Et profilbilde

Professor
Terje Aven { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Terje Aven", "tel": "Telefon: 51832267", "email": "terje.aven@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Rom KE D-329

For CV see 

http://www.uis.no/research-and-phd-studies/research-centres/seros/research/risk/?s=13061

Forskningsområder

Risk analysis, risk management

Utvalgte publikasjoner

 

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Aven, Terje; Zio, Enrico (2018). Knowledge in risk assessment and management. John Wiley & Sons. ISBN 9781119317890. 341 s.
 • Aven, Terje; Røed, Willy; Wiencke, Hermann Steen (2017). Risikoanalyse - Prinsipper og metoder, med anvendelser. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02792-0. 242 s.
 • Berntsen, Stein; Sunde, Thorleif; Rosseland, Kent M.; Johansen, Kjell W.; Meyer, Sunniva F.; Jore, Sissel Haugdal; Aven, Terje; Bratseth, Ingrid; Finsveen, Jarle; Lolleng, Julia; Steenberg, Glenn (2014). Fremtidig regjeringskvartal : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1). Dovre Group. 166 s.
 • Kolowrocki, Krzysztof; Soszynska, Joanna; Zio, Enrico; Aven, Terje (2010). Summer Safety and Reliability Seminars : SSARS 2010. Polish Safety and Reliability Association. ISBN 978-83-925436-2-6. 285 s.
 • Aven, Terje; Vinnem, Jan Erik (2007). Risk, Reliability and Societal Risk, Volume 3: Application Topics. Taylor & Francis. ISBN 978-0-415-44785-0.
 • Aven, Terje; Vinnem, Jan Erik (2007). Risk, Reliability and Societal Safety Volume 3: Application Topics. Taylor & Francis. ISBN 978-0-415-44786-7. 2779 s.
 • Aven, Terje; Vinnem, Jan Erik (2007). Risk, Reliability and Societal Safety, Vol.3 Application Topics. Taylor & Francis. ISBN 978-0-415-44785-0. 710 s.
 • Aven, Terje; Vinnem, Jan Erik (2007). Risk, Reliability and Societal Safety, Volume 1: Spescialisation Topics. Taylor & Francis. ISBN 978-0-415-44783-6.
 • Aven, Terje; Vinnem, Jan Erik (2007). Risk, Reliability and Societal Safety, Volume 2: Thematic Topics. Taylor & Francis. ISBN 978-0-415-44784-3.
 • Aven, Terje; Vinnem, Jan Erik (2007). Risk, Reliability and Societal Safety, vol.2 Thematic Topics. Taylor & Francis. ISBN 978-0-415-44784-3. 1138 s.
 • Aven, Terje; Vinnem, Jan Erik (2007). Risk, Reliability and Societal Safety, volume 1: Specialisation Topics. Taylor & Francis. ISBN 978-0-415-44783-6. 919 s.
 • Aven, Terje; Vinnem, Jan Erik (2007). Risk, Reliability and Societal Safety. Vol.I: Specialisation topics. Taylor & Francis. ISBN 978-0-415-44786-7.
 • Aven, Terje; Vinnem, Jan Erik (2007). Risk, Reliability and Societal Safety. Taylor & Francis. ISBN 978-0-415-44786-7. 2779 s.
 • Aven, Terje; Vinnem, Jan Erik (2007). Risk, reliability and societal safety (ESREL 2007). Taylor & Francis. ISBN 9780415447843. 2779 s.
 • Vinnem, Jan-Erik; Aven, Terje; Sanni, Steinar (2007). Risikonivåprosjektet, status og trender, miljørisiko. Preventor.
 • Barabady, Javad; Aven, Terje (2006). Implementation of production availability programmes in engineering projects. Universitetet i Stavanger/Luleå.
 • Aven, Terje (2006). A semi-quantitative approach to risk analysis, as an alternative to QRAs. Universitetet i Stavanger.
 • Aven, Terje (2006). Pålitelighets- og Risikoanalyse. Universitetsforlaget. ISBN 8215010105. 305 s.
 • Aven, Terje; Abrahamsen, Eirik B. (2006). On the use of cost-benefit analysis in ALARP processes. Universitetet i Stavanger.
 • Aven, Terje; Castro, I.T. (2006). A minimal repair replacement model with two types of failure and a safety constraint. Universitetet i Stavanger.
 • Aven, Terje; Eidesen, Karianne (2006). A predictive Bayesian approach to risk analysis in health care. Universitetet i Stavanger.
 • Haugen, Stein; Seljelid, Jorunn; Sklet, Snorre; Vinnem, Jan-Erik; Aven, Terje (2006). Operational risk analysis, Total analysis of physical and non-physical barriers, H3.1 Generalisation report. Preventor AS. 80 s.
 • Røed, Willy; Aven, Terje (2006). Bayesian approaches for detecting significant deterioration. Universitetet i Stavanger.
 • Røed, Willy; Mosleh, A; Vinnem, Jan-Erik; Aven, Terje (2006). On the Use of Hybrid Causal Logic Method in Offshore Risk Analysis. UiS.
 • Vinnem, Jan-Erik; Seljelid, Jorunn; Haugen, Stein; Sklet, Snorre; Aven, Terje (2006). Generalised Methodology for Operational Risk Analysis. UiS.
 • Abrahamsen, Eirik B.; Aven, Terje (2005). On the use of cost-benefit analyses and the cautionary principle in safety management.
 • Abrahamsen, Eirik B.; Aven, Terje; Sandøy, Malene (2005). A note on the concept of risk aversion in safety management.
 • Aven, Terje (2005). COE risk management and societal safety. UIS.
 • Aven, Terje (2005). Expressing risk in a security context.
 • Aven, Terje (2005). On the precautionary principle, in the context of different perspectives on risk.
 • Aven, Terje; Asche, Frank; Husebø, T; Toft, Anders; Vinnem, Jan-Erik; Wiencke, Hermann Steen (2005). Samfunnsøkonomiske konsekvenser av en storulykke i norsk petroleumsvirksomhet.
 • Aven, Terje; Ersdal, Gerhard (2005). Risk management and its ethical basis.
 • Aven, Terje; Kristensen, Vidar; Ford, D. (2005). A new perspective on Renn & Klinke`s approch to risk evaluation and risk management.
 • Aven, Terje; Sklet, Snorre; Vinnem, Jan-Erik (2005). Hydrocarbon release on oil and gas production platforms; Release scenarios and safety barriers. Part I, Method description.
 • Aven, Terje; Vinnem, Jan-Erik; Husebø, T; Seljelid, Jorunn; Tveit, Odd J. (2005). Major hazard risk indicators for monitoring of trends in the Norwegian offshore petroleum sector. UiS.
 • Aven, Terje; Vinnem, Jan-Erik; Røed, Willy (2005). On the use of goals, quantitative criteria and requirements in safety management.
 • Aven, Terje; Vinnem, Jan-Erik; Wiencke, Hermann Steen (2005). A decision framework for HES management.
 • Hjorteland, Atle; Aven, Terje; Østebø, R (2005). On how to treat uncertainty in regularity analyses, in different project phases.
 • Osmundsen, Petter; Aven, Terje; Vinnem, Jan-Erik (2005). Safety, economic incentives and insurance.
 • Røed, Willy; Mosleh, A; Vinnem, Jan-Erik; Aven, Terje (2005). On the Use of Hybrid Causal Logic Method in Offshore Risk Analysis.
 • Sklet, Snorre; Vinnem, Jan-Erik; Aven, Terje (2005). Hydrocarbon release on oil and gas production platforms; Release scenarios and safety barriers. Part II, Case.
 • Vinnem, Jan-Erik; Aven, Terje; Seljelid, Jorunn; Sklet, Snorre (2005). Integrated barrier analysis a methodology to reveal weaknesses in offshore petroleum operations.
 • Vinnem, Jan-Erik; Haugen, Stein; Vollen, Frank; Grefstad, Johan Erik; Aven, Terje (2005). ALARP prosesser. Preventor AS.
 • Vinnem, Jan-Erik; Husebø, T; Seljelid, Jorunn; Aven, Terje (2005). Leading indicators for major hazard risk in offshore petroleum operations.
 • Vinnem, Jan-Erik; Seljelid, Jorunn; Haugen, Stein; Sklet, Snorre; Aven, Terje; Braarud, Per Øivind (2005). Operational risk analysis, Total analysis of physical and non-physical barriers, H2.6 Quantification of Leak Frequency with BBD Methodology ? Heidrun Case Study.
