Et profilbilde

Førsteamanuensis
Magne Ove Rogne { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Magne Ove Rogne", "tel": "Telefon: 51833406", "email": "magne.rogne@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HG O-259

Forskningsområder

Lesevitskap

Norskdidaktikk

Lærarutdanning

Utvalgte publikasjoner

2015a               ?Research based teacher education?, i Teaching and Teacher Education, Volume 46, s. 17-24. Medforfattar: Elaine Munthe. Fagfellevurdert artikkel

2015b              Grunnskulelærarutdanningane etter fem år. Status, utfordringar og vegar vidare. Rapport nr. 5 frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet. Medforfattarar: Kari-Anne S. Malmo, Joachim K- Andersen, Tobias Werler, Eva Maagerø og Elaine Munthe

2014                Lærerutdanninger i endring. Indre utvikling ? ytre kontekstuelle og strukturelle hinder. Rapport fra Følgegruppen til Kunnskapsdepartementet. Medforfattarar: Kari-Anne S. Malmo og Elaine Munthe

2013a              Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane. Rapport nr. 3 frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet. Medforfattarar: Silje S. Lie, Kari-Anne S. Malmo og Elaine Munthe

2013b              ?Frå ark til app. Norskfaget i møte med digital tekstkultur?. I Norsklæraren 3/2013. Fagfellevurdert artikkel

2012a              Mot eit moderne norskfag ? ein studie i norskfagets tekstomgrep. Doktorgradsavhandling ved Universitetet i Stavanger, nr. 152

2012b              Med god gli i kupert terreng. GLU-reformens andre år. Rapport fra Følgegruppen til Kunnskapsdepartementet. Rapport nr 2. Medforfattarar: Maagerø, Eva; Hustad, Bent Cato; Malmo, Kari-Anne Svensen; Munthe, Elaine; Werler, Tobias

2011a              Frå allmennlærar til grunnskulelærar. Innfasing og oppstart av nye grunnskulelærarutdanningar Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet. Medforfattarar Kari-Anne S. Malmo, Eva Maagerø og Elaine Munthe

2011b              ?Teacher Education Reform and Challenges in Norway?. I Journal of Education for Teaching 4/2011. Medforfattarar Kari-Anne S. Malmo og Elaine Munthe. Fagfellevurdert artikkel

2010                ?Digital deltakarkultur i norskfaget? Analysar av fem norskfaglege nettstader.? I Nordic Journal of Digital Literacy 2/2010 (http://www.idunn.no/ts/dk/2010/02). Fagfellevurdert artikkel.

2009                ?Læreboka ? ein garantist for læreplannær undervisning? Norskbøkene i møte med eit nytt hovudområde?, i Acta Didactica Norge 1/2009. Fagfellevurdert artikkel

2008a              ?Omgrepet tekst i skulen. Ei tverrvitskapleg tilnærming?, i Norsk pedagogisk tidsskrift 3/2008. Fagfellevurdert artikkel

2008b              ?Mot eit moderne norskfag. Tekstomgrepet i norskplanane?, i Acta Didactica Norge 1/2008. Fagfellevurdert artikkel

2008c              ?Lærarutdanninga ? ei bremse for skuleutviklinga? Om kjernefaglegheit i norskfaget?. I Jónsdóttir, K. og Jóhannsdóttir, Þ. (red.) Kongresrapport til den 10. nordiske læreruddannelses kongres: Relationen mellem læreruddannelsen og skoleudviklingen. University of Iceland - School of Education

2006                Å lykkes med norsk i lærerutdanningen. Damm forlag. Medforfattar: Åsmund Hennig

2005a              ?Norskfaget i allmennlærarutdanninga?, i Lea, Martha (red.) Vekst og utvikling. Lærerutdanninga i Stavanger 50 år . Tidvise skrifter, UiS

2005b              ?Sidemålet gjennom hundre år?, i Norsklæraren 4/05

2004                «Målstriden i rikspolitikken 1980-2002», i Språklig samling 2/04

1999                «Ein ny giv for sidemålet i grunnskulen?», i Språklig samling 1/99

1998                «Purisme som idé og praksis i norsk språknormering», i Språklig samling 3/98

