Et profilbilde

Professor
Karina Aase { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Karina Aase", "tel": "Telefon: 51831534", "email": "karina.aase@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Rom KA A-149
Hjemmeside share

Centre Director for SHARE - Centre for Resilience in Healthcare (Senter for Kvalitet og Sikkerhet I Helsetjenesten). With more than 40 researchers affiliated SHARE is Norway's largest research centre on quality and safety in healthcare. SHARE is a joint partnership between the University of Stavanger, the Norwegian Air Ambulance Foundation, and the Norwegian University of Science and Technology, campus Gjøvik. The research activities in SHARE span from user involvement, interprofessional teamwork and educational quality to healthcare regulation and international studies. The centre has a growing Project portfolio based on external funding (Research Council Norway, the Western Norway Health Authority, EU).

SHARE has received RCN and UiS funding for the prestigous TOPPFORSK programme for the Resilience in Healthcare (RiH) Project (66 mill NOK) for the period 2018-2023.

Undervisning

ForskningsområderResilience in Healthcare, patient safety, quality, care transitions, improvement, implementation, education, interprofessional teams, safety science, organizational learning, practice-based learning.Utvalgte publikasjoner

Books:

Aase, K., Waring, J & Schibevaag, L. (Eds) (2017). Researching Quality and Safety in Care Transitions: International Perspectives. Palgrave MacMillan.


Aase, K. & Schibevaag, L. (Eds.) (2016). Researching Patient Safety and Quality in Health Care: A Nordic Perspective, CRC Press, Taylor & Francis Group, UK.


Aase, K. (Ed.) (2015). Patient safety: Theory and practice (in Norwegian). Universitetsforlaget (University Press), Oslo.


Journal articles:

Berg, S.H., Akerjordet, K., Ekstedt, M. & Aase, K. (2018). Methodological strategies in resilient health care studies: An integrative review. Safety Science, 110: 300-312.

Haraldseid, C. & Aase, K. (2017). Variability among groups of nursing students? utilization of a technological learning tool for clinical skills training: An observational study. Journal of Nursing Education and Practice, 7(7): 66.

Berg, S.H., Rørtveit, K. & Aase, K. (2017). Suicidal patients? experiences regarding their safety during psychiatric in-patient care: a systematic review of qualitative studies. BMC Health Services Research, 17(1):73.

Cappelen, K., Aase, K., Storm, M., Hetland, J. & Harris, A. (2016). Psychometric properties of the nursing Home Survey on Patient Safety Culture in Norwegian nursing homes. BMC Health Services Research, 16: 446. DOI 10.1186/s12913-016-1706-x.

Sollid, S.J.M., Dieckmann, P., Aase, K., Søreide, E., Ringsted, C., Østergaard, D. (2016). The 5 topics in healthcare simulation that contribute the most to improving patient safety - Results from a consensus process. Journal of Patient Safety, 03/2016, doi: 10.1097/PTS.0000000000000254

Aase, K. & Braithwaite, J. (2016). What is the role of theory in research on patient safety and quality? Is there a Nordic perspective to theorizing? In K.Aase & Schibevaag, L. (Eds.), Researching Patient Safety and Quality in Health Care: A Nordic Perspective, CRC Press, Taylor & Francis Group, UK.

Heskestad, R.N. & Aase, K. (2015). Interorganisatorisk kunnskapsoverføring blant helsepersonell: Et læringstiltak knyttet til overføringer av eldre pasienter. Sykepleien Forskning, 04/15; 10, 380-390, DOI:10.4220/Sykepleienf.2015.55993.

Storm, M., Siemsen, I.M, Laugaland, K., Dyrstad, D.N. & Aase, K. (2014). Quality in transitional care of the elderly: Key challenges and relevant improvement measures. International Journal of Integrated care, 14: April-June.

Wiig, S., Robert, G., Anderson, J., Pietikainen, E., Reiman, T., Macchi, L. & Aase, K. (2014). Applying different quality and safety models in healthcare improvement work: boundary objects and system thinking. Reliability Engineering & System Safety, 125: 134-144.


Pågående forskning

Aase, K., Guise, V., Bentsen, S.B., Njå, O., Sollid, S., Røise, O., Billett, S., Anderson, J., Bourrier, M., Manser, T. & Wiig, S. (2018-2023). Resilience in Healthcare (RiH). TOPPFORSK programme, EURO 6,6 mill.


