Et profilbilde

Professor
Per Dahl { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Per Dahl", "tel": "Telefon: 51834064", "email": "per.dahl@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utøvende kunstfag
Institutt/senter Avdeling for klassisk musikk
Rom IMD BLOKK 5
Tlf priv/mob +47 90951436
Merknader Short CV in Christin

Short English version

Curriculum vitae Per Dahl.  Short version

 

Per Dahl (1952) phone +47 90951436 e-mail: per.dahl@uis.no

Professor at Department of Music and Dance, University of Stavanger (UiS), Norway.

Consultant at Norwegian Institute of Recorded Sound, Stavanger, Norway

Education

2006    Dr.philos.        University of Stavanger. Title of thesis: Jeg elsker Dig! Lytterens argument. Grammofoninnspillinger av Edvard Griegs opus 5 nr.3. (I love You! The listener's argument. Gramophone recordings of Edvard Grieg?s opus 5 no.3.)

1971-77 Cand.philol  Music, Philosophy and Psychology. University of Trondheim

Experience

2012-                          Professor, Department of Music and Dance, UiS

2013-2015                  Part time (20%) professor at Music Conservatory University of Tromsø

2003-2012                  Associate professor, Department of Music and Dance UiS

2000-2003                  Rector at Stavanger University College (SUC)

1996-2000                  Dean Department of Arts Education, SUC

1991-1994                  Part time lecturer in philosophy (ex.phil) at SUC

1988-1996                  Associate professor at Rogaland Music Conservatory

1980-1988                  Head of Studies at Rogaland Music Conservatory

1977-1979                  Research fellow at University of Trondheim

1975-1977                  Principal flutist Trøndelag Military Wind Ensemble

 

2012-16 Supervising a PhD-student (topic: Music Reading in young piano pupils)

Opponent at Norwegian Academy of Music PhD candidates K. Kjølberg (2010) and H. Blix (2012)

Peer reviewer to IMS/IAML Conference in New York June 2015.

Peer reviewer to Nordic Musicological Conference in Stockholm 2012 and Aalborg August 2015.

Member of Directorium of International Musicological Society.

Chair of Norwegian Musicological Society.

General chair of IMS Intercongressual Symposium 2016 in Stavanger July 1-6.

 
2019 Utøverkunnskap. Cappelen Damm Akademisk. Oslo   

2016    Music and Knowledge. A Performer?s Perspective. Sense Publishers. Rotterdam

2011    Verkanalysen som fortolkningsarena. Unipub. Oslo (Music analysis as interpretation).

2008    Anvendt musikkestetikk. En innføring Unipub Oslo. (Applied Music Aesthetic)

1993    Jeg elsker dig på 252 måter! Et sangerleksikon og en diskografi over grammofoninnspillinger av Edvard Griegs romanse opus 5 nr.3. Solum Oslo

2019 Where is the Essence of a Musical Work ? In Of Essence and Context. Between Music and Philosophy. (Ed. R. Staneviciute et al.)Springer Verlag. 

2019 Music Criticism in Norway. In Cambridge History of Music Criticism. (Ed: C. Dingle)  Cambridge University Press.

2018 The Listener?s Perspective. In Music and Sonic Art. Theories and Practices. (Ed. M. Dogotan-Dack) Cambridge Scholar 

2015    Pater Noster ? A Credo from Stravinsky? In Sociocultural Crossing and Borders. Musical Microhistories. Litjuanina Academy of Music and Theatre / IMS. Vilnius

2016    Text, Identity and Belief in Stravinsky?s Psalm Symphony. Danish Music Online 2016.

2013    På kant med Kant. Et bekjennende essay. Studia Musicologica Norvegica nr.39 p 116-133.


s
2019 Interpretation and execution in Stravinsky's recordings. Stravinsky between East and West; IMS Study Group St. Petersburg2019 Stravinsky Beyond the Wave of Neoclassicism. IMS congress and conference. IMS Congress Lucerne.2019 Text versus Performance in Stravinsky's Oeuvre. New Takes on Recorded Music. Surrey/Guildford
2018 Modes of Communication in Music. Performance Studies Network Conference . Oslo   
2018 The Mirror Neuron System and Communication in Music. Cognitive Futures in the Arts & Humanities. Kent.
2018 The Transformation of a Nordic Romance to an German Lied. Musical life in centers and regions. St. Petersburg
2017 The Mirror Neuron System and Meaning Construction in Music. E 17 Forskningskonferanse om estetiske emner. Umeå
2017 Zbikowski's Conceptualizing Music Revisited. Grieg Research School. Bergen
2017 The impact of mirror neuron system on musical meaning. Grieg Research School.  Oslo
2016 Music and Knowledge. A Performer's Perspective. Svenska Vetenskapsakademiens Symposium. Växjö
2015 Practitioner knowledge. A melting pot of tradition, identity and innovation. Grieg Research School. Bergen2015    Noen tekst-musikk relasjoner i Stravinskijs Salmesymfoni. Nordisk musikkforskerkongress i Aalborg 11.-15.august 2015.2015    Work, Identity and Interpretation in gramophone recordings of Jeg elsker Dig!  Keynote at Grieg Society Conference in Bergen May 29.-31. 20152014    Changing Musical Identities through Re-orchestration. Fifth International Symposium on Music and Sonic Art. Practices and Theories. Karlsruhe 26-29 June 20142014    Musicology and Artistic Research: Two sides of the same coin?VIII Coloquio Internacional de Musicologia. I Conferancia de la Amsociacion Regional dela Sociedad International de Musicologia para America Latina y el Caribie. Havana 17-21 March 20142013    Pater Noster ? A Credo from Stravinsky? Sociocultural Crossing and Borders. Litjuanina Academy of Music and Theatre / International Musicological Society Regional Conference in Vilnius 4-7 September 2013.2013    Music reading as creative practice in music performance. Performance Studies Network Second International Conference (CMPCP) Cambridge 4.4.-7.4.2013.http://www.cmpcp.ac.uk/PSN2/PSN2013_Dahl.pdf


(for details see Cristin; Annet, at the bottom of the presentation)

2003-               6-7 lectures (each 2 hours) every year presenting one of the musical works coming on next symphony concert (SSO), passing introduction number 100 in November 2016..

1992-2012      Writing program notes to Stavanger Symphony Orchestra Concerts covering 1143

different musical works (243 composers).

1991-              Numerous pre-concert talks and other lectures

1989-2011      Booklet notes to 15 CD productions (Simax, BIS, MTG)

1989-2001      Music critic in Stavanger Aftenblad (234 reviews)

1985-              Lectures and presentations at the Norwegian Institute of Recorded Sound

 

           

Forskningsområder

Music Analysis and Music Cognition

Artistic Research

Music Criticism

Music History

Stravinsky

 

Utvalgte publikasjoner

            Vitenskapelig virksomhet

a.      Gradsavhandlinger

Til dr.philos.-graden ved Universitetet i Stavanger:

Jeg elsker Dig! Lytterens argument.

Grammofoninnspillinger av Edvard Griegs opus 5 nr.3.

Universitetet i Stavanger 2006. ISBN: 82-7644-304-4

 

Til cand.philol.-graden ved Universitetet i Trondheim:

Problemet omkring en språklig formidling av musikkopplevelsen. Trondheim 1977.

b.      Publikasjoner i referee-betjente vitenskapelige tidsskrifter

Text, Identity and Belief in Stravinsky's Symphony of Psalms.  Danish Music Online 2016

På kant med Kant. Et bekjennede essay.                               Artikkel i Studia Musicologica Norvegica nr. 39 s.116-133. (2013)

Grip mikrofonen? Intensitet og intimitet i Griegs Jeg elsker Dig. Artikkel i Studia Musicologica Norvegica nr.35 s.156-176. (2009)

The rise and fall of literacy in classical Music.                       Essay Fontes Artis Musicae 56/1 s.66-76. (2009)

Skriftlighetens vekst og fall i klassisk musikk                       Artikkel i Studia Musicologica Norvegica nr.34 side 51-67 (2008)

Bokanmeldelse av ?What Kind of Theory Is Music Theory? Epistemological Exercises in Music Theory and Analysis.? Edited by Per F. Broman, & Nora A. Engebretsen, Stockholm. Universitetet I Stockholm 2007 i Studia Musicologica Norvegica nr. 34 side 177-182 (2008)

Kognisjon og musikk i grammofonplatelytterens perspektiv. Artikkel i Studia Musicologica Norvegica nr.33 side 79-100 (2007)

 

c.       Publiserte bokverk/bokkapitler/leksikonartikler

Per Dahl: The Listener's Perspective in ed. Dogotan-Dack:Music and Sonic Art. Theories and Practises on Cambridge Scholar (submitted 2015)

Per Dahl: An Introduction to Music Criticism in Norway in ed. Christopher Dingle: Cambridge History of Music Criticism. Cambridge University Press (submitted 2015)

Per Dahl: Music and Knowledge. A Performer's Perspective. Monografi submitted to Sense Publishers 2016

Per Dahl: Verkanalysen som fortolkningsarena (ISBN 978-82-7477-516-9) Unipub 2011 Utgitt med støtte fra Norges forskningsråd

Per Dahl: Anvendt musikkestetikk. En innføring. (ISBN 978-82-7477-372-1) Unipub 2008.

Per Dahl: Arne Dørumsgaard. Artikkel i Norsk biografisk leksikon.   Kunnskapsforlaget (1999)

Per Dahl: "Jeg elsker dig på 252 måter! Et sangerleksikon og en diskografi over grammofoninnspillinger av Edvard Griegs romanse opus 5 nr.3."  Solum Forlag 1993. (ISBN - 82-560-0852-0)

Per Dahl: ?Ton Bruynel: ?Serene? for flute and soundtrack. En kort presentasjon.? i E. Nesheim (red): Nyere nederlandsk musikk ? et studiehefte. Oslo 1983.

 Redaksjon: Per Dahl, Oddbjørn Indrebø og Ole Fredrik Lillemyr. Nordisk Arbeidskrets for Musikkpedagogisk Forskning: Rapport nr.1 1976-78. Trondheim 1979.

 

d.      Publiserte konferansebidrag

Per Dahl: Work, Identity and Interpretation in gramophone recordings of "Jeg elsker Dig". Key note at "Edvard Grieg and the Human Voice. International Grieg Conference Bergen 2015

Per Dahl: Music Reading as Creative Practice in Music Performance.  Performance Studies Network Second International Conference by CMPCP, Cambridge 4 to 7 April 2013. http://www.cmpcp.ac.uk/PSN2/PSN2013_Dahl.pdf

Per Dahl: Intimacy versus Intensity. The impact of the microphone on the interpretation of songs by Grieg. Konferansen ?Grieg in the European context.? Berlin 2009. http://www.griegsociety.org/default.asp?kat=1037&id=4939&sp=2

Per Dahl: Noen endringer i syngemåten av en Griegsang som følge av den opptakstekniske utviklingen. Nordisk musikkforskerkongress i Oslo 5.-8.august 2008. Offentliggjort på Norsk musikkforskerlags nettsider.

Per Dahl: Grieg?s opus 5 no. 3 in the Gramophone Era. The International Grieg Society Conference, Bergen 30 May ? 2 June 2007. Theme: Beyond Grieg ? Edvard Grieg and his Diverse Influences on Music of the 20th and 21st Centuries. http://griegforum.no/griegsociety/default.asp?kat=993&sp=1

Per Dahl: Tidying up tempo variations in Grieg's Op. 5 No. 3. CHARM Symposium 4: Methods for analysing recordings. Royal Holloway, University of London, Egham - 12-14 April 2007 http://www.charm.rhul.ac.uk/content/events/s4Dahl.pdf

Per Dahl: Love is in the air (ear?) Musical expression and soundscape in the recordings of Grieg's opus 5 no. 3: Jeg elsker Dig / Ich liebe dich / I love thee.  Transfer and the recording as historical document Residential symposium at Royal Holloway, University of London, Egham - 20-22 April 2006 http://www.charm.rhul.ac.uk/content/events/symp_3_prog.html#Dahl

Per Dahl: Jeg elsker dig på over 100 måter! En oversikt over grammofoninnspillinger av Griegs op.5.nr.3" Foredrag holdt på Nordisk Musikkforskerkongress i Oslo 1992, trykket i skriftserien fra Institutt for musikk og teater 1993:2.  ISSN 0804-001X.

