Et profilbilde

Universitetslektor
Hallgjerd Byrkjeland { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Hallgjerd Byrkjeland", "tel": "Telefon: 51833455", "email": "hallgjerd.byrkjeland@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for barnehagelærerutdanning
Rom HL K-223
Hjemmeside https://hallgjerd.wordpress.com/
Tlf priv/mob 98847521

Drama - Teater - Scenekunst


Forskningsområder

Estetiske og emosjonelle læreprosesser (EEL)

Utvalgte publikasjoner

KULTUKJERRINGENE KOMMER! En poetisk time med glimt bak pannen. Formidling av lyrikk: Byrkjeland, Hallgjerd; Arnstad, Mette. TakeAway-forestilling for Rogaland Teater sesongen 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. 

HAUGTUSSA - ei vandring i Veslemøy sitt rike. Manus og regi: Byrkjeland, Hallgjerd. Koreografi: Dybwik, Siri. Musikk: Christophersen, Bjørn Morten. Time kommune i samarbeid med UIS. 2011.09.01 - 2011.09.04.

Du, de andre og rommet. Kurs i stemmebruk og formidling. Byrkjeland, Hallgjerd; Halle, Kirsten. UIS. Høgskolen i Vestfold. Praktiske Estetiske Skapende læreprosesser; 2011.05.04 - 2011.05.05

Byrkjeland, Hallgjerd; Sæbø, Aud Berggraf.
Haugtussa. Skulemateriell. Rogaland Teater 2011, 14 s.

Sæbø, Aud Berggraf; Byrkjeland, Hallgjerd.
Haugtussa. Undervisningsopplegg. Rogaland Teater 2011, 9 s.

Sæbø, Aud Berggraf; Byrkjeland, Hallgjerd.
Haugtussa. Hvordan forberede elevene til Rogaland Teaters oppsetning av Haugtussa? Kurssamling; 2011.01.26 - 2011.01.26

Sæbø, Aud Berggraf; Byrkjeland, Hallgjerd.
Haugtussa. Workshop-Kurs for lærere; 2011.01.27 - 2011.01.27

Pågående forskning

SONG FOR VELDIG GAMLE OG VELDIG UNGE

- relasjonsbygging på tvers av generasjonar og institusjonar

Artikkel til boka Teori og praksis i barnehagevitenskaplig forskning ved Eva Johansson og Anita Berge (red.).

Artikkelen er under arbeid og bygger på eit pilotprosjekt der eg har vidareutvikla eit samarbeid om song,- rim og regletreff mellom ein barnehage og ein sjukeheim.


 


Arbeidserfaring

Pedagogisk verksemd:

Eg har hatt engasjement på UiS av ulik storleik sidan 1997. Undervisning ved dåverande HiS, Avd. for musikk og dans (1988/99) og elles Avd. for lærerutdanning/Inst. for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk og Avd. for førskolelærerutdanning/Inst. for førskolelærerutdanning. Sidan august 2011 fast tilsetting i 60% stilling ved noverande Inst. for førskolelærerutdanning. Eg har tidlegare vore engasjert som timelærar i drama og teaterrelaterte fag ved m.a. Lundehaugen vgs. (noverande Vågen) i Sandnes kommune, Misjonshøgskolen i Stavanger, Sunnhordland Folkehøgskule, Rogaland Vernepleierhøgskole og Kunstskolen i Rogaland. I tillegg kurs og føredrag innanfor mitt fagfelt for ulike lag og organisasjonar.

Kunstnarleg verksemd:

Eg kan som frilans scenekunstnar visa til eit breitt spekter av kunstnarleg verksemd. Eg er særleg oppteken av scenisk formidling av poetisk tekst og rommet som medskapande faktor. Eks. HAUGTUSSA - ei vandring i Veslemøy sitt rike: Landskapsteater på Høgjæren utvikla gjennom fleire år. UNDER BYEN - prosesjon gjennom indre bilde: Teatervandring i eit nedlagt tilfluktsrom i Stavanger sentrum. Eg er også oppteken av å skapa forestillingar som bygger på historisk materiale. Eks. KJÆRE VENN - et musikalsk vennskap: Om brevvekslinga mellom Edvard Grieg og han tysk/nederlandske venn og kollega Julius Röntgen. SIN BRORS SØSTER - Kitty Kielland: Om Kristine Kielland, som sjølv etter eit langt liv som biletkunstnar framleis blei titulert som "dikteren Alexander Kiellands søster". Eg er i startfasen på eit regiarbeid der tre kvinner gjennom ord og tonar utforskar og formidlar ulike aspekt ved tilhøvet mor - dotter. Tekstmaterialet er delvis utvikla frå eigne og andre kvinners forteljingar om den som tradisjonelt har vore næraste omsorgsperson. Tittel: MINNER OM MOR. I samband med 100 årsjubileet for diktaren Tor Jonsson (1916-1951) skaper eg i samarbeid med cellisten Katarina Svendsen ei poesiforestilling med hans tekstar. Tittel: KVITE FUGLAR . Viser elles til heimesida mi:

