Et profilbilde

Førstelektor
Kari Olene Oma Rønnes { "honorific-suffix": "Førstelektor", "fn": "Kari Olene Oma Rønnes", "tel": "Telefon: 51834027", "email": "kari.o.ronnes@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utøvende kunstfag
Institutt/senter Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Rom HJEMMEKONTOR
Hjemmeside Kontor, blokk 6, 622
Tlf priv/mob 004745427543
Merknader Førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet, Stord

Førstelektor - Associate professor i musikkpedagogikk og sang.


Kari Olene Oma Rønnes har utøvende og pedagogisk utdanning. Sangstudier ved Rogaland Musikkonservatorium, og hovedfag fra Høgskolen i Bergen. Stipend fra "Fond for utøvende kunstnere" gjorde det mulig med sangstudier i London. Hun har også studier innen ensembleledelse og pedagogisk veiledning. Studieåret 2013/2014 var hun student ved Universitetet i Agder, innen "Ledelse i skolen". I 2017 var hun i et førstelektorprogram, "Praksisnær forskning", PhD, ved Høgskolen i Lillehammer. Ved VID vitenskapelige høgskole har hun gjennomført studiet, Barn og familier i flerkulturelle kontekster.


Ved Fakultet for utøvende kunstfag, Universitetet i Stavanger (UIS) har hun undervist i fagene pedagogikk, vokaldidaktikk og kunstfagdidaktikk. Videre har hun tatt initiativ og ledet forsknings og utviklingsprosjekter der sangen og musikken har fungert som mål, men også som middel i den enkeltes hverdag i det å oppnå bedre livskvalitet og mestring i fellesskap. Kari Olene har også undervist i solosang og barnekorledelse ved kirkemusikkstudiet ved UIS.

Kari Olene var med i Utdanningsdirektoratets satsing, Kompetanse for mangfold, dette temaet oppleves dagsaktuelt, det er begrunnelsen for å være med i forskningsgruppa, Mangfold og inkludering, med tema: "Stemmen som unikt medium i pedagogisk handlingsrom".


Stemmen er menneskets identitet, det er noe av begrunnelsen for hennes engasjement til FoU-prosjektet ved krisesenteret i Stavanger. I denne sammenheng med et perspektiv på at sang og stemme kan være viktige elementer i den enkeltes personlige lærings og utviklingsprosess, og for en bedre livskvalitet.

I flere år var Kari Olene Oma Rønnes tillitsvalgt, både lokalt, sentralt og på nordisk plan, både innen fagforeningsarbeid og i ulike musikkorganisasjoner, blant annet i Norsk Musikkråd, Norges barne-og ungdomskorforbund. Videre var hun president i 10 år i den nordiske organisasjonen, NORBUSAM, organisasjonen er støttet av Nordisk ministerråd. 

Gjennom en mangeårige yrkespraksis nasjonalt og på nordisk plan, har hun oppnådd og utviklet en personlig praktisk pedagogisk utøverkunnskap og handlingskompetanse som kun oppnås ved egen erfaring gjennom undervisning, utprøving og praksisutvikling i praksisfeltet. Kari Olene har tatt initiativ, vært leder av ulike kunstfaglige og tverrfaglige utviklingsprosjekter, både av stort og lite format sammen med blant annet Stavanger domkirke, Pasjon08, Stavanger Symfoniorkester og Stavanger Konserthus. Ulike representasjonsoppdrag for blant annet Stavanger Kommune, Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland har hun fått, og gjennomført. 

Kari Olene har også en solistisk erfaring, i kirkemusikalsk sammenheng akkompagnert av symfoniorkester, i verker av blant annet Bach, Vivaldi og Saint-Saëns. Hun har også hatt engasjementer ved Gladmatfestivalen i Stavanger, og var med i forestillingen «Hipp, Hipp, Hurra - Krøyers gjestebud», her hadde hun rollen som Anna Ancher. Kari Olene har også hatt engasjement ved Rogaland Teater, som sanger i en Bjørnson kabaret. I flere år hadde hun fast solist oppdrag i sommerkonsertserien i Stavanger domkirke. Kari Olene har mottatt stipender og priser. Hun har anmeldt og presentert nyutgivelser innen faglitteratur i fagtidsskrifter, og bidratt med innlegg i media. Videre blir hun engasjert av Stavanger Symfoniorkester i serien " Inn i musikken" når vokale verker står på programmet i Stavanger Konserthus. 

