Et profilbilde

Førsteamanuensis
Merete Hagen Helland { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Merete Hagen Helland", "tel": "Telefon: 51833061", "email": "merete.h.helland@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HL U-302
Tlf priv/mob 90902031

Forskningsområder

Forskningen min startet med en mat-teknologisk vinkling, med produktutvikling og studier av korn- og melkeprodukt i kombinasjon med ulike probiotiske bakteriestammer. Forskningen har videreutviklet seg til studier som primært er rettet mot overvekt, kosthold, barn, ungdom og skole. Stikkord som overvekt, fysisk aktivitet, betydningen av frokost og skolemåltid, innhold, oppbygning og betydningen av mat- og helsefaget i skolen beskriver mye av mitt arbeid.

 

Mitt hovedfokus er på mat og helse faget i skolen, elever og hva maten vi putter i munnen består av, som igjen har stor effekt på kropp, helse og velvære. I en skolesituasjon vil maten ha stor betydning for konsentrasjon og læring. Med min kunnskap rundt matvaresammensetninger er det provoserende, og engasjerende, å se hva barn og ungdom spiser i dag og hvilke følger dette får med tanke på overvekt og livsstilssykdommer i samfunnet vårt. Mat- og helse i skolen er undervurdert når det gjelder muligheter for å jevne ut sosiale forskjeller i befolkningen og er et fag det er verdt å kjempe for.

Utvalgte publikasjoner

Nordbotten, Gerd Lise Midtgaard Nilsen; Tjelta, Leif Inge; Helland, Merete Hagen (2019). MAINTENANCE OF WEIGHT LOSS AND AEROBIC CAPACITY ONE YEAR AFTER THE END OF A LIFESTYLE INTERVENTION FOCUSING ON NUTRITIONAL GUIDANCE AND/OR EXERCISE. Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis
Helland, Merete Hagen; Nordbotten, Gerd Lise Midtgaard Nilsen; Hagum, Cathrine Nyhus; Tjelta, Leif Inge (2018). AEROBIC TRAINING COMBINED WITH NUTRITIONAL GUIDANCE AS AN EFFECTIVE STRATEGY FOR IMPROVING AEROBIC FITNESS AND REDUCING BMI IN INACTIVE ADULTSActa Kinesiologiae Universitatis Tartuensis

Melbye, Elisabeth Lind; Helland, Merete Hagen (2018). Soft drinks for lunch? Self-control, intentions and social influencesBritish Food Journal. ISSN 0007-070X. Volum 120. Hefte 8. s. 1735-1748.

Helland, M.H., Guttormsen, V. (2012). Rapport fra etter- og videreutdanningskurs i middelhavsmat. Lesvos 2011. Mat og helse i skolen (1); 28-29

Helland, M. H., Rosnes, J. T. 2008. Emballasje med trykkventil ? stor forbedring for mikrobølgemat. Matindustrien. (1); 26- 29.

Helland, M. H., Rosnes, J. T. 2007. Emballasje med trykkventil ? stor forbedring for mikrobølgemat. Emballering. (6); 100- 103.

Løkra, S., Helland, M. H., Claussen, I. C., Strætkvern, K.O., Egelandsdal, B. (2008) Chemical characterization and functional properties of a potato protein concentrate prepared by large scale expanded bed adsorption chromatography. LWT - Food Science and Technology. , 1089-1099.

Oterholm, B. (2006) Mat av melk, Landbruksforlaget, Tun forlag (editor: Helland/Fjærvoll Olsen)

Helland, M.H., (2004) Dr. Scientiarum thesis 2004:31, Fermentation of milk and cereal products by probiotic bacteria, Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Helland, M.H., Wicklund, T., Narvhus, J.A. (2004). Growth and metabolism of selected strains of probiotic bacteria in milk- and water-based cereal puddings. International Dairy Journal, , 957-965

Helland, M.H., Wicklund, T., Narvhus, J.A. (2004). Growth and metabolism of selected strains of probiotic bacteria, in maize porridge with added malted barley. International Journal of Food Microbiology. , 305-313

