Et profilbilde

Førstelektor
Kirsten Halle { "honorific-suffix": "Førstelektor", "fn": "Kirsten Halle", "tel": "Telefon: 51833472", "email": "kirsten.halle@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for barnehagelærerutdanning
Rom HL K-257
Tlf priv/mob +47 40008486

Forskningsområder

 • Kan kunst utfordre forstillinger om kjønn i barnehagens praksis?
 • De yngste barnas kunstmøter
 • Estetiske og emosjonelle læreprosesser
 • Praksisnær utdanning
 • Barns musikalske væremåter, med hovedfokus på sangen.


Utvalgte publikasjoner

"Førskolebarns sangpreferanser." Hovedfag i musikkpedagogikk. 2005

Barneplata "Galen i halen" 2006

"The Singing dialogues in small children's lives." Helsinki, Finland 2011

En mengde konserter for førskolebarn knyttet til Stavanger Konserthus og Sandnes Kulturhus i perioden 2001-2008, samt Stavanger Konserthus i perioden 2012-2017.

Halle, K. (2017). Når barn møter kunst  - kunsten å møte barna. I A. Berge & E. Johansson (red.) Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forksning. Oslo: Universitetsforlaget

 

 

Pågående forskning

I prosjektet Praksisnær utdanning undersøkes forholdet mellom førskolelærerutdanningens innhold og barnehagens oppgaver.

Estetiske og emosjonelle læreprosesser knyttet til programområdet Læringskulturer i barnehagen.

Tilrettelegging av digitale undervisningsformer. Norgesuniversitetet, Universitetet i Stavanger, Nettopp.

BLOGG som studentaktivt læringsverktøy i Barnehagelærerutdanningen. Internt utlyste midler.

"Toddlernes rom, en interaktiv innstallasjon for de som stabber og går" ser nærmere på muligheter for estetisk erfaring i kroppslige interaksjoner med kunstnerisk virksomhet.

Arbeidserfaring

Min arbeidserfaing som pedagog har vært knyttet til flere institusjoner. Hovedmengden av min pedagogsike virksomhet er knyttet til Universitetet i Stavanger som musikklærer på flere kurs på bachelor- og masternivå. Jeg har også erfaring fra barnehagefeltet, kulturskoleinstitusjoner, videregående opplæring, samt virksomhet som selvstendig næringsdrivende.

 

Min arbeidserfaring som musiker og musikkformidler har i hovedsak vært tilknyttet Rikskonsertene, Den kulturelle skolesekken, Stavanger Konserthus, Stavanger Symfoniorkester og Rogaland teater.  

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Halle, Kirsten (2017). Toddlernes rom : når barn møter kunsten - kunsten å møte barna. I: Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02680-0. s. 119-133.
 • Halle, Kirsten; Fossdal, Nils Christian (2017). Galen i halen i Kammermusikkfestivalen.
 • Halle, Kirsten; Fossdal, Nils Christian (2016). Galen i halen Blinkfestivalen.
 • Halle, Kirsten (2015). Barnekonsert. Galen i halen.
 • Halle, Kirsten (2015). Barnekonsert. Galen i halen - Blinkfestivalen.
 • Halle, Kirsten (2015). Barnekonsert. Galen i julen 2, Stavanger konserthus.
 • Halle, Kirsten (2015). Barnekonsert. Galen i julen, Stavanger konserthus. Stavanger.
 • Halle, Kirsten (2015). Fra Statoil til byen - Galen i halen m/Stavanger Symfoniorkester. Statoil. Stavanger.
 • Halle, Kirsten (2014). Barnekonsert i Stavanger Konserthus.
 • Halle, Kirsten (2014). Barnekonsert. Galen i julen - barnekosnert i Stavanger Konserthus.
 • Halle, Kirsten (2014). Vi er Galen i halen - Barnekonsert i Stavanger Konserthus.
 • Halle, Kirsten; Fossdal, Nils Christian (2013). Barnekonsert. Galen i halen i jazzfestivalen. Stavanger Konserthus.
 • Halle, Kirsten; Fossdal, Nils Christian (2013). Galen i halen rir igjen. Stavanger Konserthus. Stavanger Konserthus.
 • Halle, Kirsten; Fossdal, Nils Christian (2013). Galen i orgelet. Stavanger Konserthus. Stavanger.
 • Halle, Kirsten (2011). Galen i halen, en konsert for førskolebarn.
 • Halle, Kirsten; Fossdal, Nils Christian (2011). Barnehagekonsert. Bamsen min er galen i halen.
 • Dybwik, Siri; Halle, Kirsten (2016). Artistic and art-based Research in early childhood. UiS; 2016-10-28.
 • Dybwik, Siri; Halle, Kirsten (2016). Når små barn møter kunsten. IMD; 2016-11-12 - 2016-11-17.
 • Halle, Kirsten; Byrkjeland, Hallgjerd (2016). Stemmebruk og formidling INIPED. UiS; 2016-12-06.
 • Halle, Kirsten (2015). Om kunstmøter for de yngste barna, RAS. RAS;
 • Halle, Kirsten (2015). Toddlernes rom. 2015-12-15.
 • von Krogh, Fie; Halle, Kirsten (2015). Blogg som studentaktivt læringsverktøy. HUM; 2015-04-28.
 • Halle, Kirsten (2014). Kunsten å møte små barn med kunst. 2014-11-04 - 2014-11-05.
 • Halle, Kirsten (2014). Småbarnssang Ung Kirkesang. 2014-06-16.
 • Halle, Kirsten (2014). Toddlernes rom, en interaktiv installasjon for de som stabber og går.. Universitetet i Stavanger, IBU; 2014-08-15 - 2015-12-31.
 • Halle, Kirsten (2014). Workshop på Uis. 2014-11-18.
 • Halle, Kirsten (2011). Singing dialogues in small childrens lives. Metropolia Univeristetet i Helsinki; 2011-06-08 - 2011-06-11.
 • Halle, Kirsten; Byrkjeland, Hallgjerd (2011). Du, de andre og rommet. Kurs i stemmebruk og formidling. Høgskolen i Vestfold; 2011-05-04 - 2011-05-05.