Kari Olene har praktisert som pedagog, kordirigent, sanger, kunst- og kulturformidler i ulike sammenhenger og nivåer fra og med 1984. I pedagogisk virksomhet har målgruppen vært variert, fra de helt minste elevene i Stavanger grunnskole og Stavanger Kulturskole til de litt mer viderekomne på studieretning musikk, dans, drama (MDD) ved Stavanger Katedralskole, til studenter ved Universitetet i Stavanger ved Institutt for musikk og dans. Hennes undervisningsoppgaver ved MDD har vært i fagene sang, både hoved og biinstrument, ensembleledelse, musikkformidling, øvingslære, produksjonsledelse, vokalensemble og dirigent for kor innen SATB besetning. Kari Olene har også vært ansatt ved Avdeling for lærerutdanning og ved førskoleutdanningen ved Stavanger Lærerhøgskole.

Ved Høgskulen på Vestlandet underviser og veileder hun ved PPU studiet, i pedagogikk og musikkdidaktikk. Kari Olene har også undervisning ved GLU utdanningen. 


Forskningsområder


Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring


Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Rønnes, Kari Olene Oma (2015). 6. juni 2015 Statsborgerseremoni, Stavanger konserthus, kuppelhallen.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2015). "David og Batseba" musikalsk ansvarlig og tilrettelegger med sang/pno. St Petri kirke.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2015). Knut Nystedt - Kammerkonsert. Dirigent: Kari Olene Oma Rønnes.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2015). Norsk musikk på Statsborgersermoni.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2014). 14.06.2014 STATSBORGERSERMONI i Statens hus.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2014). Elever fra studieretning musikk, dans og drama ved Stavanger Katedralskole skapte en stemningsfull juleforestilling i skolegården. I Alf Prøysens jubileumsår var det ekstra hyggelig å gi en versjon av fortellingen ”Den vesle bygda som glemte at det var jul”. En familieforestilling med musikk, dans og teater..
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2014). Elever fra studieretning musikk, dans og drama ved Stavanger Katedralskole skapte en stemningsfull juleforestilling i skolegården. I Alf Prøysens jubileumsår var det ekstra hyggelig å gi en versjon av fortellingen ”Den vesle bygda som glemte at det var jul”. En familieforestilling med musikk, dans og teater.. Stavanger Sentrum.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2014). Grunnlovsmarkering 1814 - 2014 - NORSK MUSIKK Kari Olene Oma Rønnes, dirigent.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2014). JULEKONSERT.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2013). Framføring av norsk musikk på Statsborgersermoni, Statens hus.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2013). Kammerkonsert.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2013). Musikalsk fremføring, norsk musikk Statens hus, Stavanger.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2013). Sang ved julegudstjeneste.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2012). 11.11.2012 STATSBORGERSERMONI i Statens hus.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2012). 20. desember - LITURGISK ARRANGEMENT -. Stavanger Domkirke.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2012). 3. juni 2012 STATSBORGERSERMONI i Statens hus.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2012). JULEGUDSTJENESTE. STAVANGER Domkirke.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2012). MOTSRØMS - åpningsseremoni av Stavanger Kulturskole og Stavanger Katedralskole, Bjergsted.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2012). Nidaros domkirke - "Høymesse" Liturg. Innsettelse av domorganist Magne H. Draagen.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2012). ÅPNING av FYLKESTINGET i Stavanger domkirke.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2011). 20.11.2011 STATSBORGERSERMONI i Stavanager rådhus.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2011). 29. mai 2011 - STATSBORGERSERMONI i Stavanager rådhus.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2011). ADVENTSKONSERT - St Petri kirke.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2011). ROGALAND KUNSTMUSEUM - kammerkonsert.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2010). 22.04.2010, "UTSTEIN KLOSTER" fra middelalder til barokk.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2010). 30. mai 2010 - STATSBORGERSERMONI.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2010). JULEGUDSTJENESTE Stavanger Domkirke.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2010). Konsert i St Johannes kirke. St Johannes menighet.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2009). 22.11.2009 STATSBORGERSERMONI i Stavanger Rådhus.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2009). STATSBORGERSERMONI i Stavanger rådhus.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2009). "UTSTEIN KLOSTER" - konsert fra middelalder til barokk.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2008). Kammerkonsert - norsk musikk.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2008). PASJON 2008 - STAVANGER Middelalder opplevelser.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2007). Fjellheim/Sommerfeldt og Aas.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2007). LITURGISK arrangement Stavanger Domkirke.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2007). Statsborgersermoni.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2006). 2006 Sommerkonsert, i Stavanger domkirke.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2006). "ABSOLUTT MOZART".