Wiig, S., Ree, E., Johannessen, T., Strømme, T., Storm, M., Aase, K., Ullebust, B., Holden-Rabbersvik, E., Hurup Thomsen, L., Sandvik Pedersen, A.T., van de Bovenkamp, H., Bal. R. & Aase, K. (2016-2020). Improving Quality and Safety in Primary Care ? Implementing a Leadership Intervention in Nursing Homes and Homecare (SAFE-LEAD Primary Care). The Research Council of Norway, EURO 1,2 mill.


Berg, S.H. & Aase, K. (2014-2018). Resilience in psychiatry: Suicide prevention in the specialist healthcare, Western Norway Regional Health Authority, EURO 1,8 mill.

Arbeidserfaring


2017 -             Centre Director, SHARE Centre for Resilience in Healthcare


2016               Research fellow, University of Geneva, Institute of Sociological Research (ISR) (4 months)


July 2015-       Visiting professor, Australian Institute of Healthcare Innovation (AIHI), Centre for Healthcare Resilience and Implementation Science (CHRIS), Macquarie University, Sydney.


2015                Research fellow, Macquarie University, AIHI, Centre for Healthcare Resilience and Implementation Science, Sydney (3 months) 


2011-2015      Adjunct professor, Stavanger University Hospital, Regional Centre for Elderly Medicine and Coordination (SESAM)


2011-2016      Head of research group Quality and Safety in Healthcare Systems, University of Stavanger


