Et profilbilde

Førsteamanuensis
Bjørn-Tore Blindheim { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Bjørn-Tore Blindheim", "tel": "Telefon: 51831631", "email": "bjorn-tore.blindheim@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for medie- og samfunnsfag
Rom EOJ SV-305

Forskningsområder

Organisasjons- og ledelsesstudier, herunder blant annet organisasjoner som institusjoner, pragmatisk organisasjonssosiologi, organisasjon og Antropocen, organisasjonsdesign, offentlige reformer og endring, og forholdet mellom samfunnsmessige utviklingstrekk og former for organisasjon.

Organisasjoners samfunnsansvar, herunder blant annet bedrifters samfunnsmessige roller, legitimitet og rettferdiggjøring, og institusjonelle perspektiver på samfunnsansvar.

Utvalgte publikasjoner

Blindheim, Bjørn-Tore (2015). Institutional models of corporate social responsibility: a proposed refinement of the explicit-implicit framework. Business & society. ISSN 0007-6503. Volum 54. Hefte 1. s. 52-88. DOI: 10.1177/0007650312443961.

Blindheim, B-T, Langhelle, O. and T. Laudal (2013). ?Responsible supply chain management ? The economic and political responsibility of companies within global supply chains.? In: A. Midttun (red.), Corporate social responsibility and beyond ? A Nordic perspective. Oslo: CappelenDamm.

Blindheim, B-T. and Røvik, K. A. (2011). Ledelse av bedriftenes samfunnsansvar. I Ottesen, O. (Red.) Ledelse ? Å bruke teori i praksis. Kristiansand: Fagbokforlaget.

Blindheim, B-T. (2010) Towards a Convergent Institutional Perspective on Corporate Social Responsibility (CSR). PhD Thesis. Stavanger: University of Stavanger.

Blindheim, B-T. and Langhelle, O. (2010). Reinterpreting the principles of CSR from the perspective of sustainable development. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, Vol.17 (2):

Blindheim, B-T. (2008). Corporate Social Responsibility: the Economic and Institutional Responsibility of Business in Society. In Mikkelsen and Langhelle (Eds.) Arctic Oil and Gas ? Sustainability at Risk? New York: Routledge. 

Pågående forskning

Blindheim, B-T. Organisasjon som sammensatt orden. Artikkel til vurdering hos tidsskrift

Blindheim, B-T. The institutional justification of corporate social responsibility: commitment, investments, and compromises.  Artikkel til vurdering hos tidsskrift.

Blindheim, B-T. Design av organisasjoners karakter. Kapittel i fagbok (antologi) til vurdering hos forlag.

Nygård, S. R. & Blindheim, B-T. Reformdesign. Kapittel i fagbok (antologi) til vurdering hos forlag.

Røvik, K. A., Klemsdal, L., & Blindheim, B-T. Organisasjonsdesign. Kapittel i fagbok (antologi) til vurdering hos forlag.

