Et profilbilde

Førsteamanuensis
Bjørn Ivar Kruke { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Bjørn Ivar Kruke", "tel": "Telefon: 51831548", "email": "bjorn.i.kruke@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Rom KE D-335
Tlf priv/mob 90056364

Forskningsområder

Mine forskningsområder er hovedsakelig innenfor risiko og sikkerhet, mer spesifikt til krisehåndtering og samfunnssikkerhet.

 

Utvalgte publikasjoner

Kruke, B. I. (2003). Emergency fieldwork: A learning process for emergency field workers and their organisations. University of Stavanger, Stavanger.

Kruke, B. I. (2009). Distrust in emergency management: The impact of reduced information exchange Journal of Emergency Management, 7(2), 19-37.

Kruke, B. I. (2010). Complicated coordination in a complex emergency. PhD Dissertation.  University of Stavanger, Stavanger.

Kruke, Bjørn Ivar. (2011). Security incidents and subsequent adaptations of disaster response in complex humanitarian emergencies.

Kruke, Bjørn Ivar. (2012). Security incidents and subsequent adaptations of disaster response in complex humanitarian emergencies Advances in Safety, Reliability and Risk Management - proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2011 (pp. 181-188): CRC Press.

Kruke, Bjørn Ivar. (2012). Krisehåndtering og samfunnssikkerhet: Et innlegg for 22. juli sekretariatet 25. januar 2012.

Kruke, Bjørn Ivar. (2012). Samfunnssikkerhet og krisehåndtering: relevans for 22. juli 2011.

Kruke, Bjørn Ivar. (2012). SAMFUNNSSIKKERHET OG KRISEHÅNDTERING: RELEVANS FOR 22. JULI 2011. Notat 7/12: 22. juli kommisjonen.

Kruke, B. I., & Olsen, O. E. (2005). Reliability-seeking networks in complex emergencies. International Journal of Emergency Management, 2(4), 275-291.

Kruke, B. I., & Olsen, O. E. (2007a). Dilemmas in a humanitarian crisis!: An evaluation of NRC's Kalma operation in the period June 2004 ? November 2006. Oslo: The Norwegian Refugee Council.

Kruke, B. I., & Olsen, O. E. (2007b). Mindful operations in complex emergencies. In T. Aven & J. E. Vinnem (Eds.), Risk, Reliability and Societal Safety (Vol. 2, pp. 961-968). London: Taylor & Francis.

Kruke, B. I., & Olsen, O. E. (2011). Knowledge creation and reliable decision-making in complex emergencies. Disasters doi: 10.1111/j.1467-7717.2011.01255.x.

Kruke, B. I., Olsen, O. E., & Hovden, J. (2005). Samfunnssikkerhet: forsøk på en begrepsfesting. Stavanger: Rogalandsforskning.

Kruke, B. I., Olsen, O. E., & Hovden, J. (2005). Societal Safety: An attempt on conceptualization. Stavanger: International Research Institute of Stavanger.

Kruke, B. I., Olsen, O. E., Mathiesen, E. R., & Scharffscher, K. S. (2005). We Landed on Our Feet Again: NRC's reaction to the tsunami of December 26th 2004. Oslo: The Norwegian Refugee Council.

Kruke, Bjørn Ivar, & Walters, Susanne. (2011). Naturkatastrofer eller samfunnsskapte katastrofer? Når fatale naturhendelser skjer, er det naturlig å undre seg over kvaliteten på planleggingen og analysene.

Olsen, O. E., Kruke, B. I., & Hovden, J. (2007). Societal Safety: Concept, Borders and Dilemmas. Journal of Contingencies and Crisis Management  15(2), 69-79.

