Et profilbilde

Prodekan for forskning
Henriette Thune { "honorific-suffix": "Prodekan for forskning", "fn": "Henriette Thune", "tel": "", "email": "henriette.thune@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Fakultetsadministrasjonen HV
Rom KA A-121
Tlf priv/mob 91122112
Merknader Nettverk for kjønnsforskning, Programområdet Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker

Undervisning

Forskningsområder

Methodology in the cross-section between health and the humanities, subjective experiences of illnesses and death, inequality in health, aesthetic representations of death and illnesses, aesthetic form and the production of meaning, aesthetic representations of the perceptual, Mikhail Bakhtin, Bakhtin's aesthetic object, ethics/epistemology/aesthetics, gender and aesthetics, intermediality, adaptation theory, literature and medialities, discourse analysis, narrative medicine, Sara Stridsberg.

Utvalgte publikasjoner

Bruhn J. & Thune H. 2018. In between Life and Death: Sophie Calle?s Rachel, Monique (2014). In: Petersson, S et alThe Power of the In-Between. Stockholm: Stockholm University Press. DOI:https://doi.org/10.16993/baq.b 
Thune, Henriette (2012): Mikhail Bakhtin?s Aesthetic Object - Adaptation analysis of Sara Stridsberg?s novel The Dream Faculty and its theatre adaptation Valerie Jean Solanas will be President of America. Universitetet i Stavanger 2012 (ISBN 978-82-7644-505-3) 356 s. PhD Thesis UiS(172), UIS 
Bruhn, Jørgen, Gjelsvik, Anne, Thune, Henriette (2011): 'Parallel worlds of possible meetings in Let The Right One In', Word and Image. ISSN 0266-6286. Volum 27. Hefte 1. ss. 2-14.

Pågående forskning

Inequality in health.
Representation of cancer survival in the tv-series Breaking Bad with Kari Nyheim Solbrække (UiO).  

Methodology in the cross-section between health sciences and the humanities.
Aesthetic representations of death and illnesses, with particular interest in gender, representations of the perceptual in different media (heteroperceptuality), intermediality and adaptations.

Co-supervision of Rune Aakvik Pedersen's PhD project at the Department of Public Health and Nursing at NTNU - particularly for the article 'Stroke follow-up in general practice; a qualitative study on the discharge summary as a tool for cooperation and guideline implementation.' (working title) www.ntnu.no/ansatte/rune.pedersen

Arbeidserfaring

08.2017 - this date Dean of Research, Faculty of Health Sciences, UoS

January 2019 - this date Board member, FILIORUM - Centre for Research in Early Childhood Education and Care

August 2018 - August 2019 Course responsible for PhD course in Qualitative Methods in Health and Medicine

February 2018 - this date Deputy board member Centre for Care Research - West, HVL - Western Norway University of Applied Sciences

Fall 2017 - this date Board member, SHARE - Centre for Resilience in Healthcare, UoS

02.2017- 07.2017 Research coordinator and researcher, Department of Health Studies, UoS

01.2016 - 02.2017 Senior adviser, Department of research and innovation, UoS

06.2014 - p.t. Initiator of and responsible for Nordic network of literature and medialities with professor Jørgen Bruhn, Linnaeus University

14.09.2012 PhD thesis defended, UoS 

05.2012 - 01.2016 Senior adviser research training, UoS

11.2011 - 05.2012 Research training adviser, UoS

12.2006 ? 11.2011 PhD Student, Network of gender studies and Department of cultural studies and languages, UoS

2007 ? p.t. Member of the research group for aesthetics, gender and culture

2007 ? p.t. Member of the operative group of the research network Nordic Bakhtin Dialogue (applications for research funding, organizing conferences and seminars, communication, blog etc.)

2007- p.t. Member of scholarship committee, Odd Noreger?s scholarship of subject-oriented prose and critique

2007 - 2009 Board member and vice chair of the board, Network of feminist theory and gender studies, UoS

2006 ? 2009 Board member Vest-Norsk Nettverk forskerutdanning (regional research training network)

2006- 2009 Initiator and responsible of Norway?s first subject-oriented blog on gender and feminism; Study Feminism - studyfeminism.blogspot.com

04.2006 ? 10.2006 Acting head of the Network of feminist theory and gender studies, UoS

08.2003 ? 11.2006 Research training adviser, UoS

2002-2009: Initiator and member of numerous groups establishing and developing Network of gender studies ? research café (02-04), study circles (03-09), project development, research fund applications

1999-2001 various administrative positions in departments of communication and research at the University of Tromsø