Østlie, H.M., Helland, M.H., Narvhus, J.A. (2003). Growth and metabolism of selected strains of probiotic bacteria in milk. International Journal of Food Microbiology. , 17-27

Helland, M.H., Wicklund, T., Narvhus, J.A. (2002). Effect of germination time on alpha-amylase production and viscosity of maize porridge. Food Research International. , 315-321

Hagen, M., Narvhus, J.A. (1998). Production of ice cream containing probiotic bacteria. Milchwissenschaft. , 265-268

 

Pågående forskning

Tidlig innsats i skolefaget mat og helse. Gjennom prosjektet skal barn og unges kosthold påvirkes gjennom tre konkrete mål; 1) kartlegging av undervisningsmetoder i mat og helse; 2) utvikle et kurskonsept for mat og helse undervisningen på 1.-4. trinn; 3) Kartlegge elevenes opplevelse av faget.

"SPREK-kosthold". Intervensjonsstudie med overvektige. Deltakerne kartlegges gjennom 33 ukers trening, der halvparten får kostholdsveiledning i tillegg til trening. Effekt av kosthold og trening kartlegges.

Arbeidserfaring

2009-  p.t.                Førsteamanuensis Mat og helse, Universitetet Stavanger, Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

2007 -2009               Forsker, Norconserv AS

2007(vår)                  Førsteamanuensis Mat og Helse, Universitetet i Stavanger, Det humanistiske fakultet, Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk.

2006-2007                 Førstekonsulent, Universitetet i Stavanger, Utdanningsavdelingen, Universitetet i Stavanger.

2004-2005                 , Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Ås.

1998-2004     Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Ås.   Doktorgrad: Probiotiske melkesyrebakterier i korn og melkeprodukt

1997-1998            Konsulent på prosjekt; ?Probiotiske bakteriers fermenteringsforløp og omsetning av komponenter i melk?. NFR project no. 111208/110,1996-1999

