Et profilbilde

Førstelektor
Margunn Mossige { "honorific-suffix": "Førstelektor", "fn": "Margunn Mossige", "tel": "Telefon: 51833142", "email": "margunn.mossige@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-2496
Tlf priv/mob +47 95081039

Margunn Mossige (f. 1954) er førstelektor, har lang erfaring som lærer i videregående skole, men har jobbet på Lesesenteret siden 2008. I perioden 2016- 2019 har hun ledet arbeidet med strategien - en etter ressurs for kollektiv kompetanseutvikling for lærere og barnehagepersonale. Hun har selv laget materiale som handler om tilpasninger for elever med lese- og skrivevansker og lese og skriveprosessen. Hun var tidligere  sentral i de statlige satsingene , og i , etter 2019 deltar hun også i (DEKOM). Hun har også deltatt i utvikling av leseprøver, både kartleggingsprøver og læringsstøttende prøver.

Mossige har oppgaver i lærerutdanningen ved Universitet i Stavanger på flere nivå, tema er her også lese- og skriveutvikling og lese- og skrivevansker - mest for eldre elever.

 

Forskningsområder

Lese- og skrivevansker/ bruk av teknologi

Utvalgte publikasjoner


Pågående forskning

Et nordisk prosjekt under utvikling: En utforsking av nytten elever med dysleksi kan ha av lese- og skriveteknologi (LST) for å kommunisere tekst.

