Et profilbilde

Universitetslektor
Ragnhild Johanne Sjurseike { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Ragnhild Johanne Sjurseike", "tel": "Telefon: 51831680", "email": "ragnhild.sjurseike@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for medie- og samfunnsfag
Rom EOJ 322

Utdanning

1994      Magistergrad i nordisk arkeologi                                                                

1984      Spesialutdanning i intensiv sykepleie                                                          

1978      Grunnutdanning i sykepleie                                                                                 

                     

Forskningsområder

Kulturarv og politikk

Kulturarv, sted og samfunnsplanlegging

Kultur og offentlig rom

Materiell kultur

Kulturarv og kjønn

Utvalgte publikasjoner

2014 Nesvold, A, Sjurseike, R og Wadel, C.C.: Å bruke nettdebatter som kilde iforskning. Tidsskrift for samfunnsforskning, 1-2014. s 106-120

2004    Resi, H. G. og Sjurseike, R.: Eine kaiserzeitliche Brandbestattung mit dreifacher Waffenausstattung aus Åshaugen, Vestfold, Norwegen. The 51st Sachsensymposium, Leuven, Belgium.

2004 Hvem fanget hvalen? Med feministisk blikk på gjenstand, arbeidsdeling og kjønn i eldre steinalder. AmS-Varia 41

2003 Vikingene på Lygre: Bønder og globetrotter. Årbok for
Dalane, nr. 15

2001 Rapport om arkeologiske undersøkelser av tre gravanlegg og restaurering av gravhaug på Avaldsnes prestegård, gnr. 86, bnr. 1, Karmøy kommune. Oppdragsrapport (B) 2001/3, Arkeologisk museum i Stavanger

2000 En romertids gravplass under prestegårdshagen? Fra Haug ok heidni nr.3

2000 Sjurseike, R. og Selsing, L. Utvikling av arkeologi grunnfag. Fase 1 og 2. AmS-Rapport 15. 48 sider

1999 ?I skyggen av monumentene. Undersøkelse og vern av steinalderens kulturmiljø.?
I Selsing, L. og Lillehammer, G. (red.): Museumslandskap. Artikkelsamling til Kerstin Griffin på 60-årsdagen. AmS-Rapport 12

1998 "Håndbok i skjøtsel av automatisk fredete arkeologiske kulturminner". Informasjonsblader til "Riksantikvarens informasjon om kulturminner", utarbeidet i samarbeid med oppnevnt arbeidsgruppe. 

1997
Strategi for norsk steinalderforskning frem mot år 2000. Universitetets oldsaksamlings årbok 1995/1996.

Pågående forskning

Cultural heritage - community cultural and social values, collective memory and the development and implementation of cultural heritage policies in urban space and places.

Arbeidserfaring

2003-  Universitetslektor (Høgskolelektor), Universitetet i 
            Stavanger  (Høgskolen i Stavanger
            Emneportefølje:

            Kulturarv - og politikk
            Kulturvern og samfunnsplanlegging
             Kulturminnevern og -forvaltning
             Kulturteoretiske tema
             Kunst- og kulturformidling
             Materiell kultur
             Kjønnsforskning og feministisk teori                                                                                                                                 

1998-2003 Diverse engasjement som amanuensis/ konsulent/ førstekonsulent/ arkeolog/ konservator, Arkeologisk museum i Stavanger.             

·         Undervisning - Kulturminnevern og -forvaltning 

·         Forvaltningsoppgaver i henhold til Lov om Kulturminner

·         Forskning

·         Redaksjonsoppgaver for NAA (Norwegian 
    Archaeological Abstract)

·         Utredningsarbeid

 

1997-1998 Førstekonsulent, Universitetet i Oslo, Oldsaksamlingen

·         Forvaltningsoppgaver i henhold til Lov om Kulturminner

·         Museumsarbeid

 

1994-1997 Vest-Agder fylkeskommune. Konservator/
                   prosjektleder.  

·     Utarbeiding av «Håndbok i skjøtsel av automatisk fredete arkeologiske kulturminner» på oppdrag fra Riksantikvaren

·     Forvaltningsoppgaver i henhold til Lov om Kulturminner og Plan- og bygningsloven

1986-1993 Diverse forvaltningsarbeid og utgravningsvirksomhet i regi av Universitetet i Oslo, Oldsaksamlingen, Arkeologisk museum i Stavanger og Akershus fylkeskommune

1978-1993 Diverse stillinger som sykepleier ved helseinstitusjoner i Norge, Sverige, Danmark og Commonwealth of Dominica