 • Vinnem, Jan-Erik; Sklet, Snorre; Aven, Terje; Braarud, Per Øivind (2005). Operational risk analysis. Total analysis of physical and non-physical barriers, H2.6 Quantification of Leak Frequency with BBD Methodology ? Eldfisk B Case Study.
 • Wiencke, Hermann Steen; Aven, Terje; Vinnem, Jan-Erik; Vinnem, Jan-Erik; Snekkenes, Einar; Hagen, J; Sørli, K; Aalborg, T; Fridheim, H (2005). Methods for risk and vulnerability assessments of infrastructures depending on ICT.
 • Aven, Terje (2004). Barrierer ut av tåkehavet, mot bedre sikkerhet Medforfattere: Liv Nilsen, m.fl. Samarbeid for sikkerhet.
 • Aven, Terje (2004). Er det virkelig et mål å redusere risikoen i samfunnet?.
 • Aven, Terje (2004). Grunnleggende om risiko, kost-nytte, risikostyring og beslutnignstaking.
 • Aven, Terje (2004). Målstyring og bruk av kvantitative kriterier og krav. eksempler fra fotball og offshore sikkerhet.
 • Aven, Terje (2004). Vurdering av konsekvensutredning for samfunnssikkerhet ved etablering av Nokas's anlegg på Gausel.
 • Aven, Terje; Boyesen, Marit; Njå, Ove; Olsen, Kjell Harald; Sandve, Kjell (2004). Samfunnssikkerhet. Universitetsforlaget. ISBN 8215001890.
 • Aven, Terje; Hauge, Stein; Sklet, Snorre; Vinnem, Jan-Erik (2004). Methodology for analysis of human and organizational factors in operational risk analysis.
 • Kristensen, Vidar; Aven, Terje; Ford, D. (2004). A new perspective on Renn & Klinke?s approach to risk evaluation and risk management.
 • Vinnem, Jan-Erik; Aven, Terje (2004). Norge trenger et sikkerhets- og beredskapsdepartement.
 • Aven, Terje (2003). BORA - operasjonell risikoanalyse. Forprosjektrapport.
 • Aven, Terje (2003). Foundations of risk analysis. Wiley.
 • Aven, Terje (2003). Risikostyring og sikkerhet.
 • Aven, Terje (2003). Utvikling i risikonivå - norsk sokkel. Sammen med J.E. Vinnem m.fl.
 • Aven, Terje; Njå, Ove; Boyesen, Marit; Heinzerling, G. (2003). Risikoakseptkriterier og akseptabel risiko i transportsektoren. En kunnskapsoversikt. RF-Rogalandsforskning. ISBN 8249002407. 103 s.
 • Njå, Ove; Aven, Terje (2003). Bruk av risikoanalyse i vegtrafikken. Høgskolen i Stavanger. 17 s.
 • Aven, Terje; Vinnem, Jan Erik (2001). Metodikk for vurdering av risikonivå for samfunnsaktiviteter. Eksempler på anvendelse (førsteforfatter Jan Erik Vinnem, HiS og Preventor). Rogalandsforskning, Preventor. 35 s.
 • Aven, Terje (2001). Utvikling i risikonivå - norsk sokkel (utvalgte deler). Oljedirektoratet. 161 s.
 • Aven, Terje; Vinnem, Jan-Erik (2001). Metodikk for vurdering av risikonivå for samfunnsaktiviteter. Eksempler på anvendelse (førsteforfatter Jan Erik Vinnem, HiS og Preventor). Rogalandsforskning, Preventor. 35 s.
 • Aven, Terje (2000). Avvikling og disponering av Ekofisk I. RF-Rogalandsforskning. 38 s.
 • Aven, Terje; Jensen, U. (1999). Stochastic Models in Reliability. Springer Verlag. ISBN 0-387-98633-2. 270 s.
 • Aven, Terje (1998). Pålitelighets- og Risikoanalyse; 2.utg. Universitetsforlaget. ISBN 8200425274. 298 s.
 • Njå, Ove; Aven, Terje; Rettedal, Wenche K. (1998). Subjective Probability Assignment in QRAs for Offshore Construction and Cessation Projects. Sørco.
 • Aven, Terje (1997). On risk intepretation, perception and communication using a Bayesian approach. Høgskolen i Stavanger.
 • Aven, Terje; Pitblado, R. (1997). On risk assessement in the petroleum activities on the Norwegian and UK continental shelves. Høgskolen i Stavanger.
 • Aven, Terje; Porn, K. (1997). How should we express and interpret the results of quantitative risk analyses?. Akseptert for publisering i Reliability Engineering&System Sa fety. Special Issue on Offshore Safety.
 • Aven, Terje; Rettedal, W. (1997). Bayesian frameworks for integrating QRA and SRA. Høgskolen i Stavanger.
 • Aven, Terje; Sandve, Kjell (1997). A note on how we should express and interpret the results of stochastic optimization models. Høgskolen i Stavanger.
 • Aven, Terje; Sandve, Kjell; Ringstad, A.J. (1997). Registrering og bruk av HMS-data i et oljeselskap. Rogalandsforskning.
 • Gåsemyr, J.; Aven, Terje (1997). Asymptotic distributions for downtimes of monotone systems.
 • Haugland, Dag; Aven, Terje; Haukås, Harald (1997). MIRIAM. Rogalandsforskning.
 • Jensen, U.; Aven, Terje (1997). Information based hazard rates for ruin times of risk processes.
 • Nilsen, T.; Gudmestad, Ove Tobias; Dalane, J.I.; Rettedal, W.; Aven, Terje (1997). Utilisation of Principles from Structural Reliability in Quantitative Risk Analysis. Høgskolen i Stavanger.
 • Sandve, Kjell; Aven, Terje; Ringstad, A.J. (1997). Registrering og bruk av HMS-data i Elf Petroleum Norge.
 • Aven, Terje; Andersen, Lasse B. (1996). Guidelines subjective probability assessment.
 • Aven, Terje (1989). Reliability Achievement, The Commercial Incentive. Elsevier. ISBN 1-85166-423-8. 233 s.
 • Aven, Terje; Engen, Ole Andreas Hegland (2020). Var ikke regjeringens beslutning om nedstengning kunnskapsbasert?.
 • Aven, Terje (2019). ARMSG Analysis Quality Test Battery (AQTB) to Evaluate the Quality of Risk Analyses Supporting Risk Management Decisions    . 2019-12-08 - 2019-12-12.
 • Aven, Terje (2019). Keynote: How risk science can support decision-making under uncertainty  . 2019-06-06.
 • Aven, Terje (2019). Keynote: Recent Advancements in Risk Analysis and Management. 2019-09-22 - 2019-09-26.
 • Aven, Terje (2019). Keynote: Representing and expressing uncertainties and risk in a scientific context . 2019-02-20 - 2019-02-22.
 • Aven, Terje (2019). Keynote: Risk, surprises and black swans: What is the appropriate management approach? . 2019-06-16 - 2019-06-19.
 • Aven, Terje (2019). Keynote: SRA and the science and profession of risk analysis: where are we and where are we heading ?  . 2019-06-23 - 2019-06-26.
 • Aven, Terje (2019). Reflections in relation to Current Foundational Issues in the Field of Risk Analysis. 2019-12-08 - 2019-12-12.
 • Aven, Terje (2019). Risikoaksept og risikotoleranse: prinsipper, faglige tilnærminger og avveiningshensyn  . Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB); 2019-04-24.
 • Aven, Terje (2019). Scientific advances and challenges in risk assessment and management. 2019-06-05.
 • Aven, Terje (2019). Some reflections on the nexus between risk and resilience . 2019-12-08 - 2019-12-12.
 • Aven, Terje (2018). Challenges in risk management and governance. University of Delaware; 2018-04-27 - 2019-04-27.
 • Aven, Terje (2018). Creating Excellence. ESRA; 2018-06-01 - 2018-06-03.
 • Aven, Terje (2018). Excellence in Risk Analysis   . 2018-06-29 - 2018-06-30.
 • Aven, Terje (2018). High quality Risk Analysis (1), Teaching kids risk analysis (2) Risk and resilience (3) and Risk science and safety science (4). Society for Risk Analysis; 2018-12-02 - 2018-12-06.
 • Aven, Terje (2018). Hva har vi lært om risiko - risikoforståelse, risikoanalyser og risikostyring - de siste 30 årene ?. Sikkerhetsforum; 2018-06-14.
 • Aven, Terje (2018). Intervju Tv-vest om Risiko. Atlantic hotell. [TV]; 2018-11-08.
 • Aven, Terje (2018). Keynote address (via skype): Current challenges in risk assessment and management. Risk centre Grenoble; 2018-04-05.