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Aadland, Eli Kristin; Ask, Anne Merete Selvik; Helland, Merete Hagen; Sandvik, Camilla (2020). Tidlig innsats i skolefaget mat og helse.
 • Helland, Merete Hagen (2020). Ernæring og helse i fremtidens cafe. Velferdstinget i Stavanger; 2020-03-02.
 • Helland, Merete Hagen (2020). Ernæring og retningslinjer. Rogaland Fylkeskommune, Folkehelse Rogaland og Sola vgs.; 2020-02-12.
 • Ferre, Madeleine; Helland, Merete Hagen (2019). Slik kan du komme inn i sunne rutiner - med god samvittighet. Kvinner og klær-nettutgave. [Internett]; 2019-09-30.
 • Haaland, Tonette N.; Helland, Merete Hagen (2019). Prat om mat - Kan insekter være fremtidens proteinkilde. Rogalands avis. [Avis]; 2019-09-25.
 • Helland, Merete Hagen (2019). Kunnskaps_tørst"Ville vekster-for alle". Innovasjonspark Stavanger, Validé, UiS og Ydalir; 2019-06-20.
 • Helland, Merete Hagen (2019). Spis riktig og spis opp!. Universitetet i Stavanger; 2019-09-24.
 • Helland, Merete Hagen (2019). Tilrettelegging for elever med ulike matrestriksjoner. Landslaget for mat og helse i skolen i samarbeid med UiA; 2019-11-08.
 • Helland, Merete Hagen; Stabell, Ole Henrik (2019). Flere unge drikker energidrikk. Utsnitt.net. [Internett]; 2019-03-06.
 • Sandvik, Camilla; Helland, Merete Hagen; Ask, Anne Merete Selvik; Aarek, Ingebjørg; Aadland, Eli Kristin (2019). Hvem har ansvaret?.
 • Sandvik, Camilla; Helland, Merete Hagen; Ask, Anne Merete Selvik; Aarek, Ingebjørg; Aadland, Eli Kristin (2019). Mat og helse inn i skolen.
 • Aadland, Eli Kristin; Helland, Merete Hagen; Sandvik, Camilla; Ask, Anne Merete Selvik (2018). Tidlig innsats i skolefaget mat og helse. Høgskulen på Vestlandet, Landslaget for mat og helse i skole;
 • Berg, Pål; Helland, Merete Hagen (2018). Nyhetsinnslag på NRK lokalen, Rogaland. Økologi. NRK Rogaland. [TV]; 2018-08-21.
 • Helland, Merete Hagen (2018). Barn trenger næringsrik mat.
 • Helland, Merete Hagen (2018). Mestring og nye muligheter i faget Mat og helse. Skolemøtet for Rogaland; 2018-11-16.
 • Helland, Merete Hagen (2018). NM i skolelunsj.
 • Helland, Merete Hagen (2018). Spiselige vekster- i naturen. Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora; 2018-11-27.
 • Helland, Merete Hagen (2018). Tidlig innsats; Barn, kosthold, læring. Universitetet i Stavanger; 2018-04-18.
 • Helland, Merete Hagen (2018). Voksne må være forbilder.
 • Helland, Merete Hagen; Grøsvik, Kristin (2018). Naturen- på tur i nærområdet. Nasjonalt senter for mat, helse og fys.akt., LMHS og HVL; 2018-10-25.
 • Helland, Merete Hagen; Grøsvik, Kristin (2018). Spiselige vekster - workshop i naturen. Universitetet i Stavanger i samarbeid med lokalregionen;
 • Håland, Janne; Helland, Merete Hagen; Grøsvik, Kristin (2018). I ville veksten. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2018-06-16.
 • Minge, Anders; Helland, Merete Hagen; Dyrstad, Sindre Mikal (2018). Så mye faller formen din hvis du kutter ut treningen i ferien. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2018-06-23.
 • Sageidet, Barbara Maria; Helland, Merete Hagen; Granone, francesca (2018). Sustainability, STEM and Physical Education(LiB)- Presentasjon for FILIORUM arbeidspakke «Kommunikasjon». FILIORUM, Universitetet i Stavanger; 2018-11-27.
 • Stø, Emily; Helland, Merete Hagen (2018). Utsnitt TV mandag 12.03.18. TV-sending fra nyhetsredaksjonen Utsnitt. [Internett]; 2018-03-12.
 • Tjelta, Leif Inge; Nordbotten, Gerd Lise Midtgaard Nilsen; Helland, Merete Hagen; Hagum, Cathrine Nyhus (2018). Aerobic training combined with nutritional guidance as an effective strategy for improving aerobic fitness and reducing BMI in inactive adults. International scholary and scientific reserch & innovation; 2018-04-16 - 2081-04-17.
 • Helland, Merete Hagen (2017). Det er størrelsen det kommer an på!.
 • Helland, Merete Hagen (2017). Enkel mat på tur. merete Hagen helland; 2017-03-22.