https://hallgjerd.wordpress.com/


Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Byrkjeland, Hallgjerd (2017). Song for veldig gamle og veldig unge - relasjonsbygging på tvers av generasjonar og institusjonar. I: Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02680-0. s. 135-150.
 • Gourvennec, Ghislain Marie; Byrkjeland, Hallgjerd (2018). Egil Hovland, Suite nr. 2 "Job".
 • Byrkjeland, Hallgjerd (2017). Formidling av erfaringstekst frå Redd Barna, under Messe for verdighet. St. Petri kyrkje.
 • Byrkjeland, Hallgjerd (2017). GUBBEN OG KJERRINGÅ og den hemmelige kofferten. Ei musikalsk forestilling for folk under tre år. Turneverksemd.
 • Byrkjeland, Hallgjerd (2017). KVITE FUGLAR - Tor Jonsson i fargar. Rogaland Teater.
 • Byrkjeland, Hallgjerd (2017). Korsets vei (le Chemin de la Croix). Stokka kyrkje. Stokka kyrkje.
 • Byrkjeland, Hallgjerd (2017). SPEILINGER En forestilling om mor og datter. Stavanger kulturhus (premiere). Turneverksemd..
 • Byrkjeland, Hallgjerd (2016). KVITE FUGLAR - Tor Jonsson i fargar.
 • Byrkjeland, Hallgjerd (2016). Suite nr. 2 “Job” av Egil Hovland.
 • Byrkjeland, Hallgjerd; Barstad, Elisabeth (2016). Kunstnerisk innslag på landskonferansen i palliasjon, LIV TIL DAGENE. Dikt av Kolbein Falkeid formidlet med musikk (føyte).
 • Byrkjeland, Hallgjerd (2015). Advent i ord og toner. Kristent Kvinneforum. Kristent Kvinneforum, Ynglingen.
 • Byrkjeland, Hallgjerd (2015). Formidling av tekstar av Åse Marie Nesse. Stavanger bispedømmeråd. Konferanse Helse/kirke - Sola.
 • Byrkjeland, Hallgjerd (2015). Formidling av tekstar under festgudsteneste for Alfred Hauge 100 år. Stavanger bispedømmeråd. Stavanger Domkyrkje.
 • Byrkjeland, Hallgjerd; Arnstad, Mette Langfeldt (2015). MYSTERIET I TRUA. Arr. Domkirkekveld/Domkirken musikk A/S. Stavanger domkyrkje.
 • Byrkjeland, Hallgjerd; Barstad, Elisabeth (2015). KVINNER I BIBELEN. Kyrkjeforestilling - turneverksemd.
 • Byrkjeland, Hallgjerd (2014). Framføring av dikt og Bibeltekstar på Inspirasjonssamling om kunst og kultur i kirkene i Stavanger.
 • Byrkjeland, Hallgjerd (2014). GUBBEN OG KJERRINGA lager barnetime. (Barne- og familieforestilling med sanger og tekster av Alf Prøysen).
 • Byrkjeland, Hallgjerd (2014). GUBBEN OG KJERRINGA rydder og roter i hagen. (Barne- og familieforestilling med sanger og tekster av Alf Prøysen)..
 • Byrkjeland, Hallgjerd (2014). Kielland og Oftedal - et møte med to stridsmenn. Kulturkveld i Petrikjelleren, Stavanger..
 • Byrkjeland, Hallgjerd (2014). Kulturell dessert.
 • Byrkjeland, Hallgjerd (2013). «Et språk er et våpen» Ordkunstnaren Arne Garborg. Kulturkveld i Petrikjelleren, Stavanger..
 • Byrkjeland, Hallgjerd (2013). GUBBEN OG KJERRINGA steller til jul. (Barne- og familieforestilling med sanger og tekster av Alf Prøysen).
 • Byrkjeland, Hallgjerd (2013). HURRA FOR DEG! Et møte med Margrethe og Munthe i bestemor sitt hus. (Barne- og familieforestilling med sanger og tekster av Margrethe Munthe).
 • Bjørnstad, Brænne, Gunhild; Byrkjeland, Hallgjerd; Moen, Vegard; Vagli, Åse (2012). Fire videocase til bruk i undervisning: "MØTE", "PAUSE", "MONOLOG", "VALG". UiS.
 • Byrkjeland, Hallgjerd; Arnstad, Mette Langfeldt (2012). KULTURKJERRINGENE KOMMER! En poetisk time med glimt bak pannen. Rogaland Teater. Stavanger.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Furustøl, Monica; Byrkjeland, Hallgjerd (2012). To videocase til bruk i undervisning: "DIABETES" og "KATETER". UiS.
 • Byrkjeland, Hallgjerd; Dybwik, Siri; Christophersen, Bjørn Morten (2011). HAUGTUSSA - ei vandring i Veslemøy sitt rike.
 • Halle, Kirsten; Byrkjeland, Hallgjerd (2016). Stemmebruk og formidling UNIPED. UiS; 2016-12-06.
 • Byrkjeland, Hallgjerd; Sæbø, Aud Berggraf (2011). Haugtussa. Skulemateriell.
 • Halle, Kirsten; Byrkjeland, Hallgjerd (2011). Du, de andre og rommet. Kurs i stemmebruk og formidling. Høgskolen i Vestfold; 2011-05-04 - 2011-05-05.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Byrkjeland, Hallgjerd (2011). Haugtussa workshop for lærere. Rogaland teater; 2011-01-27.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Byrkjeland, Hallgjerd (2011). Haugtussa. Hvordan forberede elevene til forestillingen Haugtussa?. Rogaland Teater; 2011-01-26.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Byrkjeland, Hallgjerd (2011). Haugtussa. Undervisningsopplegg.