Arbeidserfaring


Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Mossige, Margunn; Begnum, Anne Charlotte (2018). Ordkjedeprøve som måleinstrument av leseferdigheter. Psykologi i kommunen (PIK). ISSN 1892-3364. Volum 53. Hefte 2. s. 5-17.
 • Lundetræ, Kjersti; Mossige, Margunn (2017). Ordgjenkjenning og leseforståelse hos elever på 4. og 5. trinn. I: Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv. Universitetsforlaget. ISBN 9788215030241. s. 96-107.
 • Rønneberg, Vibeke; Johansson, Christer; Mossige, Margunn; Torrance, Mark; Uppstad, Per Henning (2017). Why Bother with Writers? Towards "Good Enough" Technologies for Supporting Individuls with Dyslexia. I: Writing development in struggling readers : understanding the needs or writers across the lifecourse. Brill Academic Publishers. ISBN 9789004345812. s. 120-140.
 • Mossige, Margunn (2016). Innledning. I: Utprøving av Språkløyper - Intern rapport på Lesesenteret. Lesesenteret. s. 3-7.
 • Bunting, Mette; Mossige, Margunn (2014). Tilrettelegging for elevene som aktør i eget læringsarbeid. I: Tilpasset opplæring- i forskning og praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202419011. s. 103-122.
 • Mossige, Margunn; Mork, Sonja Merethe (2014). Lesing i naturfag. I: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-40457-4. s. 113-130.
 • Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning (2012). Improving struggling writers via digital recordings. I: Learning to Write Effectively: Current Trends in European Research. Emerald Group Publishing Limited. ISBN 978-1-78052-928-8. s. 115-118.
 • Mossige, Margunn (2010). Å undervise i lesing i vidaregåande skole. I: Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole. Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276490688. s. 14-25.
 • Mossige, Margunn (2020). Lese- og skrivevansker. Teori og tiltak.. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. ISBN 978-82-8372-193-5. 82 s.
 • Mossige, Margunn (2016). Utprøving av Språkløyper - Intern rapport på Lesesenteret. Lesesenteret. 53 s.
 • Mossige, Margunn; Hoem, Toril Frafjord; Blå, Berit Hope; Bøyesen, Liv; Pettersen, Karin Dahlberg; Dahlin, Liv Klakegg; Engen, Liv; Engen, Liv; Heber, Ellen; Helgevold, Lise; Maagerø, Eva; Maagerø, Eva; Skaftun, Atle; Skaftun, Atle; Skjelbred, Dagrun; Skjelbred, Dagrun; Sæbø, Aud Berggraf (2010). Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole. Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276490688.
 • Mossige, Margunn; Bøyesen, Liv (2009). Mangfold i språk og tekst Leseopplæring i et flerspråklig perspektiv. Utdanningsdirektoratet / Lesesenteret. 52 s.
 • Røskeland, Marianne; Skaathun, Astrid; Mossige, Margunn (2007). Fleire vegar mot mål. Lese- og skrivevanskar i vidaregåande skole. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202269913. 233 s.
 • Mossige, Margunn (2020). Elever på studieforberedende liker å lære å lese.
 • Mossige, Margunn (2020). Text performers: ein studie av opplæring i bruk av skriveteknologi for elevar med store skrivevanskar. Universitetet i Agder; 2020-09-10 - 2020-09-11.
 • Mossige, Margunn (2020). Valgfrihet og lokale tilpasninger sikret relevans. Om bruk av Språkløyper i videregående skole..
 • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete (2020). "Fagfornyelsen selvregulering og strategisk læring". Drottningborg vgs; 2020-01-16.
 • Mossige, Margunn (2019). Fra elev til student. Drottningborg videregående skole; 2019-08-15.
 • Mossige, Margunn (2019). Lesing & skriving & fagfornyelsen. Skarnes videregående skole; 2019-10-29.
 • Mossige, Margunn (2019). Skriveundervisning med fokus på prosess. Tau barneskole; 2019-11-15.
 • Mossige, Margunn (2019). Språkløyper - en ressurs for kollektiv læring. Kompetanse Norge; 2019-09-04.
 • Mossige, Margunn (2019). Å lære ord og begreper. Skarnes videregående skole; 2019-08-13.
 • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete (2019). Å lære fag er å lære ord og begreper. Storhamar videregående skole; 2019-03-04.
 • Mossige, Margunn; Refvik, Linda (2019). Språkløyper - strategi for kompetanseutvikling.
 • Svendsen, Helle Bundgaard; Mossige, Margunn; Refvik, Linda (2019). Innføring av lese- og skriveteknologi i et inkluderingsperspektiv. Lesesenteret, UiS og Skrivesenteret, NTNU; 2019-05-07 - 2019-05-09.
 • Mossige, Margunn; Rongved, Elisabeth (2018). Hva snakker vi om når vi snakker om digitalisering i skolen?.
 • Birkedal, Inga Kjerstin; Billington, Mary Genevieve; Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord; Mossige, Margunn (2017). Modeller og Modaliteter; muligheter og utfordringer ved utforming av nettbasert kompetanseutvikling. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Gilje, Trine Mathiesen; Mossige, Margunn (2017). Ulik undervisning er likebehandling.
 • Mossige, Margunn (2017). Kan vi bli bedre enn Finland?. Rotary, Sandnes;
 • Mossige, Margunn (2017). Å arbeide med det vanskelege naturfagspråket.
 • Mossige, Margunn; Gilje, Trine Mathiesen (2017). Fravær og frafall, høna og egget.
 • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H.; Uppstad, Per Henning; Skaftun, Atle (2017). Hvordan kan en ekstra lærerressurs bidra til å skape økte læringsmuligheter i lesing og skriving for mangfoldet av elever?. Skrivesenteret, NTNU; 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Mossige, Margunn (2016). 5 grunner til at videregående skoler bør delta i Språkløyper.