Per Dahl: Barns musikalske rytmeopplevelse ? en teori om musikkopplevelsen. Carlson & Ling (ed): Nordisk musik og musikvetenskap under 1970-talet. En kongressrapport. Gøteborg. 1980.

Per Dahl: Musikkformidlingsprosessen. Bidrag ved nordisk forskningsseminar i musikkpedagogikk i Trondheim 30.6-2.7.1978. Dahl/Indrebø/Lillemyr: Nordisk Arbeidskrets for Musikkpedagogisk Forskning: Rapport nr.1 1976-78. Trondheim 1979.

 

e.       Internasjonale konferansebidrag

2014-06-26    Changing Musical Identities through Re-orchestration. Fith International Symposium on Music and Sonic Art: Practices and Theories. Karlsruhe 26.-29.juni 2014

2013-09-06    Pater Noster ? A Credo from Stravinsky?Sociocultural Crossing and Borders. Litjuanina Academy of Music and Theatre / IMS. Vilnius 4.9-7.9. 2013

2013-05-25    Lost in translation? A Listener's Perspective on Musical Performance. Music and Sonic Art International Conference in Karlsruhe 24 to 26 May 2013.

2009-11-14     When the microphone enhances the intimacy of a German Lied. The Art of Record Production Conference in Cardiff.

 2009-07-07     Old repertoire, new musical expressions. The impact of recording  technology on performances. International Musicological Society Conference in Amsterdam 2009: Music: Notation and Sound.

2007-12-16     When the performance perforates the idea of a musical work. The transformation of a song by Grieg from the podium to the groove. The Art of Record Production Conference i Brisbane

2007-12-11     Music cognition: An approach from a record listener International Conference on Music Communication Science (ICOMS) i Sydney

2005-02-13          Fra samling til arkiv. Arne Dørumsgaards samling blir Norsk Lydinstitutt Innlegg på seminaret ?Dokumentasjon av 78-varvsepoken i Skandinavia? arrangert på Statens Ljud- och Bildarkiv i Stockholm 

2004-08-11          Change of Medium ? Change of Work? The manuscript, printed editions and recordings of Grieg?s op.5 no.3. IASA/IAML Conference Music and multimedia in Oslo 2004

 

            f.         Programområder

Programområdet Utøverkunnskap i musikk og dans II: Improvisasjon

Dette er en videreføring av programområdet fra 2013 og har et sterkere fokus på Improvisasjon i klassisk musikk, jazz og dans. Arbeidsgruppen består av prof. Per Dahl (leder), prof. Tor Yttredal (jazz), Prof. Siri Dybwik (dans), 1.amanuensis Lise K. Meling (klassisk musikk), Post doc. Petter F. Fadnes (jazz), 1.amanuensis Birgitte Baur-Nilsen (dans) og 1.amanuensis Bettina Smith (klassisk musikk). Instituttets stipendiater er med på seminarene.

Programområdet Utøverkunnskap i musikk og dans.

Tradisjon - Identitet-Nyskaping.

Programområdet ble etablert i 2013 med base på Institutt for musikk og dans, og jeg ble leder for programområdet. Kjernegruppen består av prof. Håkon Austbø, Prof. Tor Yttredal, Prof.stip. Siri Dybwik og 1.amanuesis Petter Frost Fadnes. Mine prosjekter om Notelesing i en utøversammenheng, og utøverkunnskap i musikkritikken, inngår i dette programområdet.

Programområde for Studier av FerdighetsUtøvelse (PSFU)

Sammen med kolleger knyttet til Lesesenteret (Prof. Finn-Egil Tønnessen, 1.amanuensis Per Henning Uppstad, 1.amanuensis Atle Skaftun og 1.lektor Oddny Judith Solheim) var jeg med og initierte etableringen av Programområdet for studier av ferdighetsutøvelse. Vår søknad om programområdestatus ble innvilget av Universitetet i Stavanger i 2009.

PSFU drev regelmessige seminarer (som også delvis er åpne for phd- og masterstudenter), og gruppen er involvert i flere forskningsprosjekter, delvis finansiert av NFR. Jeg hadde ansvaret for prosjektet: ?Notelesing i en musikalsk kontekst? hvor vi fra høsten 2012 hadde en egen stipendiat. Jeg hadde også ansvaret for utviklingen av forskerutdanningskurset Music Reading as Interpretation, Skill and Performance som ble første gang gjennomført våren 2011.

 

g.         Ledelse av fagkonferanser/forskerutdanningskurs

2016-07-01/06    International Musicological Society's Intercongressual Symposium 2016 in Stavanger. Jeg ledet all planlegging (administrativt og faglig) i forbindelse med denne konferansen hvor 100 musikkvitere fra hele verden ble samlet i Bjergsted i 6 dager hvor 3 Key note speakers og to offentlige konserter supplerte paperpresentasjonene.

2008-11-19/22     Hommage à Olivier Messiaen. Symposium ved Institutt for musikk og dans, Universitetet i Stavanger. Jeg hadde ansvaret for utvikling og ledelse av forskningsseminaret med følgende key note speakers: Christopher Dingle, Ola Tjørhom, Peter Hill, Birgitte Elfving, Rasmus Reed, Rebecca Rischin, Paul Griffiths, Håkon Austbø.

 

             h.        Vurderingskommisjoner

Kommisjonsmedlem ved vurdering av søkere til 1.amanuensis i musikkhistorie ved Norges musikkhøgskole i 2014.

Oppnevnt som 2.opponent av Norges musikkhøgskole for phd-kandidat Hilde Blix sin avhandling: Gryende musikkliteracy. Unge instrumentalelevers tilegnelse av musikkliteracy i lys av sosiokognitive teori om læring. Disputas 19. juni 2012.

Oppnevnt som 2.opponent av Norges musikkhøgskole for phd-kandidat Kristin Kjølberg sin avhandling: Rom for romanser. Om konsertdramaturgisk musikkformidling i romansekonserten. Disputas 19. 02. 2010.

Vurdering av søkere til stilling som1.amanuensis i musikkhistorie ved Norges musikkhøgskole. Innstillingen ble levert 22. 03. 2010.

I mai 2007 ble jeg oppnevnt av NOKUT for å vurdere søknad om akkreditering av Master i musikkutøving ved Høgskolen i Tromsø. Innstillingen ble overlevert pr.20. 08. 2007.

Fagbokkonsulent for Unipub i 2006 og 2009.

Peer review for Nordisk Musikforskerkongress i Aalborg i 2015 og i Stockholm 2012.

Peer review for Journal for Musicological Research 2012

 

i.          Prosjektrapporter

Norsk Lydinstitutt var partner i EU-prosjektet ?Memories? og som fagkonsulent for Lydinstituttet var jeg involvert i prosjektet, spesielt Work-package 3 (Definding the profiles). Prosjektet var finansiert over EUs 6.rammeprogram (Information Society Technology) og dets fulle tittel er: ?Design of an Audio semantic indexation system allowing information retrieval for the access to archive content in Open Archival Information Systems.? Prosjektets webadresse www.memories-project.eu inneholder også prosjektets sluttrapport. Prosjektet gikk fra 2006-2009.

E. Dahl/P. Dahl: Det estetiske ved musikkopplevelsen. Rapport fra et NAVF-støttet forprosjekt innen estetisk grunnforskning. Stensil Rogaland Musikkonservatorium 1989.

Per Dahl: Barns musikalske rytmeopplevelse. 4 rapporter trykket i stensil ved Avdeling for samfunnsfag, UNIT 1979:
Rapport nr. 006: En teori om musikkopplevelsen                Rapport nr. 016: Metoder for datainnsamling                       Rapport nr. 024: Metoder for innsamling og behandling av data     Rapport nr. 025: Resultater og analyser fra en undersøkelse

 

j.          Utredninger

I 2006 ble jeg oppnevnt som medlem av UHRs arbeidsgruppe for å utrede resultatbaserte indikatorer for kunstnerisk utviklingsarbeid som under ledelse av prof. Harald Jørgensen la frem sin innstilling ?Vekt på kunst? i februar 2007.

Som medlem av Universitets- og høgskolerådets Forskningsutvalg 2000-03 var jeg i tillegg med i følgende arbeidsgrupper/underutvalg:

- Medlem av referansegruppen for Undervisnings- og Forskningsdepartementets Prosjekt om finansiering av grunnforskning 2003- 04

- Arbeidsgruppen om Forskerutdanningen i Norge, oppfølging av Evalueringen av norsk forskerutdanning 2002-03

- Arbeidsgruppen for utvikling av Autoritetsregistre 2003 

                

Jeg var medlem av Boysen-utvalget som la frem innstillingen ?Fra vugge til podium? om høyere musikkutdanning i Norge (2000)

Per Dahl(red.):Verneplan for norske lydfestinger. Stavanger 1997. Utarbeidet på oppdrag fra fagmiljøene knyttet til Den norske lydarkivkonferansen og overlevert Norsk kulturråd.

 

            k.         Annen kursvirksomhet

Lund Eye-tracking Academy 2013-09-18. Innføringskurs i bruk av øyebevegelsesstudier.

Forskerkurs i vitenskapsteori på Ål 22.-24.11.1999 arrangert av Senter for vitenskapsteori UiB

Kortere kurser i musikkhistorie/verkanalyse i regi av Distriktskonservatoriene

            1978: Bo Wallner: Omkring Stemhammars musikk

            1980: Paul Patterson: Nyere engelsk musikk

            1981: Schaeffergaarden: Nyere dansk musikk

            1982: Utrecht: Nyere hollandsk musikk

            1983: Diether de la Motte: Teoriseminar

            1984: København: Nyere nordisk musikk

            1985: Orla Vinther: Wozzeck-seminar

Studieopphold (1.måned) Kodalymetoden (solfege hørelære) i Kecskemet, Ungarn 1972

Pågående forskning

Stravinsky's notation practice

Methodologies in Artistic Research

Music Reading in Music Performance, om notasjons- og konvensjonsforståelse hos utøvere.

Music and Knowledge. A Performer's Perspective (Book)

Music Criticism in Norway/Scandinavia

 

Arbeidserfaring

Arbeidserfaring

Deltids-/timelærerengasjementer er skrevet i kursiv.

Professor (20%) ved Musikkonservatoriet, Universitetet i Tromsø 2013-2015

Professor ved Institutt for musikk og dans Universitetet i Stavanger 2012-

1.amanuesis ved Institutt for musikk og dans, Humanistisk fakultet, 2003- 2007

(Høgskolen i Stavanger/Universitetet i Stavanger fra 1.1.2005)

Rektor Høgskolen i Stavanger 2000-2003

Dekan Avdeling for kunstfag HiS 1996-2000

1.amanuensis ved Høgskolen i Stavanger, Avdeling for kunstfag fra 1994-2003

Timelærer i filosofihistorie og vitenskapsfilosofi til Examen Philosophicum ved Avdeling for Kultur- og samfunnsfag, Høgskolesenteret i Rogaland 1991-1994

1.amanuensis ved Rogaland Musikkonservatorium fra 1988-94

Fagkonsulent for Norsk Lydinstitutt Stavanger (Dørumsgaardsamlingen) 1984-

Dirigent for Sandnes Orkesterforening 1981-87

Undervisningsleder ved Rogaland Musikkonservatorium 1980-88

Fløytelærer ved Stavanger Musikkskole 1980-85

Teorilektor ved Rogaland Musikkonservatorium 1979-80.