Olsen, Odd Einar, & Kruke, Bj?rn Ivar. (2012, 21. sept 2012). Datostempling av sikkerhetstiltak, Stavanger Aftenblad. Retrieved from http://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/Datostempling-av-sikkerhetstiltak-3033930.html

Pågående forskning

Jeg forsker spesielt på krisehåndtering med hovedvekt på informasjonsutveksling i og mellom ulike responsorganisasjoner, organisasjonslæring, enkeltmenneskers bidrag i krisesituasjoner, samt koordinering av den humanitære responsen i store komplekse kriser. Sentrale spørsmål er som følger:

- Hvordan vurdere sikkerhet og sårbarhet under akutte kriser og katastrofer.

- Hvordan oppdatere kunnskap i organisasjoner om hva som skjer i kriseområder og bruke denne kunnskapen til mer pålitelig beslutningstaking og koordinering.

Hvordan lære fra erfaring spesielt i en akutt fase av en krise.

- Hvordan inkorporere innsatsen til tilfeldig tilstedeværende i kriseområder i krisehåndteringen.

 

I tillegg forsker jeg på begrepet samfunnssikkerhet og

samfunnssikkerhet i relasjon til det arbeid som gjøres i EU med

samordning i forhold til krisehåndtering.

 

Et aspekt som jeg stadig kommer tilbake til i min forskning på

krisehåndtering er viktigheten av å bruke kompetansen der den måtte

være. I dette gjelder spesielt inkludering av frivillige ressurser og

lokalbefolkningen både i beerdskapsplanlegging og i krisehåndtering.

Arbeidserfaring

Jeg har 16 års erfaring fra Forsvaret, både i nasjonale og i internasjonale stillinger, før jeg begynte mine studier ved Universitetet i Stavanger. Mine militære erfaringer er spesielt relatert til kommunikasjon, sikkerhet, personaladministrasjon og annet administrativt arbeid. 

 

Mine erfaringer fra Forsvaret har vist seg veldig nyttige både i forbindelse med mine studier innen risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger, og i mine feltarbeid relatert til mine studier. Spesielt har mine erfaringer innen sikkerhet og kommunikasjon vist seg å være relevant, spesielt i forbindelse med feltarbeid i Darfur, men også i Aceh.

 

Relevante prosjekter:

-       09.2003 - 06.2010: PhD avhandling innen humanitær koordinering I komplekse kriser, University of Stavanger: "Complicated coordination in a complex emergency". I perioden ble det gjennomført to feltarbeider i Sudan.

-       01.2007 - 03.2007: Evaluering av Flyktninghjelpens operasjoner i Darfur: Dilemmas in a humanitarian crisis! Hovedformålet med evalueringen var å vurdere Flyktninghjelpens rolle som leirkoordinator og nødhjelpsorganisasjon i Kalma leir for internt fordrevne i Darfur.

-       07.2005 - 09.2005: Evaluering av Flyktninghjelpens respons til Tsunamien 26. desember 2004. Hovedformålet med evalueringen var å se på hvordan Flyktninghjelpen responderte på denne katastrofen, hvordan de mobiliserte og implementerte humanitære prosjekter både i Sri Lanka og i Aced (Indonesia) og å komme opp med forslag til forbedringer av organisasjonens operasjoner i fremtidige katastrofer.

-       2003: Prosjekt for å definere og utdype vår forståelse av hva samfunnssikkerhet er for noe. Prosjektet er finansiert av DSB og munnet ut i en rapport (Kruke, Olsen og Hovden (2005): Samfunnssikkerhet: forsøk på en begrepsfesting).

-       01.2003 - 06.2003: Masteroppgave: Beredskapsarbeid ? en læringsprosess både for beredskapsmedarbeidere og deres organisasjoner, Høyskolen i Stavanger.  

