Et profilbilde

Førstelektor
Toril Frafjord Hoem { "honorific-suffix": "Førstelektor", "fn": "Toril Frafjord Hoem", "tel": "Telefon: 51833252", "email": "toril.f.hoem@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-2633

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Maagerø, Eva; Krumsvik, Rune Johan; Hoem, Toril Frafjord; Torvanger, Dag; Børhaug, Kjetil (2019). Grunnleggende ferdigheter. I: Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-56723-1. s. 86-165.
 • Maagerø, Eva; Krumsvik, Rune Johan; Torvanger, Dag; Hoem, Toril Frafjord; Børhaug, Kjetil (2019). Grunnleggende ferdigheter 5-10. I: Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-62201-5. s. 88-163.
 • Håland, Anne; McTigue, Erin; Hoem, Toril Frafjord (2018). Writing in First Grade: The Quantity and Quality of Practices in Norwegian Classrooms. Early Childhood Education Journal. ISSN 1082-3301. DOI: 10.1007/s10643-018-0908-8.
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord; Schulz-Heidorf, Kathrin (2017). Lærerens betydning for norske elevers leseresultater Hva forteller PIRLS 2016. I: Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv. Universitetsforlaget. ISBN 9788215030241. s. 108-131.
 • Hoem, Toril Frafjord; Lorentzen, Vibeke; Kringstad, Trude (2017). Videreutdanning til lærerspesialist. Om å bli profet i eget land. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 65-70.
 • Hoem, Toril Frafjord (2014). Å bevege seg i tekster og sette tekster i bevegelse. I: Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205431164. s. 243-262.
 • Hoem, Toril Frafjord; Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2014). Lesing i matematikk. I: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-40457-4. s. 97-112.
 • Hoem, Toril Frafjord; Staurseth, Hanne Egenæs (2014). Lesing i samfunnsfag. I: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-40457-4. s. 145-165.
 • Maagerø, Eva; Krumsvik, Rune Johan; Torvanger, Dag; Hoem, Toril Frafjord (2011). Grunnleggende ferdigheter, 1.-7. I: Lærerarbeid for elevenes læring 1-7. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-884-2.
 • Maagerø, Eva; Krumsvik, Rune Johan; Torvanger, Dag; Hoem, Toril Frafjord (2011). Grunnleggende ferdigheter, 5.-10. I: Lærerarbeid for elevenes læring 5-10. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-885-9.
 • Hoem, Toril Frafjord (2010). Tekst + leser = lesing?. I: Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole. Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276490688.
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne (2017). God leseplanlegging. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-53392-2. 108 s.
 • Mossige, Margunn; Hoem, Toril Frafjord; Blå, Berit Hope; Bøyesen, Liv; Pettersen, Karin Dahlberg; Dahlin, Liv Klakegg; Engen, Liv; Engen, Liv; Heber, Ellen; Helgevold, Lise; Maagerø, Eva; Maagerø, Eva; Skaftun, Atle; Skaftun, Atle; Skjelbred, Dagrun; Skjelbred, Dagrun; Sæbø, Aud Berggraf (2010). Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole. Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276490688.
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord; Aasen, Marit (2019). Fagfornyelsen og verdigrunnlaget i overordnet del. Friskolenettverket i Rogaland; 2019-08-14.
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord; Rønneberg, Vibeke (2019). Fagdag: kollegasamtaler og refleksjonsnøkler, lesebestillinger, når lesing blir vanskelig og Språkløyper. Friskolene/UiS i partnerskap; 2019-01-02.
 • Hoem, Toril Frafjord (2019). Hva kan vi lære av nasjonale prøver i lesing?. Bogafjell skole; 2019-01-15.
 • Hoem, Toril Frafjord; Billington, Mary Genevieve (2019). Perspektiver på lærerspesialist. Utdanningsdirektoratet; 2019-03-04.
 • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; McTigue, Erin (2019). Hva er kvantiteten og kvaliteten på høytlesingspraksiser på første trinn i Norge?. Noles; 2019-03-11 - 2019-03-13.
 • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; McTigue, Erin (2019). Hva er kvantiteten og kvaliteten på læreres høytlesingspraksiser på første trinn i Norge?. NNMF; 2019-10-23 - 2019-10-24.
 • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; McTigue, Erin (2019). Hva er kvantiteten og kvaliteten på læreres høytlesingspraksiser på første trinn i Norge?. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2019-05-08.
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord; Rønneberg, Vibeke (2018). Hvordan kan vi støtte elevenes leseutvikling i alle fag?. Friskolene/UiS i partnerskap; 2018-01-02.