 • Mossige, Margunn (2016). Faglærarar har også ansvar for leseopplæringa i vidaregåande skole.
 • Mossige, Margunn (2016). Hva er Språkløyper?. Lesesenteret; 2016-04-25 - 2016-05-05.
 • Mossige, Margunn (2016). Språkløyper.
 • Mossige, Margunn (2016). Underveisvurdering av Språkløyper. Lesesenteret; 2016-06-15.
 • Mossige, Margunn (2016). Å ta i bruk Språkløyper i kommunen. Lesesenteret; 2016-04-21 - 2016-05-12.
 • Mossige, Margunn (2015). Fagovergripende og fagspesifikk lesing. Utdanningsdirektoratet;
 • Mossige, Margunn (2015). Jakten på den selvregulerte elev. Vågen videregående skole;
 • Mossige, Margunn (2015). Læring og selvregulering - lærere og elever i samspill. Rogaland fylkeskommune; 2015-03-10.
 • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete (2015). FYR for lærerutdannere. Utdanningsdirektoratet; 2015-10-22 - 2015-10-23.
 • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete (2015). Lesing mot skriftlig eksamen i norsk Vg3. Utdanningsdirektoratet; 2015-11-19 - 2015-12-03.
 • Mossige, Margunn; Scarbocci, Paolo Haaland (2015). Lesing og selvregulering i tverrfaglig prosjektarbeid i Medier og kommunikasjon. Utd; 2015-11-30 - 2015-12-02.
 • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H. (2015). Språkløyper: Et helhetlig løft for språk, lesing og skriving 2016 - 2019.
 • Mossige, Margunn (2014). Selvregulering - en utfordring både for lærer og elev i større selvstendige arbeider. Fra et tverrfaglig prosjekt om propaganda i Vg3 medier og kommunikasjon..
 • Mossige, Margunn; Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Johansson, Christer; Uppstad, Per Henning (2014). Struggling with writing; The impact of dyslexia and other language based disorders on writing and composing text. Towards a technological writing aid designed along the needs/cognitive profile of the dyslexic student. British Dyslexia Association;
 • Mossige, Margunn; Skjæveland, Kristine Gilje; Berge, Ingeborg Margrete (2014). Bedre tekstkompetanse i vgo – hvordan og hvorfor? Systematisk arbeid med tekst ved hjelp av eksempler fra praksis.. Utdanningsdirektoratet; 2014-10-16 - 2014-10-17.
 • Rønneberg, Vibeke; Mossige, Margunn; Johansson, Christer; Torrance, Mark; Uppstad, Per Henning (2014). Dyslexic students writing with and without visual feedback. 2014-03-27 - 2014-03-29.
 • Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Johansson, Christer; Mossige, Margunn; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Uppstad, Per Henning (2014). The Need to Read. SIG Writing; 2014-08-27 - 2014-08-29.
 • Mossige, Margunn (2013). Blir det Ny GIV og FYR?. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2013-09-12 - 2013-09-13.
 • Mossige, Margunn (2013). Frå literacy til vurdering. Hetland videregående skole;
 • Mossige, Margunn (2013). Kort om god respons/ underveisvurdering av elevtekster. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2013-04-08 - 2013-10-22.
 • Mossige, Margunn (2013). Lesing på eksamen - og før eksamen i norsk i videregående. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2013-03-18 - 2013-03-19.
 • Mossige, Margunn (2013). Med tanke på eksamen - strategier for lesing og skriving i norsk i videregående skole. Universitetet i Agder;
 • Mossige, Margunn (2013). Ny GIV i overordna perspektiv. Buskerud fylkeskommune;
 • Mossige, Margunn (2013). Skrivetrapp for underveisvurdering. Utdanningsdirektoratet; 2013-01-15 - 2013-01-16.
 • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete (2013). Lesestrategier for å bli en bedre leser - også på eksamen. Kunnskapsdepartementet; 2013-01-15 - 2013-01-17.
 • Mossige, Margunn; Kværnes, Siri Marte (2013). Målrettet lesing. Ndla aktuelt. [Internett]; 2013-05-02.
 • Mossige, Margunn; Rønneberg, Vibeke; Uppstad, Per Henning (2013). Writing fluency: Which strategies for writing fluency do dyslexic young adults report under different conditions?. Skrivesenteret og Lesesenteret; 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Rønneberg, Vibeke; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Husebø, Dag; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Staurseth, Hanne Egenæs (2013). Faglig lesing - lesing i fagene. Nasjonalt senter for leseforskning og leseopplæring; 2013-03-18 - 2013-03-19.
 • Rønneberg, Vibeke; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Johansson, Christer; Torrance, Mark (2013). Writing Fluency - can "blind" writing enhance writing fluency for dyslectic writers?. 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Mossige, Margunn (2012). Lesestrategier i praksis og teori. Kunnskapsdepartementet / Lesesenteret; 2012-08-03 - 2012-12-10.
 • Mossige, Margunn (2012). Prinsipper for god undervisning som bør gjenspeiles i lærngsressursene: Elevmateriell og veiledningsmateriell. Utdanningsdirektoretet;
 • Mossige, Margunn (2012). Skrivetrappa - et verktøy for lærerens vurdering på ungdomstrinnet. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger/ Kunnskapsdepartemen; 2012-03-27 - 2012-12-11.
 • Natvik, Miriam Emilie Garvik; Mossige, Margunn (2012). Inferenstrening. Å lære å konstruere samanheng i ein tekst.