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Henriksen, Steinar Vee; Kruke, Bjørn Ivar (2020). The Force Continuum: Prevalence and Characteristics of Police Use of Coercive Force. Nordic Journal of Studies in Policing (NJSP). ISSN 2703-7045. Volum 7. Hefte 1. s. 5-22. DOI: 10.18261/issn.2703-7045-2020-01-02.
 • Morsut, Claudia; Kruke, Bjørn Ivar (2020). EUROPEANISATION OF CIVIL PROTECTION: THE CASES OF ITALY AND NORWAY. International Public Management Review (IPMR). ISSN 1662-1387. Volum 20. Hefte 1. s. 23-42.
 • Henriksen, Steinar Vee; Snortheimsmoen, Anders; Kruke, Bjørn Ivar (2018). Norwegian police training in the use of force: a preparation for facing the realities of street challenges?. I: Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, Norway. CRC Press. ISBN 9781351174657. s. 2869-2877.
 • Karlsen, André; Kruke, Bjørn Ivar (2018). The Role of Uncertainty During the Ebola Pandemic in Western Africa (2014–2016). Journal of Extreme Events. ISSN 2345-7376. Volum 5. Hefte 1. DOI: 10.1142/S2345737618500094.
 • Kruke, Bjørn Ivar; Morsut, Claudia (2018). EU risk governance of migrants and refugees’ influxes: a realistic foundation for crisis governance?. I: Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, Norway. CRC Press. ISBN 9781351174657. s. 1833-1840.
 • Morsut, Claudia; Kruke, Bjørn Ivar (2018). Crisis governance of the refugee and migrant influx into Europe in 2015: a tale of disintegration. Journal of European Integration. ISSN 0703-6337. Volum 40. Hefte 2. s. 145-159. DOI: 10.1080/07036337.2017.1404055.
 • Staupe-Delgado, Reidar; Kruke, Bjørn Ivar; Ross, Robert J.; Glantz, Michael H. (2018). Preparedness for Slow-Onset Environmental Disasters: Drawing Lessons from Three Decades of El Niño Impacts. Sustainable Development. ISSN 0968-0802. Volum 26. Hefte 6. s. 553-563. DOI: 10.1002/sd.1719.
 • Tengesdal, Stig Morten; Kruke, Bjørn Ivar (2018). Urban avalanche search and rescue operations in Longyearbyen: A study of public-private cooperation. I: Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, Norway. CRC Press. ISBN 9781351174657. s. 407-415.
 • Kruke, Bjørn Ivar (2017). Styre den som styre skal, eller kan: befolkningens rolle i beredskapsarbeid og i krisehåndtering. I: Krisehåndtering, planlegging og handling. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2111-0. s. 131-156.
 • Kruke, Bjørn Ivar (2017). The population contribution in crisis management: a case of uncertainty and resilience. I: Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016). CRC Press. ISBN 9781138029972. s. 2160-2167.
 • Morsut, Claudia; Kruke, Bjørn Ivar (2017). Human factors in crisis governance: The L’Aquila case. I: Safety & Reliability, Theory and Applications. CRC Press. ISBN 978-1138629370. s. 335-342.
 • Morsut, Claudia; Kruke, Bjørn Ivar (2017). The (European) Union civil protection mechanism: a reliable crisis governance tool?. I: Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016). CRC Press. ISBN 9781138029972. s. 494-501.
 • Staupe-Delgado, Reidar; Kruke, Bjørn Ivar (2017). Developing a Typology of Crisis Preparedness. I: Safety & Reliability, Theory and Applications. CRC Press. ISBN 978-1138629370. s. 2539-2546.