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord; Rønneberg, Vibeke (2018). Å planlegge undervisning. Læreplanforståelse, planleggingspraksiser og Leseplanleggeren som planleggingsverktøy.. Friskolene/UiS i partnerskap; 2018-08-14.
 • Hoem, Toril Frafjord (2018). God leseplanlegging. Bogafjell skole; 2018-08-15.
 • Hoem, Toril Frafjord (2018). Pedagogisk bruk av nasjonale prøver. KF skolen Stavanger; 2018-09-18.
 • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; Rongved, Elisabeth (2018). Lykkes med meningsfull skriving i første klasse.
 • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; Solheim, Oddny Judith (2018). Hvilke skrivepraksiser finnes på 1. trinn i norske klasserom?. 2018-01-25 - 2018-01-26.
 • Birkedal, Inga Kjerstin; Billington, Mary Genevieve; Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord; Mossige, Margunn (2017). Modeller og Modaliteter; muligheter og utfordringer ved utforming av nettbasert kompetanseutvikling. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord (2017). Lærerens betydning for norske elevers resultater - hva forteller PIRLS 2016?. Universitetet i Stavanger, Lesesenteret;
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord (2017). Undervisningsplanlegging og lesing. Utdanningsdirektoratet; 2017-03-20 - 2017-03-28.
 • Hoem, Toril Frafjord; Berge, Ingeborg Margrete (2017). Lesestrategi­enes mål.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni (2017). Hva styrer læreres beslutninger når de planlegger for fagspesifikk lesing og skriving?. Lesesenteret; 2017-12-20 - 2017-12-21.
 • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne (2017). Hvilke skrivepraksiser finnes på 1. trinn i norske klasserom?. Syddanske universitet; 2017-11-30 - 2017-12-01.
 • Hoem, Toril Frafjord; Lorentzen, Vibeke; Kringstad, Trude (2017). På vei til å bli profet i eget land. Hvordan kan videreutdanning styrke lærere i å fylle rollen som lærerspesialist?. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord (2017). Skrivepraksiser på 1. trinn. Høgskolen Vestlandet; 2017-09-25.
 • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; Solheim, Oddny Judith (2017). Skriveopplæring i norske klasserom – egnet for å møte elevmangfoldet?. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord (2016). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2016-10-20.
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord (2016). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2016-09-12 - 2016-09-13.
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord (2016). Pedagogisk bruk av nasjonale prøver. Utdanningsdirektoratet; 2016-11-07 - 2016-11-08.
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord (2016). Pedagogisk bruk av nasjonale prøver i lesing. Utdanningsdirektoratet; 2016-01-19 - 2016-01-20.
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord (2016). Undervisningsplanlegging og lesing. Utdanningsdirektoratet; 2016-04-05 - 2016-04-06.
 • Hoem, Toril Frafjord (2016). Hva er god leseopplæring?. Lesesenteret; 2016-08-23.
 • Hoem, Toril Frafjord (2016). Hvordan utvikle praksis gjennom Språkløyper. Lesesenteret; 2016-06-13.
 • Hoem, Toril Frafjord (2016). Hvordan utvikle praksis gjennom Språkløyper. Lesesenteret; 2016-06-09.
 • Hoem, Toril Frafjord (2016). Hvordan utvikle praksis gjennom Språkløyper. Lesesenteret; 2016-06-07.
 • Hoem, Toril Frafjord (2016). Hvordan utvikle praksis gjennom Språkløyper. Lesesenteret; 2016-06-06.
 • Hoem, Toril Frafjord (2016). Litteratur på mellomtrinnet. Høgskolen i Hedmark; 2016-02-02.
 • Hoem, Toril Frafjord (2016). Undervisningsplanlegging. Lura skole; 2016-08-16.
 • Hoem, Toril Frafjord; Aasen, Marit (2016). La det bli et eventyr å lese lærebøker. Aschehoug; 2016-05-30.
 • Hoem, Toril Frafjord; Aasen, Marit (2016). La det være et eventyr å lese lærebøker. Aschehoug; 2016-05-30.
 • Hoem, Toril Frafjord; Alfsvåg, Trude (2016). Lesing som grunnlegende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2016-10-18.