Vitenskapelig assistent ved Musikkvitenskapelig Institutt, UNIT, 1977-1979.

Timelærer Ringve Videregående skole Høsten 1977

Timelærer Musikkvitenskapelig Institutt UNIT, 1976-77

Solofløytist i Forsvarets Musikkorps Trøndelag 1975-77

Timelærer ved Barnevernsinstituttet Dronning Mauds Minne, Trondheim 1972-73.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Dahl, Per (2019). Music criticism in Norway. I: The Cambridge history of music criticism. Cambridge University Press. ISBN 9781107037892. s. 392-407.
 • Dahl, Per (2019). Where is the essence of a musical work?. I: Of essence and context : between music and philosophy. Springer Nature. ISBN 9783030144708. s. 197-209.
 • Dahl, Per (2018). The listener´s perspective. I: Music and sonic art : theories and practices. Cambridge Scholars Publishing. ISBN 978-1-5275-1353-2. s. 23-44.
 • Dahl, Per (2016). Music and Knowledge. A Performer's Perspective. Sense Publishers. ISBN 978-94-6300-885-3. 173 s.
 • Dahl, Per (2016). Text, Identity and Belief in Stravinsky's Symphony of Psalms. Dansk Musikforskning Online. ISSN 1904-237X. Volum Særnummer 2016. Hefte 17th NMC. s. 61-80.
 • Dahl, Per (2015). Pater Noster. A Credo from Stravinsky?. I: Sociocultural Crossings and Borders: Musical Microhistories. International Musicological Society. ISBN 9786098071290. s. 322-341.
 • Dahl, Per (2013). På kant med Kant. Et bekjennende essay. Studia Musicologica Norvegica. ISSN 0332-5024. Volum 39. s. 116-133.
 • Dahl, Per (2011). Verkanalysen som fortolkningsarena. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-516-9. 263 s.
 • Dahl, Per (2009). Grip mikrofonen? intensitet og intimitet i Griegs Jeg elsker Dig!. Studia Musicologica Norvegica. ISSN 0332-5024. Hefte 35. s. 156-176.
 • Dahl, Per (2009). THE RISE AND FALL OF LITERACY IN CLASSICAL MUSIC: AN ESSAY ON MUSICAL NOTATION. Fontes Artis Musicae. ISSN 0015-6191. Volum 56. Hefte 1. s. 66-76.
 • Dahl, Per (2008). Anvendt musikkestetikk : en innføring. Unipub forlag. ISBN 9788274773721. 215 s.
 • Dahl, Per (2008). Skriftlighetens vekst og fall i klassisk musikk. Studia Musicologica Norvegica. ISSN 0332-5024. Hefte 34. s. 51-67.
 • Dahl, Per (2007). Kognisjon og musikk i grammofonplatelytterens perspektiv. Studia Musicologica Norvegica. ISSN 0332-5024. Volum 33. Hefte 33. s. 80-101.
 • Dahl, Per (2004). Change of Medium - Change of Work? The Manuscript, printed editions and recordings of Grieg's op.5. no.3: "Jeg elsker Dig". I: http://www.iaml-iasa-2004.musikk.no/speakers/papers.htm.
 • Dahl, Per (1996). Biografi om Kirsten Flagstad som følger alle 8 CD'ene i antologien. I: Antologien om Kirsten Flagstad. Simax PSC 1821-1828.
 • Dahl, Per (1996). The voice of the century. Essay. I: CD nr. 3 i antologien om Kirsten Flagstad. Simax PSC 1823.
 • Dahl, Per (2019). Utøverkunnskap. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-61802-5. 221 s.
 • Dahl, Per (2008). Shellprisen 25 år. Universitetet i Stavanger i samarbeid med A/S Norske Shell. ISBN 9788276443424. 107 s.
 • Dahl, Per (2006). Jeg elsker Dig! Lytterens argument. Grammofoninnspillinger av Edvard Griegs opus 5 nr.3. Universitetet i Stavanger. ISBN 8276443044.
 • Dahl, Per (2017). Musikk til dokumentarfilm om Kjell Pahr-Iversen. Hans Eirik Voktor. Stavanger.
 • Dahl, Per (2007). One music - many images. Peer Gynt on LP-covers.
 • Dahl, Per (2006). Peer Gynts mange ansikter.
 • Dahl, Per (2005). Ikke bare Grieg. 100 år med norsk musikk og norske musikere på grammofon.
 • Dahl, Per (2019). Bela Bartok: Ridder Blåskjegg. Rogaland musikkråd; 2019-03-28.
 • Dahl, Per (2019). Blokkundervisning i musikkhistorie og verkanalyse. CEMPE; 2019-11-14 - 2019-11-15.
 • Dahl, Per (2019). Dansk musikk fra Carl Nielsen til Hans Abrahamsen. Rogaland musikkråd; 2019-02-28.
 • Dahl, Per (2019). Dmitrij Sjostakovitsj. Norsk lydinstitutt; 2019-11-13.
 • Dahl, Per (2019). Geirr Tveitt: Hundrad Haringtonar og litt om orkestrering. Rogaland musikkråd; 2019-11-21.
 • Dahl, Per (2019). Grieg spiller Grieg. Norsk lydinstitutt; 2019-09-25.
 • Dahl, Per (2019). Hva er god julemusikk?. Seniorforum ved UiS; 2019-12-04.
 • Dahl, Per (2019). Inn i musikken. Ut i verden.. Bravo; 2019-01-17.
 • Dahl, Per (2019). Interpretation and execution in Stravinsky's recordings. IMS Study Group on Stravinsky; 2019-03-18 - 2019-03-20.
 • Dahl, Per (2019). Introduksjon til Komponistenes selfies. Norsk lydinstitutt; 2019-02-05.
 • Dahl, Per (2019). Jeg elsker Dig på grammofon. Tematorsdagskomiteen; 2019-10-31.
 • Dahl, Per (2019). Komponistenes selfies: Bela Bartok. Norsk lydinstitutt; 2019-03-27.
 • Dahl, Per (2019). Komponistenes selfies: Copland, Gerswhin, Bernstein. Norsk lydinstitutt; 2019-05-15.
 • Dahl, Per (2019). Komponistenes selfies: Latin Amerika. Norsk lydinstitutt; 2019-02-13.
 • Dahl, Per (2019). Maurice Ravel: Konsert for venstre hånd. Rogaland Musikkråd; 2019-01-31.
 • Dahl, Per (2019). Musikk og grafikk. Om skriftlighetens fremvekst i klassisk musikk. MUNOR; 2019-05-12.
 • Dahl, Per (2019). Paul Dukas: Trollmannens læregutt og litt om filmmusikk. Rogaland musikkråd; 2019-10-17.
 • Dahl, Per (2019). PreLyttetur til Edinburgh. Rogaland musikkråd; 2019-10-15.
 • Dahl, Per (2019). Stravinsky Beyond the Wave of Neoclassicism. International Musicological Society; 2019-01-07 - 2019-10-07.
 • Dahl, Per (2019). Text versus Performance in Stravinsky's oeuvre. University of Surrey; 2019-09-05 - 2019-09-06.
 • Dahl, Per (2019). Tre klassikere: Bach, Mozart, Beethoven. Bravo; 2019-02-01.
 • Dahl, Per (2019). Verkorientering før St.Petersburg-turen. Rogaland musikkråd; 2019-04-02.
 • Dahl, Per (2019). Weinberg: Trompetkonsert. Rogaland musikkråd; 2019-09-12.
 • Dahl, Per (2019). Wolfgang Amadeus Mozart: Symfoni nr.41. Rogaland Musikkråd; 2019-01-10.
 • Dahl, Per (2018). Beethoven Symfoni nr.9. Rogaland Musikkråd; 2018-08-30.
 • Dahl, Per (2018). Bruckner Symfoni nr.7. Rogaland Musikkråd; 2018-09-20.
 • Dahl, Per (2018). Claude Debussy. 2018-02-01.
 • Dahl, Per (2018). De Andre: Merkverdigheter. Norsk Lydinstitutt; 2018-03-13.
 • Dahl, Per (2018). De Andre: Regionale sangere. Norsk Lydinstitutt; 2018-02-13.
 • Dahl, Per (2018). Historien om Norsk Lydinstitutt. Norsk Lydinstitutt; 2018-05-15.
 • Dahl, Per (2018). Johannes Brahms Symfoni nr.4. Rogaland Musikkråd; 2018-03-01.
 • Dahl, Per (2018). Komponistenes selfies: Messiaen. Norsk lydinstitutt; 2018-11-13.
 • Dahl, Per (2018). Komponistenes selfies: Stravinskij. Norsk Lydinstitutt; 2018-09-25.
 • Dahl, Per (2018). Leonard Bernstein: Symphony no.2 The Age of Anxiety. Rogaland Muskkråd; 2018-01-18.
 • Dahl, Per (2018). Modes of Communication in Music. Norges Musikkhøgskole; 2018-07-05 - 2018-07-08.
 • Dahl, Per (2018). Museum besøker Norsk Lydinstitutt. NRK P2. [Radio]; 2018-06-21.
 • Dahl, Per (2018). Orkestrering Bach/Webern Ricercare fra Musikalisches Opfer. Rogaland Musikkråd; 2018-10-18.
 • Dahl, Per (2018). Podcast om Norsk lydinstitutt. https://www.dropbox.com/s/hdibq1hot8cjibw/Podcast%20Norsk%20. [Internett]; 2018-12-07.
 • Dahl, Per (2018). Pre-München foredrag. Rogaland Musikkråd; 2018-03-06.
 • Dahl, Per (2018). Presentasjon av Norsk Lydinstitutt. Stavanger Rotary klubb; 2018-12-12.
 • Dahl, Per (2018). Strauss: Vier letzte Lieder. Rogaland Musikkråd; 2018-11-01 - 2018-11-10.
 • Dahl, Per (2018). The Mirror Neuron System and Communication in Music. University of Kent; 2018-07-01 - 2018-07-04.
 • Dahl, Per (2018). The Transformation of a Nordic Romance to a German Lied. Eastern Slavic Regional Association of IMS; 2018-10-22 - 2018-10-24.
 • Dahl, Per (2018). Verkorientering før Leif Ove Andsnes konsert. Munor, Haugesund; 2018-04-06.
 • Dahl, Per (2018). Åpning av prosjektet Komponistenes Selfies. Norsk Lydinstitutt; 2018-09-18.
 • Dahl, Per (2017). Bach-sønnene. Rogaland Musikkråd; 2017-09-21.
 • Dahl, Per (2017). Beethoven Symfoni nr.2. Symfoniorkesterets venner; 2017-02-23.
 • Dahl, Per (2017). De Andre Sangerne. En introduksjon. Kulturhuset Sølvberget; 2017-09-28.
 • Dahl, Per (2017). De Andre kvinnelige sangere. Norsk lydinstitutt; 2017-10-17.
 • Dahl, Per (2017). De Andre mannlige sangere. Norsk Lydinstitutt; 2017-11-14.
 • Dahl, Per (2017). De Andre, introduksjon. Norsk lydinstitutt; 2017-06-06.
 • Dahl, Per (2017). Hector Berlioz: Symphonie fantastique. Rogaland Musikkråd; 2017-01-05.
 • Dahl, Per (2017). Jan Erik Mikalsen Fiolinkonsert. Rogaland Musikkråd; 2017-10-12.
 • Dahl, Per (2017). Mahler: Symfoni nr.1. Symfoniorkesterets Venner; 2017-05-12.
 • Dahl, Per (2017). Opplysningstiden, Josef Haydn. Rogaland Musikkrpd; 2017-02-02.
 • Dahl, Per (2017). Richard Strauss: Till Eulenspiegels lustige Streiche. Rogaland Musikkråd; 2017-08-17.
 • Dahl, Per (2017). Richard Wagner: Tannhäuser. Rogaland Musikkråd; 2017-11-16.
 • Dahl, Per (2017). The Mirror Neuron System and Meaning Concstruction in Music. Umeå Universitet; 2017-10-31 - 2017-11-02.
 • Dahl, Per (2017). The impact of the mirror neuron system on musical meaning. Grieg Research School; 2017-06-13 - 2017-06-16.
 • Dahl, Per (2017). Wagner, Glazunov, Tsjajkovskij. Symfoniorkesterets Venneforening; 2017-11-23.
 • Dahl, Per (2017). Zbikowski's Conceptualizing Music Revisited. Grieg Research School; 2017-11-28 - 2017-12-01.
