Et profilbilde

Førsteamanuensis
Wenche Hovland { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Wenche Hovland", "tel": "Telefon: 51834282", "email": "wenche.hovland@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA A-216

Forskningsområder

Barnevern

Barn og unge som er plassert av barnevernet

Gjentatte flyttinger av plasserte barn og unge

Medbestemmelse for plasserte barn

Barnets talsperson

Ungdom og identitet

Fattigdom

Utvalgte publikasjoner

Hovland, Wenche 2007 Uniformer deg, for å fremstå som "deg selv" i Veivisere for fremtidig barnevern Schjelderup og Omre 2007, Tapir forlag

Hovland, Wenche 2006 Slik ungdom ser det i Ungdom - "rik" og "fattig" Marthinsen, Røe og Hovland, rapportserie 60 for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU

 

Pågående forskning

Arbeider med  studien "Betydning av søsken ved plassering av barnevernet"

Arbeidserfaring

1990 - 1995 Josephine stiftelsen barnehjem

1991 - 1992 Lindøy

1995 - 1996 Barnevernstjenesten i Sandnes

1996 - 1998 Josephine stiftelsen barnehjem

1998 - 1999 Ungdomspsykiatrisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus

2009 - Barnets talsperson for Fylkesnemnda i Rogaland

2004 - Universitetet i Stavanger, Institutt for sosialfag, barnevernspedagogutdanning

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Studsrød, Ingunn; Hovland, Wenche; Bie, Turid (2017). Den gode vilje er ikke nok: Fylkesnemndas høring av barn. I: Barneomsorg på norsk: i samspill og spenning mellom hjem og stat. Universitetsforlaget. ISBN 9788215029818. s. 62-79.
 • Hovland, Wenche; Andersen, Lin Iren Giske (2016). Er du hjemme? Hvordan ungdom opplever å bli plassert i nye hjem. Fagbokforlaget. ISBN 9788245020991. 112 s.
 • Hovland, Wenche (2007). Uniformer deg, for å fremstå som "deg selv"!. I: Veivisere for et fremtidig barnevern : familieråd og barn i moderne barnevern / Liv E. Schjelderup og Cecilie Omre (red.). Tapir Akademisk Forlag. s. 187-196.
 • Hovland, Wenche (2014). Transittliv i barnevernets regi. Universitetet i Stavanger. 300 s.
 • Marthinsen, Edgar; Røe, Melina; Hovland, Wenche (2006). Ungdom - "rik" og "fattig". NTNU, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap.
 • Hovland, Wenche (2019). Betydning av søskenrelasjoner for barn som er flyttet av barnevernet. 2019-11-14 - 2019-11-15.
 • Hovland, Wenche (2018). Barn og medbestemmelse. Ressurssenter for barn og familier Barne og Familieenhenten; 2018-10-25.
 • Hovland, Wenche (2018). Barn som lever i fattigdom. Redd Barna; 2018-12-03.
 • Hovland, Wenche (2017). Moderne fattigdom.
 • Studsrød, Ingunn; Hovland, Wenche (2016). Understanding and managing children's views in Court hearings- A qualitative Research study. International Association of Schools of Social work; 2016-06-27 - 2016-06-30.
 • Studsrød, Ingunn; Hovland, Wenche; Willumsen, Elisabeth (2013). Adolescents perceptions of relationship with caretakers in out-of-home care: a cross country comparative study, in Europe and beyond. European Network for Social Action; 2013-04-16 - 2013-04-19.