 • Hoem, Toril Frafjord; Berge, Ingeborg Margrete (2016). Helhetlig undervisningsplanlegging, Mål - vurdering - undervisning. Lesesenteret; 2016-08-25 - 2016-08-26.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni (2016). Leseplanleggeren og dybdelæring. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet; 2016-05-14 - 2016-05-15.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni (2016). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2016-09-28.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni (2016). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2016-09-05 - 2016-09-06.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni (2016). Pedagogisk bruk av nasjonale prøver. Utdanningsdirektoratet; 2016-10-31 - 2016-11-01.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni (2016). Pedagogisk bruk av nasjonale prøver i lesing. Utdanningsdirektoratet; 2016-01-12 - 2016-01-13.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni (2016). Undervisningsplanlegging og lesing. Utdanningsdirektoratet; 2016-03-14 - 2016-03-15.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni; Nielsen, Ingrid (2016). Satsingsområdet lesing. NTNU; 2016-03-30.
 • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne (2016). Hvordan støtte elevenes skriving i fag?. Godalen videregående skole; 2016-09-07.
 • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid (2016). God leseundervisning: Pedagogisk bruk av nasjonale prøver. Nord Universitet; 2016-02-11.
 • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid (2016). Hvordan iverksette et mer praktisk, variert, utfordrende og relevant ungdomstrinn?. Harestad skole; 2016-01-25.
 • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid (2016). Undervisningsplanlegging. Harestad skole; 2016-04-18.
 • Fuglestad, Unni Synnøve; Hoem, Toril Frafjord (2015). Helhetlig undervisningsplanlegging der elevene får bruke det de har lest på fagrelevante måter.. Utdanningsdirektoratet; 2015-10-27 - 2015-10-28.
 • Fuglestad, Unni Synnøve; Hoem, Toril Frafjord (2015). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2015-10-08 - 2015-10-09.
 • Fuglestad, Unni Synnøve; Hoem, Toril Frafjord (2015). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2015-10-05.
 • Fuglestad, Unni Synnøve; Hoem, Toril Frafjord (2015). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2015-09-09 - 2015-09-10.
 • Hoem, Toril Frafjord (2015). Bruk av nasjonale prøver 5. trinn. Randaberg kommune; 2015-11-30.
 • Hoem, Toril Frafjord (2015). Bruk av skjønnlitteratur i andre fag enn norsk. Lesesenteret; 2015-11-18.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve (2015). Helhetlig undervisningsplanlegging der elevene får bruke det de har lest på fagrelevante måter. Utdanningsdirektoratet; 2015-10-20 - 2015-10-21.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve (2015). Kva er god leseopplæring?. Lesesenteret; 2015-09-03.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve (2015). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2015-09-07 - 2015-09-08.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve (2015). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2015-09-21 - 2015-09-22.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve (2015). Pedagogisk bruk av nasjonale prøver. Utdanningsdirektoratet; 2015-03-25.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve (2015). Pedagogisk bruk av nasjonale prøver. Utdanningsdirektoratet; 2015-03-18.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve (2015). Pedagogisk bruk av nasjonale prøver. Utdanningsdirektoratet; 2015-03-11.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve; Nielsen, Ingrid (2015). Satsingsområde LESING. NTNU og Utdanningsdirektoratet; 2015-09-24 - 2015-09-25.
 • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid (2015). Den røde tråden i planleggingen - med fokus på etterlesefasen slik at elevene får bruke det de har lest på fagrelevante måter. Randaberg kommune; 2015-02-02.
 • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid (2015). Den røde tråden i planleggingen - med fokus på lesefasen. Randaberg kommune; 2015-03-09.
 • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid (2015). Hvordan kan vi arbeide systematisk for å fremme elevenes leseferdighet?. Randaberg kommune; 2015-01-20.
 • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid (2015). Skolebasert kompetanseutvikling. Den røde tråden i planleggingen - med fokus på førlesing. Randaberg kommune; 2015-01-19.
 • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid (2015). Å jobbe med tekster og oppgaver. Randaberg kommune; 2015-09-28.
 • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid; Dessingué, Alexandre; Wagner, David-Alexandre; Knutsen, Ketil (2015). Kritisk literacy, Symposium. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2015-05-18.
 • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord (2015). Disciplinary literacy. How can we design Research focusing on disciplinary Reading and writing practices?. Iamte;
 • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord (2015). Fagspesifikk lesing og skriving. Lesesenteret og Skrivesenteret;
 • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; Skartveit, Bente Stausland (2015). Kva vil det seia å vera leselærar på faget sine eigen premissar?.