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2006). "ABSOLUTT MOZART" - kammerkonsert.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2006). KONSERT i Stavanger Domkirke Kor innstudering, Kari Olene Oma Rønnes.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2006). STAVANGER DOMKIRKE. Stavanger Domkirke.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2005). 21. mai, 2005, Sommerkonsert - Stavanger domkirke.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2005). SOMMERKONSERT I Stavanger domkirke.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2004). 2004 Konsert i Stavanger domkirke.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2004). 30.07.2004."Hipp, Hipp, Hurra " Krøyers gjestebud Arrangør: Gladmat - festivalen..
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2004). 31.07. 2004. Hipp, Hipp, Hurra " Krøyers gjestebud Arrangør: Gladmat - festivalen.. Stavanger.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2004). A celebration of Friendship, Norway - Madagascar Presidentbesøk, Marc Ravalomanana.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2004). "Hipp, Hipp, Hurra " Krøyers gjestebud Arrangør: Gladmat - festivalen 2004.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2004). "Hipp, Hipp, Hurra " Krøyers gjestebud, 29.7.2004.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2004). ULVIK KYRKJE - JONSOK - KONSERT.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2003). Hove kyrkje, Konsert.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2003). "Mendelssohn maraton".
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2003). Musikk fra Olavsmessen, musikk av Knut Nytsted og Edvard Grieg.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2003). SOMMERKONSERT i Stavanger domkirke, 2003.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2002). 2002 - SOMMERKONSERT - St Petri kirke.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2002). St Petri kirke Skjærtorsdag - "Bach i den stille uke".
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2001). 27. juli: Hip hip Hurra-Krøyers gjestebud.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2001). 29.07.2001. Hip Hip Hurra- Krøyers gjestebud. Stavanger.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2001). "GARBORG i ord, takt og tonar".
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2001). Gladmatfestivalen 2001 - "Hipp, hipp, hurra - Krøyers gjestebud !".
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2001). Premiere: - "Hipp, hipp, hurra - Krøyers gjestebud !". Stavanger.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2000). "JULEKONSERT i BISPEKAPELLET".
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1999). Noteutgivelse - notehefte : "Norden syng !" - Kari Olene Oma Rønnes, initiativtaker og redaksjon Støttet av NORBUSAM og Nordisk ministerråd.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1999). Nytt orgel i Bore kyrkje.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1998). KONSERT, St Petri kirke.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1997). SOMMERKONSERT 1997 - Stavanger Domkirke.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1997). Skolekonserter på Lassa og Eiganes skole i Stavanger. 7 ulike produksjoner med musikk, dans og drama med elever fra St Svithun videregående skole og studenter ved Universitetet i Stavanger, institutt for musikk og dans. I perioden 1997 - 2001 Titler : "Gamle Stavanger", "Sommerferie. Vi drømmer om å reise til fremmede land", "Fantasiland", "Musikk og evnetyr for dyr", "Snekker Andersen", "Hei, hå - nå er det jul igjen" og "Lille julaften hos nissefamilien"..
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1996). Sommerkonsert i Stavanger domkirke Musikk av Olavsmessen, Thomas Campion, Felix Mendelssohn og Glaudio Casciolini.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1994). CD innspilling "Barn for en jord som lever" med barn fra Vaulen skolekor. Kor innstudering, og sangpedagog Kari Olene Oma Rønnes.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1994). JUBILEUMSKONSERT i Stavanger Domkirke Vaulen pikekor med solister og musikere fra Stavanger Symfoniorkester.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1992). "Fra mørke til lys" i påsketid.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1991). En aftensang på overgangen mellom Langfredag og påksedag.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1991). KORKONSERT, Lille konsertsal, Bjergsted.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1991). Lars Oftedal og St Petri kirke.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1991). "Signingsferden" , DD MM Kong Harald V og Dronning Sonjas besøk i Stavanger.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1991). Søndagskonsert i kongeboligen.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1990). "Houston - Galveston, Stavanger".