 • Aven, Terje (2018). Keynote: The Risk Analysis Science:  Foundation and Challenges. SRA-ANZ; 2018-10-26 - 2018-10-27.
 • Aven, Terje (2018). Keynote: The Science of Risk Analysis:  Its foundation, scope and features. SRA Benelux; 2018-03-26.
 • Aven, Terje (2018). Research in the risk, safety and reliability sciences end-to-end; from stating he problem to communicating the results, with special focus on how to write scientific papers. 2018-06-21.
 • Aven, Terje (2018). Risk management and governance. Cirano; 2018-04-23.
 • Aven, Terje (2018). Some foundational issues related to risk governance and different types of risks, including systemic risks . IRGC IASS Potsdam; 2018-11-20 - 2018-11-21.
 • Aven, Terje (2018). Teaching children and teenagers about risk and risk analysis: what are the goals and the risk analytical foundation? . Lorentz Center; 2018-11-08 - 2018-11-12.
 • Aven, Terje (2018). The call for a shift from risk to resilience. SRA Nordic; 2018-11-08 - 2018-11-09.
 • Aven, Terje (2018). Webinar: Core subjects of risk analysis: Introduction and Overview. Fundamentals of Risk Analysis. SRA; 2018-02-07.
 • Bouder, Frederic Emmanuel; Aven, Terje (2018). Webinar Core subjects of risk analysis: Risk management and governance. SRA; 2018-08-01.
 • Flage, Roger; Aven, Terje (2018). Some brief concluding remarks in relation to the discussion with Floris Goerlandt and Genserik Reniers about strength of knowledge (strength of evidence) judgments in semi-quantitative risk analysis.
 • Aven, Terje (2017). Core subjects and principles of risk analysis. 2017-12-10 - 2017-12-13.
 • Aven, Terje (2017). Er vi på rett vei for å få til god risikoreduksjon?. Ptil; 2017-05-05.
 • Aven, Terje (2017). Foundational Issues of Risk Assessment (Core speaker). ETH; 2017-03-28 - 2017-03-29.
 • Aven, Terje (2017). Foundations of risk assessment and management, with applications to occupational safety. 2017-10-03 - 2017-10-05.
 • Aven, Terje (2017). Introduction to panel: Evidence and Knowledge-Based Decision-Making in a Risk Analysis Setting: Desired Reality or Misconception?. SRA Society for risk analysis; 2017-12-10 - 2017-12-13.
 • Aven, Terje (2017). Introduction to panel: The risk analyst of the future: core competencies and specialties (plenary). 2017-06-18 - 2017-06-22.
 • Aven, Terje (2017). Introduction: Roundtable- Scientific and Public Understanding of Risk: The Role of Social Sciences. 2017-12-10 - 2017-12-13.
 • Aven, Terje (2017). Risikofaget bør inn i skolen.
 • Aven, Terje (2017). Risikoforståelse - Nøkkelen til bedre risikoanalyser og risikostyring. Ptil -UiS; 2017-05-30.
 • Aven, Terje (2017). Risk Analysis: An Obsolete Profession?. SRA Society for risk analysis; 2017-12-10 - 2017-12-13.
 • Aven, Terje (2017). Risk Management. 2017-06-14.
 • Aven, Terje (2017). Risk analysis validation and trust in risk management: a postscript.
 • Aven, Terje (2017). Security Risk: What is it and how should it be expressed? (Keynote). SRA-Nordic; 2017-11-02 - 2017-11-03.
 • Aven, Terje (2017). Sorte Svaner – Risikoanalyser og usikkerhet. 2017-05-10.
 • Aven, Terje (2017). The flaws of the ISO 31000 conceptualisation of risk.
 • Bjerga, Torbjørn; Aven, Terje (2017). Emerging empirical research on risk perception and risk behavior using the new uncertainty–based risk perspectives. Society for Risk Analysis; 2017-12-10 - 2017-12-14.
 • Flage, Roger; Aven, Terje (2017). Comments to the article by Goerlandt & Reniers titled “On the assessment of uncertainty in risk diagrams” [Safety Sci. 84 (2016) 67–77].
 • Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Aven, Terje; Husebø, Torleif (2016). Må ta mer hensyn til risiko og usikkerhet i oljebransjen.
 • Aven, Terje (2016). Bedriftens risikoforståelse: Hva er egentlig risiko, og hvordan kan risikoen best kartlegges og møtes? Hvordan forholde seg til mulige overraskelser og det uforutsette?. 2016-11-15.
 • Aven, Terje (2016). Black swans - hvordan bør bransjen håndtere dette. Null ulykker - er det lik null risiko?. Solakonferansen; 2016-09-20.
 • Aven, Terje (2016). En ny og forbedret risikoforståelse - for bedre å møte overraskelsene og det uforutsette (sorte svaner). Norges Forskningsråd; 2016-08-31.
 • Aven, Terje (2016). Evaluation Nicola Pedroni for d’une Habilitation à Diriger des Recherches (H.D.R.). École CentraleSupélec; 2016-02-04.
 • Aven, Terje (2016). Evaluation of PhD Max Boholm. KTH; 2016-02-24.
 • Aven, Terje (2016). Fremtidens risikoanalyser - hva må endres ?. Tekna og IRIS UiS (NFR prosjekt Petromaks II); 2016-04-15.
 • Aven, Terje (2016). Kost-nytteanalyser og risikostyring. Petroleumstilsynet; 2016-01-28.
 • Aven, Terje (2016). My tribute and thanks to Bent Natvig and University of Oslo. University of Oslo; 2016-06-01.
 • Aven, Terje (2016). Refleksjoner om risiko. UiS; 2016-01-07.
 • Aven, Terje (2016). Some foundational issues of importance for risk governance. SRA Society for risk analysis; 2016-12-11 - 2016-12-14.
 • Aven, Terje (2016). The risk analysis science. SRA Society for risk analysis; 2016-12-13.
 • Aven, Terje (2016). The risk field/science. University of Stavanger and University of Michigan; 2016-05-04.
 • Aven, Terje; Zio, Enrico (2016). ESRA (European Safety and Reliability Association) Session - Questions and Answer Session (se esrahomepage.eu, https://www.youtube.com/watch?v=EEUtGpe6ygY). ESREL 2016; 2016-09-29.
 • Aven, Terje (2015). Black swans. Metropol, København; 2015-05-28.
 • Aven, Terje (2015). Comments to the short communication by Jan Erik Vinnem and Stein Haugen titled “Perspectives on risk and the unforeseen.
 • Aven, Terje (2015). Foundations of Risk Analysis. 2015-12-06 - 2015-12-09.
 • Aven, Terje (2015). How to define and interpret a probability in a risk and safety setting. University Lausanne,; 2015-04-22.
 • Aven, Terje (2015). Hvordan ledere bør tenke når det gjelder risiko. 2015-11-09.
 • Aven, Terje (2015). Hvorfor det er viktig å fokusere på sorte svaner i sikkerhetsarbeidet?. 2015-01-07.
 • Aven, Terje (2015). Opponent Floris Goerlandt PhD defense Aalto University Helsinki. Aalto University Helsinki; 2015-10-30.
 • Aven, Terje (2015). Risiko Ulike tilnærminger til risikobegrepet og utfordringer ved disse. Sikkerhetsutvalget; 2015-10-01.
 • Aven, Terje (2015). Risiko og sorte svaner. Petroleumstilsynet. [Internett]; 2015-06-09.
 • Aven, Terje (2015). Risk. Sandia National Laboratories,; 2015-06-25.
 • Aven, Terje (2015). Risk and RAMS in Railway – Past, Present and Future: Some reflections. ICRESH- ARMS; 2015-06-02.
 • Aven, Terje (2015). Risk, surprises and black swans. Aalto University; 2015-04-20.
 • Aven, Terje (2015). Risk, surprises and black swans. ICRESH- ARMS; 2015-06-02.
 • Aven, Terje (2015). Sorte svaner Hvordan håndterer vi usikkerhet?. Sikkerhetsforum; 2015-06-09.
 • Aven, Terje (2015). Specialty Group: Foundational Issues in Risk Analysis. Society for Risk Analysis; 2015-12-07.
 • Aven, Terje (2015). Transition to the next level of risk management. Norwegian Petroleum Society; 2015-02-03.
 • Aven, Terje (2015). What is risk science?. SRA-Nordic; 2015-11-16 - 2015-11-17.
 • Aven, Terje; Zio, Enrico (2015). Uncertainties in Risk Assessment: How do we manage them? Do we manage them well? What is…the Risk?. 2015-09-06 - 2015-09-10.