 • Dahl, Per (2017). Zoltan Kodaly: Danser fra Galanta. Rogaland Musikkråd; 2017-03-02.
 • Dahl, Per (2016). Arthur Honegger (1892-1955) Pacific 2.3.1.. Rogaland Musikkråd; 2016-10-13.
 • Dahl, Per (2016). Artistic Research in Music. Institutt for barnahagelærerutdanning; 2016-10-24 - 2016-10-28.
 • Dahl, Per (2016). Beethoven: Fiolinkonsert i D-dur. Rogaland Musikkråd; 2016-03-31.
 • Dahl, Per (2016). Beethoven: Symfoni nr.3 Ess-dur. Rogaland Musikkråd; 2016-01-16.
 • Dahl, Per (2016). Bela Bartok : Klaverkonsert nr.3. Rogaland Musikkråd; 2016-02-18.
 • Dahl, Per (2016). Bela Bartok: Konsert for orkester. Gøteborg Symfoniorkester Venneforening; 2016-09-19.
 • Dahl, Per (2016). Hva er et musikkverk? Golijov: Dreams and Prayers. Rogaland Musikkråd; 2016-09-29.
 • Dahl, Per (2016). Hva er vel jul uten høytidelig musikk?. ViS; 2016-12-07.
 • Dahl, Per (2016). IFA, mer enn en pastill. Stavanger Rotary klubb; 2016-04-27.
 • Dahl, Per (2016). Inn i musikken Ligeti, Bartok og Enescu. Stavanger Symfoniorkester Venner; 2016-02-25.
 • Dahl, Per (2016). Inn i musikken Hva er stil i musikk? Wagner, Mozart, Beethoven. Stavanger Symfoniorkester Venner; 2016-11-06.
 • Dahl, Per (2016). Kari Løvaas, sopran. Norsk Lydinstitutt; 2016-05-10.
 • Dahl, Per (2016). Komponisten, musikeren og lytteren.
 • Dahl, Per (2016). Lyttekrus nr.100! Johannes Brahms: Violinkonsert. Rogaland Musikkråd; 2016-11-10.
 • Dahl, Per (2016). Music and Knowledge. A Performer's Perspective. Svenska Vetenskapsakademien; 2016-11-29 - 2016-11-30.
 • Dahl, Per (2016). Sebastian Fagerlund: ISOLA. Rogaland Musikkråd; 2016-01-07.
 • Dahl, Per (2016). Where is the essence of a musical work?. Lithuanian Academy of Music and Theatre; 2016-08-31 - 2016-09-03.
 • Erikstad, Arild; Dahl, Per (2016). Konsert med Johan Halvorsens Fiolinkonsert. Hovedscenen NRK 2. [TV]; 2016-09-04.
 • Dahl, Per (2015). Ad fontes: Om vinkøer og manuskripter. Norsk Musikkarv prosjektet; 2015-12-10 - 2015-12-11.
 • Dahl, Per (2015). Inn i musikken: Ekte Wienerklassisk (Mozart og Beethoven). Stavanger Symfoniorkester/ Bravo; 2015-03-05.
 • Dahl, Per (2015). Inn i musikken: Psykologiske portretter (Schumann og Strauss). Stavanger Symfoniorkester/ Bravo; 2015-10-15.
 • Dahl, Per (2015). Jeg elsker Dig på over 100 måter. Skipper Worse; 2015-03-03.
 • Dahl, Per (2015). Johannes Brahms: Symfoni nr.2 i D-dur. Rogaland Musikkråd; 2015-01-29.
 • Dahl, Per (2015). Kjenner du igjen musikken?. Norsk Lydinsititutt; 2015-05-19.
 • Dahl, Per (2015). Mangfoldighetens Mahler. Symfoni nr.5. Rogaland Musikkråd; 2015-04-20.
 • Dahl, Per (2015). Noen tekst-musikk relasjoner i Stravinskijs Salmesymfoni. Universitetet i Aalborg; 2015-08-11 - 2015-08-15.
 • Dahl, Per (2015). Når musikken tilpasses grammofononen. Norsk Lydinsititutt; 2015-03-17.
 • Dahl, Per (2015). Pianisten Edvard Grieg. Vitenskapsakademiet i Stavanger; 2015-01-14.
 • Dahl, Per (2015). Practitioner knowledge. A melting pot of tradition, Identity and innovation?. Grieg Research school; 2015-11-24 - 2015-11-27.
 • Dahl, Per (2015). Ralph Vaughan Williams (1872-1958) Sinfonia Antartica. Rogaland Musikkråd; 2015-11-12.
 • Dahl, Per (2015). Richard Strauss (1864-1949) Blåseserenade og Duettkonsertino. Rogaland Musikkråd; 2015-10-08.
 • Dahl, Per (2015). Sofia Gubaidulina: Offertorium. Rogaland Musikkråd; 2015-09-14.
 • Dahl, Per (2015). Stravinskijs Petrushka. Rogaland Musikkråd; 2015-01-15.
 • Dahl, Per (2015). Work, Identity and Interpretation in gramophone recordings of Jeg elsker Dig!. Edvard Grieg Society; 2015-05-29 - 2015-05-31.
 • Dahl, Per (2014). Brahms: Ein deutsches Requiem. Rogaland Musikkråd;
 • Dahl, Per (2014). Changing Musical Identities through Re-orchestration. Fifth International Symposium on Music/Sonic Art; 2014-06-26 - 2014-06-29.
 • Dahl, Per (2014). Edvard Elgar: Enigmavariasjonene. Rogaland Musikkråd;
 • Dahl, Per (2014). En aften med Joshua Bell i Stavanger konserthus.
 • Dahl, Per (2014). Har musikken iboende kvaliteter? Antonio Caldara (1670-1736). Rogaland Musikkråd;
 • Dahl, Per (2014). Jeg elsker Dig! En demonstrsjonsforelesning. Stavanger Rotary klubb;
 • Dahl, Per (2014). Jussi Bjørling. Norsk Lydinstitutt;
 • Dahl, Per (2014). Kirsten Flagstad Århundredets stemme?. Norsk lydinstitutt;
 • Dahl, Per (2014). Lost in translation? A listener's perspective. Grieg Research School; 2014-03-11 - 2014-03-14.
 • Dahl, Per (2014). Musicology and Artistic Research: Two sides of the same coin?. ARALC/IMS; 2014-03-17 - 2014-03-21.
 • Dahl, Per (2014). Musikk - vitenskap og kunstnerisk utviklingsarbeid. Universitetet i Tromsø, Musikkonservatoriet;
 • Dahl, Per (2014). Nils Henrik Asheim: Garder av hvitt. Rogaland Musikkråd;
 • Dahl, Per (2014). Om klarinetten og Weber Klarinettkonsert nr.1. Rogaland Musikkråd;
 • Dahl, Per (2014). Perspektiver på Stravinskijs salmesymfoni. Norsk musikkforskerlag;
 • Dahl, Per (2014). Pianisten Edvard Grieg. Norsk Lydinstitutt;
 • Dahl, Per (2014). Programområder for forskning. En orientering. Musikkonservatoriet ved Universitetet i Tromsø;
 • Dahl, Per (2014). Samuel Barber: Fiolinkonsert opus 14. Rogaland Musikkråd;
 • Dahl, Per (2014). Sergej Prokofjev Symfoni nr.5. Rogaland Musikkråd;
 • Dahl, Per (2013). Arnold Schönberg: Gurre-Lieder, utdrag. Rogaland Musikkråd;
 • Dahl, Per (2013). Beethovens Symfoni nr.1. Stavanger Symfoniorkesters Venner; 2013-06-06.
 • Dahl, Per (2013). Bela Bartok: Concerto for orchestra. Rogaland Musikkråd; 2013-11-21.
 • Dahl, Per (2013). De første grammofonplatene. Norsk Lydinstitutt; 2013-09-24.
 • Dahl, Per (2013). Dmitrij Sjostakovitsj Symfoni nr.8. Rogaland Musikkråd; 2013-02-07.
 • Dahl, Per (2013). Finn Mortensen: Modernismens døråpner. Rogaland Musikkråd; 2013-09-26.
 • Dahl, Per (2013). Griegs musikk til Peer Gynt. Rogaland Musikkråd; 2013-03-07.
 • Dahl, Per (2013). Hva skal vi med alle gamle platene?. Norsk Lydinstitutt; 2013-10-14.
 • Dahl, Per (2013). Inn i musikken: Schönbergs Gurre-Lieder. Stavanger Symfoniorkesters Venner; 2013-11-07.
 • Dahl, Per (2013). Ivar F Andresen, mer enn en pastill. Norsk Lydinstitutt; 2013-05-21.
 • Dahl, Per (2013). John Adams og amerikansk 1900-tallsmusikk. Rogaland Musikkråd; 2013-01-10.
 • Dahl, Per (2013). Kirsten Flagstad - et kunstnerliv.
 • Dahl, Per (2013). Konferansier ved Shellpriskonserten 2013.
 • Dahl, Per (2013). Lost in translation? A listener's perspective on musical performance. Music and Sonic Art (MuSA); 2013-05-24 - 2013-05-26.
 • Dahl, Per (2013). Music reading as creative practice in music performance. Centre for Musical Performance as Creative Practice; 2013-04-04 - 2013-04-07.
 • Dahl, Per (2013). NYMCMF 2013 Wiener Festkveld. Norwegian Young Chamber Music Festival; 2013-10-01.
 • Dahl, Per (2013). Norsk Lydinsitutt en presentasjon. Norsk Lydinsitutt; 2013-08-28.
 • Dahl, Per (2013). Pater Noster - A Credo from Stravinsky?. Lithuanian Academy of Music and Theatre /IMS; 2013-09-04 - 2013-09-07.
 • Dahl, Per (2013). Peer, du lyver. Norsk Lydinstitutt; 2013-03-12.
 • Dahl, Per (2013). Programomtale leif Ove Andsnes konsert med verk av Beethoven, Bartok, Liszt og Chopin. Stavanger konserthus; 2013-03-08.
 • Dahl, Per (2013). Sjostakovitsj Symfoni nr.8. Stavanger Symfoniorkesters Venner; 2013-02-14.
 • Dahl, Per (2013). Verkomtale: Branderburgerkonsertene (1-6). Stavanger Symfoniokrester; 2013-04-18 - 2013-04-19.
 • Dahl, Per (2013). Verkomtale: Britten: Variations on a Theme of Frank Bridge, Mozart: Klaverkonsert nr.23 i A-dur, Britten: Young Apollo, Mozart Symfoni nr.39 i Ess-dur. Div Konserthus; 2013-09-25 - 2013-09-28.
 • Dahl, Per (2013). Verkomtale: Heiner Goebbels: Surrogate Cities. Stavanger Symfoniorkester; 2013-02-20.
 • Dahl, Per (2013). Verkomtaler. Dvorak Karnevalsoverture, Lutoslawski Cellokonsert, Dvorak Symfoni nr.9 (Fra den nye verden). Stavanger Symfoniorkester; 2013-04-25.
 • Dahl, Per (2013). Verkomtaler: Adams: The Chairman Dances, Tromba Lontana, og Beethoven: klaverkonsert nr.2, Symfoni nr.4. Stavanger Symfoniorkester; 2013-01-17 - 2013-01-18.
 • Dahl, Per (2013). Verkomtaler: Grieg: Peer Gynt, a-moll konserten. Stavanger Symfoniokrester; 2013-03-13 - 2013-03-14.
 • Dahl, Per (2013). Verkomtaler: Haydn Symfoni nr.104, Mozart Fiolinkonsert nr.1 og nr.4, Beethoven Symfoni nr.1. Stavanger Symfoniorkester; 2013-06-06.
 • Dahl, Per (2013). Verkomtaler: Haydn Symfoni nr.59, Ligeti: Atmospheres, Bartok: Ridder blåskjegg. Stavanger Symfoniokrester; 2013-04-11.
 • Dahl, Per (2013). Verkomtaler: Mahler Sjostakovitsj. Stavanger Symfoniorkester; 2013-02-14.
 • Dahl, Per (2013). Verkomtaler: Rossini, Nardini, Schumann. Stavanger Symfoniorkester; 2013-01-24.
 • Dahl, Per (2013). Verkomtaler: Schubert Liten messe, Bruckner Symfoni nr.8. Stavanger Symfoniorkester; 2013-03-21.
 • Dahl, Per (2013). Verkomtaler: Tsjajkovskij: Klaverkonsert nr.1, Mussorgskij: Bilder fra en utstilling. Stavanger Symfoniokrester; 2013-06-13 - 2013-06-14.
 • Dahl, Per (2013). Witold Lutoslawski: Konsert for cello og orkester. Rogaland Musikkråd; 2013-04-17.
 • Dahl, Per (2012). 1917.
 • Dahl, Per (2012). Adresse Broadway.
 • Dahl, Per (2012). Anne-Sophie Mutter og Trondheimsolistene.
