Et profilbilde

Dosent
Magnus Roald Martinussen { "honorific-suffix": "Dosent", "fn": "Magnus Roald Martinussen", "tel": "Telefon: 51831563", "email": "roald.martinussen@uis.no" }

Avdeling/enhet Handelshøgskolen ved UiS
Institutt/senter Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Rom EOJ SV-245
Hjemmeside http://www6.uis.no/ansatt/martinussen/
Merknader Tar sjelden telefonen, men svarer flittig på e-post

Utdanning

Andebu skole/ungdomsskole 1961-70

Artium: Kristiansand Handelsgymnasium 1972

Bjerkely folkehøyskole 1972-73

Militærtjeneste 1974-75

Cand. jur. Universitetet i Oslo 1979

Advokatbevilling 1984

Forskningsområder

Kjøpsrett/kontraktsrett/obligasjonsrett/formuerett/allmenn rettslære

 

Utvalgte publikasjoner

Kjøpsrett (6. utg. 2012)
Forbrukerkjøp (3. utg. 2016)
Avhendingsrett (2007)
Overview of International CISG Sales Law: Basic Contract Law according to the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (2006) 
Kirkerett - utvalgte emner (1999)

Pågående forskning

Kjøpsrett/kontraktsrett/obligasjonsrett/formuerett/allmenn rettslære

 

Arbeidserfaring

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og strafferett. Vitenskapelig assistent 1977-1978.

Møre og Romsdal distriktshøgskole Volda. Amanuensis 1980-1982.

Rogaland distriktshøgskole. Amanuensis 1982-1985.

Rogaland distriktshøgskole. Førsteamamuensis 1985-1986.

Høgskolesenteret i Rogaland. Førsteamanuensis 1986-1995.

Avdelingsbestyrer Avdeling for økonomisk-administrative fag, Høgskolesenteret i Rogaland 1990-1992.

Høgskolen i Stavanger. Førsteamanuensis 1995-2005.

Nasjonal koordinator for revisoreksamen i rettslære 1992-1999.

Universitetet i Stavanger. Førsteamanuensis 2005-2011.