July 2008-       Professor of Safety, University of Stavanger (UiS), Department of Health Studies.Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Aase, Karina (2018). Pasientsikkerhet - Teori og Praksis. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03067-8. 325 s.
 • Aase, Karina; Waring, Justin; Schibevaag, Lene (2017). Researching quality in care transitions : international perspectives. Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-319-62345-0. 301 s.
 • Aase, Karina; Schibevaag, Lene (2016). Researching Patient Safety and Quality in Health Care: A Nordic Perspective. Taylor & Francis. ISBN 9781472477132. 258 s.
 • Aase, Karina (2015). Pasientsikkerhet teori og praksis. Universitetsforlaget. ISBN 9788215024813. 316 s.
 • Aase, Karina (2010). Pasientsikkerhet : teori og praksis i helsevesenet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01369-5. 316 s.
 • Laugaland, Kristin; Nilsen, Aud Solveig; Aase, Karina (2009). Legers arbeidstid og pasientsikkerhet Basert på en litteraturgjennomgang og en empirisk undersøkelse. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276443912.
 • Høyland, Sindre; Aase, Karina; Pettersen, Kenneth Arne; Tjørhom, Berit (2008). En studie av endringers betydning for sikkerhet i norsk luftfart. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276443462. 101 s.
 • Thomassen, Randi; Aase, Karina; Høyland, Sindre (2007). Analyse av medisinske feil - Typer, årsaker og forebyggende tiltak. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276443226. 22 s.
 • Wiig, Siri; Aase, Karina; Høyland, Sindre; Olsen, Espen (2005). Pasientsikkerhet - En analyse av feilmeldinger ved SUS. Universitetet i Stavanger.
 • Wiig, Siri; Aase, Karina; Høyland, Sindre; Olsen, Espen (2005). Pasientsikkerhet - Håndtering av feil i helsesektoren. Universitetet i Stavanger.
 • Skjerve, Ann Britt; Rosness, Ragnar; Aase, Karina; Bye, Andreas (2003). Mennesket som sikkerhetsbarriere i en organisatorisk kontekst. Institutt for energiteknikk. ISBN 8270174459. 40 s.
 • Rosness, Ragnar; Hauge, Stein; Sklet, Snorre; Aase, Karina; Skjerve, Ann Britt; Alteren, Bodil; Bye, Andreas; tveiten, camilla (2002). Feiltoleranse, barrierer og sårbarhet. SINTEF Teknologiledelse, sikkerhet og pålitelighet. 60 s.
 • Tjensvoll, Torstein; Aase, Karina (2002). Erfaringsoverføring i Statoils beredskapsorganisasjon: Mulighetsstudie høsten 2002. Statoil konsernstab HMS. 31 s.
 • Njå, Ove; Aase, Karina (1999). Oppsummering fra intervjuer med SME i byggebransjen. Arbeidsnotat. RF-Rogalandsforskning. ISBN 8272209896. 28 s.
 • Njå, Ove; Aase, Karina; Lindøe, Preben (1999). Nye krav til HMS og kvalitet. Utfordringer for SMB i byggebransjen. RF-Rogalandsforskning. ISBN 8272209896. 53 s.
 • Njå, Ove; Aase, Karina; Lindøe, Preben (1999). Nye krav til HMS og kvalitet. Utfordringer for SMB i byggebransjen. Sammendrag. RF-Rogalandsforskning. ISBN 8272209896. 11 s.
 • Aase, Karina (1997). Experience transfer in Norwegian oil and gas industry: Approaches and organizational mechanisms. NTNU. 180 s.
 • Aase, Karina (2020). Nettverk for pårørendeforskning, 2019-2023. SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten; 2020-03-03.
 • Aase, Karina (2020). Prosjektet Resilience in Healthcare (2018-2023). SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten; 2020-01-10.
 • opheim, trygve; Aase, Karina (2020). Syv pasienter og pårørende har fått erstatning etter cellegiftoverdoser. Bergens Tidende. [Avis]; 2020-07-04.
 • Aase, Ingunn; Aase, Karina (2019). designing for interprofessional team training in nursing and medical education. Comenius University in Bratislava,Jessenius Faculty Medicine; 2019-05-23 - 2019-05-24.
 • Aase, Karina (2019). Care transitions: Putting together more pieces of the puzzle?.
 • Aase, Karina (2019). Kvalitet i pasientoverganger: Hva er viktig?.
 • Aase, Karina (2019). Nettverk for pårørendeforskning: Strategi 2019-2023. 2019-09-25 - 2019-09-26.
 • Aase, Karina (2019). Norge er fortsatt ikke best på pasientsikkerhet.
 • Aase, Karina (2019). Pasientsikkerhet: Hvor er vi og hvor går vi?. Norsk Sykepleierforbund; 2019-09-17 - 2019-09-18.