 • Staupe-Delgado, Reidar; Kruke, Bjørn Ivar (2017). El Niño-Induced Droughts in the Colombian Andes: Towards a Critique of Contingency Thinking. Disaster Prevention and Management. ISSN 0965-3562. Volum 26. Hefte 4. s. 382-395. DOI: 10.1108/DPM-12-2016-0248.
 • Staupe-Delgado, Reidar; Kruke, Bjørn Ivar (2017). Preparedness: Unpacking and Clarifying the Concept. Journal of Contingencies and Crisis Management. ISSN 0966-0879. Volum 26. Hefte 2. s. 212-224. DOI: 10.1111/1468-5973.12175.
 • Engen, Ole Andreas Hegland; Kruke, Bjørn Ivar; Lindøe, Preben Hempel; Olsen, Kjell Harald; Olsen, Odd Einar Falnes; Pettersen, Kenneth Arne (2016). Perspektiver på Samfunnssikkerhet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-43494-6. 424 s.
 • Kruke, Bjørn Ivar (2015). Planning for crisis response: the case of the population contribution.. I: Safety and Reliability of Complex Engineered Systems. CRC Press. ISBN 9781138028791. s. 177-185.
 • Kruke, Bjørn Ivar; Morsut, Claudia (2015). Resilience in a multilevel crisis governance context: A tale of joint implementation of community, regional, national and EU response capabilities.. I: Safety and Reliability of Complex Engineered Systems. CRC Press. ISBN 9781138028791. s. 187-194.
 • Stene, Lillian Katarina; Kruke, Bjørn Ivar (2015). Comprehensive approach: An appropriate tool to gain security in the new wars and complex emergencies?. I: Safety and Reliability of Complex Engineered Systems. CRC Press. ISBN 9781138028791. s. 255-263.
 • Kruke, Bjørn Ivar (2012). Security incidents and subsequent adaptations of disaster response in complex humanitarian emergencies. I: Advances in Safety, Reliability and Risk Management - proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2011. CRC Press. ISBN 978-0-415-68379-1. s. 181-188.
 • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar (2012). Knowledge creation and reliable decision-making in complex emergencies. Disasters. The Journal of Disaster Studies, Policy and Management. ISSN 0361-3666. Volum 36. Hefte 2. s. 212-232. DOI: 10.1111/j.1467-7717.2011.01255.x.
 • Kruke, Bjørn Ivar (2009). Distrust in emergency management: the impact of reduced information-exchange. Journal of Emergency Management. ISSN 1543-5865. Volum 7. Hefte 2. s. 19-37.
 • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar (2007). Mindful operations in complex emergencies. I: Risk, reliability and societal safety : proceedings of the European Safety and Reliability Conference 2007 (ESREL 2007), Stavanger, Norway, 25-27 June 2007. Taylor & Francis. s. 961-968.
 • Olsen, Odd Einar; Kruke, Bjørn Ivar; Hovden, Jan (2007). Societal Safety: Concept, Borders and Dilemmas. Journal of Contingencies and Crisis Management. ISSN 0966-0879. Volum 15. Hefte 2. s. 69-79.
 • Olsen, Odd Einar; Kruke, Bjørn Ivar (2006). Reliability-seeking networks in complex emergenceis. International Journal of Emergency Management. ISSN 1471-4825. Volum 4. Hefte 2.
 • Hanson, Sten; Siibak, Andra; Back, Asta; Orru, Kati; Morsut, Claudia; Kuran, Christian Henrik Alexander; Gabel, Friedrich; Kruger, Marco; Kruke, Bjørn Ivar (2019). D1.4 Report on communication behaviour and use of social media in Europe. BuildERS project. 57 s.
 • Orru, Kati; Siibak, Andra; Back, Asta; Morsut, Claudia; Kruke, Bjørn Ivar; Kuran, Christian Henrik Alexander; Hansson, Sten; Kruger, Marco; Gabel, Friedrich; Segnesam, Lisa; Rhinard, Mark; Nakhur, Oliver (2019). D1.4 Report on communication behaviour and use of social media in Europe. BuildERS project. 57 s.