 • Helland, Merete Hagen (2017). Kostholdsplanleggeren. Lokallaget for mat og helse i Rogaland; 2017-02-22.
 • Helland, Merete Hagen; Nordbotten, Gerd Lise Midtgaard Nilsen (2017). Fra sofasliter til løpsdeltaker (SPREK prosjekt). Universitetet i Stavanger; 2017-11-30.
 • Horn, Julia; Helland, Merete Hagen (2017). Spisetid i skolen. Utsnitt.net. [Radio]; 2017-03-13.
 • Tjelta, Leif Inge; Nordbotten, Gerd Lise Midtgaard Nilsen; Helland, Merete Hagen (2017). SPREK. UHNettVest; 2017-06-19 - 2017-06-20.
 • Helland, Merete Hagen (2016). Familieliv, ungdom, diabetes. Helse Stavanger HF; 2016-05-23.
 • Minge, Anders; Helland, Merete Hagen (2016). De vedder vekk fettet. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2016-01-12.
 • Nordbotten, Gerd Lise Midtgaard Nilsen; Shalfawi, Shaher A. I.; Helland, Merete Hagen; Alstveit, Reidun Johanne; Tjelta, Leif Inge (2016). TWO INTENSIVE INTERVAL SESSIONS PER WEEK CAN REDUCE BMI AND WAIST CIRCUMFERENCE IN SEDENTARY OVERWEIGHT ADULTS. 2016-04-27 - 2016-04-29.
 • Nyberg, Elin; Helland, Merete Hagen (2016). Slik starter du et sunnere liv i julen. www.forskning.no. [Internett]; 2016-12-25.
 • Tjelta, Leif Inge; Alstveit, Reidun Johanne; Nordbotten, Gerd Lise Midtgaard Nilsen; Shalfawi, Shaher A. I.; Helland, Merete Hagen (2016). THE EFFECT OF TWO WEEKLY SESSIONS OF INTENSIVE INTERVAL-RUNNING ON AEROBIC CAPACITY AND RUNNING PERFORMANCE IN UNTRAINED SEDENTARY ADULTS ,. Baltic society of sports sciences; 2016-04-27 - 2016-04-29.
 • Helland, Merete Hagen (2015). 10 tips for å holde vekten over jul. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2015-12-24.
 • Helland, Merete Hagen (2015). Diabetes og ungdomsliv. Helse Stavanger, Stavanger Universitetssykehus;
 • Helland, Merete Hagen (2015). Riktig mat til rett barn. NCE, Måltidets hus (Norvegian center of expertice); 2015-01-23.
 • Helland, Merete Hagen (2015). Sunn helgemat. www.aftenbladet.no. [Internett]; 2015-11-27.
 • Helland, Merete Hagen; Ebbesvik, Hilde Anette (2015). Er det mulig å gå ned 10 kg på en uke?. www.byas.no. [Internett]; 2015-12-26.
 • Helland, Merete Hagen; Eftestøl, Ine (2015). Mat og helse. NRK supernytt. [TV]; 2015-11-11.
 • Helland, Merete Hagen; Minge, Anders (2015). Her er frokostene som gjør deg sprekere. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2015-09-26.
 • Helland, Merete Hagen; Minge, Anders (2015). Sjekk Sprek-deltakernes supper. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2015-10-30.
 • Helland, Merete Hagen; Minge, Anders (2015). Skal løpe og spise seg sunnere. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2015-09-12.
 • Helland, Merete Hagen; Minge, Anders (2015). Sprek Mat Sjekk hva du spiser. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2015-10-23.
 • Helland, Merete Hagen; Otterdal, Øystein (2015). Lunsjvaner til elever i videregående skole. NRK P1. [Radio]; 2015-06-09.
 • Helland, Merete Hagen; Skuland, Aase Vorre (2015). Cola og skolebolle...eller salat til lunsj i videregående skole?. Rogaland Fylkeskommune; 2015-06-09.
 • Minge, Anders; Helland, Merete Hagen (2015). -150 meter. Det var det lengste jeg klarte å løpe før jeg, totalt utmattet, måtte hente meg inn igjen. Stavanger aftenblad. [Avis]; 2015-12-23.
 • Minge, Anders; Helland, Merete Hagen (2015). Sprek-Rune går på kaffe og cola. Stavanger Aftenblad. [Internett]; 2015-12-03.
 • Helland, Merete Hagen (2013). Fisk på menyen. Landslaget for Mat og helse, avd. Rogaland;
 • Helland, Merete Hagen (2013). Motedietter. Landslaget for Mat og helse, avd. Rogaland;
 • Helland, Merete Hagen (2012). Realfag i Mat og helse. Oljemuseet i Stavanger; 2012-04-26 - 2012-04-27.
 • Helland, Merete Hagen; Guttormsen, Vigdis (2012). Rapport fra etter-og videreutdanningskurs i middelhavsmat LESVOS 2011.
 • Reilstad, Karoline; Helland, Merete Hagen (2012). Elever tro mot matpakken. Rogalands avis. [Avis]; 2012-08-22.
 • Helland, Merete Hagen; Grøsvik, Kristin (2018). Spiselige vekster i naturen. Universitetet i Stavanger.