 • Aase, Karina (2019). Prioriteringer og tilfeldigheter i NFR-søknader. Universitetet i Stavanger;
 • Aase, Karina (2019). Quality and safety in care transitions: Expanding our understanding. NIHR Greater Manchester PSTRC;
 • Aase, Karina (2019). SHARE: Center for Resilience in Healthcare – Activities and projects. Norwegian Embassy Japan;
 • Aase, Karina; Canfield, Carolyn; O'Hara, Jane K (2019). Patient and family perspectives in resilient healthcare studies: When, where and how to integrate them?. Resilience Engineering Association; 2019-06-24 - 2019-06-26.
 • Guise, Veslemøy; Aase, Karina (2019). Resilience in Healthcare. St George's, University of London; 2019-07-04.
 • Guise, Veslemøy; Chambers, Mary; Aase, Karina (2019). Exploring patient and carer contributions to resilience in healthcare. Resilience in Health Care Net; 2019-08-26 - 2019-08-28.
 • Haraldseid-Driftland, Cecilie; Aase, Karina; Billett, Stephen (2019). Collaborative learning in resilient healthcare studies - a meta-synthesis. RHCN; 2019-09-25 - 2019-09-28.
 • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Berg, Siv Hilde; Salamonsen, Anita; Aase, Karina; Storm, Marianne (2019). User involvement in adolescents’ mental healthcare: A systematic review. International Association of Youth Mental Health; 2019-10-26 - 2019-10-28.
 • Wiig, Siri; Aase, Karina (2019). Resilience from a SHARE perspective. SHARE/UIS;
 • Aase, Karina (2018). Kompleksitet og variasjon: Et resiliensperspektiv. NSF Hedmark og Oppland; 2018-05-15.
 • Aase, Karina (2018). Kvalitet og sikkerhet i pasientoverganger: Hva er suksessformelen?. Regionalt senter for eldremedisin og samhandling; 2018-05-28 - 2018-05-29.
 • Aase, Karina (2018). Nettverk for pårørendeforskning: Forskningsfeltet og nettverksstrategi. Universitetet i Stavanger; 2018-06-04 - 2018-06-05.
 • Aase, Karina (2018). Resiliens - et nytt forskningsområde av relevans for Helse Vest?. Helse Vest; 2018-02-08 - 2018-02-09.
 • Aase, Karina (2018). Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (SHARE): Bakgrunn og strategi. Universitetet i Stavanger; 2018-04-12.
 • Aase, Karina (2018). Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (SHARE): Bakgrunn, status og videre fokus. Universitetet i Stavanger; 2018-01-31.
 • Aase, Karina; Billett, Stephen; Haraldseid-Driftland, Cecilie; Guise, Veslemøy (2018). Collaborative Learning in SHARE. Universitetet i Stavanger; 2018-12-11.
 • Aase, Karina; Canfield, Carolyn; O'Hara, Jane (2018). A framework for patient and carer involvement in resilience studies (TOGETHER). Centre for Quality Southern Denmark; 2018-08-13 - 2018-08-15.
 • Aase, Karina; Chambers, Mary; Guise, Veslemøy (2018). Patient and Stakeholder Involvement. Universitetet i Stavanger; 2018-11-12.
 • Aase, Karina; Manser, Tanja; Anderson, Janet; Bourrier, Mathilde; Macrae, Carl; Canfield, Carolyn; O'Hara, Jane (2018). Taking Resilience in Healthcare (RiH) to the next level. 2018-08-30 - 2018-08-31.
 • Ballangrud, Randi; Aase, Karina; Vifladt, Anne (2018). Interprofesjonelle teammedlemmer sin oppfatning av en teamarbeid intervensjon i en kirurgisk avdeling: kvalitativ fokusgruppe intervju.. Sykehuset Innlandet HF, Høgskolen Innlandet og NTNU i Gjøvik; 2018-09-27.
 • Ballangrud, Randi; Husebø, Sissel I.E.; Aase, Karina; Aaberg, Oddveig Reiersdal; Vifladt, Anne; Berg, Geir Vegard; Hall-Lord, Marie Louise (2018). Teamarbeid i sykehus, en kvasi-eksprementel studieprotokoll med en human factor tilnærming.. Sykehuset Innlandet, Høgskolen Innlandet og NTNU;
 • Dieckmann, Peter; dyrløv madsen, marlene; Aase, Karina (2018). Learning from success: Tackling Patient Safety from the Positive side. 2018-08-30 - 2018-08-31.
 • O'Hara, Jane K; Aase, Karina; Waring, Justin (2018). Scaffolding our systems? Patients and families 'reaching in' as a source of healthcare resilience..
 • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Johannessen, Torunn Beate; Ree, Eline; Schibevaag, Lene; Aase, Karina (2018). Ungdom og psykisk helse, som del av InvolveMENT prosjektet.. SHARE - Center for Resilience in Healthcare; 2018-10-27.
 • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Salamonsen, Anita; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Aase, Karina; Storm, Marianne (2018). User involvement in adolescents’ mental healthcare: A systematic review. NSQH; 2018-08-30 - 2018-08-31.
 • Aase, Karina (2017). Pasientsikkerhet ved UiS. Fylkesmannen i Rogaland; 2017-05-29.
 • Aase, Karina (2017). Research Centre for Resilience in Healthcare: Past, present and future plans. SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten; 2017-09-12.
 • Aase, Karina; Aase, Ingunn; Haraldseid, Cecilie; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Guise, Veslemøy; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Tjoflåt, Ingrid (2017). Hva menes med effektiv utdanning og implementering? Utvalgte forskningsresultater fra SHARE. SAFER; 2017-12-15.
 • Berg, Siv Hilde; Aase, Karina (2017). Enacting resilient work practices as mirrored by suicidal patients in psychiatric inpatient care. 2017-08-14 - 2017-08-16.
 • Berg, Siv Hilde; Aase, Karina (2017). Resilient characteristics as described in empirical studies on health care. Foncsi.org; 2017-05-04 - 2017-05-06.
 • Berg, Siv Hilde; Rørtveit, Kristine; Walby, Fredrik A; Aase, Karina (2017). Being asked about suicide thoughts and plans: suicidal patients' experiences.. 2017-10-01 - 2017-10-04.
 • Berg, Siv Hilde; Walby, Fredrik A; Rørtveit, Kristine; Aase, Karina (2017). Selvmordsrisikovurdering: bare en prosedyre eller også en intervensjon?. 2017-11-27 - 2017-11-28.
 • Bergerød, Inger Johanne; Aase, Karina (2017). Stipendiaters rolle i forskningsmiljøer. Institutt for helsefag. Universitet i Stavanger; 2017-05-31.
 • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Aase, Karina; Storm, Marianne (2017). User involvement in adolescents' mental Health care. Nasjonalt nettverk for helsetjensteforskning, NTNU Helse; 2017-03-14 - 2017-03-15.
 • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Aase, Karina; Storm, Marianne (2017). User involvement in adolescents’ mental healthcare: protocol for a systematic review..
 • Waring, Justin; Schibevaag, Lene; Aase, Karina (2017). Learning to cross boundaries: Deconstructing quality in care transitions. ISQua; 2017-10-01 - 2017-10-04.
 • Wiig, Siri; Ree, Eline; Johannessen, Terese; Strømme, Torunn; Aase, Karina; Storm, Marianne; Schibevaag, Lene (2017). SAFE-LEAD Ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten.
 • Wiig, Siri; Ree, Eline; Johannessen, Terese; Strømme, Torunn; Storm, Marianne; Schibevaag, Lene; Aase, Karina (2017). Facebook sider for SAFE-LEAD prosjektet https://www.facebook.com/safeleadproject/.
 • Wiig, Siri; Ree, Eline; Johannessen, Terese; Strømme, Torunn; Storm, Marianne; Schibevaag, Lene; Aase, Karina (2017). SAFE-LEAD Quality and Safety in Primary Care.
 • Wiig, Siri; Ree, Eline; Strømme, Torunn; Johannessen, Terese; Storm, Marianne; Schibevaag, Lene; Aase, Karina (2017). Prosjekt nettsider: http://www.uis.no/research-and-phd-studies/research-centres/share-centre-for-resilience-in-healthcare/safe-lead/.
 • Aase, Karina (2016). Hvorfor alt dette fokuset på uønskede hendelser? Og et mulig alternativ.. 2016-10-26 - 2016-10-27.
 • Cappelen, Kathrine; Aase, Karina; Storm, Marianne; Hetland, Jørn; Harris, Anette (2016). Improving patient safety culture in Norwegian nursing homes: Validating the NHSOPSC instrument. Institute of Healthcare Improvement (IHI); 2016-12-06 - 2016-12-07.
 • Heskestad, Randi Nisja; Storm, Marianne; Aase, Karina (2016). The Meeting Point, An inter-organisational learning arena to address transitional care of the elderly. 2016-05-23 - 2016-05-25.
 • Storm, Marianne; Aase, Karina (2016). The impact of a quasi-experimental intervention programme with health professionals on quality and safety in transitional care. 2016-05-23.
 • Wiig, Siri; Aase, Karina; Bourrier, Mathilde; Røise, Olav (2016). Transparency in healthcare: Displaying adverse events to the public. Fonsci; 2016-04-21 - 2016-04-23.
 • Aase, Karina (2015). Pasientsikkerhet - status og perspektiver. Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet; 2015-04-09.
 • Aase, Karina (2015). Pasientsikkerhet - status og perspektiver. Norske sykehusfarmasøyters forening; 2015-01-23.