 • Njå, Ove; Kruke, Bjørn Ivar; Raaen, Bjørnar; Vestre, Ingrid (2018). Undersøkelse av uønsket hendelse på laboratoriet i Hagbard Line-huset, Universitetet i Stavanger, 16. januar 2018. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-774-3. 53 s.
 • Kruke, Bjørn Ivar (2012). SAMFUNNSSIKKERHET OG KRISEHÅNDTERING: RELEVANS FOR 22. JULI 2011. Notat 7/12. 22. juli kommisjonen. 24 s.
 • Kruke, Bjørn Ivar (2010). Complicated coordination in a complex emergency. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-412-4. 330 s.
 • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar (2007). Dilemmas in a humanitarian crisis!:. The Norwegian Refugee Council.
 • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar; Hovden, Jan (2005). Samfunnssikkerhet: forsøk på en begrepsfesting. Rogalandsforskning. ISBN 8249003470.
 • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar; Mathiesen, Espen Reiss; Scharffscher, Kristin Sørung (2005). We landed on our feet again: NRC's reaction to the tsunami of December 26th 2004. The Norwegian Refugee Council.
 • Amundsen, Bård; Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar Falnes (2020). Forskere med oppfordring til myndighetene: – Nå må folk få klare beskjeder. forskning.no. [Internett]; 2020-03-13.
 • Engen, Ole Andreas Hegland; Olsen, Odd Einar Falnes; Pettersen, Kenneth; Kruke, Bjørn Ivar; Lindøe, Preben Hempel (2020). Er fullmaktslover heller en trussel mot samfunnssikkerheten?.
 • Indreiten, Martin; Kruke, Bjørn Ivar (2020). Koronadugnaden - utsett de store turplanene.
 • Indreiten, Martin; Kruke, Bjørn Ivar (2020). “Koronadugnaden” (The Corona Duty) - postpone your most ambitious trip plans.
 • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar Falnes; Scharffscher, Kristin Sørung (2020). Når krisen rammer krisen.
 • Oftedahl, Cathrine; Kruke, Bjørn Ivar (2020). Radiointervju om koronapandemien. NRK Rogaland. [Radio]; 2020-03-11.
 • Olsen, Odd Einar Falnes; Jore, Sissel Haugdal; Kruke, Bjørn Ivar; Engen, Ole Andreas Hegland (2020). Koronakommisjonen – nå må vi ikke gå i 22. juli-fellen!.
 • Olsen, Odd Einar Falnes; Kruke, Bjørn Ivar (2020). Kunsten å avslutte en krise.
 • Bø, Sindre; Kruke, Bjørn Ivar (2019). Den beste beredskapen er å forhindre at slike havarier skjer.
 • Kruke, Bjørn Ivar (2019). Det utvidede krisebegrep. Universitetet i Stavanger; 2019-01-04.
 • Kruke, Bjørn Ivar (2019). Kruke, Bjørn Ivar (2019). Beredskapsarbeid: befolkningen som beredskapsressurs, Beredskapsrådet og beredskap i Arktis. Et foredrag for Samfunnssikkerhetsminister Ingun Smines Tybring-Gjedde. Universitetet i Stavanger;
 • Kruke, Bjørn Ivar (2019). Sikkerhet og beredskap: Samarbeidsrelasjoner samfunn og universitet. Staavnger kommune; 2019-06-20.
 • Kruke, Bjørn Ivar (2019). Struktur og deltagelse i beredskapsarbeid. Buskerud og Akershus Røde Kors; 2019-11-12.
 • Kruke, Bjørn Ivar (2019). Struktur og deltagelse i beredskapsarbeid. Kunnskapsdepartementet; 2019-06-13.
 • Kruke, Bjørn Ivar (2019). Survival through teambuilding following a shipwreck in Arctic waters. Arctic Safety Conference; 2019-05-13 - 2019-05-16.
 • Mundal, Gunvor; Kruke, Bjørn Ivar (2019). «Ocean Viking» og EUs umulige dilemma i Middelhavet.