Pågående forskning

Norskdidaktikk

- digitale og multimodale tekstar i norskfaget

- læreplananalysar, evalueringsformer, læremiddelanalysar

Grunnskulelærarutdanning

- følgjeforsking

Arbeidserfaring


2015-dd           Førsteamanuensis, UiS

2017                Fagleg ekspert for evaluering av faga dansk 1-7 og dansk 4-10 i dansk

                        lærarutdanning (oppdrag for Uddannelses-og Forskningsministeriet)

2015                Medlem av rammeplanutval for femårig grunnskulelærarutdanning (oppnemnt av

                        Kunnskapsdepartementet)

2010-15           Sekretariatsleiar/prosjektleiar Følgjegruppa, UiS

2006-10           Stipendiat, Universitetet i Stavanger

2002-06           Universitetslektor, Universitetet i Stavanger

2001-02           Timelærar, Høgskolen i Stavanger

2000-02           Lektor, Stavanger offshore tekniske skole

1999-00           Lektor, Ål vidaregåande skuleVitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Rogne, Magne (2018). Frå papirbok til Smartbok og Unibok : læremiddelutvikling og multimodalitet i norskfaget. I: Multimodalitet i skole- og fritidstekstar. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022889. s. 119-138.
 • Rogne, Magne (2017). Digitale tekstar i norskfaget. Ein analyse av læreplanar og eksamensoppgåver. I: Norsk som reiskaps- og danningsfag. Det Norske Samlaget. ISBN 9788252194104. s. 93-111.
 • Rogne, Magne; Munthe, Elaine (2017). Ei forskingsbasert grunnskulelærarutdanning. FoU i praksis. ISSN 1504-6893. Hefte 1. s. 63-83.
 • Munthe, Elaine; Rogne, Magne (2016). Norwegian teacher education: Development, steering and current trends. I: Do Universities have a Role in the Education and Training of Teachers? An International Analysis of Policy and Practice. Cambridge University Press. ISBN 9781107571907. s. 35-56.
 • Munthe, Elaine; Rogne, Magne (2015). Research based teacher education. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. Volum 46. s. 17-24. DOI: 10.1016/j.tate.2014.10.006.
 • Rogne, Magne (2013). Frå ark til app. Norskfaget i møte med digital tekstkultur. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. Hefte 3. s. 34-43.
 • Munthe, Elaine; Malmo, Kari-Anne Svensen; Rogne, Magne (2011). Teacher Education Reform and Challenges in Norway. Journal of Education for Teaching. ISSN 0260-7476. Volum 37. Hefte 4. s. 441-450. DOI: 10.1080/02607476.2011.611012.
 • Rogne, Magne (2010). Digital deltakarkultur i norskfaget? Analysar av fem norskfaglege nettstader. Digital kompetanse. ISSN 0809-6724. Hefte 2. s. 101-114.
 • Rogne, Magne (2009). Læreboka ein garantist for læreplannær undervisning? Norskbøkene i møte med eit nytt hovudområde. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. ISSN 1504-9922. Volum 3. Hefte 1.
 • Rogne, Magne (2008). Lærarutdanninga ¿ ei bremse for skuleutviklinga? Om kjernefaglegheit i norskfaget. I: Kongresrapport til den 10. nordiske læreruddannelses kongres: Relationen mellem læreruddannelsen og skoleudviklingen. University of Iceland - School of Education. s. 1-12.
 • Rogne, Magne (2008). Mot eit moderne norskfag. Tekstomgrepet i norskplanane. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. ISSN 1504-9922. Volum 2. Hefte 1. s. 1-24.
 • Rogne, Magne (2008). Omgrepet tekst i skulen - ei tverrvitskapleg tilnærming. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 92. Hefte 3. s. 234-247.
 • Rogne, Magne (2005). Norskfaget i allmennlærarutdanninga. I: Vekst og utvikling: Lærarutdanninga i Stavanger 50 år. Universitetet i Stavanger. s. 36-54.