Universitetet i Stavanger. Dosent siden 2011.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Martinussen, Roald (2003). Anm. av Jan Ramberg og Johnny Herre: Internationella köplagen (CISG). En kommentar. Stockholm 2001. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. Hefte 2. s. 314-320.
 • Martinussen, Roald (2000). Preben Espersen: Kirkeret. Almindelig del. 2. udgave. Bokanmeldelse. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. Hefte 5. s. 1083-1094.
 • Martinussen, Roald (1999). Den norske kirke som trossamfunn. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. Hefte 10. s. 595-599.
 • Martinussen, Roald (1999). Kirkerett - Utvalgte emner. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 8245607460. 164 s.
 • Martinussen, Roald (1997). For vantros domstol: Noen rettskildernotater i kirkerett. Tidsskrift for kirke, religion og samfunn. ISSN 0802-0167. Hefte 2.
 • Martinussen, Roald (1992). Johnny Herre: Den nya konsumentköplagen. Andra upplagen, Norstedts Juridik, Stockholm 1991. 123 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 267-271.
 • Martinussen, Roald (1985). Retten til juridisk bistand ved innbringelser og pågripelser. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 578-581.
 • Martinussen, Roald (1981). To spørsmål i forbindelse med politiets innbringelsesmyndighet. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 139-145.
 • Martinussen, Magnus Roald (2016). Forbrukerkjøp 3. utgave. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-38271-1. 237 s.
 • Martinussen, Magnus Roald (2012). Kjøpsrett. Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-34506-8. 277 s.
 • Martinussen, Roald (2010). Forbrukerkjøp. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202327361. 260 s.
 • Martinussen, Roald (2007). Avhendingsrett Innføring i eiendomskjøpsrett. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202269708. 250 s.
 • Martinussen, Roald (2006). Overview of International CISG Sales Law Basic Contract Law according to the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). Booksurge Publishing, LLC. ISBN 1419644483. 147 s.
 • Martinussen, Roald (2004). Kjøpsrett. Cappelen Damm Akademisk.
 • Martinussen, Roald (2002). Forbrukerkjøp. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 8202218411. 265 s.
 • Martinussen, Roald (1996). Kjøpsrett. Cappelen Damm Akademisk.
 • Martinussen, Magnus Roald (2019). Erstatning i kontraktsforhold. Introduksjon av peccatum-ansvaret.. Universitetet i Agder; 2019-09-25.
 • Martinussen, Magnus Roald (2019). Kontraktsrett: Om korrekt oppfyllelse: Betydningen av momentet kundens berettigede forventning og rimelig grunn i kontraktbruddvurderingen, belyst ved tre sentrale Høyesteretts-dommer: Nye Major og Krusesgate fra 2011, samt HRD-2018-761-A om prisoverslag.. Universitetet i Agder; 2019-09-03.
 • Martinussen, Magnus Roald (2019). Revisorer har ikke peccatum-ansvar. Universitetet i Stavanger;
 • Martinussen, Magnus Roald (2019). Åpent seminar om direktekrav i kontraktsretten. 2019-02-18.
 • Martinussen, Magnus Roald (2018). Prisavslag i kontraktsretten. Universitetet i Agder;
 • Martinussen, Magnus Roald (2017). Erstatning ved kontraktsbrudd. Universitetet i Agder; 2017-09-20.
 • Martinussen, Magnus Roald (2017). Mangler som oppstår mellom kontrakt og overtagelse, jf. HR-2017-345 og forholdet mellom prisavslag og erstatning, jf. HR-2017-515.. Advokatfirmaet Riisa & Co og Norwegian Claims Link AS; 2017-09-18.
 • Martinussen, Magnus Roald (2015). Erstatning i kontraktsforhold. Universitetet i Agder;
 • Martinussen, Magnus Roald (2015). Flere rettssaker.
 • Martinussen, Magnus Roald (2015). Juridisk metode. Universitetet i Stavanger, NITO; 2015-08-28 - 2015-08-29.
 • Martinussen, Magnus Roald (2015). Kontraktsrett - hovedpunkter. Universitetet i Stavanger, NITO; 2015-03-13 - 2015-03-14.
 • Martinussen, Magnus Roald (2014). Forhandlingsutvalget og offentlighet. NrK Rogaland, Stavanger. [Radio]; 2014-03-14.
 • Martinussen, Magnus Roald (2014). Kontraktsrett i hovedtrekk. NITO takst;
 • Martinussen, Magnus Roald (2013). Hadley v Baxendale og Code Civil. Om adekvans i kontraktsretten. Universitetet i Agder;
 • Martinussen, Magnus Roald (2013). Høyesteretts forarbeidsbruk. Trekk av den juridiske metode. Særlig om Støvlett-dommen og Mobiltelefon-dommen. NITO;
 • Martinussen, Magnus Roald (2013). Kontraktsbinding - særlig om Gate Gourmet - PEAB-dommen. NITO;
 • Martinussen, Magnus Roald (2013). Panterett for ingeniører. NITO-takst;
 • Martinussen, Magnus Roald (2013). Tid og sted for betaling. Pengekravsrett for bygningsingeniører. NITO-takst;
 • Martinussen, Magnus Roald (2012). Morsom lov uten straff. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2012-07-20.
 • Martinussen, Magnus Roald (2012). Samlet storting vil endre svartebørsloven. VG-Nett. [Internett]; 2012-08-04.
 • Martinussen, Roald Magnus (2011). Urimelige kontraktsvilkår. Deltakerkontraktene i TV-reality-serien Paradise Hotel. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2011-03-05.
 • Martinussen, Roald (2010). Biologiske menneskerettigheter. Debattinnlegg.
 • Martinussen, Roald (2010). Liturgi og kirkens "bedriftskultur". Debattinnlegg.
 • Martinussen, Roald (2010). Retten og Evolusjonen. Litt om samfunnsskapte regler og regler som ligger i genene. Åpent filosofisk forum; 2010-09-27.
 • Martinussen, Roald (2009). Dåp: Eksamen i kirkerett.
 • Martinussen, Roald (2008). Hvor fleksibel er kirkeretten?. 2008-02-11.
 • Martinussen, Roald (2008). Respons: Roma imot Kirkerett i liturgisaker.
 • Martinussen, Roald (2008). Skilsmisse Ekteskap eller samboerskap?.
 • Martinussen, Roald (2008). Ugyldige ekteskap? Blir likekjønnede ekteskap inngått i kirken ugyldige?.
 • Martinussen, Roald (2007). Hva må du opplyse kjøperen om når du selger din bolig? Kom med eksempler, så ser vi på avhendingslova. 2007-11-28.
 • Martinussen, Roald (2007). Kirkeretten i utvikling.
 • Martinussen, Roald (2006). Kan forbrukere forhandle kontrakter. 2006-11-29.
 • Martinussen, Roald (2006). Menneskerettigheter ivaretatt.
 • Martinussen, Roald (2006). Taushetsplikt om konfirmantlister.
 • Martinussen, Roald (2005). Kirkerettslig løsning på kjønnsnøytrale ekteskap.
 • Martinussen, Roald (2005). Respons: Skaperordning, statskirke og lovgivningsmyndighet.
 • Martinussen, Roald (2003). Ny forbrukerkjøpslov. 2003-12-10.
 • Martinussen, Roald (2001). Dåpssynet og kirkeretten.
 • Martinussen, Roald (2000). Erling Selvig: Kjøpsrett til studiebruk. Bokanmeldelse.
 • Martinussen, Roald (1999). Biskop og teologiprofessor.
 • Martinussen, Roald (1999). Det kirkerettslige etterslep.
 • Martinussen, Roald (1999). Girkocoahkkin ja bismmat.
 • Martinussen, Roald (1999). Kirkemøtet og biskopene.
 • Martinussen, Roald (1999). Kirkeretten og Kirkens læregrunnlag.
 • Martinussen, Roald (1999). Skoleskyssen i videregående.
 • Martinussen, Roald (1998). Fotballjussens virkninger på spillet.
 • Martinussen, Roald (1998). Kirkemøtet og Staten.
 • Martinussen, Roald (1998). Lovstridig forskrift om lærenemndas mandat.
 • Martinussen, Roald (1998). Lærenemnd og rettsvirkning. Kronikk.
 • Martinussen, Roald (1998). Nye presterettssaker?.
 • Martinussen, Roald (1998). Når jusen truer politikken.
 • Martinussen, Roald (1998). Om nødrett og menneskeliv.
 • Martinussen, Roald (1998). Presters juridiske stilling i utestengningssaker.
 • Martinussen, Roald (1997). Avtalerett og salg.
 • Martinussen, Roald (1997). Om kirkemøtet og lærenemnda.
 • Martinussen, Roald (2004). Sensorveiledning: Drøft i hvilken grad Stortinget kan instruere Regjeringen om utøvelse av forvaltningsvirksomhet a) generelt (jf. Grl. §3) b) Innenfor området for de ”kongelige prerogativene” (jf. Særlig grl. §§ 16, 19, 20 og 26).