Et profilbilde

Førsteamanuensis
Øystein Hatteland { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Øystein Hatteland", "tel": "Telefon: 51831363", "email": "oystein.hatteland@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for medie- og samfunnsfag
Rom EOJ 306

Forskningsområder

Organisasjonsutvikling, endringsledelse, praksisorientering (?transfer?), innovasjon og  entreprenørskap.

Utvalgte publikasjoner

Publikasjoner: 

Hatteland,Ø. 2014. Dynamische Oordeelsvorming in de Hogere Management Studies aan de Universitet van Stavanger. In van Den Broek, M. en anderen, 2014. Dynamsiche Oordeelsvorming een middle tot ontwikkeling van mens en organisatie. Christofoor, Zeist.

Hatteland,Ø. 2011. Lemniskaten ? en modell av ledelsesprosesser. I Ottesen, Otto, (red). Ledelse - Å bruke teori i praksis. Høgskoleforlaget, Kristiansand. (ss. 210-237).  

Hatteland, Ø. 2006. Etableringsprosessen. I Jensen,J.I., L.Kolvereid, T. Erikson (red:) Perspektiver på entreprenørskap. Høgskoleforlaget. (22 s).  Kom i 2. utgave. 2012.

Hatteland,Ø., 2004. Kverneland Group: BIO. Kap. 8 i: Gjelsvik,M., (red:) 2004. Radikale innovasjoner i etablerte foretak. Fagbokforlaget. (ss. 144-160). 

HATTELAND.Ø. & M.SVEBESTAD, 2000. Prosjektet Jæren Rådgivning. Oppsummering og evaluering.

HATTELAND,Ø., 1997. Two paradigms in farm management thinking. A presentation with emphasis on their relevance when conducting research on learning and information gathering in decision making. In: Öhlmèr,B. & D.Lunneryd (eds:) "Learning in Farmers' Decision Making. Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics, Report 116/97. Uppsala.

HATTELAND,Ø., og A.H.Heggheim, 1997. Evaluering av Bu-fondets etablererstipend i Rogaland. Analyse basert på tildelingene gjort i 1993. Arbeidspapirer fra Høgskolen i Stavanger. Nr.33.

HATTELAND,Ø., 1996. Evaluering av Etablererskolen for Kvinner i Rogaland. Prøveperioden 1991-93. Arbeidspapirer fra Høgskolen i Stavanger. Nr.22.

HATTELAND,Ø., 1996. Perspektiver på etablereropplæringen. En teoretisk gjennomgang med utgangspunkt i dannelsesteori og bidrag fra entrepreneurskap-litteraturen. Arbeidspapirer fra Høgskolen i Stavanger. Nr.21.

KNAPSKOG,K., Ø.HATTELAND & L.J.RUSTAD, 1994. Regnskapslag og økonomirådgivning i landbruket. A-024-94. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Oslo. 82s + vedlegg.

HATTELAND,Ø. & K.KNAPSKOG, 1993. Hjelpemidler for økonomistyring i landbruket. Forskningsmelding A-022-93. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Oslo.

HATTELAND,Ø., 1993. Entreprenørskap - Hva er det, og hvordan kan det fremmes? Landbruksøkonomisk forum Vol.10, no.1. Universitetsforlaget.

HATTELAND,Ø., 1992. Synspunkter på ei differensiert økonomirådgivning i regnskapslag. Utkast til en driftsøkonomisk rådgivningsteori. Doctor scientarum theses 1992: 13. Norges landbrukshøgskole.

HATTELAND,Ø., 1991. Is it Appropriate to Distinguish Between User  Tools and Advisor tools? Proceedings of the 8th International Farm Management Congress. Contributed Papers. (pp. 176-187)

LAJORD,A. & Ø.HATTELAND, 1990. Nytte og kostnader i produsenttjenesten. Forskningsmelding B-010-90. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Oslo.

Pågående forskning

Konferanseinnlegg / artikkel under arbeid sammen med Ingunn Viste: Virksomhetens som «sosial skulptur». Om «varme» som ressurs og rettesnor i organisasjonsdesignarbeidet.

Pedagogisk utviklingsprosjekt: Mennesket i problemløsningsprosessen, problemløsningsprosessen i mennesket.

Organisasjonsdesign.