Farsund, A., Veggeland, F., Langhelle, O., & Blindheim, B-T. The design of international organizations. Pågående.Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Blindheim, Bjørn-Tore (2015). Institutional models of corporate social responsibility: a proposed refinement of the explicit-implicit framework. Business & Society. ISSN 0007-6503. Volum 54. Hefte 1. s. 52-88. DOI: 10.1177/0007650312443961.
 • Blindheim, Bjørn-Tore; Laudal, Thomas; Langhelle, Oluf (2013). Responsible supply chain management - the economic and political responsibility of companies within global supply chains. I: CSR and beyond: A Nordic perspective. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-41215-9. s. 164-192.
 • Blindheim, Bjørn-Tore; Røvik, Kjell Arne (2011). Ledelse og bedrifters samfunnsansvar. I: Ledelse: Å bruke teori i praksis. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-934-4. s. 104-137.
 • Blindheim, Bjørn-Tore; Langhelle, Oluf (2010). A Reinterpretation of the Principles of CSR: A Pragmatic Approach. Corporate Social Responsibility and Environmental Management. ISSN 1535-3958. Volum 17. Hefte 2. s. 107-117. DOI: 10.1002/csr.235.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2009). Explicit and Implicit Manifestations of CSR. I: Langhelle, O., Blindheim, B-T., Laudal, T., Blomgren, A. and Fitjar, R. D. (2009). Conceptions of Corporate Social Responsibility. International Research Institute of Stavanger.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2008). Corporate social responsibility : the economic and institutional responsibility of business in society. I: Arctic oil and gas : sustainability at risk?. Routledge. ISBN 041544330X. s. 57-86.
 • Langhelle, Oluf; Blindheim, Bjørn-Tore; Øygarden, Olaug (2008). Framing oil and gas in the Arctic from a sustainable development perspective. I: Arctic oil and gas : sustainability at risk?. Routledge. ISBN 041544330X. s. 15-44.
 • Andersen, Joachim Kolnes; Blindheim, Bjørn-Tore (veileder) (2015). Én reform i ulike uniformer – Kan grunnskolelærerreformens utforming bidra til å forklare variasjonene i lærerutdanningsinstitusjonenes implementering?. Universitetet i Stavanger. 97 s.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2010). Towards a Convergent Institutional Perspective on Corporate Social Responsibility (CSR). Faculty of Social Sciences, University of Stavanger. ISBN 9788276444063. 341 s.
 • Langhelle, Oluf; Blindheim, Bjørn-Tore; Blomgren, Atle; Fitjar, Rune Dahl; Laudal, Thomas (2009). Conceptions of Corporate Social Responsibility. Case: The Clothing Business. International Research Institute of Stavanger. 367 s.
 • Langhelle, Oluf; Blindheim, Bjørn-Tore; Laudal, Thomas; Blomgren, Atle; Fitjar, Rune Dahl (2009). Conceptions of Corporate Social Responsibility Case: The Clothing Business. International Research Institute of Stavanger. 388 s.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2018). Train of Hope - Deling av ansvar. Fylkesmannen i Rogaland; 2018-12-04.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2017). Organisasjon som sammensatt orden. 2017-06-06.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2017). Organisasjonsutforming. Programområde for organisasjonsdesign ved IMKS, UiS; 2017-10-31 - 2017-11-01.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2016). Organisasjonsendring for vår tids utfordringer - om et levende slott, en forhekset jente og trollmannen Hauru. Stavanger kommune; 2016-06-07.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2016). The Institutional Logic turn in corporate social responsibility Research: An opportunity to engage Power and values - Comments and questions.. Academy of Management; 2016-08-05 - 2016-08-09.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2014). Hva er samfunnsansvar?. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2014-12-03.
 • Blindheim, Bjørn-Tore; Langhelle, Oluf (2014). Sustainable business? The myth of sustainable corporations. Nettverk for organisasjonsforskning i Norge; 2014-11-25 - 2014-11-27.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2013). Forbrukeravmakt. Morgenbladet. [Avis]; 2013-07-21.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2013). Samfunnsansvar i globale verdikjeder. Cappelen Damm Akademisk; 2013-06-03.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2012). Om bedrifters ansvar for forhold i sine leverandørkjeder. Tittel på programmet: Dagsnytt Atten (NRK). NRK. [Radio]; 2012-11-01.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2012). Om forbrukernes ansvar for økonomiske, sosiale og miljømessige forhold hos produsenter av varer og tjenester i utviklingsland Programtittel: Ukeslutt. NRK. [Radio]; 2012-11-03.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2010). Bedriftenes samfunnsansvar: Retorikk eller bidrag til det felles beste?. Samfunnsviterne i Rogaland; 2010-10-28.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2007). A Reinterpretation of the Principles of CSR from the Perspective of Sustainable Development. 2007-06-10 - 2007-06-12.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2007). Klesbransjen dropper etikken Norske klesbutikker tar ikke samfunnsansvar. [Avis]; 2007-06-21.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2007). Klesbransjens samfunnsansvar. [Avis]; 2007-06-20.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2007). Managers Perceptions of CSR - The Importance of Global Governance and National Regulations. 2007-09-20 - 2007-09-21.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2019). Organisasjonsteori. Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA). Oslo.