 • Aase, Karina (2015). Pasientsikkerhet og kvalitet - status og perspektiver. Høgskolen i Telemark; 2015-04-23.
 • Aase, Karina (2015). Patient safety and quality – Perspectives and status in Norwegian Hospitals. University of Eastern Finland; 2015-05-19.
 • Aase, Karina; Laugaland, Kristin A (2015). Pasientsikkerhet og pasientoverganger: Behov for et nytt ledelsesperspektiv?. Regionalt Senter for Eldremedisin og Samhandling,; 2015-11-13.
 • Berg, Siv Hilde; Aase, Karina (2015). Methodological Approaches in Resilient Health Care Studies –A Literature Review. Resilient health care net; 2015-08-11 - 2015-08-13.
 • Haugen, Arvid Steinar; Storm, Marianne; Aase, Karina (2015). Måling av pasientsikkerhetskultur og trygge helsetjenester.
 • Aase, Ingunn; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina; Reeves, Scott (2014). Developing and evaluating an interprofessional simulation based training session in Norway. University of Stirling; 2014-06-25 - 2014-06-27.
 • Aase, Ingunn; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina; Reeves, Scott (2014). Developing interprofessional simulationbased learning: a Norwegian Perspective. University of Pittsburgh; 2014-06-06 - 2014-06-08.
 • Aase, Karina (2014). Om verdien av å kombinere reaktive og proaktive tilnærminger til sikkerhet - Samhandling innen eldrefeltet. Helse- og omsorgsdepartementet;
 • Aase, Karina (2014). Pasientsikkerhet i et internasjonalt perspektiv. Nettverk for Medisinske Vitenskaper;
 • Aase, Karina (2014). Resilient practices in Surgical Teamwork. HOPE; 2014-05-27 - 2014-05-28.
 • Aase, Karina (2014). Samhandlingsreformens pratiske konsekvenser: Forebygging av risiko knyttet til overføring av skrøpelige eldre pasienter. Nasjonalt nettverk for implementering v Samhandlingsreformen; 2014-04-08 - 2014-04-09.
 • Berg, Siv Hilde; Aase, Karina; Rørtveit, Kristine (2014). Suicidal patients' experiences of psychiatric inpatient care: A systematic review of qualitative studies. Patient safety Network.; 2014-10-02 - 2014-10-03.
 • Berg, Siv Hilde; Rørtveit, Kristine; Aase, Karina (2014). Suicidale pasienters erfaringer med psykiatrisk sengepostbehandling. Systematisk litteraturstudie av kvalitative studier. Psykiatrisk divisjon, Stavanger Universitetssykehus; 2014-09-24.
 • Cappelen, Kathrine; Aase, Karina; Harris, Anette (2014). Patient safety culture in nursing homes - the role of leadership. UiS i samarbeid med NSQH; 2014-10-02 - 2014-10-03.
 • Haraldseid, Cecilie; Aase, Karina; Friberg, Febe (2014). Student participation in developing digital tool contents to facilitate clinical skills training. 2014-10-02 - 2014-10-03.
 • Haraldseid, Cecilie; Friberg, Febe; Aase, Karina (2014). Nursing students’ perceptions of factors that influence their learning environment in a clinical skills laboratory. Univeristy of Stirling; 2014-06-24 - 2014-06-26.
 • nisja heskestad, randi; Aase, Karina (2014). Inter-organisational learning across primary and specialist healthcare - An observational study of a "Meeting Point". Universitetet i Stavanger; 2014-10-02 - 2014-10-03.
 • schibevåg, lene; Aase, Karina (2014). The role of physiotherapists in transitional care of the elderly. Universitetet i Stavanger; 2014-10-02 - 2014-10-03.
 • Storm, Marianne; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina (2014). "Møteplassen" - en tverrprofesjonell arena for kvalitet og sikkerhet i overføringer av eldre. Stavanger Universitetssjukehus; 2014-11-19.
 • Wiig, Siri; Aase, Karina (2014). Viktige dimensjoner i kvalitetsarbeid: Resultater fra QUASER prosjektet. Helse Bergen;
 • Wiig, Siri; Aase, Karina (2014). Viktige dimensjoner i kvalitetsarbeid: Resultater fra QUASER prosjektet. Helse Bergen;
 • Wiig, Siri; Aase, Karina (2014). What is the role of organizational and cultural factors for quality and safety? A multi-level case study of two Norwegian hosptials. 2014-10-02 - 2014-10-03.
 • Wiig, Siri; Guise, Veslemøy; Storm, Marianne; Husebø, Sissel Eikeland; schibevåg, lene; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina; Heskestad, Randi Nisja; Haraldseid, Cecilie; Dyrstad, Dagrunn Nåden (2014). Status on Nordic research on patient safety and quailty in healthcare and suggestions for future research. UiS;