 • Dahl, Per (2012). Antonio Vivaldi og Solokonserten. Rogaland Musikkråd; 2012-11-15.
 • Dahl, Per (2012). Arnold Schönberg: Verklärte Nacht. Rogaland musikkråd; 2012-02-02.
 • Dahl, Per (2012). Beethoven og Brahms.
 • Dahl, Per (2012). Besøk av Oslo Filharmonien.
 • Dahl, Per (2012). Biondi spiller Vivaldi.
 • Dahl, Per (2012). En klassisk gåte.
 • Dahl, Per (2012). En stjerne med trompet.
 • Dahl, Per (2012). Fransk og russisk.
 • Dahl, Per (2012). Giuseppe Verdi: Messa da Requiem. Rogaland Musikkråd; 2012-10-04.
 • Dahl, Per (2012). Gjensyn med Zehetmair.
 • Dahl, Per (2012). Gustav Mahler: Symfoni nr.1. Rogaland Musikkråd; 2012-09-27.
 • Dahl, Per (2012). Innspillingshistorien, opptaksteknikkens utvikling. Seniorklubben ved UiS; 2012-12-19.
 • Dahl, Per (2012). Kirsten Flagstad - En enestående stemme og en mangfoldig skjebne. Norsk lydinstitutt; 2012-10-23.
 • Dahl, Per (2012). Kontrabasskonsert av Eduard Tubin. Rogaland musikkråd; 2012-03-08.
 • Dahl, Per (2012). Latinamerikansk fiesta.
 • Dahl, Per (2012). Maurice Ravel: klaverkonsert i G-dur. Rogaland Musikkråd; 2012-01-12.
 • Dahl, Per (2012). Mozart og Wagner.
 • Dahl, Per (2012). Nyskrevet verk av beste slag.
 • Dahl, Per (2012). Om Kaija Saariaho og bestillingsverket Circle Map. Stavanger Symfoniorkester; 2012-09-28.
 • Dahl, Per (2012). Russisk motstandssymfoni.
 • Dahl, Per (2012). Russisk på podiet.
 • Dahl, Per (2012). Sergej Rakhmaninov: Symfoni nr.2. Rogaland Musikkråd; 2012-04-12.
 • Dahl, Per (2012). Solist fra egne rekker.
 • Dahl, Per (2012). Stor musikk med store artister.
 • Dahl, Per (2012). Tidenes åpning av hovedserien.
 • Dahl, Per (2012). Tyske linjer.
 • Dahl, Per (2012). Verdis requiem.
 • Dahl, Per (2012). Verkomtale av: Mozart: Requiem.
 • Dahl, Per (2012). Åpningskonsert Stavanger konserthus.
 • Dahl, Per (2011). Barber og Brahms. Stavanger Symfoniorkester; 2011-06-09.
 • Dahl, Per (2011). En Aften med Azzolini. Stavanger Symfoniorkester; 2011-05-19.
 • Dahl, Per (2011). En urfremføring og en klassiker. Stavanger Symfoniorkester; 2011-05-26.
 • Dahl, Per (2011). Et helteliv. Stavanger Symfoniorkester; 2011-01-13.
 • Dahl, Per (2011). Fransk aften. Stavanger symfoniorkester; 2011-12-02.
 • Dahl, Per (2011). Gamle mestere. Stavanger Symfoniorkester; 2011-03-10.
 • Dahl, Per (2011). Grieg's music as an image of Norway. International Grieg Society; 2011-08-11 - 2011-08-13.
 • Dahl, Per (2011). Hovedseriens åpnpingskonsert. Stavanger Symfoniorkester; 2011-09-01.
 • Dahl, Per (2011). Händel's Jephtha, Booklet notes.
 • Dahl, Per (2011). I frihetens tegn. Stavanger Symfoniokrester; 2011-12-08.
 • Dahl, Per (2011). I krigens vold. Stavanger Symfoniorkester; 2011-02-17.
 • Dahl, Per (2011). Inn i musikken: Beethovens 2.symfoni, 2.sats Larghetto. Stavanger Symfoniorkester; 2011-11-24.
 • Dahl, Per (2011). Koreansk stjerneskudd. Stavanger Symfoniorkester; 2011-04-07.
 • Dahl, Per (2011). Ludwig van Beethoven: Klaverkonsert nr.5. Rogaland Musikkråd; 2011-01-06.
 • Dahl, Per (2011). Magnus Lindberg: Klarinettkonsert. Rogaland Musikkråd; 2011-09-15.
 • Dahl, Per (2011). Mahlers storslåtte testamen. Stavanger Symfoniorkester; 2011-11-03.
 • Dahl, Per (2011). Med bue og sverd. Stavanger Symfoniorkester; 2011-09-08.
 • Dahl, Per (2011). Mendelssohn: Klaverkonsert nr.1. Rogaland Musikkråd; 2011-11-17.
 • Dahl, Per (2011). Mozart som symfoniker. Rogaland Musikkråd; 2011-03-03.
 • Dahl, Per (2011). Ny norsk trompetkonsert. Stavanger Symfoniorkester; 2011-10-20.
 • Dahl, Per (2011). Operaens slyngler. Stavanger Symfoniorkester; 2011-01-21.
 • Dahl, Per (2011). Polske undertoner. Stavanger Symfoniorkester; 2011-11-10.
 • Dahl, Per (2011). Porgy og Petrusjka møter Bess. Stavanger Symfoniorkester; 2011-03-31.
 • Dahl, Per (2011). Russisk romantikk. Stavanger Symfoniorkester; 2011-09-16.
 • Dahl, Per (2011). Russiske klassikere. Stavanger Symfoniorkester; 2011-04-29.
 • Dahl, Per (2011). Sagnomsuste helter i øst. Stavanger Symfoniorkester; 2011-02-10.
 • Dahl, Per (2011). Spennende romantikk. Stavanger Symfoniorkester; 2011-11-24.
 • Dahl, Per (2011). Spillerom 4.10.2011. NRK P2. [Radio]; 2011-10-04.
 • Dahl, Per (2011). Stravinskij: Symfoni i tre satser. Rogland Musikkråd; 2011-10-13.
 • Dahl, Per (2011). Svanen, Hiroshima og Prins Igor. Rogaland Musikkråd; 2011-02-03.
 • Dahl, Per (2011). Symfoniske signaturer. Stavanger Symfoniorkester; 2011-10-06.
 • Dahl, Per (2011). Tre store klassikere. Stavanger symfoniorkester; 2011-10-28.
 • Dahl, Per (2011). Venezuelandsk stjerneskudd. Stavanger Symfoniorkester; 2011-09-22.
 • Dahl, Per (2010). Alban Berg: Violinkonsert Lyttekurs. Rogaland Musikkråd; 2010-01-07.
 • Dahl, Per (2010). Anvendt musikkestetikk. Åpent filosofisk forum; 2010-09-13.
 • Dahl, Per (2010). Anvendt musikkestetikk i dagens musikksamfunn. NTNU; 2010-10-05.
 • Dahl, Per (2010). Bare Brahms Programkommentar for Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniorkester; 2010-11-05.
 • Dahl, Per (2010). Beethoven og Bartok Programkommentar for Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniorkester; 2010-02-04.
 • Dahl, Per (2010). Brahms: Ein deutsches Requiem. Tekstutvalg og tekstfravalg. Forskningsutvalget ved MHS; 2010-01-20.
 • Dahl, Per (2010). Briljante kontraster Programkommentar for Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniorkester; 2010-10-07.
 • Dahl, Per (2010). En ekte bel canto-aften Programkommentar for Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniorkester; 2010-09-02.
 • Dahl, Per (2010). En kveld i Segerstams ånd Programkommentar for Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniorkester; 2010-09-16.
 • Dahl, Per (2010). Fra romantikk til barbarisme Programkommentar for Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniorkester; 2010-12-02.
 • Dahl, Per (2010). Fransk aften Programkommentar for Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniorkester; 2010-10-21.
 • Dahl, Per (2010). Fullendt kontrapunkt Programkommentar for Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniorkester; 2010-03-04.
 • Dahl, Per (2010). Historiske passasjer Programkommentar for Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniorkester; 2010-11-18.
 • Dahl, Per (2010). Hvordan fange lyden Lydfesting og musikkopplevelser. Lundehaugen videregående skole; 2010-03-18.
 • Dahl, Per (2010). Igor Stravinskij: Le Sacre du Printemps Lyttekurs. Rogaland Musikkråd; 2010-03-11.
 • Dahl, Per (2010). Inn i Schumannåret Programkommentar for Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniorkester; 2010-01-14.
 • Dahl, Per (2010). Inspirerte klassikere Programkommentar for Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniorkester; 2010-03-12.
 • Dahl, Per (2010). Italia; Harold in Italie, Aus Italien Lyttekurs. Rogaland Musikkråd; 2010-02-11.
 • Dahl, Per (2010). Italienske landskap Programkommentar for Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniorkester; 2010-02-18.
 • Dahl, Per (2010). John Adams: Harmonielehre Verkorientering før Stavanger Symfoniorkesters abonnementskonsert. Stavanger Symfoniorkesters Venner; 2010-11-18.
 • Dahl, Per (2010). Klassikeråpning med Dvorak Programkommentar for Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniorkester; 2010-09-24.
 • Dahl, Per (2010). Klassiske bohemer Programkommentar for Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniorkester; 2010-01-22.
 • Dahl, Per (2010). Konsertenes konsert Programkommentar for Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniorkester; 2010-11-25 - 2010-11-26.
 • Dahl, Per (2010). Lindberg og Bruckner Programkommentar for Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniorkester; 2010-09-30.
 • Dahl, Per (2010). Mahler: Adagio fra symfoni nr.10 Lyttekurs. Rogaland Musikkråd; 2010-11-11.
 • Dahl, Per (2010). Nordiske toner Programkommentar for Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniorkester; 2010-04-15.
 • Dahl, Per (2010). Passacaglia Verkorientering før Stavanger Symfoniorkesters abonnementskonsert. Stavanger Symfoniorkesters Venner; 2010-03-04.
 • Dahl, Per (2010). Romantikken i musikken. St. Olav Videregående skole; 2010-05-04.
 • Dahl, Per (2010). Romantiske vendinger Programkommentar for Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniorkester; 2010-01-28.
 • Dahl, Per (2010). Sibelius: Fiolinkonsert Lyttekurs. Rogaland Musikkråd; 2010-10-14.
 • Dahl, Per (2010). Sloane dirigerer Sjostakovitsj og Rakhmaninov Programkommentar for Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniorkester; 2010-10-28.
 • Dahl, Per (2010). Stravinskij: Symfonier for blåsere Lyttekurs. Rogaland Musikkråd; 2010-11-25.
 • Dahl, Per (2010). Ufullendte mesterstykker Programkommentar for Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniorkester; 2010-04-29.
 • Dahl, Per (2010). Vårofferet Programkommentar for Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniorkester; 2010-03-18.
 • Dahl, Per (2010). Werther - et melodrama Programkommentar for Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniorkester; 2010-06-03.
 • Dahl, Per (2009). 1920-tallet Paris. Rogaland Musikkråd; 2009-04-16.
 • Dahl, Per (2009). 1920-tallet Wien. Rogaland Musikkråd; 2009-03-05.
 • Dahl, Per (2009). 1920-tallet. Helsinki og St.Petersburg Lytterkurs. Rogaland Musikkråd; 2009-01-29.