Arbeidserfaring

94- førsteamanuensis ved Høgskolen i Stavanger, Institutt for økonomisk og administrative fag, fra og med 2004 Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag. Undervisning i entreprenørskapsfag, innovasjon og metodefag i påbyggingstudium nyskaping (1994-2002), BØA 2002 -, og i organisasjonsutvikling og endringsledelse / virksomhetsutvikling i mastergradsstudium i endringsledelser 2004 - .  

93 prosjektleder i driftsøkonomi hos Fylkesmannen i Rogaland, Landbruksavdelinga (ett år)

90-92  forsker ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Oslo.

86-90  doktorgradsstipendiat ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

84-86  førstesekretær / konsulent ved Norges landbruksøkonomiske institutt (nå Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning)

83 forskningsassistent ved Institutt for landbruksøkonomi NLH (2. halvår)

ADMINISTRATIVE VERV mv.

 

Studiekoordnator for mastergradsprogrammet i endringsledelse, UiS fra 1/8/2008 til 1/5-2013.

 

 

VERV

 

1999-2007     Styremedlem i RK-Incubator.

 

INTERNASJONALEORGANISASJONER

 

Medlem av initiativgruppen som startet INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DYNAMIC JUDGEMENT-FORMATION 6/9/2007

 

 

 

BEDØMMELSESKOMITEER mm

 

Gjennomført eksaminasjon av PhD thesis UNDERSTANDING THE SOCIAL REALITIES OF ENTREPRENEURIAL PERFORMANCE IN SRI LANKA: AN ALTERNATIVE PARADIGM av Helan Ramya Gamage. (University of Queensland).   Våren 2004.

Gjennomført eksaminasjon av Donald Camerons PhD thesis "Farm Management in the Clever Country- Can Education make a difference" (University of Queensland).  Våren 2000.

 

VEILEDNING:

Hovedveileder for en doktorgradsstipendiat i ledelser UiS i perioden 1/1/2007 ? 30/8/09

Støtteveileder for to doktorgradsstipendiater en i ledelse og en i entreprenørskap.

Er / har vært veileder for nær 30 masteroppgaveprosjekter i endringsledelse.

 

UNDERVISNING:

Fagansvarlig lærer for faget MEN125. Organisasjonsutvikling. Masterprogram i endringsledelse. 10 sp. 2007-

 

Fagansvarlig lærer for faget MEN120. Organisasjonsanalyse og utvikling. 15sp. 2004. Medsensor i faget 2005-2006.

 

Fagansvarlig lærer for fagene MEN165 Virksomhetsutvikling I og MEN166 Virksomhetsutvikling II  Masterprogram i endringsledelse. 10 sp og 20 sp. Emnene ble gitt i samarbeid med professor Otto Ottesen. 2006-

 

Fagansvarlig lærer for faget MEN160. Virksomhetsutvikling Masterprogram i endringsledelse. 15 sp. Emnet ble gitt i samarbeid med professor Otto Ottesen. 2004-2005

 

Fagansvarlig lærer for faget BKU240 Økonomistyring og markedsføring i kultursektoren. 15sp.  Bachelorprogram i kunst og kulturforvaltning.  Høsten 2005 / våren 2006. 

 

Faglærer på kurset BØK300 Studentbedrift. Bachelorprogram i økonomi og administrasjon, Norsk Hotellhøgskole - institutt for økonomi og ledelse. 15sp.  Njål Vigesdal var fagansvarlig lærer. 