 • Aase, Karina (2013). Pasientsikkerhet i sykehjem. Utvikl.senter for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder; 2013-02-06.
 • Aase, Karina (2013). Pasientsikkerhet og organisatorisk læring: Hvilken rolle har helseutdanningene?. Høgskolen i Gjøvik; 2013-04-10 - 2013-04-11.
 • Aase, Karina (2013). Sikkerhetstenkning i helsesektoren og petroleumssektoren: Hva kan vi lære?. Helse- og Omsorgskomiteen; 2013-02-11.
 • Aase, Karina; Wiig, Siri (2013). Hvordan brukes pasientens erfaringer i norsk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid?. Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten; 2013-09-18 - 2013-09-19.
 • Aase, Karina; Wiig, Siri; Husebø, Sissel Eikeland; Storm, Marianne; Hansen, Britt Sætre (2013). Vanskelige helsestandardarder.
 • Aase, Karina; Wiig, Siri; von Plessen, Christian (2013). Organizing for quality in Norwegian hospitals – A multi-level comparative case study. Oral presentation. 2013-06-18 - 2013-06-20.
 • Gjestsen, Martha Therese; Aase, Karina (2013). "Preach and practice" - Patient experiences in QI work within a hosptial's maternity services. DNV; 2013-11-21.
 • Haraldseid, Cecilie; Guise, Veslemøy; Aase, Karina (2013). 3rd Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare, 2-3 October 2014, Stavanger, Norway.
 • Laugaland, Kristin A; Aase, Karina (2013). FRAM on hospital discharge. 2013-08-26 - 2013-08-28.
 • Laugaland, Kristin A; Aase, Karina (2013). Hospital Discharge of elderly - inherent couplings in the systems functioning. 2013-06-24 - 2013-06-27.
 • Laugaland, Kristin A; Aase, Karina (2013). Hospital Discharge of elderly- inherent couplings in the system`s functioning. 2013-06-24.
 • Laugaland, Kristin A; Aase, Karina (2013). Sykehusutskrivelse i et sikkerhetsperspektiv.
 • Laugaland, Kristin; Aase, Karina (2013). Pasientsikkerhet i pasientoverganger. 2013-01-17.
 • Storm, Marianne; Aase, Karina (2013). Kvalitet og sikkerhet i overføringer av eldre. Regionalt Senter for eldremedisin og samhandling (SESAM); 2013-03-13.
 • Storm, Marianne; Laugaland, Kristin A; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina (2013). Setting the scene for supporting quality in transitional care of the elderly: An analysis of the current situation in two Norwegian hospital regions. 2013-06-18 - 2013-06-20.
 • Storm, Marianne; Wiig, Siri; Aase, Karina (2013). Pasienter og brukere er en uutnyttet ressurs.
 • Wiig, Siri; Aase, Karina; von Plessen, Christian; Burnett, Susan J.; Weggelaar, Anne Marie; Nunes, Fransisco; Anderson-Gare, Boel; Calltorp, Johan; Fulop, Naomi J.; for, QUASER team (2013). Conceptualization of quality across Europe. 2013-04-13 - 2013-04-19.
 • Aase, Ingunn; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina (2012). Connecting professions: Nursing and medical students' perceptions of interprofessional teamwork. Norsk Sykepleierforbund; 2012-09-25 - 2012-09-26.
 • Aase, Ingunn; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina (2012). Students'perceptions regarding their future role as nurse or physician in interprofessional teamwork. 2012-06-14 - 2012-06-16.
 • Aase, Karina (2012). Kvalitet og sikkerhet knyttet til overføring av eldre pasienter: erfaringer fra en norsk studie. Regionhovedstaden;
 • Aase, Karina (2012). Samhandling og sikkerhet. SESAM regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhand;
 • Aase, Karina (2012). Samhandling og sikkerhet innen eldrefeltet - hva er forskningsstatus?. SESAM regionalt kompetanse for eldremedisin og samhandling;
 • Aase, Karina; Laugaland, Kristin A (2012). Transition and interaction - consequences for resilience. SESAM; 2012-06-14 - 2012-06-16.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina; Laugaland, Kristin A (2012). Kvalitet og sikkerhet i overganger mellom spesialist- og primærhelsetjeneste: samhandling, sårbarhet og pasientperspektivet. Ortopedisk avdeling, SUS, Helse Stavanger; 2012-10-25.
 • Ingunn, Aase; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina (2012). Students' perceptions of nurse and physician roles in interprofessional teamwork. SESAM; 2012-06-14 - 2012-06-16.