 • Flage, Roger; Aven, Terje (2015). Assumptions in quantitative risk assessments: when explicit and when tacit?. Society for Risk Analysis (SRA); 2015-12-06 - 2015-12-10.
 • Jensen, Anders; Aven, Terje (2015). A comparative study of risk assessment across disciplines. SRA Society for risk analysis; 2015-12-06.
 • Aven, Terje (2014). Acceptable risk. Ministry of Infrastructure and the Environment; 2014-04-22 - 2014-04-23.
 • Aven, Terje (2014). Black swans: are we equipped to assess and manage them?. ESRA; 2014-09-15 - 2014-09-18.
 • Aven, Terje (2014). Discussion concerning the risk term and its measurement in relation to use of this term in the “Regulations relating to the use of facilities by others”. ENI; 2014-09-01.
 • Aven, Terje (2014). Foundations of risk assessment and management - uncertainty treatment in a risk assessment context. ESRA; 2014-09-15 - 2014-09-18.
 • Aven, Terje (2014). Hva betyr en doktorgrad egentlig?. Forskerutdanningskonferansen 2014 - UiS; 2014-06-02 - 2014-06-03.
 • Aven, Terje (2014). Improved risk assessments to better incorporate the knowledge dimension and surprises - Keynote. SP Technical Research Institute of Sweden; 2014-11-25.
 • Aven, Terje (2014). Improved understanding, assessment and management of risk and the unforeseen. University of Stavanger; 2014-02-20.
 • Aven, Terje (2014). Risikostyring. Talisman; 2014-05-22.
 • Aven, Terje (2014). Risk management fundamentals. The International Centre for Parliamentary Studies; 2014-04-29 - 2014-04-30.
 • Aven, Terje (2014). Risk, surprises and black swans. Eciole Central Paris; 2014-09-11.
 • Aven, Terje (2014). Some reflections on uncertainty treatment in risk assessments. SRA; 2014-12-07 - 2014-12-10.
 • Aven, Terje (2014). Sorte svaner - Key note. Tekna; 2014-05-06 - 2014-05-07.
 • Aven, Terje (2014). Special issue of selected articles from ESREL 2012.
 • Aven, Terje (2014). Trues samfunnssikkerhet av dagens prinsipper for risikostyring. 2014-01-08.
 • Flage, Roger; Aven, Terje (2014). Defining emerging risk. Society for Risk Analysis (SRA); 2014-12-07 - 2014-12-10.
 • Aven, Terje (2013). A conceptual foundation for assessing and managing risk, surprises and black swans. 2013-11-21 - 2013-11-23.
 • Aven, Terje (2013). Barrier management – risk – black swans. Norsk olje og gass og Ptil; 2013-11-07.
 • Aven, Terje (2013). Black swans in a risk context. JRC ISPRA; 2013-06-21.
 • Aven, Terje (2013). Er det egentlig klokt å være føre var?.
 • Aven, Terje (2013). Foreldret risikotenkning i Norge. 2013-01-10.
 • Aven, Terje (2013). Foundational issues in risk analysis. SRA; 2013-12-08 - 2013-12-11.
 • Aven, Terje (2013). Foundational issues in risk assessment and risk management. ESRA; 2013-09-30 - 2013-10-02.
 • Aven, Terje (2013). Framveksten av et nytt fag.
 • Aven, Terje (2013). Hvem er det som roter?.
 • Aven, Terje (2013). Introduction to Symposium: Scientific Foundations of Risk and Safety. SRA.Europe; 2013-06-17 - 2013-06-19.
 • Aven, Terje (2013). Introduction to Specialty Group of Society of Risk Analysis (SRA) on Foundational issues in Risk Analysis. SRA; 2013-12-08 - 2013-12-11.
 • Aven, Terje (2013). Kampen om forskningsmidlene.
 • Aven, Terje (2013). New perspectives on how to understand and describe risk. LabeX, University Compiegne UTC; 2013-09-05 - 2013-09-06.
 • Aven, Terje (2013). Nobelprisvinneren roter.
 • Aven, Terje (2013). Open issues in the Foundations of Risk Assessment and Management. Politecnico Milan; 2013-09-07.
 • Aven, Terje (2013). Probability does not exists – but does risk exist? Why uncertainty should replace probability in the definition of risk. University of Amsterdam; 2013-01-21 - 2013-01-23.
 • Aven, Terje (2013). Risiko er bra.
 • Aven, Terje (2013). Special issue of selected articles from PSAM 11-ESREL 2012.
 • Aven, Terje (2013). Technical review of ESREL 2013 and prospective to the future. ESRA; 2013-09-30 - 2013-10-02.
 • Aven, Terje (2013). The concepts of risk and probability: an editorial.
 • Flage, Roger; Aven, Terje; Zio, Enrico; Baraldi, Piero (2013). Concerns, challenges and directions of development for the issue of representing uncertainty in risk assessment. Society for Risk Analysis (SRA); 2013-12-08 - 2013-12-11.
 • Priest, SRA, Susanna; Aven, Terje (2013). Terje Aven, SRA Member, Founds New Specialty Group http://www.sra.org/news/terje-aven-sra-member-founds-new-specialty-group. Society of Risk Analysis website. [Internett]; 2013-12-01.
 • Amundsrud, Øystein; Aven, Terje (2012). Improved Methods for Visualizing Risk. Society of risk analysis; 2012-12-09 - 2012-12-12.
 • Aven, Terje (2012). Er industriens risikotenkning foreldet? Om riskoforståelse. 2012-11-16.
 • Aven, Terje (2012). For dårlig om terror-risiko. Stavanger Aftenblad og en rekke andre aviser. [Avis]; 2012-08-21.
 • Aven, Terje (2012). Foreldet risikoperspektiv. 2012-09-20.
 • Aven, Terje (2012). Forskningsutfordringer innen risikoanalyse og -styring. 2012-11-08.
 • Aven, Terje (2012). Foundational issues in risk assessment and management. 2012-08-03 - 2012-08-04.
 • Aven, Terje (2012). Hva betyr en dr.grad - egentlig?.
 • Aven, Terje (2012). Hvor god sikkerhet bør vi ha?.
 • Aven, Terje (2012). It is the perfect place for networking. Risk spectrum magazine, Scandpower June 2012. [Internett]; 2012-06-01.
 • Aven, Terje (2012). Kutter i sikkerhetsforskning. Forskerforum, Aftenposten, BT, m.fl.. [Avis]; 2012-05-02.
 • Aven, Terje (2012). Mål og mening med risikoanalyser - noen refleksjoner. 2012-05-10.
 • Aven, Terje (2012). New perspectives on how to understand and describe risk. Bocconi University; 2012-10-29.
 • Aven, Terje (2012). Om perfekte stormer og sorte svaner.
 • Aven, Terje (2012). Prinsipper for risikostyring. 2012-02-10.
 • Aven, Terje (2012). Probability and uncertainty reflections in relation to Felipe Aguirre's Phd defence at UTC France. University of Technology of Compiègne; 2012-11-30.
 • Aven, Terje (2012). Probability does not exist, but does risk exist?.
 • Aven, Terje (2012). Reagerer på kollegaers poengsanking. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2012-04-12.
 • Aven, Terje (2012). Research at ECP on reliability and risk - some reflections. Ecole Central Paris; 2012-05-03.
 • Aven, Terje (2012). Risikohåndtering og risikoaksept. 2012-01-25.
 • Aven, Terje (2012). Risikotenkningen er svært foreldet.
 • Aven, Terje (2012). Risk and uncertainty reflections in relation to Mork Clausen's Phd defence KTH. KTH; 2012-02-17.
 • Aven, Terje (2012). Risk assessments, uncertainty and recommendations for improvements. 2012-12-04 - 2012-12-05.
 • Aven, Terje (2012). Risk management. Ecole sentral de Paris ECP; 2012-05-04.
 • Aven, Terje (2012). Risk understanding and commmunciation. 2012-06-09.
 • Aven, Terje (2012). Samfunnssikkerhet og risiko. NRK-lokalen Stavanger. [TV]; 2012-01-05.
 • Aven, Terje (2012). Samfunnssikkerheten etter 22 juli.
 • Aven, Terje (2012). Samfunnssikkerheten i kjølevannet av 22. juli. NRK-lokalen Stavanger. [Radio]; 2012-04-18.
 • Aven, Terje (2012). Skal grave i risiko. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2012-08-29.
 • Aven, Terje (2012). UiS-ansatte forsker som aldri før. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2012-03-30.
 • Khorsandi, Jahon Dawes; Aven, Terje (2012). A Risk Perspective Suitable for Organizations Seeking High Reliability. SRA; 2012-12-09 - 2012-12-12.
