Et profilbilde

Professor
Eirik Bjorheim Abrahamsen { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Eirik Bjorheim Abrahamsen", "tel": "Telefon: 51832196", "email": "eirik.b.abrahamsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging
Rom KE D-325

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Hemmingsson, Per Fredrik L.; Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Hagen, Bjarne Chr (2015). Assessing the model error in flame extensions under ceilings formula with FDS. UiS. 89 s.
 • Njå, Ove; Vastveit, Kirsti Russell; Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Eriksson, Kerstin (2013). Evaluering av risikovurderinger i Statens vegvesen. Beslutningsstøtte og læringsverktøy. IRIS. ISBN 978-82-490-0812-4. 135 s.
 • Aven, Terje; Abrahamsen, Eirik B. (2006). On the use of cost-benefit analysis in ALARP processes. Universitetet i Stavanger.
 • Abrahamsen, Eirik B.; Aven, Terje (2005). On the use of cost-benefit analyses and the cautionary principle in safety management.
 • Abrahamsen, Eirik B.; Aven, Terje; Sandøy, Malene (2005). A note on the concept of risk aversion in safety management.
 • Abrahamsen, Eirik Bjorheim (2017). Kost-nytteanalyser, kontinuerlig forbedring og risikostyring: noen overordnede refleksjoner. 2017-05-04.
 • Abrahamsen, Eirik Bjorheim (2017). Risiko, risikoanalyse og risikostyring. Helse Vest IKT; 2017-05-24.
 • Abrahamsen, Eirik Bjorheim (2017). Risiko, risikoanalyse og risikostyring. Helse Vest IKT; 2017-06-09.
 • Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Asche, Frank (2017). Safety economics.
 • Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Røed, Willy (2017). The safety of major hazard sites — evaluation of third party risk. European safety and reliability association; 2017-06-18 - 2017-06-22.
 • Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Sørskår, Leif Inge Kjærvoll; Abrahamsen, Håkon Bjorheim (2017). On the use of economic analyses when evaluating new technology in helicopter emergency medical services. 2017-06-18 - 2017-06-22.
 • Abrahamsen, Eirik Bjorheim (2016). Hvordan gjennomføre hensiktsmessige analyser av antatte konsekvenser, kostnader og nyttegevinster ved innføring eller endring av ulike HMS-krav og –tiltak i petroleumsvirksomheten?. Petroleumstilsynet; 2016-01-28.
 • Abrahamsen, Eirik Bjorheim (2016). On the appropriateness of using the ALARP principle in safety management. Universitetet i Stavanger; 2016-10-30.
 • Abrahamsen, Eirik Bjorheim (2016). Risiko, risikoanalyse og risikostyring. Helse Vest IKT; 2016-12-15.
 • Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Aven, Terje; Husebø, Torleif (2016). Må ta mer hensyn til risiko og usikkerhet i oljebransjen.
 • Sørskår, Leif Inge Kjærvoll; Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Selvik, Jon Tømmerås (2016). Vision Zero & the ALARP Principle - can they be unified?. SRA 2016; 2016-12-11 - 2016-12-15.
 • Abrahamsen, Eirik Bjorheim (2014). Refleksjoner ifm gjennomføring og bruk av kost-nytteanalyser og ALARP. 2014-11-26.
 • Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Selvik, Jon Tømmerås (2013). A framework for selection of inspection intervals for well barriers. 2013-09-29 - 2013-10-02.
 • Selvik, Jon Tømmerås; Abrahamsen, Eirik Bjorheim (2013). How to describe well barrier reliability: A SCSSV review study. 2013-06-11 - 2013-06-13.
 • Abrahamsen, Eirik Bjorheim (2012). Bør vi avskaffe bruken av sakkyndige i rettssaker?.
 • Abrahamsen, Eirik Bjorheim (2012). Hvem bør etablere kriterier for risikoaksept i petroleumsprosjekter?.
 • Abrahamsen, Eirik Bjorheim (2012). Valg av inspeksjonsintervall for brønnbarrierer - forslag til rammeverk. 2012-11-08.
 • Gelyani, Alireza Moharamzadeh; Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Asche, Frank (2012). Are too many safety measures crowding each other out?. 2012-06-25 - 2012-06-29.
 • Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Rake, Eivind L. (2011). Uflaks er ikke årsaken til tap i fotballkamper.
 • Abrahamsen, Eirik B. (2010). Økonomi og sikkerhet.
 • Abrahamsen, Eirik B.; Aven, Terje (2006). On the consistency of risk acceptance criteria with normative theories for decision making. 2006-09-18 - 2006-09-22.
 • Abrahamsen, Eirik B.; Aven, Terje (2006). On the use of cost-benefit analyses and the cautionary principle in safety management. 2006-05-14 - 2006-05-18.
 • Abrahamsen, Eirik B.; Aven, Terje (2005). An analysis on the rationale for the use of risk acceptance criteria in safety management, based on the expected utility theory and the rank-dependent utility theory. 2005-12-04 - 2005-12-07.
 • Aven, Terje; Abrahamsen, Eirik B. (2005). On the use of bubble diagrams in project risk management, with application to safety. 2005-06-27 - 2005-06-30.
 • Aven, Terje; Asche, Frank; Abrahamsen, Eirik B. (2005). A discussion of the principles of cost-benefit analyses for analysing safety measures. 2005-06-27 - 2005-06-30.
 • Abrahamsen, Eirik B. (2004). A discussion of the principles of cost-benefit analyes for analysing safety measures. 2004-12-06 - 2004-12-08.
 • Abrahamsen, Eirik B.; Aven, Terje (2004). A discussion of the principles of cost-benefit analysis. 2004-12-06 - 2004-12-08.
 • Abrahamsen, Eirik B.; Aven, Terje; Vinnem, Jan-Erik (2004). Safety management and the use of expected values. Sammen med E. Abrahamsen, J.E. Vinnem og H. Wiencke. 2004-06-17.