 • Storm, Marianne; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina (2012). A review of patient-oriented care models as applied in transitional care of the elderly. 2012-03-06 - 2012-03-07.
 • Wiig, Siri; von Plessen, Christian; Aase, Karina (2012). Resilient features of clinical micro systems - a case study of Norwegian maternity services. DNV; 2012-11-21.
 • Haugen, Arvid S.; Haugen, Arvid Steinar; Softeland, Eirik; Eide, Geir Egil; Nortvedt, Monica Wammen; Aase, Karina; Aase, Karina; Harthug, Stig (2011). Sikkerhetskultur i operasjonsavdelingen. Kunnskapssenteret og Universitetet i Stavanger; 2011-04-12.
 • Haugen, Arvid Steinar; Softeland, Eirik; Eide, Geir Egil; Nortvedt, Monica Wammen; Aase, Karina; Harthug, Stig (2011). Patient safety in surgical environments: Cross-countries comparison of psychometric properties and results of the Norwegian version of the Hospital Survey on Patient Safety. Universitetet i Bergen; 2011-01-24 - 2011-01-26.
 • Høyland, Sindre; Aase, Karina; Hollund, Jan Gustav (2011). Hva innebærer "trygg kirurgi"?.
 • Høyland, Sindre; Aase, Karina; Hollund, Jan Gustav (2010). Exploring Varieties of Knowledge in Safe Work Practices – An ethnographic study of surgical teams. 2010-09-07 - 2010-09-10.
 • Høyland, Sindre; Aase, Karina; Hollund, Jan Gustav (2010). Understanding System factors in relation to Safe Work Practices – An ethnographic study of surgical teams. 2010-09-07 - 2010-09-10.
 • Høyland, Sindre; Aase, Karina; Hollund, Jan Gustav; Haugen, Arvid Steinar (2010). What is it about check lists? Exploring safe work practices in surgical teams. 2010-12-09 - 2010-12-11.
 • Aase, Karina (2009). Ikke bli syk i helgene. [Radio]; 2009-01-12.
 • Laugaland, Kristin; Nilsen, Aud Solveig; Aase, Karina (2009). Physicians work hours and patient safety in a Norwegian context. 2009-11-18 - 2009-11-19.
 • Høyland, Sindre; Aase, Karina (2008). Designing interdisciplinary simulations within health care: A literature and preliminary observation study. 2008-09-22 - 2008-09-25.
 • Aase, Karina (2007). Konsekvenser for flysikkerheten pga mange og hyppige endringer. 2007-09-17 - 2007-09-19.
 • Tjørhom, Berit; Aase, Karina; Høyland, Sindre; Pettersen, Kenneth Arne (2007). Ikke bare menneskelig svikt.
 • Aase, Karina; Olsen, Espen (2006). Sikkerhet i helsevesenet: Teori og praksis - som Jupiter og Mars!. 2006-12-04 - 2006-12-05.
 • Aase, Karina; Wiig, Siri (2006). Sykehus lærer ikke av feil. [Avis]; 2006-06-21.
 • Wiig, Siri; Aase, Karina (2006). Historien med mange historier.
 • Wiig, Siri; Aase, Karina (2006). Sykehus lærer ikke av feil.
 • Aase, Karina; Wiig, Siri (2005). Ein lærande organisasjon - kva må til?.
 • Høyland, Sindre; Aase, Karina (2005). Pasientsikkerhet og dagens helsevesen - uforenlige krav?.
 • Skjerve, Ann Britt; Rosness, Ragnar; Aase, Karina; Hauge, Stein; Hovden, Jan (2004). Human and organizational contributions to safety defensesin offshore oil production. 2004-06-14.
 • Aase, Karina; Njå, Ove (2004). Organizational learning in professional versus non-professional emergency organizations. 2004-05-18.
 • Pettersen, Kenneth Arne; Aase, Karina (2004). Slack is Safe!? On the importance of organisational redundancy for accident prevention. 2004-05-18.
 • Aase, Karina; Rosness, Ragnar (2003). Feilbarlige mennesker i ufeilbarlige systemer?.
 • Aase, Karina; Tjensvoll, Torstein (2003). Learning in High Reliability Organizations (HROs): Trial without error. Organizational knowledge practice in an emergen. 2003-04-13 - 2003-04-14.
 • Aase, Karina (2002). Slakk, sikkerhet og kultur: Om betydningen av tid og annerledestenkning.... 2002-11-27 - 2002-11-28.
 • Aase, Karina (2002). Tid til sikkerhet?.
 • Aase, Karina (2002). Tidspress ulykkesårsaken?.
 • Aase, Karina; Nybø, Geir (2002). Organizational knowledge in high-risk industries: What are the alternatives to model-based learning approaches?. 2002-04-05 - 2002-04-06.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Storm, Marianne; Aase, Karina (2013). Pasientperspektivet i overføring av eldre. Nettop, UiS. Stavanger.
 • Rosness, Ragnar; Hauge, Stein; Skjerve, Ann Britt; Aase, Karina (2004). Informasjonshefte: Ti tommeltotter og null ulykker?.