 • Veland, Henning; Aven, Terje (2012). Risk communication in the light of different risk perspectives. SRA; 2012-12-09 - 2012-12-12.
 • Virolainen, Reino; Aven, Terje (2012). Looking Back at PSAM11-ESREL 2012 Helsinki, Finland, 25-29 June 2012, ESRA Newsletter 2012 December.
 • Virolainen, Reino; Aven, Terje (2012). PSAM 11 ESREL 2012 Program book, Preface.
 • Aven, Terje (2011). Det er risikabelt å leve.
 • Aven, Terje (2011). Foundational issues in risk assessment and management. ESReDA; 2011-05-25 - 2011-05-26.
 • Aven, Terje (2011). Misconceptions of risk. SRA-E; 2011-11-06 - 2011-11-08.
 • Aven, Terje (2011). Reflections on the need for seeing beyond risk assessments and decision analysis tools in decision-making situations involving high risks. IRSN and HEC; 2011-11-14 - 2011-11-16.
 • Aven, Terje (2011). Review and discussion of basic concepts and principles in integrated risk management.
 • Aven, Terje (2011). Risiko og risikostyring. Gassco; 2011-03-14.
 • Aven, Terje (2011). Risikostyring: Avens forskerverden.
 • Aven, Terje (2011). Risk and uncertainty analysis and management. New perspectives and ideas. UiS/IRIS; 2011-03-29 - 2011-03-31.
 • Aven, Terje (2011). Risk assessment: A useful tool for avoiding accidents. Gassco; 2011-11-23.
 • Aven, Terje (2011). Some fundamental concepts, ideas and principles in risk-informed planning: recent developments and perspectives. NATO; 2011-10-03 - 2011-10-05.
 • Aven, Terje (2011). Straightening Out the Grounds for Precaution: A Commentary and Some Suggestions About Terje Aven's "On Different Types of Uncertainties" Response.
 • Aven, Terje; Njå, Ove; Vinnem, Jan Erik (2011). Samfunnssikkerheten trues.
 • Flage, Roger; Aven, Terje; Baraldi, Piero; Zio, Enrico (2011). On imprecision in relation to uncertainty importance measures. 2011-09-18 - 2011-09-22.
 • Aven, Terje (2010). A conceptual framework for risk assessment and risk management. 2010-06-20 - 2010-06-26.
 • Aven, Terje (2010). A holistic framework for conceptualising and describing risk. 2010-06-20 - 2010-06-26.
 • Aven, Terje (2010). Asken skaper mer irritasjon enn frykt. [Avis]; 2010-04-17.
 • Aven, Terje (2010). Er det grunn til å være fornøyd med dagens risikoanalyser og utdanningen innen fagområdet?. 2010-03-16 - 2010-03-18.
 • Aven, Terje (2010). On the Assessment and Communication of Risk and Uncertainties in a Practical Decision Making Context: Beyond Traditional Frameworks. 2010-01-22 - 2010-01-23.
 • Aven, Terje (2010). Reply to Discussants on "The Need for Restricting the Probabilistic Analysis in Risk Assessments to Variability".
 • Aven, Terje (2010). Risikoanalyse og ?styring . Hvordan god risikostyring kan bidra til et mer robust samfunn, hva risikoanalyse er (og ikke er), hva brukes det til og balansen mellom ulike interessenter og roller. Stavanger kommune, beredskapsavdelingen; 2010-12-08.
 • Aven, Terje (2010). Risikobegrepet og risikovurderinger. 2010-10-14 - 2010-10-15.
 • Aven, Terje (2010). Risikoperspektiver ? hva handler det om og hvorfor er det viktig. Proactima, risikoanalysegruppen; 2010-11-15.
 • Aven, Terje (2010). What is Risk? Different perspectives and implications for risk management. 2010-04-25 - 2010-04-29.
 • Aven, Terje (2009). Determing the right level of investments in societal safety and security. 2009-11-06.
 • Aven, Terje (2009). Hvor god beredskap bør vi?.
 • Aven, Terje (2009). Politechnic of Milan: 25 years of research: from reliability theory to risk assessment and risk management. Some main research challenges and how they come up. Politechnic of Milan; 2009-06-05.
 • Aven, Terje (2009). Reflections on the ALARP principle. 2009-08-24.
 • Aven, Terje (2009). Reflections on the boundaries of statistical-based methods for assessing risk. 2009-09-20 - 2009-09-22.
 • Aven, Terje (2009). Risk is more than numbers. 2009-03-25.
 • Aven, Terje (2009). Terrorfaren er fiktiv.
 • Drottz Sjøberg, Britt-Marie; Aven, Terje (2009). ESREL 2007 - the 18th European Safety and Reliability Conference.
 • Pettersen, Kenneth Arne; Aven, Terje; Engen, Ole Andreas (2009). Realist perspectives on risk - the possibility to analyse and manage security risks. 2009-06-08 - 2009-06-10.
 • Aven, Terje (2008). A summary of RAMONA activities. Principles for risk and uncertainty analysis and management in a production assurance setting. 2008-12-11.
 • Aven, Terje (2008). Acceptance of safety risk ¿ dilemma between science, politics and ethics. 2008-02-08 - 2008-02-09.
 • Aven, Terje (2008). God og riktig bruk av risikoanalyser. Noen refleksjoner. 2008-04-02 - 2008-04-03.
 • Aven, Terje (2008). Hvordan ser et informativt risikobilde ut?. 2008-01-22 - 2008-01-23.
 • Aven, Terje (2008). Innlegg til paneldiskusjon: Kan vi si noe sikkert om hvordan Integrerte operasjoner kan påvirke sikkerhet og arbeidsmiljø? Forskerperspektiver på aktørenes tilnærming og på kunnskapsbehov. 2008-06-19.
 • Aven, Terje (2008). Risiko og ALARP. 2008-09-02.
 • Aven, Terje (2008). Risk analysis and risk management concepts and principles. 2008-06-20 - 2008-06-27.
 • Aven, Terje (2008). Samfunnssikkerhet i et risikostyringsperspektiv. 2008-10-12.
 • Aven, Terje (2008). Some reflections on uncertainty analysis and management. 2008-11-18 - 2008-11-21.
 • Aven, Terje (2008). What is risk? Different perspectives and implications for risk management. 2008-05-19 - 2008-05-22.
 • Tunes, T.E.; Wiencke, H. S.; Aven, Terje; Nilsen, T.; Kjestveit, K. (2008). Systematic approach for emergency preparedness analysis in Norwegian municipals and regions. 2008-09-01 - 2008-09-02.
 • Aven, Terje (2007). Beredskapdimensjonering og risikoanalser. [Radio]; 2007-11-21.
 • Aven, Terje (2007). Beredskapsdimensjonering og risikoanalyser. [Radio]; 2007-11-21.
 • Aven, Terje (2007). Cost-benfit analysis, ALARP processes and the use of the cautionary principle. 2007-05-21 - 2007-05-22.
 • Aven, Terje (2007). Dette høres helt utrolig ut. [Avis]; 2007-02-07.
 • Aven, Terje (2007). En faglig opprydding. [Avis]; 2007-03-01.
 • Aven, Terje (2007). Er risiko det samme som usikkerhet. Proactima; 2007-05-02.
 • Aven, Terje (2007). Fallskjerm er mye farligere enn bil. [Avis]; 2007-04-11.
 • Aven, Terje (2007). Flokker til UiS. Om ESREL 2007. [Avis]; 2007-06-20.
 • Aven, Terje (2007). Fundamentals of risk management. 2007-01-18 - 2007-12-31.
 • Aven, Terje (2007). Hele regionen sammen om katastrofe-beredskap Terror i Stavanger hvert 10.000 år. [Avis]; 2007-11-22.
 • Aven, Terje (2007). Kritisk til bruk av lederes bruk av risikoanalyser. Men SAS utøver ledelse. [Avis]; 2007-11-02.
 • Aven, Terje (2007). Kritisk til mange roller. [Avis]; 2007-12-11.
 • Aven, Terje (2007). Patient safety - a knowledge and decision oriented perspective. 2007-10-07 - 2007-10-08.
 • Aven, Terje (2007). Pulverisert ansvar for sikkerhet. [Avis]; 2007-11-30.
 • Aven, Terje (2007). Risiko ifm fallskjermhopping. [Radio]; 2007-04-12.
 • Aven, Terje (2007). Risiko og sikkerhet (ifm samfunnssikkerhetskonferansen på UiS). [Radio]; 2007-01-08.
 • Aven, Terje (2007). Risikoanalyse som beslutningsstøtte. 2007-01-08.