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Bruhn, Jørgen; Thune, Henriette (2018). In between Life and Death: Sophie Calle’s Rachel, Monique (2014). I: The power of the in-between : intermediality as a tool for aesthetic analysis and critical reflection. Stockholm University Press. ISBN 9789176350652. s. 25-47.
 • Thune, Henriette (2018). Metamorphoses for posterity : Bakhtin in the 21st century. I: M.M. Bakhtin´s Heritage : culture - Science - Education - Creativity : International round table dedicated to M.M. Bakhtin (22 May 2018), Collections of reports and articles. Academic Council Federal State Budgetary Scientific Institution "Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education. ISBN 9785905451386.
 • Thune, Henriette (2017). Meaning Production Across Disciplines - The Potential Relevance of Mikhail Bakhtin's Concept of the Aesthetic Object. I: Collection of reports and articles - The problem of chronotope in modern scientific studies «ПРОБЛЕМА ХРОНОТОПА В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ». Federal State Budget Scientific Institution 'Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education'. ISBN 978-5-905451-36-2.
 • Bruhn, Jørgen; Gjelsvik, Anne; Thune, Henriette (2011). Parallel worlds of possible meetings in Let The Right One In. Word and Image. ISSN 0266-6286. Volum 27. Hefte 1. s. 2-14. DOI: 10.1080/02666281003683882.
 • Hodne, Sigrun; Thune, Henriette (2004). Om å tenke feministisk. I: Kjønn i sentrum: Prosjekt sentrum for feministisk teori, kvinne- og kjønnsforskning: sluttrapport. Høgskolen i Stavanger. s. 13-19.
 • Zachariassen, Heidi Holt; Thune, Henriette; Kvammen, Ingeborg A.K. (2004). Feministisk kollektiv agering i en individualistisk tid? : individualistgenerasjonens møte med arbeidslivet. I: Feministisk teori, kvinne- og kjønnsforskning i Rogaland / Lotte Selsing (red.). Arkeologisk museum i Stavanger. ISBN 82-7760-106-9. s. 17-24.
 • Thune, Henriette (2012). Mikhail Bakhtin’s Aesthetic Object - Adaptation analysis of Sara Stridsberg’s novel
 The Dream Faculty and its theatre adaptation Valerie Jean Solanas will be President of America. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-505-3. 356 s.
 • Thune, Henriette (2018). Metamorphoses for posterity : Bakhtin in the 21st century. 2018-05-22.
 • Thune, Henriette (2017). Meaning production across disciplines - The potential relevance of Mikhail Bakhtin's concept of the aesthetic object. 2017-04-19 - 2017-04-20.
 • Thune, Henriette (2016). Mandagen og uken derpå - Ole Anders Tandbergs adapsjon av Karl Ove Knausgårds Min Kamp fra roman til scene.
 • Thune, Henriette (2016). Mikhail Bakhtin's forfatterskap og mulig anvendelse inn i helseforskningen. 2016-11-17.
 • Thune, Henriette; Bruhn, Jørgen (2016). Sophie Calle’s Art Exhibition ‘Rachel, Monique’ – Bakhtin and intermediality as methodological approach for analyzing art. Stockholm University; 2016-11-10 - 2016-11-11.
 • Thune, Henriette; Bruhn, Jørgen (2016). Sophie Calle’s art exhibition ‘Rachel, Monique’. Stockholm University; 2016-02-11 - 2016-12-11.
 • Solbrække, Kari Nyheim; Thune, Henriette (2015). Walter Whites's (un)doings of heroic survivership. The value of addressing disregarded illness narratives by Bakhtin's concept of the aesthetic object. Nordic Network for Studies in Narrativity and Medicine; 2015-11-02 - 2015-11-03.
 • Thune, Henriette (2014). Communication in music in light of Bakhtin’s aesthetic object – selected adaptations in Sophie Calle’s Take Care of Yourself (2007). Grieg Research School (GRS) and the University of Stavanger; 2014-03-11 - 2014-03-14.
 • Thune, Henriette (2013). Forske på subjektive opplevelser? Å forstå medierte sykdomserfaringer. Kari Nyheim Solbrække, Institutt for helse og samfunn, UiO;
 • Gjelsvik, Anne; Thune, Henriette; Bruhn, Jørgen (2009). "Windows of Perception. Motifs and senses in the Vampire Novel/Film Låt den rätte komma in". 2009-10-22 - 2009-10-24.
 • Gjelsvik, Anne; Thune, Henriette; Bruhn, Jørgen (2009). Windows to Parallel Worlds in "Let the Right One In. 2009-09-24 - 2009-09-25.
 • Thune, Henriette (2007). Fra kamp om likestilling til dialog om likeverd. Familievernkontoret i Egersund, - regionssamling for familievernkontorene region vest; 2007-03-08 - 2007-03-09.
 • Thune, Henriette (2007). STING 2008 - gender and aesthetics. 2007-05-23 - 2007-05-30.
 • Thune, Henriette (2006). Kvinner i styrer. Rogaland Høyres kvinner; 2006-10-10.
 • Zachariassen, Heidi Holt; Thune, Henriette; Thune, Henriette; Kvammen, Ingeborg A.K.; Kvammen, Ingeborg A.K. (2005). Feministisk kollektiv agering i en individualistisk tid? : individualistgenerasjonens møte med arbeidslivet.