zeitnews. [Internett]; 2011-05-01.
 • Bording, Jan Kåre; Hansen, Vidar (2011). Researchers claim that new heat pump can last almost forever?. Engineers Edge. [Internett]; 2011-04-29.
 • Bording, Jan Kåre; Hansen, Vidar (2011). Researchers from University of Stavanger Work on a Heat Pump that Lasts Forever. Azocleantech. [Internett]; 2011-04-30.
 • Bording, Jan Kåre; Hansen, Vidar (2011). This heat pump can last 10 000 years. Scientific Computing. [Internett]; 2011-05-05.
 • Bording, Jan Kåre; Hansen, Vidar (2011). This heat pump can last 10 000 years. Abovetopsecret. [Internett]; 2011-04-29.
 • Bording, Jan Kåre; Hansen, Vidar (2011). This heat pump can last 10000 years.... Fluid World. [Internett]; 2011-05-03.
 • Bording, Jan Kåre; Hansen, Vidar (2011). Wärmepumpen: Kältemittel bald überflüssig. Innovations Report. [Internett]; 2011-04-27.
 • Buxhuku, Mika; Karlsen, Ole Bjorn; Gjønnes, Jon; Gjønnes, Kjesti; Hansen, Vidar (2011). Accurate structure factors of skutterudites:Electron Diffraction Techniques.
 • Bording, Jan Kåre; Hansen, Vidar (2010). Denne varmepumpa kan vare i 10 000 år. forskning.no. [Internett]; 2010-12-23.
 • Bording, Jan Kåre; Hansen, Vidar (2010). Denne varmepumpa kan vare i 10000 år.
 • Bording, Jan Kåre; Hansen, Vidar (2010). Denne varmepumpa kan vare i 10000 år. [Avis]; 2010-12-15.
 • Bording, Jan Kåre; Hansen, Vidar (2010). Termoelektrisitet - en "ny type" varmepumpe. 2010-06-08.
 • Bording, Jan Kåre; Hansen, Vidar (2010). Varmepumpe for evigheten Form og størrelse kan tilpasses etter behov. [Avis]; 2010-12-18.
 • Bording, Jan Kåre; Hansen, Vidar (2009). Improved thermoelectric materials through nanostructuring: implications for energy savings. 2009-06-15 - 2009-06-19.
 • Bording, Jan Kåre; Prytz, Øystein; Hansen, Vidar; Taftø, Johan (2009). Improved thermoelectric materials through nanostructuring: implications for energy savings. Norges Forskningsråd; 2009-06-16 - 2009-06-17.
 • Böttger, Paul Heinrich Michael; Valset, Kjetil; Flage-Larsen, Espen; Prytz, Øystein; Bording, Jan Kåre; Karlsen, Ole Bjørn; Løvvik, Ole Martin; Hansen, Vidar; Finstad, Terje; Taftø, Johan (2009). An overview of our basic and applied thermoelectric research activity. Norsk Fysisk Selskap; 2009-06-15.
 • Hansen, Vidar; Oddsen, Ingunn Cecilie; Kverneland, Atle; Larsen, Helge Bøvik; Pattison, Philip; Thorkildsen, Gunnar; Gjønnes, Jon (2009). Diffuse scattering from zones and particles in the Al-Zn-Mg alloy system. 2009-06-25 - 2009-06-26.
 • Hansen, Vidar; Kverneland, Atle; Li, X.Z.; Thorkildsen, Gunnar; Larsen, Helge Bøvik; Gjønnes, Jon (2008). Elektronmikroskopi og synkrotronrøntgen diffraksjonsstudier av transformasjoner og strukturer i 7xxx-legeringer. 2008-05-21 - 2008-05-22.
 • Oddsen, Ingunn Cecilie; Hansen, Vidar; Kverneland, Atle; Gjønnes, Jon (2008). Phase transition in age-hardening Al-Zn-Mg alloys. 2008-06-02 - 2008-06-04.
 • Hansen, Vidar; Kverneland, Atle; Thorkildsen, Gunnar; Larsen, Helge Bøvik; Vincent, Roger; Gjønnes, Jon (2007). Structure analysis of the n'-precipitate in Al-Zn-Mg alloys by the precession technique in electron diffraction and synchrotron radiation. 2007-01-08 - 2007-01-11.
 • Hansen, Vidar; Kverneland, Atle; Thorkildsen, Gunnar; Larsen, Helge Bøvik; Pattison, Philip; Gilmore, Cristopher; Vincent, Roger; Gjønnes, Jon (2006). Structure determination of nanosized semi-coherent Al-Mg-Zn precipitates by precession electron diffraction and synchrotron X-ray diffraction. 2006-08-06 - 2006-08-11.