 • Aven, Terje (2007). Risikostyring. 2007-02-09 - 2007-04-25.
 • Aven, Terje (2007). Risikostyring av større investeringer. Er nåverdiberegninger nok som investeringsbeslutning?. Lyse; 2007-06-04.
 • Aven, Terje (2007). Risikostyring og bruk av kost-nytte-analyser. Senter for Statlig økonomistyring; 2007-04-16.
 • Aven, Terje (2007). Risikostyring. Prinsipper og metoder. Universitetet i Oslo; 2007-09-11.
 • Aven, Terje (2007). Risk management and the ALARP principle. Oljeindustriens landsforening OLF; 2007-03-13.
 • Aven, Terje (2007). Risk managment. Basic principles. Marathon oil company.; 2007-06-15.
 • Aven, Terje (2007). Risk perspectives. 2007-09-27 - 2007-09-29.
 • Aven, Terje (2007). Samfunnssikkerhet og risiko. 2007-11-21.
 • Aven, Terje (2007). Samfunnssikkerhetskonferansen. [Radio]; 2007-01-08.
 • Aven, Terje (2007). Samler verdens risikoeksperter. [Avis]; 2007-06-25.
 • Aven, Terje (2007). Sikkerhet - har vi rett fokus? Gir risikoanalysene og kost-nytte-analysene oss svaret. 2007-10-07 - 2007-10-08.
 • Aven, Terje (2007). Sikkerheten ikke først. [Avis]; 2007-02-05.
 • Aven, Terje (2007). Stor usikkerhet ved trådløshet. [Avis]; 2007-11-23.
 • Aven, Terje (2007). Ufarlig for folk flest. Folk trenger ikke være redde. [Radio]; 2007-09-24.
 • Aven, Terje (2007). UiS er ledende i verden. [Avis]; 2007-06-26.
 • Aven, Terje (2007). Økonomer er en fare for sikkerheten. [Avis]; 2007-01-27.
 • Knudsen, Bjørnar Heide; Vinnem, Jan-Erik; Aven, Terje (2007). Methodology to monitor risk of onshore petroleum plants. 2007-06-24 - 2007-06-27.
 • Vinnem, Jan Erik; Seljelid, Jorunn; Haugen, Stein; Sklet, Snorre; Aven, Terje (2007). Generalised methodology for operational risk analysis. European Safety and Reliability Association; 2007-06-25 - 2007-06-27.
 • Vinnem, Jan-Erik; Seljelid, Jorunn; Haugen, Stein; Sklet, Snorre; Aven, Terje (2007). Generalised methodology for operational risk analysis. 2007-06-24 - 2007-06-27.
 • Abrahamsen, Eirik B.; Aven, Terje (2006). On the consistency of risk acceptance criteria with normative theories for decision making. 2006-09-18 - 2006-09-22.
 • Abrahamsen, Eirik B.; Aven, Terje (2006). On the use of cost-benefit analyses and the cautionary principle in safety management. 2006-05-14 - 2006-05-18.
 • Aven, Terje (2006). Akseptabel risiko i Barentshavet.
 • Aven, Terje (2006). Different perspectives on risk. 2006-12-03 - 2006-12-06.
 • Aven, Terje (2006). Expressing risk in a security context. 2006-09-18 - 2006-09-22.
 • Aven, Terje (2006). God HMS og lønnsomhet - konflikt eller to sider av samme sak?. 2006-06-14.
 • Aven, Terje (2006). Hva er forsvarlig virksomhet sett i forhold til risikonivå og forsiktighets- og føre-var-prinsippene?. 2006-06-16.
 • Aven, Terje (2006). Hva er miljørisiko?. 2006-11-30.
 • Aven, Terje (2006). Myths about risk. 2006-11-16 - 2006-11-17.
 • Aven, Terje (2006). Regularity and uncertainty analysis and management for the Norwegian natural gas pipeline system - RAMONA. Noen faglige problemstillinger. 2006-10-18.
 • Aven, Terje (2006). Risiko ifm NOKAS-anlegget. [Radio]; 2006-10-28.
 • Aven, Terje (2006). Risiko ifm med NOKAS-anlegget. [Radio]; 2006-10-28.
 • Aven, Terje (2006). Risikostyring. DSB og UiS; 2006-08-22.
 • Aven, Terje (2006). Risikostyring: Perspektiver på risiko, kvantifisering av risiko, økonomiske og beslutningsanalytiske teorier og metoder, forsiktighetsprinsippet og føre-var, målstyring, risikoaksept og risikoreduksjon (ALARP), suksessfaktorer for risikostyringen. 2006-03-16 - 2006-05-05.
 • Aven, Terje (2006). Risk and vulnerability analysis. 2006-03-01 - 2006-03-03.
 • Aven, Terje (2006). The BORA project (Barrier and Operational Risk Analysis). Research and Development perspective. 2006-05-03.
 • Aven, Terje (2006). Troen på vitenskapen.
 • Aven, Terje (2006). UiS får 30 millioner. [Avis]; 2006-08-24.
 • Aven, Terje (2006). Utfordringer innen risikostyring. Grunnleggende prinsipper og ideer. KTH; 2006-06-01.
 • Aven, Terje; Vinnem, Jan-Erik (2006). Hvordan skal vi styre risiko? Hva er de findamentale prinsipper? Har vi gode nok risikoanalyser?. 2006-11-01.
 • Aven, Terje; Wiencke, Hermann Steen (2006). Risk and vulnerability analysis. 2006-06-15.
 • Berg Andersen, Lasse; Sandve, Kjell; Øyan, K.; Aven, Terje (2006). Considerations on environmental risk assessment in offshore oil and gas applications. 2006-09-18 - 2006-09-22.
 • Eidesen, Karianne; Aven, Terje (2006). An evaluation of risk assessment as a tool to improve patient safety and prioritise the resources. 2006-12-03 - 2006-12-06.
 • Eidesen, Karianne; Aven, Terje (2006). Uncertainty analyses of cost-effectiveness measures in health care. 2006-09-18 - 2006-09-22.
 • Knudsen, Bjørnar Heide; Vinnem, Jan-Erik; Aven, Terje (2006). Methodology to monitor risk of onshore plants. 2006-12-03 - 2006-12-06.
 • Nøkland, Thor Erik; Wiencke, Hermann Steen; Aven, Terje (2006). Identification of safety critical valves - A risk based approach. 2006-09-18 - 2006-09-22.
 • Vinnem, Jan-Erik; Aven, Terje; Seljelid, Jorunn; Sklet, Snorre (2006). Integrated barrier analysis a methodology to reveal weaknesses in offshore petroleum operations. 2006-05-14 - 2006-05-18.
 • Vinnem, Jan-Erik; Husebø, Torleif; Aven, Terje; Seljelid, Jorunn; Tveit, Odd J. (2006). Leading indicators for major hazard risk in offshore petroleum operations. 2006-05-14 - 2006-05-18.
 • Vinnem, Jan-Erik; Seljelid, Jorunn; Aven, Terje; Sklet, Snorre (2006). Analysis of barriers in operational risk assessment - a case study. 2006-09-18 - 2006-09-22.
 • Wiencke, Hermann Steen; Aven, Terje; Hagen, Janne (2006). A framework for selection of methodology for risk and vulnerability assessments of infrastructures depending on ICT. 2006-09-18 - 2006-09-22.
 • Sklet, Snorre; Aven, Terje; Hauge, Stein; Vinnem, Jan Erik (2005). Incorporating human and organizational factors in risk analysis for offshore installations. 2005-06-27 - 2005-06-30.
 • Abrahamsen, Eirik B.; Aven, Terje (2005). An analysis on the rationale for the use of risk acceptance criteria in safety management, based on the expected utility theory and the rank-dependent utility theory. 2005-12-04 - 2005-12-07.
 • Aven, Terje (2005). Drømmer om å vinne. [Avis]; 2005-04-27.
 • Aven, Terje (2005). Foundational issues in risk analysis. Plenary talk. 2005-06-27 - 2005-06-30.
 • Aven, Terje (2005). Full forvirring etter risikorapport om NOKAS. [Avis]; 2005-04-01.
 • Aven, Terje (2005). Gambler med folks liv og helse. [Avis]; 2005-05-25.
 • Aven, Terje (2005). Mykje kunnskap på ein stad. [Avis]; 2005-02-01.
 • Aven, Terje (2005). Målet er å evakuere Viking Stadion på 10 minutter. [Avis]; 2005-04-13.
 • Aven, Terje (2005). NOKAS rapport. [Radio]; 2005-04-01.
 • Aven, Terje (2005). Risk and uncertainty management. 2005-01-18.