 • Skjæveland, Kristine Gilje; Mossige, Margunn (2012). Læringsstrategier i flere fag. Praktiske eksempler for ungdomstrinnet og videregående skole.
 • Mossige, Margunn (2011). Hva vil det si å lese, og hva gjør vi når vi forstår?. Fosenbibliotekene; 2011-03-24.
 • Mossige, Margunn (2011). Hvordan hjelpe svake lesere?. Fosenbibliotekene; 2011-03-24.
 • Mossige, Margunn (2011). Lese- og skrivevansker. Utdanningsdirektoratet; 2011-01-31 - 2011-02-16.
 • Mossige, Margunn (2011). Lesenavigasjon. Høyanger vidaregående skole; 2011-08-26.
 • Mossige, Margunn (2011). Lesestrategiar i praksis og teori. Utdanningsdirektoratet; 2011-10-03 - 2011-12-14.
 • Mossige, Margunn (2011). Lesing i alle fag med tolking av kartleggingsprøvar for 11. trinn. Høyanger vidaregåande skule; 2011-08-26.
 • Mossige, Margunn (2011). Lesing og leseutfordringer på ungdomstrinnet og i videregående skole. Aust-Agder fylkeskommune; 2011-04-29.
 • Mossige, Margunn (2011). Lesing og literacy - teori og didaktikk. Uis Pluss; 2011-11-15 - 2011-11-16.
 • Mossige, Margunn (2011). Læringsstrategier - for voksne. Uis Pluss; 2011-02-28 - 2011-03-01.
 • Mossige, Margunn (2011). Læringsstrategier. Hva ligger bak? Hvorfor er de effektive?. Uis Pluss; 2011-02-03 - 2011-09-28.
 • Mossige, Margunn (2011). Skrivetrappa. Utdanningsdirektoratet; 2011-01-31 - 2011-12-14.
 • Mossige, Margunn (2011). Skrivetrappa. Eit elevhefte som lærar og elev brukar saman ved undervegsvurdering av skriving.
 • Mossige, Margunn (2011). Skrivetrappa. Et elevhefte som lærer og elev bruker sammen ved underveisvurdering av skriving.
 • Mossige, Margunn (2011). Tekst - for voksne som strever med lesing. Uis Pluss; 2011-03-01.
 • Mossige, Margunn (2011). Yrkesliv og lesing. Fosenbibliotekene; 2011-03-24.
 • Mossige, Margunn; Heber, Ellen (2011). Kartlegging i lesing på 11. trinn - og hva så?. Aust-Agder fylkeskommune; 2011-04-29.
 • Mossige, Margunn; Skjæveland, Kristine Gilje (2011). Lesing og læringsstrategier. Utdanningsdirektoratet; 2011-01-31 - 2011-02-16.
 • Mossige, Margunn (2010). Fagbok i bruk. 2010-10-20.
 • Mossige, Margunn (2010). Hva lærere i alle fag i videregående skole bør vite om lesing. 2010-03-22 - 2010-04-27.
 • Mossige, Margunn (2010). Hva lærere i alle fag i videregående skole bør vite om lesing. Kapittel 10/ NBF; 2010-09-22 - 2010-09-26.
 • Mossige, Margunn (2010). Lese- og skrivevansker hos voksne. Teori og praktiske undervisningsopplegg. Voksenopplæringen i Akershus; 2010-10-22.
 • Mossige, Margunn (2010). Lesing er.... grunnleggende ferdighet. 2010-10-19 - 2010-12-08.
 • Mossige, Margunn (2010). Når lesinga blir ekstra vanskelig - tiltak og kompensatoriske hjelpemidler. 2010-10-19 - 2010-12-08.
 • Mossige, Margunn; Christersson, Cesilie Helberg (2010). Kan vi gi elever på femte trinn læreboka og be dem lese den på egenhånd?.
 • Mossige, Margunn; Gjestsen, Åse Kathrine Berge (2010). Fagbok i bruk. 2010-05-01.
 • Mossige, Margunn; Gjestsen, Åse Kathrine Berge (2010). Fagbok i bruk - del 2. 2010-01-02.
 • Mangen, Anne; Mossige, Margunn (2009). Hva skal vi med læreboka?.
 • Mossige, Margunn (2009). Lesestrategier for eldre elever. 2009-01-13 - 2009-01-14.
 • Mossige, Margunn (2009). Tekstanalyse som grunnlag for veiledning i skriving hos eldre elever og voksne med skrivevansker.
 • Mossige, Margunn; Refvik, Linda; Muren, Solfrid S (2020). Lese- og skrivevansker. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Stavanger.
 • Mossige, Margunn; Refvik, Linda (2019). Leseflyt. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. Stavanger.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Mossige, Margunn; Alfsvåg, Trude; Mathiesen Gilje, Trine; Meland, Anne Maren (2018). Språkløyper- Elever med stort læringspotensial. Lesesenteret, UIS. Stavanger.
 • Mossige, Margunn (2018). Språkløyper. Lesesenteret. Universitetet i Stavanger.
 • Mossige, Margunn; Gilje, Trine Mathiesen (2018). Studieforberedt - kompetanseutviklingspakke i Språkløyper. Universitetet i Stavanger. Stavanger.
 • Mossige, Margunn; Bentsen, Edle Inga (2017). Lese- og skrivevansker på 1. og 2. årstrinn. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking - Lesesenteret. Universitetet i Stavanger.
 • Mossige, Margunn; Færevaag, Margaret Klepstad; Refvik, Linda; Bjerkan, Kirsten Meyer (2017). Språkvansker (barnehage). Universitetet i Stavanger - Lesesenteret.
 • Mossige, Margunn; Håland, Anne (2017). Å støtta elevane si skriving. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking - Lesesenteret. Universitetet i Stavanger.
 • Mossige, Margunn; Ur Sæbø, Johanne (2017). Elever med IOP i de fleste fag. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking - Lesesenteret. Universitetet i Stavanger.
 • Wahl, Hilde Terese; Brenne, Hilde; Midtgård Johansen, Jarle; Vikebø, Hilde; Mossige, Margunn (2017). Språkvansker (barnetrinnet). Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking - Lesesenteret. Universitetet i Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Mossige, Margunn; Skjæveland, Kristine Gilje (2016). "Å arbeide med læringsstrategier i yrkesfag" - Språkløyper.no. Lesesenteret. Stavanger.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Mossige, Margunn (2011). Drama, lesing og elevaktiv læring. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Stavanger.