Et profilbilde

Førstelektor
Kirsten Halle { "honorific-suffix": "Førstelektor", "fn": "Kirsten Halle", "tel": "Telefon: 51833472", "email": "kirsten.halle@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for barnehagelærerutdanning
Rom HL K-257
Tlf priv/mob +47 40008486

Forskningsområder

 • Musikalsk identitet hos voksne i barnehagens praksis. 
 • Kan kunst utfordre forstillinger om kjønn i barnehagens praksis?
 • De yngste barnas kunstmøter
 • Estetiske og emosjonelle læreprosesser
 • Praksisnær utdanning
 • Barns musikalske væremåter, med hovedfokus på sangen.


Utvalgte publikasjoner

"Førskolebarns sangpreferanser." Hovedfag i musikkpedagogikk. 2006. Høgskolen i Bergen, Griegakademiet.

Barneplata "Galen i halen" 2006. Arne Hovda / Nils Christian Fossdal.

"The Singing dialogues in small children's lives." Helsinki, Finland 2011. Meryc.

En mengde konserter for førskolebarn knyttet til Stavanger Konserthus og Sandnes Kulturhus i perioden 2001-2008, samt Stavanger Konserthus i perioden 2012-2017.

Rikskonsertene, Rogaland Fylkeskommune: Tre turneer for til sammen 70 barnehager i Rogaland Fylke (2004,2008). Produksjonen er vurdert til karakteren A. 

Halle, K. (2017). Når barn møter kunst  - kunsten å møte barna. I A. Berge & E. Johansson (red.) Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning. Oslo: Universitetsforlaget.

Dybwik, S., & Halle, K. (2018). Sanselig oppmerksomt nærvær. DRAMA- Nordisk pedagogisk tidsskrift, 1(01), 36-41.


Pågående forskning

I prosjektet Praksisnær utdanning undersøkes forholdet mellom førskolelærerutdanningens innhold og barnehagens oppgaver.

Estetiske og emosjonelle læreprosesser knyttet til programområdet Læringskulturer i barnehagen.

Tilrettelegging av digitale undervisningsformer. Norgesuniversitetet, Universitetet i Stavanger, Nettopp.

BLOGG som studentaktivt læringsverktøy i Barnehagelærerutdanningen. Internt utlyste midler.

"Toddlernes rom, en interaktiv innstallasjon for de som stabber og går" ser nærmere på muligheter for estetisk erfaring i kroppslige interaksjoner med kunstnerisk virksomhet.

Arbeidserfaring

Min arbeidserfaing som pedagog har vært knyttet til flere institusjoner. Hovedmengden av min pedagogsike virksomhet er knyttet til Universitetet i Stavanger som musikklærer på flere kurs på bachelor- og masternivå. Jeg har også erfaring fra barnehagefeltet, kulturskoleinstitusjoner, videregående opplæring, samt virksomhet som selvstendig næringsdrivende.

 

Min arbeidserfaring som musiker og musikkformidler har i hovedsak vært tilknyttet Rikskonsertene, Den kulturelle skolesekken, Stavanger Konserthus, Stavanger Symfoniorkester og Rogaland teater.  