 • Iversen, Tone; Kruke, Bjørn Ivar (2018). Din innsats kan redde liv – er du beredt til livreddende førstehjelp?.
 • Kjølleberg, Even; Kruke, Bjørn Ivar (2018). Fire drap som forandret Norge. NRK.no. [Internett]; 2018-08-18.
 • Kruke, Bjørn Ivar (2018). Internasjonale oppdrag i kriseområder for EU: kapasiteter og utfordringer. Gand Rotary; 2018-06-05.
 • Kruke, Bjørn Ivar (2018). Samfunnstryggleik og beredskap i eit kommuneperspektiv: planlegging, gjennomføring, evaluering og læring av øvingar. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane; 2018-10-30.
 • Kruke, Bjørn Ivar (2018). Selfie først: Vi har sett det mange ganger. Folk tar selfier og bilder av skadde mennesker i stedet for å gi førstehjelp.
 • Kruke, Bjørn Ivar; Dahlberg, Camilla (2018). Bomringene er en solskinnshistorie!.
 • Morsut, Claudia; Kruke, Bjørn Ivar (2018). Migrasjon: Internasjonale løsninger for en internasjonal utfordring?.
 • Otterdal, Øystein; Kruke, Bjørn Ivar (2018). Radiointervju om befolkningens rolle på skadested og fotografering på skadested. NRK Rogaland. [Radio]; 2018-06-22.
 • Ørstavik, Kari; Kruke, Bjørn Ivar (2018). NRK P2: Programmet Ytring. NRK. [Radio]; 2018-06-18.
 • Fimland, Øystein; Kruke, Bjørn Ivar (2017). Kriseberedskap: Mangler mobilnummer til ansatte. Nettavisen Khrono. [Internett]; 2017-08-09.
 • Kruke, Bjørn Ivar (2017). Dilemmaer i internasjonale oppdrag: Ulike hendelser og ulike utfordringer. KRIPOS; 2017-11-29.
 • Kruke, Bjørn Ivar (2017). Stavanger i verden - verden i Stavanger. Stavanger kommune; 2017-01-26.
 • Lindholm, Anne; Kruke, Bjørn Ivar (2017). En uventet «hendelse» rammer Nord universitet. Nettavisen Khrono. [Internett]; 2017-04-26.
 • Ylvisåker, Linn Nagell; Kruke, Bjørn Ivar (2017). Skaper arktiske sikkerhetsstudier. Svalbardposten. [Avis]; 2017-09-22.
 • Aase, May-Helen Njærheim; Kruke, Bjørn Ivar (2016). Menneskehandel: De unge, moderne slavene; du tror det ikke før du ser det.
 • Aasen, Magnus; Kruke, Bjørn Ivar (2016). Klimaberedskap i hus og hytte.
 • Byrkjedal, Mona; Kruke, Bjørn Ivar (2016). Redningsleder: –Vi risikerer ikke å kunne redde liv: Frykter menneskeliv kan gå tapt fordi redningshelikoptre «trippelbookes». VG. [Avis]; 2016-08-01.
 • Cederholm, Sandra; Jensen, Anine; Olsen, Odd Einar Falnes; Kruke, Bjørn Ivar (2016). How ancient coordination structures hamper the technological revolution in humanitarian aid. UiA og UiS; 2016-02-25 - 2016-02-26.
 • Hagir, Lise Andreassen; Kruke, Bjørn Ivar (2016). Beredskapsøvelser i skolen i forhold til alvorlige hendelser. Rogaland. [Radio]; 2016-02-22.
 • Hagir, Lise Andreassen; Kruke, Bjørn Ivar (2016). Øvelser i skolen i forbindelse med alvorlige hendelser - skal eleven inkluderes i øvelser?. Rogaland. [Radio]; 2016-02-23.
 • Jensen, Anine; Cederholm, Sandra; Olsen, Odd Einar Falnes; Kruke, Bjørn Ivar (2016). When local capacity becomes insignificant in humanitarian action. UiA og UiS;
 • Kruke, Bjørn Ivar (2016). Befolkningens roller i ulykker, eller krisesituasjoner, som for eksempel en bilulykke. Forskningsdagene Stavanger; 2016-09-22.
 • Kruke, Bjørn Ivar (2016). EU som krisehjelp: Hvordan møter EU dagens katastrofer og kriser?. Europabevegelsen i Rogaland; 2016-02-23.