 • Dahl, Per (2009). 1920-tallet: New York Programomtale til Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniokrester; 2009-03-06.
 • Dahl, Per (2009). 1920-tallet: Paris Programomtale til Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniokrester; 2009-04-23.
 • Dahl, Per (2009). 1920-tallet: St. Petersburg og Helsinki Programomtale til Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniokrester; 2009-02-05.
 • Dahl, Per (2009). 1920-tallet: Wien Programomtale til Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniokrester; 2009-03-12.
 • Dahl, Per (2009). Anvendt musikkestetikk i danges musikksamfunn. Institutt for musikk NTNU, ved Baard Nygaard; 2009-09-08.
 • Dahl, Per (2009). Bachs orkestersuiter Programomtale til Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniokrester; 2009-09-03.
 • Dahl, Per (2009). Barns avanserte musikklek.
 • Dahl, Per (2009). Briljante undertoner Programomtale til Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniokrester; 2009-05-14.
 • Dahl, Per (2009). Carmina burana Programomtale til Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniokrester; 2009-04-17.
 • Dahl, Per (2009). Debussy: Faunens ettermiddag Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters Venner. Stavanger Symfoniokresters Venner; 2009-05-28.
 • Dahl, Per (2009). Et historisk tilbakeblikk Programomtale til Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniokrester; 2009-05-28.
 • Dahl, Per (2009). Et klassisk skoleeksempel Programomtale til Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniokrester; 2009-02-12.
 • Dahl, Per (2009). Et klassisk trekløver Programomtale til Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniorkester; 2009-11-19.
 • Dahl, Per (2009). For den interesserte lytter Anmeldelse av Nils Grindes bok: Georg Friedrich Händel - Liv og musikk.
 • Dahl, Per (2009). Fra Brodway til West End Programomtale til Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniokrester; 2009-09-25.
 • Dahl, Per (2009). Haydn og Debussy Programomtale til Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniorkester; 2009-10-30 - 2009-10-31.
 • Dahl, Per (2009). Hector Berlioz: Symphonie Fantastique Lyttekurs. Rogaland Musikkråd; 2009-11-05.
 • Dahl, Per (2009). Intimacy versus Intensity The impact of the microphone on the interpretation of songs by Grieg. 2009-05-13 - 2009-05-16.
 • Dahl, Per (2009). Johannes Brahms sin revisjon av kristen tro i Ein deutsches Requiem. Sola Kyrkjeakademi; 2009-11-24.
 • Dahl, Per (2009). Joseph Haydn. Symfoniene 1, 22, 88. Lyttekurs. Rogaland Musikkråd; 2009-10-22.
 • Dahl, Per (2009). Karol Szymanowskis opera Kong Roger Verkomtale før konsertreise. Rogaland Musikkråd; 2009-11-02.
 • Dahl, Per (2009). Konsertvert på Silustøl Ida Bryhn bratsj, Christian Ihle Hadland klaver. Festspillene i Bergen; 2009-05-23 - 2009-05-24.
 • Dahl, Per (2009). Leif Ove Andsnes konsert på Festspillene i Bergen Verkomtale før Andsneskonsert i Grieghallen. Festspillene i Bergen; 2009-05-23.
 • Dahl, Per (2009). Mendelssohns Italienske, en revisjonsberetning Foredrag til Stavanger Symfoniorkesters Vener. Stavanger Symfoniokresters Venner; 2009-01-15.
 • Dahl, Per (2009). Musikalsk lek blant skolebarn Anmeldelse av Kathryn Marshs bok: The musical Playground. Global traditions and change in children's songs and games.
 • Dahl, Per (2009). Musikalske Baktanker Programomtale til Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniorkester; 2009-11-12 - 2009-11-13.
 • Dahl, Per (2009). Old repertoire, new musical expressions The impact of recording technology on performances. 2009-07-05 - 2009-07-10.
 • Dahl, Per (2009). Posthume lenker Programomtale til Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniokrester; 2009-01-15.
 • Dahl, Per (2009). Pärtfestivalen Programomtale til Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniokrester; 2009-09-12.
 • Dahl, Per (2009). Rebeller i parykk Programomtale til Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniokrester; 2009-01-29.
 • Dahl, Per (2009). Richard Wagner Lyttekurs. Rogaland Musikkråd; 2009-09-25.
 • Dahl, Per (2009). Richard Wagner Verkomtale for Stavanger Symfoniorkesters Venner. Stavanger Symfoniorkesters Venner; 2009-10-01.
 • Dahl, Per (2009). Samspill i særklasse Programomtale til Stavanger Symfoniorkesters. Stavanger Symfoniokrester; 2009-01-22.
 • Dahl, Per (2009). Scarlattis ukjente opera Programomtale til Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniorkester; 2009-12-03.
 • Dahl, Per (2009). Sesongstart med Sloane og Blasi Programomtale til Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniokrester; 2009-08-27.
 • Dahl, Per (2009). Shakespeare in Music Programomtale til Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniorkester; 2009-10-15.
 • Dahl, Per (2009). Shellpriskonserten 2009. A/S Norske Shell og Universitetet i Stavanger; 2009-10-18.
 • Dahl, Per (2009). Sloanes Sibeliusdebut Programomtale til Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniokrester; 2009-03-19.
 • Dahl, Per (2009). Stenkaka 10 intervjuer om de tidlige grammofonplatene (stenkakene). [Radio]; 2009-03-31.
 • Dahl, Per (2009). Stjerneskudd fra Stavanger Programomtale til Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniorkester; 2009-10-22 - 2009-10-23.
 • Dahl, Per (2009). Verneplan for norske lydfestinger; verd å verne?. Den norske Lydarkivkonferansen; 2009-10-27 - 2009-10-28.
 • Dahl, Per (2009). Wagneraften Programomtale til Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniorkester; 2009-10-01.
 • Dahl, Per (2009). When the microphone enhances the intimacy of a German Lied. 2009-11-13 - 2009-11-15.
 • Dahl, Per (2008). Briljant neoklassisisme Verkomtale til Stavanger Symoniorkester Hovedserien. Stavanger Symfoniorkester; 2008-11-13.
 • Dahl, Per (2008). Den symfoniske klang Sergej Rakhmaninov: Symfoni nr.3. Rogaland Musikkråd; 2008-02-28.
 • Dahl, Per (2008). Den symfoniske sats Carl Nielsen: Symfoni nr.5. Rogaland Musikkråd; 2008-01-24.
 • Dahl, Per (2008). Ekstra Påskekonsert Verkomtale til Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniorkester; 2008-03-13.
 • Dahl, Per (2008). En sluttet sirkel Verkomtale til Stavanger Symoniorkester Hovedserien. Stavanger Symfoniorkester; 2008-12-04.
 • Dahl, Per (2008). Felix Mendelssohn: En midtsommernattsdrøm. Rogaland Musikkråd; 2008-10-16.
 • Dahl, Per (2008). Grenseløs Kjærlighet Verkomtale til Stavanger Symfoniorkester Klassikerserien. Stavanger Symfoniorkester; 2008-02-15.
 • Dahl, Per (2008). Helaftens fiolinkonsert Verkomtale til Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniorkester; 2008-01-25.
 • Dahl, Per (2008). Hundrad år med Hardingtonar Verkomtale til Stavanger Symfoniorkester, Hovedserien. Stavanger Symfoniorkester; 2008-04-24.
 • Dahl, Per (2008). Inspirerte passasjer Verkomtale til Stavanger Symfoniorkester, Hovedserien. Stavanger Symfoniorkester; 2008-09-25.
 • Dahl, Per (2008). Italiensk åpning Verkomtale til Stavanger Symfoniorkester, Hovedserien. Stavanger Symfoniorkester; 2008-08-28.
 • Dahl, Per (2008). Julekonsert med Fabio Biondi Verkomtale til Stavanger Symoniorkester Ekstrakonsert. Stavanger Symfoniorkester; 2008-12-12.
 • Dahl, Per (2008). Liturgiske ledemotiv Verkomtale til Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniorkester; 2008-04-03.
 • Dahl, Per (2008). Melodiske mestre Verkomtale til Stavanger Symoniorkester Klassikerserien. Stavanger Symfoniorkester; 2008-10-31.
 • Dahl, Per (2008). Messiaen, energisk vitenskap som grunnlag for miljømessig kunst?. Forskningsdagene 2008, Universitetet i Stavanger; 2008-09-24.
 • Dahl, Per (2008). Messiaen: L'Ascension (Himmelfarten) Preconcert-talk for Symfoniorkesterets venner. Stavanger Symfoniorkester; 2008-04-03.
 • Dahl, Per (2008). Musikk som antydningens kunst Preconcert-talk ved Oslofilharmoniens gjestespill. Stavanger Symfoniorkester; 2008-10-17.
 • Dahl, Per (2008). Noen endringer i syngemåten av en Griegsang som følge av den opptakstekniske utvikling. 2008-08-05 - 2008-08-08.
 • Dahl, Per (2008). Olivier Messiaen Portrett av 100årsjubilanten. Rogaland Musikkråd; 2008-03-27.
 • Dahl, Per (2008). Olivier Messiaen: Kvartett til tidens ende. Forgrunn, middelgrunn og bakgrunn. Åpen Fagdag, Universitetet i Stavanger; 2008-11-26.
 • Dahl, Per (2008). Oratoriet Jephtha Verkomtale til Stavanger Symfoniorkester Hovedserien. Stavanger Symfoniorkester; 2008-02-07.
 • Dahl, Per (2008). Richard Strauss (1864-1949). Rogaland Musikkråd; 2008-10-30.
 • Dahl, Per (2008). Robert Schumann (1810-1856) Symfoni nr.2. Rogaland Musikkråd; 2008-09-18.
 • Dahl, Per (2008). Russisk aften Verkomtale til Stavanger Symoniorkester Hovedserien. Stavanger Symfoniorkester; 2008-11-27.
 • Dahl, Per (2008). Russiske toner og undertoner Verkomtale til Stavanger Symfoniorkester Hovedserien. Stavanger Symfoniorkester; 2008-03-06.
 • Dahl, Per (2008). Strauss-konsert Verkomtale til Stavanger Symoniorkester Hovedserien. Stavanger Symfoniorkester; 2008-11-06.
 • Dahl, Per (2008). Symfoniske akvareller Verkomtale til Stavanger Symfoniorkester. Stavanger Symfoniorkester; 2008-01-17.