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Kulset, Nora Bilalovic; Halle, Kirsten (2020). Togetherness!: adult companionship – the key to music making in kindergarten. Music Education Research. ISSN 1461-3808. DOI: 10.1080/14613808.2020.1765155.
 • Kulset, Nora Bilalovic; Halle, Kirsten (2019). "Fake it till you make it" : how do kindergarten staff in kindergartens with a music profile talk about their musical identity?. I: Counterpoints of the senses : bodily experiences in musical learning. Meryc19. EuNet MERYC. ISBN 978-94-64000-80-1. s. 88-98.
 • Halle, Kirsten (2017). Toddlernes rom : når barn møter kunsten - kunsten å møte barna. I: Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02680-0. s. 119-133.
 • Kulset, Nora Bilalovic; Halle, Kirsten (2019). 'Fake it till you make it'. How do kindergarten staff in kindergartens with a music profile talk about their musical identity?. MERYC 2019 Proceedings. ISBN 9789464000801. 264 s.
 • Halle, Kirsten; Fossdal, Nils Christian (2019). Barnekonsert på Eventyruka.
 • Halle, Kirsten; Fossdal, Nils Christian (2017). Barnekonsert for Kammermusikkfestivalen.
 • Halle, Kirsten; Fossdal, Nils Christian (2016). Galen i halen Blinkfestivalen.
 • Halle, Kirsten (2015). Barnekonsert. Galen i halen.
 • Halle, Kirsten (2015). Barnekonsert. Galen i halen - Blinkfestivalen.
 • Halle, Kirsten (2015). Barnekonsert. Galen i julen 2, Stavanger konserthus.
 • Halle, Kirsten (2015). Barnekonsert. Galen i julen, Stavanger konserthus. Stavanger.
 • Halle, Kirsten (2015). Fra Statoil til byen - Galen i halen m/Stavanger Symfoniorkester. Statoil. Stavanger.
 • Halle, Kirsten (2014). Barnekonsert i Stavanger Konserthus.
 • Halle, Kirsten (2014). Barnekonsert. Galen i julen - barnekosnert i Stavanger Konserthus.
 • Halle, Kirsten (2014). Vi er Galen i halen - Barnekonsert i Stavanger Konserthus.
 • Halle, Kirsten; Fossdal, Nils Christian (2013). Barnekonsert. Galen i halen i jazzfestivalen - Stavanger Konserthus. Stavanger Konserthus.
 • Halle, Kirsten; Fossdal, Nils Christian (2013). Galen i halen rir igjen. Stavanger Konserthus. Stavanger Konserthus. Stavanger Konserthus.
 • Halle, Kirsten; Fossdal, Nils Christian (2013). Galen i orgelet. Stavanger Konserthus. Stavanger Konserthus. Stavanger.
 • Halle, Kirsten; Fossdal, Nils Christian (2011). Barnehagekonsert. Bamsen min er galen i halen.
 • Halle, Kirsten; Fossdal, Nils Christian (2008). Barnehagekonsert for Rikskonsertene (54 konserter).
 • Halle, Kirsten (2007). Skolekonsertturnè for Den kulturelle Skolesekken (18 konserter).
 • Halle, Kirsten (2006). Skolekonsertturnè for den Kulturelle Skolesekken (18 konserter).
 • Halle, Kirsten (2005). Skolekonserter for Den Kulturelle Skolesekken (18 konserter).
 • Halle, Kirsten (2004). Barnehagekonserter. Rikskonsert-turnè (54 konserter).
 • Halle, Kirsten; Fossdal, Nils Christian (2004). Barnehagekonsert. Rikskonsertene (54 konserter).
 • Halle, Kirsten (2019). Aesthetics and art in early childhood education. Universitetet i Stavanger; 2019-01-07 - 2019-01-11.
 • Halle, Kirsten (2019). Musikk og språk - kroppslige estetiske læreprosesser. Lesesenteret; 2019-04-09 - 2019-04-10.
 • Halle, Kirsten (2019). TEACHERS IN MOVEMENT: Aesthetic practices for babies. 2019-06-01.
 • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri (2019). Scenekunst til ALLE små. 2019-10-09.
 • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri (2019). Scenekunst til ALLE små.
 • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri (2019). Scenekunst til ALLE små.. 2019-10-17.
 • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri (2019). Scenekunst til ALLE små.. 2019-10-09.
 • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri (2019). Scenekunst til ALLE små.. 2019-10-09.
 • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri (2019). Teachers in movement. Aesthetic practices for babies in kindergarten.. 2019-05-29.
 • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri (2019). Teachers in movement. Aesthetic practices for babies in kindergarten.. El mes petit de tots, Spain; 2019-05-31.
 • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri (2019). Teachers in movement. Aesthetic practices for babies in kindergarten.. 2019-05-30.
 • Halle, Kirsten; Kulset, Nora Bilalovic (2019). How do kindergarten staff in kindergartens with a music profile talk about their musical identity and musical practice?. MERYC; 2019-03-26 - 2019-03-29.
 • Kulset, Nora Bilalovic; Halle, Kirsten (2019). Upgrading the music skills of kindergarten staff in music kindergartens through theory, not practice: A possible trajectory? An action research study in a Norwegian music kindergarten. NNMPF; 2019-02-25 - 2019-02-28.
 • Dybwik, Siri; Halle, Kirsten (2018). Crossing borders: Conference/Discussion about music and art for babies: recent investigation projects about the benefits of music in growth..
 • Dybwik, Siri; Halle, Kirsten (2018). Sanselig oppmerksomt nærvær : hvilke kompetanser i spill når dybwikdans henvender seg kunstnerisk til de yngste barna?.
 • Halle, Kirsten (2018). Lek med sang, rytme og bevegelse. Drama- og teaterpedagogene;
 • Halle, Kirsten (2018). Musikk, helse, trivsel. Hannes Lekestue;
 • Halle, Kirsten (2018). Teachers in movement. Barcelona, Spain.
 • Halle, Kirsten; Cabaniss, Thomas; Dybwik, Siri (2017). Lulla, fagdag for barnehagene.. Universitetet i Stavanger;
 • Dybwik, Siri; Halle, Kirsten (2016). Artistic and art-based Research in early childhood. UiS; 2016-10-28.
 • Dybwik, Siri; Halle, Kirsten (2016). Når små barn møter kunsten. IMD; 2016-11-12 - 2016-11-17.
 • Eikeland, Synnøve; Ugelstad, Ingunn Berrefjord; Halle, Kirsten; Fotland, Anne Karin (2016). Nysirkus på Barnehagelærerutdanningen. Institutt for barnehagelærerutdanningen; 2016-02-24.
 • Halle, Kirsten; Byrkjeland, Hallgjerd (2016). Stemmebruk og formidling UNIPED. UiS; 2016-12-06.
 • Halle, Kirsten (2015). Om kunstmøter for de yngste barna, RAS. RAS;
 • Halle, Kirsten (2015). Toddlernes rom. 2015-12-15.
 • von Krogh, Fie; Halle, Kirsten (2015). Blogg som studentaktivt læringsverktøy. HUM; 2015-04-28.
 • Halle, Kirsten (2014). Kunsten å møte små barn med kunst. 2014-11-04 - 2014-11-05.
 • Halle, Kirsten (2014). Småbarnssang Ung Kirkesang. 2014-06-16.
 • Halle, Kirsten (2014). Toddlernes rom, en interaktiv installasjon for de som stabber og går.. Universitetet i Stavanger, IBU; 2014-08-15 - 2015-12-31.
 • Halle, Kirsten (2014). Workshop på Uis. 2014-11-18.
 • Halle, Kirsten (2011). Singing dialogues in small childrens lives. Metropolia Univeristetet i Helsinki; 2011-06-08 - 2011-06-11.
 • Halle, Kirsten; Byrkjeland, Hallgjerd (2011). Du, de andre og rommet. Kurs i stemmebruk og formidling. Høgskolen i Vestfold; 2011-05-04 - 2011-05-05.