 • Kruke, Bjørn Ivar (2016). Etiske dilemmaer og paradokser i sikkerhetsarbeid: hvordan skape både et trygt regjeringskvartal og samtidig et åpent og levende byområde.. Kommunal- og moderniseringsdep og Statsministerens kontor; 2016-05-19.
 • Kruke, Bjørn Ivar (2016). Europa med eller uten grenser - Samfunnssikkerhet og responsen på "flyktningkrisen" i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Forskningsdagene i Stavanger; 2016-09-21.
 • Kruke, Bjørn Ivar (2016). The population contribution in crisis management: A case of uncertainty and resilience. University of Strathclyde; 2016-09-26 - 2016-09-29.
 • Morsut, Claudia; Kruke, Bjørn Ivar (2016). The (European) Union civil protection mechanism: A reliable crisis governance tool?. University of Strathclyde; 2016-09-26 - 2016-09-29.
 • Staupe-Delgado, Reidar; Kruke, Bjørn Ivar (2016). Preparedness: towards a conceptual meaning-space. UiA og UiS; 2016-02-25 - 2016-02-26.
 • Åsveen, Guro; Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar Falnes (2016). Crowd seeding for community participation in emergency preparedness. UiA og UiS; 2016-02-25 - 2016-02-26.
 • Andersen, Atle; Kruke, Bjørn Ivar (2015). Forsker tror at lærerne er for dårlig forberedt: Intervju om beredskapsarbeid i skolen ifm alvorlige hendelser. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2015-10-23.
 • Dommersnes, Tor Dagfinn; Egeland, Jan Laurits; Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar Falnes (2015). Én million til Europa tilsvarer 260 til Stavanger. Stavanger: Stavanger Aftenvlad. [Avis]; 2015-10-28.
 • Hagir, Lise Andreassen; Kruke, Bjørn Ivar (2015). NRK radiointervju i anledning Den internasjonale dagen for forebygging av kriser og konsekvenser av kriser. Stavanger. [Radio]; 2015-10-14.
 • Haukenes, Eirik; Kruke, Bjørn Ivar (2015). Må ikke sitte i samme by: Politimester og sokkelberedskap Distriktsnyheter Møre og Romsdal. Distriktsnyheter NRK Møre og Romsdal. [TV]; 2015-11-13.
 • Hvattum, Mari; Kruke, Bjørn Ivar (2015). Slik øver amerikanske lærere og elever for å stoppe skoleskyttere: Norske elever har krav på å øve på hva de skal gjøre hvis en skole er under angrep. Hvordan øver din skole?. TV2. [TV]; 2015-11-07.
 • Hvattum, Mari; Kruke, Bjørn Ivar (2015). TV 2 Nyheter: Her øver politiet på det verst tenkelige: Beredskapsekspert mener at norske skoler må drille elevene i terrorsituasjoner.. TV 2: Bergen. [TV]; 2015-11-20.
 • Kruke, Bjørn Ivar (2015). Nettopp i dag vet vi hva frihet er, i Paris og i Norge!.
 • Larsen, Eirin; Kruke, Bjørn Ivar (2015). Det er ikke rasistisk å være skeptisk: Flyktningstrømmen og utfordringer med integrering. NRK Rogaland. [Radio]; 2015-11-09.
 • Laugaland, Johan Mihle; Kruke, Bjørn Ivar (2015). Radiointervju om terroren i Paris, norsk væpning av politi, dilemma mellom sikkerhet og frihet og flyktningers behov for frihet.. NRK Rogaland. [Radio]; 2015-11-16.
 • Morsut, Claudia; Kruke, Bjørn Ivar (2015). European Union Civil Protection Mechanism: Challenges and possibilites. TIEMS Italy; 2015-09-30 - 2015-10-02.
 • Olsen, Odd Einar; Kruke, Bjørn Ivar (2015). Militær krig mot ideer er umulig: Krigføring og stengte grenser er symbolpolitikk og et utslag av panikk..
 • Sjøberg, Jeanette; Aldridge, Øystein; Kruke, Bjørn Ivar (2015). Bare 39 prosent av norske skoler har hatt beredskapsøvelser. Aftenposten. [Avis]; 2015-10-23.