 • Dahl, Per (2008). Tristan og Isolde Verkomtale og synopsis til Stavanger Symfoniorkester, Hovedserien. Stavanger Symfoniorkester; 2008-05-16 - 2008-05-20.
 • Dahl, Per (2008). Tysk høyromantikk Verkomtale til Stavanger Symfoniorkester, Hovedserien. Stavanger Symfoniorkester; 2008-09-11.
 • Dahl, Per (2008). Virtuos velklang Verkomtale til Stavanger Symfoniorkester Hovedserien. Stavanger Symfoniorkester; 2008-01-31.
 • Dahl, Per (2008). Våren er kronet med seier! Verkomtale til Stavanger Symfoniorkester, Klassikerserien. Stavanger Symfoniorkester; 2008-04-11.
 • Dahl, Per (2008). What Kind of Theory is Music Theory? Epistemological Exercises in Music Theory and Analysis. Edited by Per F. Broman and Nora A. Engebretsen.
 • Dahl, Per (2007). Den musikalske forventingen Bruckners Symfoni nr. 8 c-moll. Rogaland Musikkråd; 2007-10-11.
 • Dahl, Per (2007). Det allmenne G.F. Handel: Il Trionfo del Tempo e del Desinganno. Rogaland Musikkråd; 2007-03-22.
 • Dahl, Per (2007). Det allmenne Händel: Il Trionfo del Tempo e del Disinganno. Rogaland Musikkråd; 2007-03-22.
 • Dahl, Per (2007). Det forunderlige Beethovens Symfoni nr. 8. Rogaland Musikkråd; 2007-04-26.
 • Dahl, Per (2007). Det forunderlige Ludwig van Beethoven: Symfoni nr.8. Rogaland Musikkråd; 2007-04-26.
 • Dahl, Per (2007). Det individuelle Gustav Mahler: Kindertotenlieder. Rogaland Musikkråd; 2007-01-18.
 • Dahl, Per (2007). Det individuelle Mahler: Kindertotenlieder. Rogaland Musikkråd; 2007-01-18.
 • Dahl, Per (2007). Edvard Grieg (1843-1907) Et portrett. Rogaland Musikkråd; 2007-11-08.
 • Dahl, Per (2007). Grieg og Bartoks ulike veier til folkemusikken. Stavanger Symfoniorkester Grieg/Bartokdagene; 2007-11-23.
 • Dahl, Per (2007). Grieg's opus 5 no 3 Jeg elsker Dig! in the Gramophone Era. 2007-05-30 - 2007-06-02.
 • Dahl, Per (2007). Kirsten Flagstads "Jeg elsker Dig!". Kirsten Flagstad Festivalen; 2007-06-23.
 • Dahl, Per (2007). Lyttingens byggeklosser Dvoraks Symfoni nt. 7 d-moll. Rogaland Musikkråd; 2007-09-06.
 • Dahl, Per (2007). Music cognition. An Approach from a record listener. 2007-12-05 - 2007-12-07.
 • Dahl, Per (2007). Når fremføringen fortrenger forestillingen om musikkverket Jeg elsker Dig! sangens transformasjon fra konsertsalen til grammofonplaten. Universitetet i Stavanger; 2007-11-28.
 • Dahl, Per (2007). Tidying up tempo variations in Grieg?s Op. 5 No.3. 2007-04-12 - 2007-04-14.
 • Dahl, Per (2007). Ut i verden Gustav Holst: Planetene. Rogaland Musikkråd; 2007-01-13.
 • Dahl, Per (2007). Verkomtale SSO Nils Henrik Asheim: Grader av hvitt. Stavanger Symfoniorkester; 2007-01-11.
 • Dahl, Per (2007). Verkomtale i programheftet til SSOs Hovedserie Brecht, Weill og Beethoven. Stavanger Symfoniorkester; 2007-05-03.
 • Dahl, Per (2007). Verkomtale i programheftet til SSOs Hovedserie Bruckneraften. Stavanger Symfoniorkester; 2007-10-18.
 • Dahl, Per (2007). Verkomtale i programheftet til SSOs Hovedserie Et toneangivende testamente. Stavanger Symfoniorkester; 2007-12-13.
 • Dahl, Per (2007). Verkomtale i programheftet til SSOs Hovedserie Folkedans og fedreland 2. Stavanger Symfoniorkester; 2007-11-29.
 • Dahl, Per (2007). Verkomtale i programheftet til SSOs Hovedserie Fortvilelse og Håp. Stavanger Symfoniorkester; 2007-03-08.
 • Dahl, Per (2007). Verkomtale i programheftet til SSOs Hovedserie Klassiske konklusjoner. Stavanger Symfoniorkester; 2007-09-27.
 • Dahl, Per (2007). Verkomtale i programheftet til SSOs Hovedserie Nordiske noter. Stavanger Symfoniorkester; 2007-11-01.
 • Dahl, Per (2007). Verkomtale i programheftet til SSOs Hovedserie Norges trompet-ess. Stavanger Symfoniorkester; 2007-04-19.
 • Dahl, Per (2007). Verkomtale i programheftet til SSOs Hovedserie Prisvinner på solistplass. Stavanger Symfoniorkester; 2007-10-04.
 • Dahl, Per (2007). Verkomtale i programheftet til SSOs Hovedserie Romantisk velklang. Stavanger Symfoniorkester; 2007-01-25.
 • Dahl, Per (2007). Verkomtale i programheftet til SSOs Hovedserie Steven Sloanes Åpningskonsert. Stavanger Symfoniorkester; 2007-08-30.
 • Dahl, Per (2007). Verkomtale i programheftet til SSOs Hovedserie Sveinung spiller spansk. Stavanger Symfoniorkester; 2007-09-13.
 • Dahl, Per (2007). Verkomtale i programheftet til SSOs Hovedserie Tre musikalske språk. Stavanger Symfoniorkester; 2007-05-24.
 • Dahl, Per (2007). Verkomtale i programheftet til SSOs Hovedserie Ung Stavanger-pianist. Stavanger Symfoniorkester; 2007-02-08.
 • Dahl, Per (2007). Verkomtale i programheftet til SSOs Klassikerserie Best of British. Stavanger Symfoniorkester; 2007-01-19.
 • Dahl, Per (2007). Verkomtale i programheftet til SSOs Klassikerserie Italiensk operagalla. Stavanger Symfoniorkester; 2007-10-26.
 • Dahl, Per (2007). Verkomtale i programheftet til SSOs Klassikerserie Symfoniske danseføtter. Stavanger Symfoniorkester; 2007-11-23.
 • Dahl, Per (2007). Verkomtale i programheftet til SSOs Klassikerserie Tre musikalske reiser. Stavanger Symfoniorkester; 2007-04-13.
 • Dahl, Per (2007). Verkomtale i programheftet til SSOs Klassikerserie Ukjente Mozart-konserter. Stavanger Symfoniorkester; 2007-02-16.
 • Dahl, Per (2007). Verkomtale i programheftet til SSOs Vennekonsert Stortalent i heksegryte. Stavanger Symfoniorkester; 2007-08-23.
 • Dahl, Per (2007). Verkomtale i programhetet til SSOs Hovedserie En Händel-triumf. Stavanger Symfoniorkester; 2007-03-29.
 • Dahl, Per (2007). Verkomtale i programhetet til SSOs Hovedserie Folkedans og fedreland 1. Stavanger Symfoniorkester; 2007-11-15.
 • Dahl, Per (2007). Verkomtale til SSOs konsert i Oslo konserthus. Stavanger Symfoniorkester; 2007-02-23.
 • Dahl, Per (2007). When performance perforates the idea of a musical work. The transformation of a song by Grieg from the podium to the groove. 2007-12-10 - 2007-12-11.
 • Dahl, Per (2006). Absolutt MOZART Verkomtale til SSOs konsert 7.oktober 2006.
 • Dahl, Per (2006). Absolutt Mozart Programhefte.
 • Dahl, Per (2006). Arne Dørumsgaard er død Nekrolog.
 • Dahl, Per (2006). Bach og Händel Verkomtale for SSOs konsert 23.februar 2006.
 • Dahl, Per (2006). Beethoven - Jolivet - Bruckner Verkomtale for SSOs konsert 23.mars 2006.
 • Dahl, Per (2006). Borodin - Bruch - Bartok Verkomtale til SSOs konsert 22.september 2006.
 • Dahl, Per (2006). Britten - Sjostakovitsj - Strauss Verkomtale for SSOs konsert 12.januar 2006.
 • Dahl, Per (2006). Bruk av grammofonplaten som historisk dokument i musikkforskningen Selvvalgt prøveforelesning til dr.philos.-graden. Universitetet i Stavanger, Humanistisk fakultet; 2006-11-09.
 • Dahl, Per (2006). Elskov og etikk i Grieg/Andersens Hjertets melodier ForskningsStandup på Sting Nere 2006. Forskningsdagene i Stavanger; 2006-09-27.
 • Dahl, Per (2006). En drøfting av Adornos oppfatninger av Schubert og Stravinskij Pålagt forelesning til dr.philos.-graden. Universitetet i Stavanger, Humanistisk fakultet; 2006-11-09.
 • Dahl, Per (2006). Grammofoninnspillinger av Jeg elsker Dig i Max Regers arrangement. 2006-10-06.
 • Dahl, Per (2006). Grammofoninnspillinger langt borte fra komponistens intensjoner. Universitetet i Stavanger Open fagdag; 2006-11-29.
 • Dahl, Per (2006). Inn i Hovedserien (1): Det eksotiske. Rimskij-Korsakov: Capriccio espagnole Lyttekurs. Rogaland Musikkråd; 2006-08-26.
 • Dahl, Per (2006). Inn i Hovedserien (2) : Det grensesprengende. Verdis Requiem Lyttekurs. Rogaland Musikkråd; 2006-10-19.
 • Dahl, Per (2006). Inn i Hovedserien (3) Det klassiske Mendelssohns Fiolinkonsert Lyttekurs. Rogaland Musikkråd; 2006-11-23.
 • Dahl, Per (2006). Inn i musikken (4) : Sjostakovitsjs klaverkonserter Lyttekurs. Rogaland Musikkråd; 2006-01-05.
 • Dahl, Per (2006). Inn i musikken (5) : Irgens Jensen: Passacaglia Lyttekrus. Rogaland musikkråd; 2006-02-02.
 • Dahl, Per (2006). Inn i musikken (6): Anton Bruckner Symfoni nr.6 Lyttekurs. Rogaland Musikkråd; 2006-03-16.
 • Dahl, Per (2006). Inn i orkesteret Lyttekurs. Rogaland Musikkråd; 2006-09-16.
 • Dahl, Per (2006). Irgens Jensen - Schnittke - Schumann Verkomtale for SSOs konsert 9.februar 2006.
 • Dahl, Per (2006). Jeg elsker Dig på 214 måter. [Radio]; 2006-12-01.
 • Dahl, Per (2006). Love is in the air (ear?) Musical expression and soundscape in the recordings of Grieg?s op.5 no.3; Jeg elsker Dig / I love thee / Ich liebe dich. 2006-04-20 - 2006-04-22.
 • Dahl, Per (2006). MUSIKK (Mozart og Maijazz). Gand Rotary; 2006-05-15.
 • Dahl, Per (2006). Mozart - Haydn - Mozart Verkomtale for SSOs Konserter 30.-31.mars 2006.
 • Dahl, Per (2006). Mozart - en musikalsk legobygger.
 • Dahl, Per (2006). Mozart - homo ludens in musica? Hva leker Mozart med i sin musikk?. Pensjonistuniversitetet i Stavanger; 2006-09-21.
 • Dahl, Per (2006). Mozart Verkomtale til SSOs konsert 1.juni 2006.
 • Dahl, Per (2006). Mozart og Klaverkonsert nr.23. Pensjonistklubben ved St.Olav VGS; 2006-04-26.
 • Dahl, Per (2006). Mozart som kvinneportrettør. Soroptimistene i Stavanger; 2006-09-05.
 • Dahl, Per (2006). Mozarts Fiolinsonater Program 1 av 3. Stavanger Konserthus (Absolutt Mozart); 2006-10-04.
 • Dahl, Per (2006). Mozarts Fiolinsonater Program 2 av 3. Stavanger Konserthus (Absolutt Mozart); 2006-10-05.
 • Dahl, Per (2006). Mozarts Fiolinsonater Program 3 av 3. Stavanger Konserthus (Absolutt Mozart); 2006-10-06.