 • Andreassen, Roy Asle; Hoem, Toril Frafjord (2014). Samarbeid i skolebasert utvikling. Koordineringsgruppe for kompetaqnsemiljøene/NTNU;
 • Andreassen, Roy Asle; Hoem, Toril Frafjord (2014). Samarbeid i skolebasert utviklingsarbeid. Koordineringsgruppe for kompetaqnsemiljøene/NTNU;
 • Andreassen, Roy Asle; Hoem, Toril Frafjord (2014). Samarbeid i skolebasert utviklingsarbeid. Koordineringsgruppe for kompetaqnsemiljøene/NTNU;
 • Hoem, Toril Frafjord (2014). Bok i bruk. Litteraturformidling i grunnskolen. Høgskolen i Hedmark; 2014-11-13.
 • Hoem, Toril Frafjord (2014). Hvordan kan samarbeid mellom UH og et nasjonalt senter foregå i ungdomstrinnssatsingen?. Utdanningsdirektoratet og NTNU; 2014-09-17.
 • Hoem, Toril Frafjord (2014). Korleis kan ein arbeite med lesing i ungdomstrinnssatsinga?. Høgskolen i Volda; 2014-05-20 - 2014-05-21.
 • Hoem, Toril Frafjord (2014). "Lesing som grunnleggende ferdighet; – hva legges i dette og hva kan det innebære for fagene i lærerutdanningen?”. Universitetet i Nordland; 2014-05-26.
 • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne (2014). Lesing som grunnleggjande ferdigheit. Utdanningsdirektoratet; 2014-04-03 - 2014-04-04.
 • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid (2014). Lesing av multiple tekster. En tilnærming til Palestina-konflikten som eksempel i samfunnsfag.
 • Hoem, Toril Frafjord; Skartveit, Bente Stausland (2014). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2014-10-21.
 • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord (2014). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2014-09-03 - 2014-09-04.
 • Hoem, Toril Frafjord (2013). Bok i bruk. Høgskolen i Hedmark; 2013-11-14.
 • Hoem, Toril Frafjord (2013). Historisk literacy. Skrivesenteret og Lesesenteret; 2013-05-06 - 2013-05-07.
 • Hoem, Toril Frafjord (2013). Lese, lære, lykkes. Universitetet i Stavanger; 2013-04-10.
 • Hoem, Toril Frafjord (2013). Ungdomstrinn i utvikling. Skolebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing. Lesesenteret; 2013-03-18 - 2013-03-19.
 • Hoem, Toril Frafjord; Husebø, Dag; Nielsen, Ingrid (2013). Skolebasert kompetanseutvikling. Stavanger kommune i samarbeid med UIS; 2013-08-15.
 • Hoem, Toril Frafjord; Mitchell, Monica Gundersen (2013). Hva kjennetegner en god leser på ungdomstrinnet?. Utdanningsdirektoratet; 2013-11-06.
 • Hoem, Toril Frafjord; Staurseth, Hanne Egenæs (2013). Skolebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing. Meløy kommune og UiN; 2013-01-22.
 • Hoem, Toril Frafjord; Staurseth, Hanne Egenæs (2013). Skolebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing. Harstad kommune og UiN; 2013-01-21.
 • Husebø, Dag; Hoem, Toril Frafjord (2013). Teachers and teacher educators understanding of their profession, the subjects they teach and their reading didactics. Universitetet i Tromsø; 2013-11-07 - 2013-11-09.
 • Hoem, Toril Frafjord (2012). Arbeid med lesing på ungdomstrinnet. Presentasjon av bakgrunnsdokument. NTNU; 2012-11-19.
 • Hoem, Toril Frafjord (2012). Bok i bruk. Høgskolen i Hedmark; 2012-11-15.
 • Hoem, Toril Frafjord (2012). Den som leser settes i bevegelse. Region Indre og Mitre Namdalen; 2012-04-17 - 2012-04-18.
 • Hoem, Toril Frafjord (2012). Hvordan kan elever demonstrere kompetanse i et fag?. Kvalaberg skole; 2012-01-17.
 • Hoem, Toril Frafjord (2012). Hvorfor er lesing i fag viktig?. Harstad kommune; 2012-11-23.
 • Hoem, Toril Frafjord (2012). Hvorfor er lesing i fag viktig? Ideer til hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Universitetet i Nordland; 2012-10-25 - 2012-10-26.
 • Hoem, Toril Frafjord (2012). Skriving og lesing av fagtekst på 2.trinn. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning; 2012-03-26 - 2012-03-27.
 • Hoem, Toril Frafjord (2012). Vurdering for læring. Bykle kommune; 2012-10-10.
 • Hoem, Toril Frafjord (2011). Systematisk observasjon av elevenes leseferdigheter. Kleppe kommune; 2011-10-25.