 • Willoch, Hanne; Kruke, Bjørn Ivar (2015). Intervju TV2 Nyhetskanalen om beredskapsarbeid i skolen. TV 2 Nyhetskanalen. [TV]; 2015-11-24.
 • Framtida.no, NPK; Kruke, Bjørn Ivar (2014). For lite skyting på politihøgskulen. Framtiden.no. [Avis]; 2014-09-04.
 • Kruke, Bjørn Ivar (2014). Folkets dom: Nå stoler vi på politiet. VG i Oslo. [Avis]; 2014-12-18.
 • Kruke, Bjørn Ivar (2014). Sender vi bort "en av våre egne"?.
 • Morsut, Claudia; Kruke, Bjørn Ivar (2014). How is resilient crisis management being shaped by multilevel crisis governance?. Universitetet i Stavanger; 2014-11-25 - 2014-11-27.
 • Bjåen, Bjørgulv K.; Kruke, Bjørn Ivar (2013). Sommerlukkinger utfordrer folks tillit til politiet.
 • Jore, Sissel Haugdal; Kruke, Bjørn Ivar (2013). Terror In Amenas –Viktig å sikre læringseffekt.
 • Kristine, Larsen; Kruke, Bjørn Ivar (2013). Sikkerhet i samfunnet: forholdet mellom reduksjon av antall politidistrikter og nærhetsprinsippet i norsk beredskapstankegang. Oslo. [Radio]; 2013-02-17.
 • Kruke, Bjørn Ivar (2013). Etiske dilemmaer og paradokser i sikkerhetsarbeid: Hvordan skape både et trygt Regjeringskvartal og samtidig et åpent og levende byområde. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet; 2013-05-28 - 2013-05-29.
 • Kruke, Bjørn Ivar (2013). Intervju i forbindelse med In Amenas.
 • Kruke, Bjørn Ivar (2013). San Francisco-leger stiller spørsmål rundt beltebruk i fly!. VG i Oslo. [Avis]; 2013-07-11.
 • Kruke, Bjørn Ivar (2012). Krisehåndtering og samfunnssikkerhet: Et innlegg for 22. juli sekretariatet 25. januar 2012. 22. juli Sekretariatet og SEROS; 2012-01-25.
 • Kruke, Bjørn Ivar (2012). Planlegging for krisehåndtering. European Safety and Reliability Association: NORWAY; 2012-11-08.
 • Kruke, Bjørn Ivar (2012). Samfunnssikkerhet og krisehåndtering: relevans for 22. juli 2011. 22. juli kommisjonen; 2012-03-13.
 • NTB, Norsk telegrambyrå; Kruke, Bjørn Ivar (2012). PST-ansatte mener terrorangrep kunne vært unngått. NTB. [Internett]; 2012-08-12.
 • Olsen, Odd Einar; Kruke, Bjørn Ivar (2012). Datostempling av sikkerhetstiltak. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2012-09-21.
 • Perander, Ida; Kruke, Bjørn Ivar (2012). Fantasidokumenter er verdiløse: bruk av redningshelikoptre.
 • Rød, Bernt Eirik; Kruke, Bjørn Ivar (2012). Slutt å klage, respekter moder jord. Stavanger: Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2012-12-17.
 • Kruke, Bjørn Ivar (2011). Security incidents and subsequent adaptations of disaster response in complex humanitarian emergencies. UTT - Troyes University of Technology; 2011-09-18 - 2011-09-22.
 • Kruke, Bjørn Ivar; Walters, Susanne (2011). Naturkatastrofer eller samfunnsskapte katastrofer?.Når fatale naturhendelser skjer, er det naturlig å undre seg over kvaliteten på planleggingen og analysene.
 • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar (2006). Humanitarian Emergency Management: Sector Characteristics and the Potential for Coordination. 2006-05-23 - 2006-05-26.
 • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar (2006). Humanitarian emergency management; Sector characteristics and the potential for coordination.
 • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar Falnes (2003). Humanitær og militær innsats - en farlig rolleblanding.