 • Hansen, Vidar; Kverneland, Atle; Larsen, Helge Bøvik; Pattison, Philip; Vincent, Roger; Gjønnes, Jon (2005). Structure Determination of Embedded Precipitates by Precession Electron Diffraction and Synchrotron Radiation: A Comparison. 2005-08-23 - 2005-08-31.
 • Hansen, Vidar (2004). Elektronmikroskopi ved HIS; Utrustning og aktiviteter. 2004-03-11.
 • Hansen, Vidar; Kverneland, Atle; Vincent, Roger; Li, X.Z.; Stiller, Krystyna; Gjønnes, Jon (2004). Precession electron diffraction, high-resolution microscopy and atom probe analysis of nano-sized precipitates in Al-Zn-Mg industrial alloys. 2004-08-26 - 2004-08-31.
 • Kverneland, Atle; Hansen, Vidar; Vincent, Roger; Gjønnes, Jon (2004). Strukturmodeller for herdefasen etta merket-MgZn i 7xxx legeringer. 2004-05-05 - 2004-06-05.
 • Hansen, Vidar (2003). Fast stoff reaksjoner i aluminium, en norsk gullgruve. 2003-11-26.
 • Hansen, Vidar; Kverneland, Atle; Li, X.Z; Stiller, Krystyna; Vincent, Roger; Gjønnes, Kjersti; Gjønnes, Jon (2003). Crystal structures along the transformation path during age hardening in Al-Zn-Mg alloys by high resolution electron microscopy, precession electron diffraction and atom probe analysis. 2003-06-10 - 2003-06-13.
 • Knutsen, Turid; Hansen, Vidar; Håkansson, B; Gunnæs, Anette; Jørgensen, Sissel; Våland, Torstein; Taftø, Johan (2003). A Study of Amorphous and Crystalline Ni78Si8B14. 2003-06-10 - 2003-06-13.
 • Kverneland, Atle; Gjønnes, Jon; Hansen, Vidar; Vincent, Roger (2003). Structure solution of the hardening n'-precipitate in Al-Mg-Zn alloys by the precession technique in electron diffraction. 2003-08-24 - 2003-08-29.
 • Kverneland, Atle; Hansen, Vidar; Gjønnes, Jon; Vincent, Roger (2003). Structure solution of the hardening etta prime precipitate in Al-Zn-Mg alloys by the precession technique in electron diffraction. 2003-08-24 - 2003-08-29.
 • Gao, Robert Qiang; Stiller, Krystyna; Hansen, Vidar; Oskarsson, Anders; Danoix, Frederic (2002). Influence of Aging Conditions on the Microstructure and Tensile Strenght of Aluminium Alloy 6063. 2002-07-02 - 2002-07-05.
 • Gjønnes, Jon; Hansen, Vidar; Li, X.Z (2002). The collection of electron intensity data and its use in structure determination. 2002-08-04 - 2002-08-08.
 • Hansen, Vidar (2002). Tid-temperatur transformasjoner i 7xxx-aluminiumslegeringer. 2002-05-23 - 2002-05-24.
 • Hansen, Vidar; Larsen, Helge Bøvik (2002). Metallenes indre liv. Høgskolen i Stavanger Åpen fagdag; 2002-11-28.
 • Hansen, Vidar; Stiller, Krystyna; Waterloo, Grethe; Gjønnes, Jon (2002). Structures and Transformations During Artificial Aging of an Industrial 7xxx-Series Al-Zn-Mg-Zr Alloy. 2002-07-02 - 2002-07-05.
 • Sørbrøden, Erik; Hansen, Vidar; Olsen, Arne; Holme, Børge; Taftø, Johan (2002). Imaging of hardening particles in an Al-Mg-Zn alloy using plasmon electron energy losses. 2002-06-12 - 2002-06-15.
 • Hansen, Vidar (2001). Strukturer og fasetransformasjoner i utherdbare industrilegeringer.
 • Hansen, Vidar (2001). Zones and Age Hardening Particles in the 7xxx-Alloy System. 2001-03-15.
 • Solberg, Jan Ketil; Hansen, Vidar (2001). Innføring i transmisjon elektronmikroskopi.
 • Hjuler, Morten Leth; Hansen, Vidar (2005). Characterization and distribution of different silica and clay phases in outcrop chalk.