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Nesvold, Anette; Sjurseike, Ragnhild; Wadel, Carl Cato (2014). Å bruke nettdebatter som kilde i forskning. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. Hefte 1. s. 106-120.
 • Resi, Heid Gjøstein; Sjurseike, Ragnhild (2004). Eine kaiserzeitliche Brandbestattung mit dreifacher Waffenausstattung aus Åshaugen, Vestfold, Norwegen. I: Bruc ealles well. Archaeological essays concerning the peoples of north-west Europe in the first millennium AD. Leuven University Press. ISBN 90-5867-368-5. s. 195-202.
 • Sjurseike, Ragnhild (2004). Hvem fanget hvalen? Med feministisk blikk på gjenstand, arbeidsdeling og kjønn i eldre steinalder. AmS-Varia. ISSN 0332-6306. Hefte 41. s. 51-58.
 • Sjurseike, Ragnhild (1999). I skyggen av monumentene. Undersøkelse og vern av steinalderens kulturmiljø. AmS-rapport. ISSN 0802-4936. Hefte 12.
 • Sjurseike, Ragnhild (2003). Rapport om arkeologiske undersøkelser av to graver + en mulig grav i Lygremarka på Årstad gnr. 13, bnr. 239, Eigersundkommune. Arkeologisk museum i Stavanger.
 • Sjurseike, Ragnhild (2001). Rapport om arkeologisk etterundersøkelse og restaurering av gravanlegget "Kongshaugen" på Ringjen, gnr. 97, Karmøy kommune. Arkeologisk museum i Stavanger.
 • Sjurseike, Ragnhild (2001). Rapport om arkeologiske undersøkelser av tre gravanlegg og restaurering av gravhaug på Avaldsnes prestegård, gnr. 86, bnr. 1, Karmøy kommune. Arkeologisk museum i Stavanger.
 • Sjurseike, Ragnhild; Selsing, Lotte (2000). Utvikling av arkeologi grunnfag. Fase 1 og 2. Arkeologisk museum i Stavanger. 48 s.
 • Sjurseike, Ragnhild (1994). Jaspisbruddet i Flendalen - en kilde til forståelse av sosiale relasjoner i eldre steinalder. Universitetet i Oslo. 160 s.
 • Sjurseike, Ragnhild (2018). Making and crossing borders in Urban Space. Negotiating Market Places as Cultural Heritage.. Zhejiang University; 2018-09-01 - 2018-09-06.
 • Sjurseike, Ragnhild (2017). Torget, byens hjerte. Byhistorisk forening, Stavanger;
 • Sjurseike, Ragnhild; Jensen, Ingeborg Marie; Blåsternes, Terje; Wadel, Carl Cato; Farsund, Arild Aurvåg; Holmen, Ann Karin Tennås (2017). «Hva bidrar til at studenter utvikler en identitet som akademiske fagskrivere, og hvilke hindringer og hjelpere møter de på veien»?. Høgskolen i Østfold; 2017-11-01 - 2017-11-02.
 • Sjurseike, Ragnhild (2016). Intervju om verneverdien for trehus i Stavanger i forbindelse med ny sentrumsplan. Stavanger. [Radio]; 2016-11-03.
 • Sjurseike, Ragnhild (2016). Torget - byens hjerte. Seniorforum, UiS; 2016-12-14.
 • Sjurseike, Ragnhild (2014). Working class heritage as a cultural and political resource in the de-industrialised city. Australian National University in partnership with ACHS; 2014-12-02 - 2014-12-04.
 • Wadel, Carl Cato; Sjurseike, Ragnhild (2014). Å bruke nettdebatter som kilde i forskning. Institutt for samfunnsforskning og TfS; 2014-03-05.
 • Sjurseike, Ragnhild (2012). Møteplass eller ikke-sted?.
 • Sjurseike, Ragnhild (2012). Urban places as spaces of production and reproduction of cultural values. The Heritage Seminar, University of Gothenburg and IJHS; 2012-06-05 - 2012-06-08.
 • Hellstrand, Ingvil; Sjurseike, Ragnhild; Langeland, Fredrik; Malde, Elise (2011). Tallenes tale eller tåketale?.
 • Hellstrand, Ingvil; Sjurseike, Ragnhild; Langeland, Fredrik; Malde, Elise (2011). Teller kjønn i kulturlivet?.
 • Sjurseike, Ragnhild (2010). Norges Bank og Torget som møtested.
 • Sjurseike, Ragnhild (2007). Nytorget har sin kulturelle egenverdi.
 • Sjurseike, Ragnhild (2006). Kjønnsrollene kræsjer i bilen.
 • Sjurseike, Ragnhild (2004). Hvem fanget hvalen:Om kjønnsroller i steinalderen. Arkeologisk museum i Stavanger; 2004-11-09.
 • Borgarp, Catinka; Sjurseike, Ragnhild (2003). Vikingene på Lygre: Bønder og globetrotter.
 • Lillehammer, Grete Kirsten Grimsrud; Nitter, Marianne; Pedersen, S.E.; Sageidet, Barbara Maria; Selsing, Lotte; Sjurseike, Ragnhild (2003). Mennesker og klima før og i fremtiden.
 • Sjurseike, Ragnhild (2003). Feministisk hvalfangst.
 • Sjurseike, Ragnhild (2003). Hvem fanget Hvalen? Med feministisk blikk på gjenstand, arbeidsdeling og kjønn i eldre steinalder. 2003-03-20.
 • Sjurseike, Ragnhild; Lillehammer, Grete; Nitter, Marianne; Pedersen, Einar Solheim; Sageidet, Barbara Maria; Selsing, Lotte (2003). Mennesker og klima før og i fremtiden.
 • Sjurseike, Ragnhild (2002). Kvinnens plass fra tidenes morgen. Humanioradagene;
 • Sjurseike, Ragnhild (2001). "Kongshaugen" på Ringjen, Karmøy. Etterundersøkelser og restaurering.
 • Resi, Heid Gjøstein; Sjurseike, Ragnhild (2000). Eine kaiserzeitliche Brandbestattung mit dreifacher Waffenausstattung aus Åshaugen, Vestfold, Norwegen. 2000-09-18.
 • Sjurseike, Ragnhild (2000). En romertids gravplass under prestegårdshagen?.
 • Sjurseike, Ragnhild (1997). Strategi for norsk steinalderforskning frem mot år 2000.