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1990). Joh, Seb. Bach - kantate nr. 10 og kantate nr. 78.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1990). "Juleoratoriet" i Bryne kyrkje.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1990). KIRKEKONSERT.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1990). KONSERT i GAND KIRKE.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1990). KORMØNSTRINGEN 1990 - SANDNES.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1990). MUSIKKAFTEN.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1990). Musikk fra Taizé.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1990). NORDLYD - 90. STAVANGER MUSIKKSKOLE.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1990). NSOF s landsmøte 9.juni 1990.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1990). Redd Barnes TV - Aksjon i Stavanger Konserthus.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1990). VÅRKONSERT.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1989). Familiekonsert med Anne-Cath Vestlye, i Stavanger Konserthus "Den lille piken og havet" - et musikkeventyr, musikk arr av Petr Cejka Arrangør, Stavanger Symfoniorkester.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1989). "MATTEUSPASJONEN"- J.S.Bach i Stavanger domkirke, Stavanger symfoniorkester, dirigent Gerard Oskamp Solister, kor og orkester. Opptak NRK..
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1988). GLORIA - Vivaldi - JULEKONSERT.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1988). J.S.Bach, Solokantate nr. 199, og motetter av Knut Nysted.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1988). PÅSKEFESTUKE 1988.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1988). Sandnes kirke - JULEKONSERT.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1987). Langfredag.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1987). Lina Sandell - aften.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1986). AKERSHUS SLOTTSKIRKE Matinekonsert Musikk av Buxtehude, Nystedt, Bach og folketoner i arrangement av Sommerfeldt.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1986). Lørdag matine.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1986). Musikkaften i Madlamark kirke.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1986). Påskefestsuken 1986- "Skjærtorsdagstoner".
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1986). SOMMERKONSERT - ST PETRI KIRKE.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1986). Sommerkonsert i Ålgård kirke.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1985). "HOSIANNA" meditasjon ved inngang til den stille uke.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1983). Konsert med Kåre Nordstoga i St Petri kirke.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1983). Varhaug Kyrkje, Høyland Kirke og Stavanger domkirke Grieg: Fire salmer.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1982). "Det flagger i byen og på havnen" En Bjørnson-kabaret av Erik Svendsen Rogaland Teater.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2019). "Fransk aften"- Konsert med Stavanger Symfoniorkester i hovedserien, kor og solister. På programmet stod musikk av Berlioz- Tristia, Fauré - Requiem og Ravel- Le Tombeau de Couperin. Elizabeth, sopran, André Morsch, baryton, og Christian Vasquez, dirigent.. Stavanger Symfoniorkester; 2019-04-11.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2019). "Inn i musikken", verkorientering ved Stavanger Symfoniorkester konsert i hovedserien, Stavanger konserthus. På programmet : Gustav Mahler Symfoni nr 3. Gerhild Romferger, alt. Stavanger Symfonikor, VIVA og Concentus. Christian Vasquez, dirigent. Stavanger Symfoniorkester; 2019-01-24.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2019). Stemme - Sangelementet i Mahlers 3. symfoni. Høgskulen på Vestlandet, Campus Stord; 2019-02-13.
 • Bjelland, Camilla; Rønnes, Kari Olene Oma (2018). Kompetanse for mangfold og ny læreplan. HVL; 2018-05-15.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2018). "Kompetanse for mangfold" Fellesprosjekt med : Utdanningsdirektoratet, Fylkesmannen i Rogaland og Haugesund Kommune. Høgskulen på Vestlandet - Haugesund kommune; 2018-05-29.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2018). Praksis på ny arena. Abo Akademiet, fakultet for pedagogisk og velferdsstudier; 2018-05-06 - 2018-05-09.