 • Aven, Terje (2005). Sikkerhet, ledelse og hykleri. 2005-09-20.
 • Aven, Terje (2005). Vil redde matematikken. [Avis]; 2005-10-07.
 • Aven, Terje; Abrahamsen, Eirik B. (2005). On the use of bubble diagrams in project risk management, with application to safety. 2005-06-27 - 2005-06-30.
 • Aven, Terje; Asche, Frank; Abrahamsen, Eirik B. (2005). A discussion of the principles of cost-benefit analyses for analysing safety measures. 2005-06-27 - 2005-06-30.
 • Aven, Terje; Asche, Frank; Lindøe, Preben; Toft, Anders; Wiencke, Hermann Steen (2005). A framework for decision support on HSE regulations. 2005-09-12 - 2005-09-14.
 • Aven, Terje; Gjøse, S (2005). An acceptable risk? Medias portrayal of the process leading to a decision on whether or not to allow year-round petroleum activities in the Barents Sea. 2005-06-27 - 2005-06-30.
 • Aven, Terje; Vinnem, Jan-Erik (2005). Hva er god nok sikkerhet?.
 • Aven, Terje; Vinnem, Jan-Erik (2005). Sikkerhet, ledelse og hykleri.
 • Aven, Terje; Vinnem, Jan-Erik; Vollen, F. (2005). Perspectives on risk acceptance criteria and management for offshore installations application to a development project. 2005-06-27 - 2005-06-30.
 • Hjorteland, Atle; Aven, Terje (2005). How to use expert judgement in regularity analyses to obtain good predictions. 2005-06-27 - 2005-06-30.
 • Røed, Willy; Aven, Terje; Vinnem, Jan-Erik (2005). Bayesian Analysis based on Risk Indicators for Major Hazards in the Petroleum Industry. 2005-12-04 - 2005-12-07.
 • Røed, Willy; Vinnem, Jan-Erik; Aven, Terje (2005). A discussion of the IEC standards 61508 and 61511 in a risk management context. 2005-06-27 - 2005-06-30.
 • Sandøy, Malene; Aven, Terje (2005). Real time updating of risk assessments during a drilling operation. 2005-06-27 - 2005-06-30.
 • Sklet, Snorre; Aven, Terje; Hauge, Stein; Vinnem, Jan-Erik (2005). Incorporating human and organizational factors in risk analyses for offshore installations. 2005-06-27 - 2005-06-30.
 • Abrahamsen, Eirik B.; Aven, Terje (2004). A discussion of the principles of cost-benefit analysis. 2004-12-06 - 2004-12-08.
 • Abrahamsen, Eirik B.; Aven, Terje; Vinnem, Jan-Erik (2004). Safety management and the use of expected values. Sammen med E. Abrahamsen, J.E. Vinnem og H. Wiencke. 2004-06-17.
 • Aven, Terje (2004). Ekspert slakter Nokas-rapport. [Avis]; 2004-10-25.
 • Aven, Terje (2004). Foundational issues in risk analysis. 2004-12-06 - 2004-12-08.
 • Aven, Terje (2004). Risk is also a political and strategic question. [Avis]; 2004-01-01.
 • Aven, Terje; Osmundsen, Petter (2004). ?Et nødvendig onde?, kronikk om kostnadsoverskridelser.
 • Røed, Willy; Vinnem, Jan-Erik; Aven, Terje (2004). Experiences with the use of risk acceptance criteria in the offshore oil and gas industry. 2004-12-06.
 • Vinnem, Jan-Erik; Aven, Terje; Hauge, Stein; Seljelid, Jorunn (2004). Integrated Barrier Analysis in Operational Risk Assessment in Offshore Petroleum Operations. 2004-06-14.
 • Vinnem, Jan-Erik; Veire, Gunnar; Knudsen, Bjørnar Heide; Aven, Terje (2004). A method for developing and structuring risk activity indicators for major accidents. 2004-06-14.
 • Vinnem, Jan Erik; Aven, Terje; Sørum, M.; Øien, Knut (2003). Structured approach to risk indicators for major hazards. [Mangler data];
 • Vinnem, Jan Erik; Vassmyr, K-A; Aven, Terje; Vollen, F.; Hundseid, H.; Øien, Knut (2003). Risk assessment for offshore installations in the operational phase. [Mangler data];
 • Asche, Frank; Aven, Terje (2003). On the Economic Value of Safety. 2003-06-15 - 2003-06-18.
 • Aven, Terje (2003). Application of sensitivity analysis for a risk analysis tool for blowout. co-author Malene Sandøy. 2003-06-15 - 2003-06-18.
 • Aven, Terje (2003). Bør oljenæringen bli verdensledende innen HMS? Sammen med Jan Erik Vinnem.
 • Aven, Terje (2003). How to approach modelling in a risk analysis. Co-author V. Kristensen. 2003-06-15 - 2003-06-18.
 • Aven, Terje (2003). Hva menes med et forsvarlig risikonivå i Barentshavet? Sammen med Jan Erik Vinnem.
 • Aven, Terje (2003). Risk analysis and science. 2003-10-06 - 2003-10-07.
 • Aven, Terje (2003). Samfunnssikkerhet. 2003-10-16.
 • Aven, Terje (2003). Use of risk acceptance criteria in the Norwegian offshore industry. Dilemmas and challenges. co-authors Hokstad, Vatn, Sørum. 2003-06-15 - 2003-06-18.
 • Njå, Ove; Olsson, Tor Bjarne; Aven, Terje (2003). Ny vind i gamle militære seil.
 • Vinnem, Jan-Erik; Aven, Terje; Sørum, M.; Øien, Knut (2003). Structured approach to risk indicators for major hazards. 2003-06-15 - 2003-06-18.
 • Vinnem, Jan-Erik; Vassmyr, K-A; Aven, Terje; Vollen, F.; Hundseid, H.; Øien, Knut (2003). Risk assessment for offshore installations in the operational phase. 2003-06-15 - 2003-06-18.
 • Rosness, Ragnar; Aven, Terje; Kørte, Jens (2002). On the use of risk analysis in different decision settings. 2002-03-19 - 2002-03-21.
 • Aven, Terje (2002). Bruker 500 mill. på antiterror. Kommentarer.
 • Aven, Terje (2002). Et nytt perspektiv på risiko. 2002-05-29.
 • Aven, Terje (2002). Fremtidens risikoanalyser. 2002-10-29 - 2002-10-30.
 • Aven, Terje (2002). How to treat uncertainties in regularity analyses. Co-author Atle Hjorteland. 2002-09-26.
 • Aven, Terje (2002). Modelling description and model selection in the context of risk analysis. co-author: V. Kristensen. 2002-03-19 - 2002-03-21.
 • Aven, Terje (2002). Oljå skal bli HMS-fyrtårn.
 • Aven, Terje (2002). On the implementation of the Bayesian approach in reliability and risk analyses. 2002-06-17 - 2002-06-21.
 • Aven, Terje (2002). On the use of probability models and fictional parameters in a subjectivistic Bayesian setting. 2002-06-01 - 2002-06-06.
 • Aven, Terje (2002). Risiko- og sårbarhetsanalyser. Tallmagi eller grunnlag for beslutninger. 2002-05-28.
 • Aven, Terje (2002). Risikoanalyse. 2002-10-22 - 2002-10-23.
 • Aven, Terje (2002). Use of risk indicators to minitor the trends in major hazard risk on a national level, medforfattere Vinnem, Tveit, Ravnås. 2002-03-19 - 2002-03-21.
 • Aven, Terje (2002). Views on how to approach risk and uncertainty to support decision-making. 2002-11-18 - 2002-11-19.
 • Aven, Terje; Njå, Ove (2002). Sikkerhet og beredskap - behov for nye tanker.
 • Aven, Terje (2001). How to approach risk and uncertainty to suppport decision-making.
 • Aven, Terje (2001). Myter og sikkerhet.
 • Aven, Terje (2001). On the Poisson limit for the number of system failures of a monotone system.
 • Aven, Terje (2001). Reliability analysis as a tool for expressing and communicating uncertainty.
 • Aven, Terje (2001). Risk analysis- a tool for expressing and communicating uncertainty.
 • Aven, Terje; Njå, Ove (2001). Using the predictive epistemic uncertainty approach to risk analysis in the design against catastrophic events. 2001-06-18 - 2001-06-22.
 • Aven, Terje; Njå, Ove; Sandve, Kjell (2001). Sikkerhet og beredskap.
 • Kørte, Jens; Aven, Terje (2001). Health monitoring of helicopters - a framework for decision making based on health information.
 • Nilsen, Thomas; Aven, Terje; Jakobsen, Geir S. (2001). Requirements and principles for cause analysis in QRA - with applications.