 • Rogne, Magne; Waage, Lars Rune (2018). Multimodalitet i skole- og fritidstekstar. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022889. 249 s.
 • Rogne, Magne; Malmo, Kari-Anne Svensen; Andersen, Joachim Kolnes; Munthe, Elaine; Werler, Tobias Christoph; Maagerø, Eva (2015). Grunnskulelærarutdanningane etter fem år. Status, utfordringar og vegar vidare. Rapport nr. 5 frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet. Følgjegruppa for lærarutdanningsreforma. ISBN 978-82-998977-8-5. 163 s.
 • Rogne, Magne; Malmo, Kari-Anne Svendsen; Munthe, Elaine (2014). Lærerutdanninger i endring, Rapport nr. 4 til Kunnskapsdepartementet. Følgegruppen for grunnskolelærerutdanning. ISBN 9788299897754. 126 s.
 • Rogne, Magne; Munthe, Elaine; Lie, Silje Stangeland; Malmo, Kari-Anne Svensen (2013). Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane.Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet. Rapport nr. 3. Følgegruppen for lærerutdanningsreformen. ISBN 978-82-998977-3-0. 145 s.
 • Maagerø, Eva; Hustad, Bent-Cato; Malmo, Kari-Anne Svensen; Munthe, Elaine; Rogne, Magne; Werler, Tobias Christoph (2012). Med god gli i kupert terreng. GLU-reformens andre år. Rapport fra Følgegruppen til Kunnskapsdepartementet. Rapport nr 2. Universitetet i Stavanger. 146 s.
 • Rogne, Magne (2012). Mot eit moderne norskfag- ein studie i norskfagets tekstomgrep. Universitetet i Stavanger, Det humanistiske fakultetet. 278 s.
 • Rogne, Magne; Malmo, Kari-Anne S.; Maagerø, Eva; Munthe, Elaine (2011). Frå allmennlærar til grunnskulelærar. Innfasing og oppstart av nye grunnskulelærarutdanningar. Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet. Følgjegruppa for lærarutdanningsreforma. 97 s.
 • Rogne, Magne; Hennig, Åsmund (2006). Å lykkes med norsk i lærerutdanningen. N.W. Damm & Søn. ISBN 8204118147. 127 s.
 • Rogne, Magne Ove (2019). Norskfagleg utvikling i lærarutdanningane. NTNU/Nordisk nettverk for morsmålsdidaktisk forsking; 2019-10-22 - 2019-10-24.
 • Rogne, Magne (2017). Eit digitalt norskfag?. NTNU; 2017-11-09 - 2017-11-11.
 • Rogne, Magne (2017). Frå papirbok til smartbok. Lars Rune Waage og Magne Rogne; 2017-06-13 - 2017-06-15.
 • Rogne, Magne (2017). Symposium: Multimodalitet i lesing, læring og skriving. NNMF/Syddansk Universitet; 2017-11-30 - 2017-12-01.
 • Rogne, Magne; Munthe, Elaine (2015). Research in Initial Teacher Education: Defining the Paths. AREA; 2015-04-16 - 2015-04-20.
 • Rogne, Magne (2013). Mangfaldsperspektiv i nordiske morsmålsplanar (L1). 2013-12-05 - 2013-12-06.
 • Rogne, Magne; Malmo, Kari-Anne Svensen (2013). Administrative utfordringer ved innføringen av to grunnskolelærerutdanninger. Universitetet i Stavanger (vertskap); 2013-10-03 - 2013-10-04.
 • Rogne, Magne; Hamre, Pål (2011). Svar til Titlestad.
 • Nygard, Arne Olav; Rogne, Magne (2010). Digital undervisning. [Avis]; 2010-01-01.
 • Rogne, Magne; Hamre, Pål (2010). Titlestad, Aasen og sidemålet.
 • Rogne, Magne (2009). Språkmelding utan tiltak.
 • Rogne, Magne (2008). Lærarutdanninga ¿ ei bremse for skuleutviklinga? Om kjernefaglegheit i norskfaget. 2008-05-21 - 2008-05-24.
 • Rogne, Magne (2007). Fryktar at nynorsk blir eit elitespråk. [Avis]; 2007-10-05.
 • Rogne, Magne (2007). Nynorsk - det nye riksmålet?.
 • Rogne, Magne (2007). Nynorsk for folk flest.
 • Rogne, Magne; Johnsen, Kirsten; Hultgren, Åge (2007). 30 år med Pedagogisk seminar.
 • Rogne, Magne (2006). Grepstads motvilje.
 • Rogne, Magne (2005). Sidemålet gjennom hundre år.
 • Rogne, Magne (2004). Målstriden i rikspolitikken 1980-2002.