Et profilbilde

Førsteamanuensis
Trond Erik Grønnestad { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Trond Erik Grønnestad", "tel": "Telefon: 51834228", "email": "trond.gronnestad@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for folkehelse
Rom KA U-128

Forskningsområder

Samfunsvitenskapelig rusforskning

Utvalgte publikasjoner

Gerd-Ragna Bloch Thorsen, Trond Grønnestad and Anne Lise Øxnevad (2006). Family and Multi-family Work with Psychosis. A guide for professionals. London: Routledge.                   Finnes også utgitt i  Norge, Danmark, Russland og Spania.

Grønnestad,Trond & Vevatne, Kari (2012). Karate som virkemiddel i bedringsprosessen. Hvordan påvirker karate og sosial ferdighetstrening selvfølelsen til personer med psykiske lidelser? Nordisk sygeplejeforskning

Pågående forskning

Tilgørighet til illegale rusmiljøer. En kvalitativ studie om krefter i illegale rusmiljøer som får folk til å bli værende der. Phd-prosjekt

Arbeidserfaring

01.06.2011  - Phd-stipendiat universitetet i Stavanger

11.20.09 - 01.06.2011. Rådgiver Sandnes kommune 60% og 40% SUS - Prosjektet prevention of psychosis (POP)

01.09. -30.06.2009 - 60% Universitetslektor UIS. og 40% rådgiver Sandnes kommune

01.12.2008 - 01.09.2009 -  Enhetsleder psykisk helse, Sandnes kommune

(Bransje:Helse / sosial, Fagfelt:Helse / sosial, Rolle:Leder)

08.2003 - 12.2008 Rådgiver psykisk helse, Sandnes kommune

(Bransje:Helse / sosial, Fagfelt:Helse / sosial, Rolle:Annet)

08.1998 - 06.2003 Koordinator tverrfaglig utdanningsprogram SEPREP, Universitetssykehuset i Stavanger

(Bransje:Utdanningssektoren,Fagfelt:Helse / sosial, Rolle:Fagansvarlig)

06.2001 - 12.2002 Avd. leder gruppepoliklinikk, Universitetssykehuset i Stavanger

(Bransje:Helse / sosial, Fagfelt:Helse / sosial, Rolle:Mellom- /Linjeleder)

09.1997 - 06.2001 Oversykepleier, Universitetssykehuset i Stavanger

(Bransje:Helse / sosial, Fagfelt:Helse / sosial, Rolle:Leder)

01.1992 - 08.1997 Avd. leder rehabilitering/poliklinikk, Universitetssykehuset i Stavanger

(Bransje:Helse / sosial, Fagfelt:Helse / sosial, Rolle:Mellom- / Linjeleder)

08.1990 - 12.1990 Avd. leder rehabilitering, Universitetssykehuset i Stavanger

(Bransje:Helse / sosial, Fagfelt:Helse / sosial, Rolle:Mellom- /Linjeleder)

08.1988 - 08.1989 Sykepleier akuttpost Dale, Universitetssykehuset i Stavanger

(Bransje:Helse / sosial, Fagfelt:Helse / sosial,Rolle:Medarbeider)

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Grønnestad, Trond Erik (2015). Benken- en plass for de "usynlige".
  • Grønnestad, Trond Erik (2015). Benken- en plass for de "usynlige".
  • Bergesen, Aase Undersud; Grønnestad, Trond; Joa, Inge; Johannessen, Jan Olav; Dybvig, Sveinung; Rennan, Jon Anders (2012). Improving the strategies of early detection of psychosis. A focus group study.
  • Grønnestad, Trond; Sagvaag, Hildegunn (2012). What do we know about the phenomena that influence people to stay in contact with the illicit drug milieus. Universitetet i Stavanger; 2012-06-02 - 2012-06-08.