 • Njå, Ove; Aven, Terje; Sandve, Kjell; Olsen, Kjell Harald; Boyesen, Marit (2001). Samfunnssikkerhet. Risiko- og sårbarhetsanalyser. Beredskapsmessige hensyn i planlegging.
 • Njå, Ove; Aven, Terje; Rettedal, Wenche K. (2000). Subjective probability assignment in QRAs. 2000-02-14 - 2000-02-17.
 • Fyhn Nilsen, E.; Aven, Terje; Lydersen, S.; Hansen, G.K.; Sandtorv, H.A. (1999). Economic accidental risk analysis - probabilistic framework.
 • Njå, O.; Aven, Terje; Lydersen, S.; Hansen, G.K.; Sandtorv, H.A. (1999). Emergency response planning: Concepts and framework for measuring performance.
 • Aven, Terje (1999). A Bayesian framework for inter grating ORA and SRA.
 • Aven, Terje (1999). Downtime distribution of a monotone system observed in a time interval.
 • Aven, Terje (1999). Downtime distribution of a monotone system observed in a time interval.
 • Aven, Terje (1999). Dr.gradsutdanning ved HiS.
 • Aven, Terje (1999). Risikoanalyse: et redskap for å beskrive og vurdere usikkerhet.
 • Aven, Terje (1999). Risk analysis. Foundational issues.
 • Aven, Terje (1999). Vurdering av vinnersannsynligheter i forbindelse med Lotto. [Radio];
 • Aven, Terje; Boyesen, Marit; Jacobsen, Nils (1999). HiS får unikt nytt studium.
 • Gudmestad, Ove Tobias; Njå, O.; Aven, Terje (1999). QRA in Offshore Construction Projects. How shall we Implement and Express Uncertainties in the Results?.
 • Rettedal, W.; Aven, Terje; Soares, C.G. (1999). Integrating QRA and SRA within a Bayesian framework when calculating risk in marine operations. Two examples.
 • Rettedal, W.K.; Aven, Terje; Gudmestad, Ove Tobias; Soares, C.G. (1999). Integrating QRA and SRA within a Bayesian framework when calculating risk in marine operations. Two examples.
 • Sandve, Kjell; Aven, Terje; Mosleh, A.; Bari, R.A. (1999). On risk based regulation.
 • Smith, M.; Aven, Terje; Dekker, R.; Schouten, F. (1999). A survey on the interval availability distribution of monotone systems.
 • Andersen, L.B.; Aven, Terje; Nilsen, T. (1998). A practical case of assessing subjective probabilities-a discussion of concepts and evaluation methods.
 • Aven, Terje (1998). Availability Analysis:Optimal replacement.
 • Aven, Terje (1998). Availability analysis.
 • Aven, Terje (1998). Norske erfaring i forbindelse med bruk av risikoanalyser og risikoakseptkriterier.
 • Aven, Terje (1998). On the Bayesian approach to risk analysis.
 • Aven, Terje (1998). Pålitelighetsbasert vedlikehold.
 • Aven, Terje (1998). Use of quantitative risk analyses and risk acceptance criteria: Norwegian experience from the petroleum activitets.
 • Aven, Terje (1998). Vurderinger av sannsynligheten for å få mandelen i grøten. [Radio];
 • Aven, Terje; Andersen, Berg (1998). On risk interpretation and the levels of detail quantitative blowout risk modeling.
 • Aven, Terje; Nilsen, T.; Gudmestad, Ove Tobias; Dalane, J.I.; Rettedal, W. (1998). Use of methods of structural reliability in quantitative risk analysis.
 • Aven, Terje; Njå, O. (1998). NORSOK- Where are we heading? A standardized approach discussing rigidity and flexibility in choice of solution.
 • Njå, Ove; Aven, Terje (1998). Emergency response planning: Concepts and framework for measuring performance. 1998-06-16 - 1998-06-19.
 • Aven, Terje (1997). Er sikkerheten på sokkelen god nok? Kronikk.
 • Njå, Ove; Lode, Torlaug; Sandve, Kjell; Aven, Terje (1996). NORSOK - Where are we heading? A standardised approach discussing rigidity and flexibility in choice of solutions. 1996-06-09 - 1996-06-12.
 • Njå, Ove; Aven, Terje; Gudmestad, Ove Tobias (1995). ORA in offshore construction projects: How shall we implement and express uncertainties in the results?. 1995-06-18 - 1995-06-22.
 • Aven, Terje (2017). Video Scribling: Core subjects of Risk Analysis. https://www.youtube.com/watch?v=RvAQO1duPbo&list=PLNFAW9iarHu_kP9n34CSPRoUM8h1hBojp&index=2.
 • Aven, Terje (2016). How to be a good PhD supervisor. https://www.youtube.com/watch?v=NVfIBmGJlnI&index=19&list=PLNFAW9iarHu_kP9n34CSPRoUM8h1hBojp.
 • Aven, Terje (2016). How to write a scientific journal paper. https://www.youtube.com/watch?v=cnOWW2nVMJw&index=21&list=PLNFAW9iarHu_kP9n34CSPRoUM8h1hBojp.
 • Aven, Terje (2015). Black swans. Norsk olje og gass. https://www.youtube.com/watch?v=7WKkjMMhqzI&index=6&list=PLNFAW9iarHu_kP9n34CSPRoUM8h1hBojp.
 • Aven, Terje (2015). En utvidet risikoforståelse. Norsk olje og Gass. https://www.youtube.com/watch?v=UfzD4MqA9y8&index=4&list=PLNFAW9iarHu_kP9n34CSPRoUM8h1hBojp.
 • Aven, Terje (2015). Sikker Jobb Analyse (SJA). Norsk olje og gass. https://www.youtube.com/watch?v=F6COLw01ysc&list=PLNFAW9iarHu_kP9n34CSPRoUM8h1hBojp&index=7.
 • Aven, Terje (2015). The risk field. The risk science - what is risk?. UIS: https://www.youtube.com/watch?v=JCHs4wQNGQs&list=PLNFAW9iarHu_kP9n34CSPRoUM8h1hBojp&index=2.
 • Aven, Terje (2015). What is Risk?. UiS: https://www.youtube.com/watch?v=CbnIlLXeHw0&index=1&list=PLNFAW9iarHu_kP9n34CSPRoUM8h1hBojp.
 • Aven, Terje (2009). Invited participation Roundable IRGC on emerging risk.
 • Aven, Terje (2009). Opponent for Alessandra Colli, Delft University, the Netherlands.
 • Aven, Terje (2009). opponent for Nils Haavardsholm, UiO.
 • Aven, Terje (2008). Den kalde beregnings kunst.
 • Aven, Terje (2008). Hva er sikkert nok.
 • Aven, Terje (2008). P(hole-in-one).
 • Aven, Terje (2008). På eget ansvar. Menneskets oppfatning av risiko er svært forskjellig.
 • Aven, Terje (2008). Uflaks.
 • Aven, Terje (2007). Ingen kan garantere full sikkerhet.
 • Aven, Terje (2006). Disputasforedrag og diskusjonsledelse: Åke J. Holmgren, Quantitative vulnerability analysis of electric power networks.
 • Aven, Terje (2006). Risikostyring og samfunnssikkerhet.
 • Aven, Terje (2006). Risikostyring og samfunnssikkerhet.
 • Aven, Terje (2006). Risikostyring og samfunnssikkerhet.
 • Aven, Terje (2004). Foredrag Beslutningsstøtte og HMS.
 • Aven, Terje (2004). Foredrag Risiko og risikoanalyse. Prinsipper og metoder.
 • Aven, Terje (2004). Foredrag Risiko- og sårbarhetsanalyser.
 • Aven, Terje (2004). Foredrag Risikoaksept.
 • Aven, Terje (2004). Foredrag Samfunnssikkerhet og risiko.
 • Aven, Terje (2004). Foredrag Syn på risiko og risikostyring.
 • Aven, Terje (2004). Foredrag: Alternative perspectives on risk.
 • Aven, Terje (2004). Foredrag: Generelt om risikoanalyser, risikoaksept, bruk av statistikk.
 • Aven, Terje (2004). Foredrag: Hva er risiko?.
 • Aven, Terje (2004). Foredrag: Hva er sikkert nok?.
 • Aven, Terje (2004). Foredrag: Hva er svakt med dagens risikoanalyser og bruken av dem?.
 • Aven, Terje (2004). Foredrag: Objektiv risiko finnes ikke! Om risiko, risikoanalyse og vitenskap.
 • Aven, Terje (2001). Altfor stor risiko.