Et profilbilde

Førsteamanuensis
Trond Erik Grønnestad { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Trond Erik Grønnestad", "tel": "Telefon: 51834228", "email": "trond.gronnestad@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for folkehelse
Rom KA U-128

Psykiatrisk sykepleierMaster i sosial og helsefag med fokus på brukermedvirkning
Doktorgrad på illegale rus-miljøer.

Forskningsområder

Samfunsvitenskapelig rusforskning

Utvalgte publikasjoner

Gerd-Ragna Bloch Thorsen, Trond Grønnestad and Anne Lise Øxnevad (2006). Family and Multi-family Work with Psychosis. A guide for professionals. London: Routledge.                   Finnes også utgitt i  Norge, Danmark, Russland og Spania.

Grønnestad,Trond & Vevatne, Kari (2012). Karate som virkemiddel i bedringsprosessen. Hvordan påvirker karate og sosial ferdighetstrening selvfølelsen til personer med psykiske lidelser? Nordisk sygeplejeforskning

Pågående forskning

Tilgørighet til illegale rusmiljøer. En kvalitativ studie om krefter i illegale rusmiljøer som får folk til å bli værende der. Phd-prosjekt

Arbeidserfaring

01.06.2011  - Phd-stipendiat universitetet i Stavanger

11.20.09 - 01.06.2011. Rådgiver Sandnes kommune 60% og 40% SUS - Prosjektet prevention of psychosis (POP)

01.09. -30.06.2009 - 60% Universitetslektor UIS. og 40% rådgiver Sandnes kommune

01.12.2008 - 01.09.2009 -  Enhetsleder psykisk helse, Sandnes kommune

(Bransje:Helse / sosial, Fagfelt:Helse / sosial, Rolle:Leder)

08.2003 - 12.2008 Rådgiver psykisk helse, Sandnes kommune

(Bransje:Helse / sosial, Fagfelt:Helse / sosial, Rolle:Annet)

08.1998 - 06.2003 Koordinator tverrfaglig utdanningsprogram SEPREP, Universitetssykehuset i Stavanger

(Bransje:Utdanningssektoren,Fagfelt:Helse / sosial, Rolle:Fagansvarlig)

06.2001 - 12.2002 Avd. leder gruppepoliklinikk, Universitetssykehuset i Stavanger

(Bransje:Helse / sosial, Fagfelt:Helse / sosial, Rolle:Mellom- /Linjeleder)

09.1997 - 06.2001 Oversykepleier, Universitetssykehuset i Stavanger

(Bransje:Helse / sosial, Fagfelt:Helse / sosial, Rolle:Leder)

01.1992 - 08.1997 Avd. leder rehabilitering/poliklinikk, Universitetssykehuset i Stavanger

(Bransje:Helse / sosial, Fagfelt:Helse / sosial, Rolle:Mellom- / Linjeleder)

08.1990 - 12.1990 Avd. leder rehabilitering, Universitetssykehuset i Stavanger

(Bransje:Helse / sosial, Fagfelt:Helse / sosial, Rolle:Mellom- /Linjeleder)

08.1988 - 08.1989 Sykepleier akuttpost Dale, Universitetssykehuset i Stavanger

(Bransje:Helse / sosial, Fagfelt:Helse / sosial,Rolle:Medarbeider)

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Grønnestad, Trond Erik (2015). Benken- en plass for de "usynlige".
 • Grønnestad, Trond Erik (2019). Kan karate motvirke utenforskaphos personer som sliter med rus eller psykiske lidelser?. Friskliv: mestring; 2019-11-20.
 • Grønnestad, Trond Erik (2019). Karate som inkludering for personer med psykiske lidelser. Rogaland idrettskrets; 2019-01-04.
 • Grønnestad, Trond Erik (2019). Stigma og utenforskap. Jæren DPS; 2019-10-21.
 • Grønnestad, Trond Erik (2018). Benken er ein friplass for rusbrukarar - Forskning.no https://forskning.no/partner-alkohol-og-narkotika-universitetet-i...er.../265850. [Internett]; 2018-05-26.
 • Grønnestad, Trond Erik (2018). Benken et sted å være. Om utenforskap, stigmatisering og konsekvenser av stigmatisering. Dalane DPS i Egersund; 2018-12-07.
 • Grønnestad, Trond Erik (2018). Doktoren svarer https://morgenbladet.no/aktuelt/2018/06/et-ar-pa-benken. Oslo. [Avis]; 2018-06-15.
 • Grønnestad, Trond Erik (2018). Forskeren forklarer: Benken, en åpen russcene - Erfaringskompetanse ...https://www.erfaringskompetanse.no/.../forskeren-forklarer-benken-en-apen-russcene/ Trond Erik Grønnestad (UiS) har forsket på den åpne rus-scenens funksjon og rolle i livene til rusavhengige.. [Internett]; 2018-06-18.
 • Grønnestad, Trond Erik (2018). Interaction rituals in an open drug scene. Nordic Welfare Centre; 2018-08-29 - 2018-08-31.
 • Grønnestad, Trond Erik (2018). På Benken. StaRus-konferansen 2018.; 2018-03-20 - 2018-03-21.
 • Grønnestad, Trond Erik (2018). Utenforskap. Kirkens bymisjon; 2018-10-04.
 • Grønnestad, Trond Erik (2018). Verdidebatt: «Flokk off!» Avhengighet, etikk og menneskesyn. - KÅKÅ ... www.kverulantkatedralen.no/.../verdidebatt-flokk-off-avhengighet-etikk-og-mennesk.... Kverulantkatedralen KÅKÅ; 2018-11-06.
 • Grønnestad, Trond Erik (2015). Benken- en plass for de "usynlige".
 • Bergesen, Aase Undersud; Grønnestad, Trond; Joa, Inge; Johannessen, Jan Olav; Dybvig, Sveinung; Rennan, Jon Anders (2012). Improving the strategies of early detection of psychosis. A focus group study.
 • Grønnestad, Trond; Sagvaag, Hildegunn (2012). What do we know about the phenomena that influence people to stay in contact with the illicit drug milieus. Universitetet i Stavanger; 2012-06-02 - 2012-06-08.