 • Hoem, Toril Frafjord (2011). Tekst i bruk. HIST; 2011-03-25.
 • Hoem, Toril Frafjord (2011). Tekst i bruk. Høgskolen i hedmark; 2011-11-11.
 • Hoem, Toril Frafjord (2011). Vurdering for læring. Kleppe kommune; 2011-02-24.
 • Hoem, Toril Frafjord (2011). Vurdering for læring. 2011-08-18.
 • Hoem, Toril Frafjord (2011). Vurdering for læring. Møllehagen skolesenter; 2011-09-19.
 • Hoem, Toril Frafjord (2011). Vurdering for læring. Kvalaberg skole; 2011-11-08.
 • Hoem, Toril Frafjord (2011). Å røre seg i litterære tekster. Rogaland fylkesbibliotek; 2011-02-09.
 • Hoem, Toril Frafjord (2011). Å røre seg i tekst. Høgskolen i Hedmark; 2011-03-08.
 • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne (2011). Å lese i alle fag, hvorfor, hva og hvordan?. Lesesenteret; 2011-09-01.
 • Hoem, Toril Frafjord (2010). Det enkelte fagets tekster. Rogaland fylkeskommune og Lesesenteret; 2010-03-22.
 • Hoem, Toril Frafjord (2010). Det enkelte fagets tekster. Rogaland fylkeskommune og Lesesenteret; 2010-03-22.
 • Hoem, Toril Frafjord (2010). Det enkelte fagets tekster. Rogaland fylkeskommune og Lesesenteret; 2010-03-08.
 • Hoem, Toril Frafjord (2010). Hva er lettlest?. Universitetet i Stavanger; 2010-08-27.
 • Hoem, Toril Frafjord (2010). Lesing er... Teksten i bruk. Lesesenteret; 2010-10-19.
 • Hoem, Toril Frafjord (2010). Litteratur i det flerspråklige klasserommet. Lesesenteret; 2010-10-08.
 • Hoem, Toril Frafjord (2010). Makt og motmakt i bildebøker Hvordan arbeide med moderne bildebøker på 5. - 10. trinn. Lesesenteret; 2010-11-16.
 • Hoem, Toril Frafjord (2010). Modulplanlegging og rubrikkvurdering. Rogaland fylkeskommune og Lesesenteret; 2010-03-22.
 • Hoem, Toril Frafjord (2010). Modulplanlegging og rubrikkvurdering. Rogaland fylkeskommune og Lesesenteret; 2010-03-08.
 • Hoem, Toril Frafjord (2010). Tekst i bruk. Høgskolen i Hedmark; 2010-11-11.
 • Hoem, Toril Frafjord (2010). Utfordringer i tekst Hva kan hemme og hva kan fremme leseforståelse?. Lesesenteret; 2010-12-09.
 • Hoem, Toril Frafjord (2010). Vurdering for læring. Lesesenteret; 2010-12-03.
 • Hoem, Toril Frafjord (2010). Å bevege seg i tekst. Karmøy kommune/lesesenteret; 2010-01-05.
 • Hoem, Toril Frafjord (2010). Å røre seg i tekst. Høgskolen i Hedmark,; 2010-03-12.
 • Hoem, Toril Frafjord (2010). Å røre seg i tekst. Universitetet i Stavanger, Fagdag for nyutdanna lærere; 2010-04-14.
 • Hoem, Toril Frafjord (2010). Å røre seg i tekst. Universitetet i Stavanger. Fagdag for nyutdanna lærere; 2010-04-13.
 • Hoem, Toril Frafjord (2009). Inn i teksten. Lesesenteret; 2009-11-12.
 • Hoem, Toril Frafjord (2009). Lesing er... Utfordringer i ungdomsskolen. Sandnes kommune; 2009-10-02.
 • Hoem, Toril Frafjord (2009). Modulplanlegging og rubrikkvurdering. Gand videregående skole; 2009-12-16.
 • Hoem, Toril Frafjord (2009). Ord + bilde = sant Hvordan arbeide med moderne bildebøker på ungdomstrinnet. Sandnes kommune; 2009-10-30.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni (2019). Undervisningsplanlegging, Språkløyper. Lesesenteret, UiS, Språkløyper. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Njå, Morten; Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni; Aasen, Marit; Mørk, Peter; Lorentzen, Vibeke; Kringstad, Trude; Lønnum, Marthe (2016). Å være lese- og skrivelærer - Introduksjonspakke i Språkløyper.no. Lesesenteret. Stavanger.
 • Hoem, Toril Frafjord (2016). Å være lese- og skrivelærer. Lesesenteret, UiS.