 • Rønnes, Kari Olene Oma; Wara, Tatiana (2018). "Stemme som unikt medium i pedagogisk handlingsrom". NTNU, Nord Universitet og DronningMaudsMinne; 2018-10-24 - 2018-10-25.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2017). "BARNESTEMMEN - noen metodiske tips".
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2017). "Inn i musikken": Verkorientering ved Stavanger Symfoniorkester, sesong åpning. Foredrag om Ludvig Irgens Jensen, "Japanischer Frühling". Christian Vasquez, dirigent og Marita Sølberg, sopran. Stavanger Symfoniorkester; 2017-08-24.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2016). "INN i MUSIKKEN" - med Vivaldi - "Gloria" og Beethoven - "Symfoni nr 7". Stavanger Symfoniorkester; 2016-05-26.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2016). "Inn i musikken" i Stavanger Konserthus. Stavanger Symfoniorkester; 2016-11-03.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2015). "INN I MUSIKKEN" - med Beethovens 9. Symfoni. Stavanger Symfoniorkester; 2015-04-16.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2014). "Inn i musikken" Stavanger Symfoniorkester i Stavangerkonserthus, 15. mai 2014 Presentasjon av verkene: Brahms symfoni nr 4, Barber Konsert for fiolin og Francesca da Rimini av Tsjaikovskij. Stavanger Symfoniorkester;
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2014). Verkorientering " Inn i musikken" på hoveserien til Stavanger Symfoniorkester. Musikk av Gustav Mahler. Stavanger Symfoniorkester; 2014-10-23.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2013). "Inn i musikken". Stavanger Symfoniorkester; 2013-08-29.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2013). SANG - Alle kan utvikle stemmen sin. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-03-19.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2001). ÅPNINGSTALE - "NORBUSANG 12". NORBUSAM; 2001-05-23 - 2001-05-26.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2000). Repertoartips for barnekoret ! i medlemsblad forening norske kordirigenter - FONOKO.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (2000). ÅPNINGSTALE - "NORBUSANG 11" - Reykjarvik. NORBUSAMN; 2000-05-31.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1999). Anmeldelse av faglitteratur: "Den menneskelige stemme" - Susanne Eken ISBN 87-412-2933-9 Hans Reizes Forlag, København.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1999). NORBUSANG 10 - ÅPNINGSTALE. NORBUSAMN;
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1998). NORBUSANG 9, nordisk korfestival 20-23 mai 1998.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1997). St Svithun - elever gir sommerkonsert. Stavanger aftenblad. [Avis]; 1997-05-23.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1997). ÅPNINGSHILSEN til "NORBUSANG 8" i Fredrikshavn, Danmark. NORBUSAM; 1997-05-07 - 1997-05-10.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1996). Anmeldelse av boken "Sangeleven i fokus" av Nanna - Kristin Arder Musikk Husets Forlag AS.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1996). Anmeldelse av - ny bok i sangundervisning. "Sangeleven i fokus" - Nanna Kristin Arder Forlag - Ad Notam, Gyldendal.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1996). Frykt for musikk - krise. Rogaland Avis. [Avis]; 1996-05-08.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1994). Anmeldelse av faglitteratur i Musikk fokus 1-94: Ny bok om korledelse - "Fra teknikk til musikk" Thomas Caplin, Musikk-Husets Forlag AS.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1994). Anmeldelse av korrepertoar i tidsskriftet - Musikk fokus 4/94 - for blandakor med få mannstemmer, sopran/alt og baryton "Kråkevise", "Truls med bogen", "Bruremarsj fra Jelsa" og "Bruremarsj fra Gjesdal - arrangementene av Steinar Eielsen.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1993). Anmeldelse av faglitteratur - korrepertoar, i tidsskriftet Musikk fokus 11/12- 93: "I denne søte juletid" - Arne Dagsvik, Norsk Musikkforlag as "Fly vesle måltrost heim til jul" - Mai Sønstevold / Geirr Lystrup, Norsk Musikkforlag "No koma guds englar" - Norsk folketone, arr Trond Kverno, Norsk Musikkforlag "Først for markens hyrder", Kim Kløverhus Jørgensen, Folkeskolens Musiklærerforening.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1993). Anmeldelse av faglitteratur i tidsskriftet Musikk fokus 2-93: Ny bok - "Bli med å syng, hefte 1 ,2 og 3 Stein Skøyeneie Norsk Musikkforlag AS.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1990). PRAKSIS på barnas premisser - nå ! Rapport fra en skole i endring. Praksis betyr å ta barna på alvor. Musikk Fokus 9/90. [Fagblad]; 1990-09-09.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1989). 500 unge til korfestival i Bjergsted. Stavanger aftenblad. [Avis]; 1989-06-07.
 • Rønnes, Kari Olene Oma (1998). NORBUSANG 9 ! Nordisk korfestival, sangere fra 5 nordiske land i Stavanger. Sangere fra Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island Kari Olene Oma Rønnes, kunstnerisk leder. NORBUSAM.