 • Dahl, Per (2006). Mozarts Stryketrio i Ess-dur Verkorientering (Aboslutt Mozart). Absolutt Mozart / SSO; 2006-10-11.
 • Dahl, Per (2006). Mozarts fiolinsonater. En introduksjon. Stavanger konserthus (Absolutt Mozart); 2006-10-03.
 • Dahl, Per (2006). Mozarts g-mollsymfoni Verkorientering. Symfoniorkesterets Venneforening; 2006-06-01.
 • Dahl, Per (2006). På konsert i Stavanger konserthus. [Radio]; 2006-01-12.
 • Dahl, Per (2006). Ravel - Sibelius - Rimskij-Korsakov Verkomtale til SSOs konsert 31.august 2006.
 • Dahl, Per (2006). Sibelius - Hundsnes - Glasunov Verkomtale til SSOs konsert 6.april 2006.
 • Dahl, Per (2006). Sibelius - Mendelssohn - Tsjajkovskij Verkomtale til SSOs konsert 30.november 2006.
 • Dahl, Per (2006). Sibelius - Tsjajkovskij Verkomtale for SSOs konsert 20.januar 2006.
 • Dahl, Per (2006). Sibelius - Vaage - Brahms Verkomtale til SSOs konsert 7.desember 2006.
 • Dahl, Per (2006). Sibelius - Valen - Nielsen Verkomtale til SSOs konsert 2.november 2006.
 • Dahl, Per (2006). Sjeldne Mozart-skatter Verkomtale til SSOs konsert 12.oktober 2006.
 • Dahl, Per (2006). Sjostakovitsj - Lalo - Sjostakovitsj Verkomtale til SSOs konsert 27.april 2006.
 • Dahl, Per (2006). Sjostakovitsj sine klaverkonserter Verkorientering. Symfoniorkesterets venner; 2006-01-12.
 • Dahl, Per (2006). Skjulte Mozartskatter Verkorientering 12.oktober 2006. Symfoniorkesterets Venner; 2006-10-12.
 • Dahl, Per (2006). Smetana - Chopin - Dvorak/Brahms Verkomtale for SSOs konsert 17.februar 2006.
 • Dahl, Per (2006). Strauss - Bruckner Verkomtale til SSOs konsert 16.november 2006.
 • Dahl, Per (2006). Tanken bak UiS sin satsing på kunst og kultur. Forum for historie, kultur og samfunn; 2006-11-22.
 • Dahl, Per (2006). Valen - Mozart - Borodin Verkomtale til SSOs konsert 14.september 2006.
 • Dahl, Per (2006). Verdi: Messa da Requiem Verkomtale til SSOs konserter 26.-27.oktober 2006.
 • Dahl, Per (2006). Wallin - Sjostakovitsj - Nielsen Verkomtale for SSOs konsert 26.januar 2006.
 • Dahl, Per (2006). Webern - Weber - Hillborg - Brahms Verkomtale til SSOs konsert 9.mars 2006.
 • Dahl, Per (2005). Biografien og Ludwig van Beethoven. 2005-03-31.
 • Dahl, Per (2005). Et gudbenådet geni. [Avis]; 2005-11-09.
 • Dahl, Per (2005). Form, Sjostakovitsj og Stravinskij. 2005-04-28.
 • Dahl, Per (2005). Fra samling til arkiv. Arne Dørumsgaards samling blir Norsk Lydinstitutt. 2005-02-12 - 2005-02-13.
 • Dahl, Per (2005). Harmoni og Cesar Franck: Symfoni i d-moll. 2005-03-10.
 • Dahl, Per (2005). Jean Sibelius Symfoni nr. 3. Symfoniorkesterets venner; 2005-04-07.
 • Dahl, Per (2005). Jeg elsker Dig på over 100 måter. En demonstrasjonsforelesning med grammofoninnspillinger av Edvard Griegs opus 5 nr.3. 2005-01-14.
 • Dahl, Per (2005). Johan Svendsen: Symfoni nr.2 i B-dur. 2005-10-13.
 • Dahl, Per (2005). Johannes Brahms: Konsert for fiolin, cello og orkester i a-moll opus 102. 2005-11-10.
 • Dahl, Per (2005). Joseph Martin Kraus (1756-1792). Stavanger Symfoniorkesters Venneforening; 2005-09-22.
 • Dahl, Per (2005). Mozart og Chick Corea, en umulig kombinasjon ?. 2005-11-23.
 • Dahl, Per (2005). Musikk - som fysikk og som opplevelse. Universitetet i Stavanger; 2005-09-24.
 • Dahl, Per (2005). NRKs Blindebukk; Carmina Burana. [Radio]; 2005-10-28.
 • Dahl, Per (2005). Rytme og Beethovens 2.symfoni. 2005-02-03.
 • Dahl, Per (2005). Stilkunnskap og Mozarts klarinettkonsert. 2005-01-20.
 • Dahl, Per (2005). Tango. 2005-02-17.
 • Dahl, Per (2005). Verkomtale.
 • Dahl, Per (2005). Verkomtale.
 • Dahl, Per (2005). Verkomtale.
 • Dahl, Per (2005). Verkomtale.
 • Dahl, Per (2005). Verkomtale.
 • Dahl, Per (2005). Verkomtale.
 • Dahl, Per (2005). Verkomtale.
 • Dahl, Per (2005). Verkomtale.
 • Dahl, Per (2005). Verkomtale.
 • Dahl, Per (2005). Verkomtale.
 • Dahl, Per (2005). Verkomtale.
 • Dahl, Per (2005). Verkomtale.
 • Dahl, Per (2005). Verkomtale.
 • Dahl, Per (2005). Verkomtale.
 • Dahl, Per (2005). Verkomtale.
 • Dahl, Per (2005). Verkomtale.
 • Dahl, Per (2005). Verkomtale.
 • Dahl, Per (2005). Verkomtale.
 • Dahl, Per (2005). Verkomtale.
 • Dahl, Per (2005). Verkomtale.
 • Dahl, Per (2005). Verkomtale.
 • Dahl, Per (2005). Verkomtale.
 • Dahl, Per (2005). Verkomtale.
 • Dahl, Per (2005). W.A.Mozart: Klaverkonsert nr.23 i A-dur. 2005-09-01.
 • Dahl, Per (2004). Fransk-ungarsk fest.
 • Dahl, Per (2004). Verkomtale Stavanger Symfoniorkesters konsert 25.mars 2004.
 • Dahl, Per (2004). Verkomtale til SSOs Klassikerserie 16.januar 2004.
 • Dahl, Per (2004). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 10.juni 2004.
 • Dahl, Per (2004). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 11.mars 2004.
 • Dahl, Per (2004). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 12.februar 2004.
 • Dahl, Per (2004). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 14.oktober 2004.
 • Dahl, Per (2004). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 15.april 2004.
 • Dahl, Per (2004). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 15.januar 2004.
 • Dahl, Per (2004). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 16.september 2004.
 • Dahl, Per (2004). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 2.september 2004.
 • Dahl, Per (2004). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 20.februar 2004.
 • Dahl, Per (2004). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 22.april 2004.
 • Dahl, Per (2004). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 22.oktober 2004.
 • Dahl, Per (2004). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 25.november 2004.
 • Dahl, Per (2004). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 25.september 2004.
 • Dahl, Per (2004). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 26.februar 2004.
 • Dahl, Per (2004). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 27.mai 2004.
 • Dahl, Per (2004). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 28.oktober 2004.
 • Dahl, Per (2004). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 29.1.2004.
 • Dahl, Per (2004). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 3.desember 2004.
 • Dahl, Per (2004). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 30.september 2004.
 • Dahl, Per (2004). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 6.mai 2004.
 • Dahl, Per (2004). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 9.desember 2004.
 • Dahl, Per (2003). Det nye Konserthuset i Stavanger.
 • Dahl, Per (2003). En reise i musikken. Lyttekveld på Norsk Lydinstitutt. 1.kurskveld: Mendelssohns fiolinkonsert. Arr.: Rogaland Musikkråd i samarbeid med Stavanger Symfoniorkester og Norsk Lydinstitutt Stavanger; 2003-10-16.
 • Dahl, Per (2003). Lyttekveld på Norsk Lydinstitutt. 2. kurskveld: Tsjajkovskijs 4. Symfoni. Arr.: Rogaland Musikkråd i samarbeide med Stavanger Symfoniorkester og Norsk Lydistitutt Stavanger; 2003-11-13.
 • Dahl, Per (2003). Lyttekveld på Norsk Lydinstitutt. Kurskveld 3: Kirsten Flagstad. Arr. Rogaland Musikkråd i samarbeid med Stavanger Symfoniorkester og Norsk Lydinstitutt Stavanger; 2003-12-11.
 • Dahl, Per (2003). Verkomtale til SSOs Klassikerserie 12.september 2003.
 • Dahl, Per (2003). Verkomtale til SSOs Klassikerserie 14.november 2003.
 • Dahl, Per (2003). Verkomtale til SSOs Klassikerserie 17.oktober 2003.
 • Dahl, Per (2003). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 10.april 2003.
 • Dahl, Per (2003). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 13.mars 2003.
 • Dahl, Per (2003). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 16.januar 2003.
 • Dahl, Per (2003). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 18.september 2003.
 • Dahl, Per (2003). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 23.oktober 2003.
 • Dahl, Per (2003). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 28.august 2003.
 • Dahl, Per (2003). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 3.april 2003.
 • Dahl, Per (2003). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 30.1.2003.
 • Dahl, Per (2003). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 4.desember 2003.
 • Dahl, Per (2003). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 5.juni 2003.
 • Dahl, Per (2003). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 6.februar 2003.
 • Dahl, Per (2003). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 6.november 2003.
 • Dahl, Per (2003). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konsert 9.oktober 2003.
 • Dahl, Per (2003). Verkomtale til Stavanger Symfoniorkesters konserter 19-21.november 2003.
 • Dahl, Per (2003). Verkomtale til Stavanger symfoniorkesters konsert 27.mai 2003.
 • Dahl, Per (1997). Konsertanmeldelser av bl.a. Stavanger symfoniorkesters konserter.
 • Dahl, Per (1997). Programkommentarer til abonnementskonserter i Stavanger symfoniorkester.
 • Dahl, Per; Dahl, Per (1997). Norge ett lydrike? - verneplan for norske lydfestinger.
 • Dahl, Per (1996). Diverse programkommentarer til Stavanger Symfoniorkesters konserter.
 • Dahl, Per (2010). Hvordan fange lyden? 20 forestillinger for Den kulturelle skolesekken mellomtrinnet.
 • Dahl, Per (2008). Which Peer do you prefer? An exhibition of LP-covers to Grieg's Peer Gynt music.
 • Dahl, Per (2007). Portrettintervju med Magnar Åm.