Fagansvarlig lærer i kursene øk 8 entreprenørskap I og øk9 entreprenørskap II, og i øk85 Bedriftsøkonomsik teori og metode i peroiden 1994-2002 i påbyggingsstudiet i Nyskaping HiS.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Hatteland, Øystein (2011). Lemniskaten : en modell av ledelsesprosesser. I: Ledelse: Å bruke teori i praksis. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-934-4. s. 210-238.
 • Hatteland, Øystein (2006). Etableringsprosessen. I: I Jensen,J.I., L.Kolvereid, T. Erikson (red:) Perspektiver på entreprenørskap. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 • Våge, Magne; Våge, Magne; Bjerkås, Trygve; Borch, Odd Jarl; Foss, Lene; Hatteland, Øystein; Lindberg, Frank; Soelberg, Frode; Soelberg, Frode; Sørheim, Roger; Widding, Lars Øystein; Jenssen, Jan Inge; Jenssen, Jan Inge; Kolvereid, Lars; Kolvereid, Lars; Ljunggren, Anne Elisabeth; Madsen, Einar Lier; Rasmussen, Einar; Rasmussen, Einar; Richter, Kim (2006). Perspektiver på entreprenørskap. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276346731. 306 s.
 • Engen, Ole Andreas; Gjelsvik, Martin; Hatteland, Øystein; Kvadsheim, Henrik; Nybø, Geir; Tveterås, Ragnar (2004). Radikale innovasjoner i etablerte foretak. Fagbokforlaget. ISBN 8245000981. 252 s.
 • Hatteland, Øystein (1999). Konstruktivt om entreprenørskap. Bokmelding av Olav R. Spilling (red.) ENTREPRENØRSKAP på norsk. Universitetsforlaget. 3 s.
 • Hatteland, Øystein; Heggheim, Alf Henning (1997). Evaluering av BU-fondets etablererstipendordning i Rogaland: Analyse basert på tildelingene gjort i 1993. Høgskolen i Stavanger. ISBN 82-7644-044-4. 49 s.
 • Hatteland, Øystein (1996). Evaluering av Etablererskolen for kvinner i Rogaland. Prøveperioden 1991-93. Høgskolen i Stavanger. ISBN 82-7644-031-2. 43 s.
 • Hatteland, Øystein (1996). Perspektiver på etablereropplæringen. Høgskolen i Stavanger. ISBN 82-7644-030-4.
 • Hatteland, Øystein (2014). Fagsentrert eller personsentrert lederopplæring? Ja takk – begge deler!. NEON; 2014-11-25 - 2014-11-27.
 • Hatteland, Øystein (2014). Looking for synergies between DJF and Theory-U. International Association for Dynamic-Judgmentforming.; 2014-09-13 - 2014-09-16.
 • Hatteland, Øystein (2014). Min vei til Dynamic Judgment forming og Teori U – som didaktiske verktøy i undervisning av ledere og entreprenører. Oslogruppen av Antroposofisk Selskap i Norge; 2014-01-31 - 2014-02-01.
 • Hatteland, Øystein (2014). Moral intuition, -imagination & -technique in the fairitale Soria Moria castle. International Association for Dynamic Judgement-formation; 2014-09-13 - 2014-09-16.
 • Hatteland, Øystein (2014). Teori U – døråpner for mer enhetlig og samfunnsansvarlig ledelse? Erfaringer fra masterprogram i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger. Oslogruppen av Antroposofisk Selskap i Norge; 2014-01-31 - 2014-02-01.
 • Hatteland, Øystein; Viste, Ingunn (2014). Virksomheten som «sosial skulptur». Om «varme» som ressurs og rettesnor i organisasjonsdesignarbeidet. NEON; 2014-11-25 - 2014-11-27.
 • Hatteland, Øystein (2013). HG - før, under og etter salget av JHE. Institutt for kultur- og språkvitskap; 2013-04-02.
 • Hatteland, Øystein (2012). Rudolf Steiner som såmann til en fornyet voksenpedagogikk. Om min vei til DJF og Teori U som inpirasjonskilder i undervisningen. Stavangergruppen av antropsofisk selskap; 2012-11-13.
 • Hatteland, Øystein (2006). Studiepoeng for studentbedrifter.
 • Hatteland, Øystein (2001). ”Evalueringsarbeidet Jæren rådgivning - landbruksrettleiing i grenselandet mellom ulike organisasjoner”. 2001-06-06.
 • Hatteland, Øystein (2001). ”Prosjektet Jæren Rådgjeving”. 2001-04-17.
 • Hatteland, Øystein (1999). Two paradigms in farm management thinking. A presentation with emphasis on their relevance when conducting research on learning and information gathering in decision making.
 • Hatteland, Øystein (2004). Gjennomført eksaminasjon av Helan Ramya Gamages PhD thesis UNDERSTANDING THE SOCIAL REALITIES OF ENTREPRENEURIAL PERFORMANCE IN SRI LANKA: AN ALTERNATIVE PARADIGM.
 • Hatteland, Øystein (2001). Strategier og virkemidler i tiltaksarbeid for entreprenørskap. Forelesningsnotat.