Et profilbilde

Førsteamanuensis
Anne Marie Lunde Husebø { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Anne Marie Lunde Husebø", "tel": "Telefon: 51834140", "email": "anne.m.husebo@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for folkehelse
Rom KA A-261

Forskningsområder

Helsefremming
Mestring av langvarige helseplager
Trening og brystkreft
Velferdsteknologi
Læringsmiljø

Utvalgte publikasjoner

Husebø, A.M.L. (2008). Abstract: ?The elderly patient and empowerment: how to translate and validate Patient Empowerment Scale? Book of Abstracts, International Research Conference of Qualitative Methods, University of Stavanger, May 19th - 20th, 2008

Husebø, A. M. L. (2009). Infection Control, 1 & 2. E-learning compendium, University of Stavanger, Norway

Wiig, S., Husebø, A.M. L. (2013). Using simulation-based training to ensure safe implementation processes of new technology in the home context ? A literature review. In: 2nd Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Health Care, Book of Abstracts, 6-7. March 2012, Copenhagen, Denmark. Kongens Lyngby: Technical University of Denmark 2012, ISBN 978-87-92706-43-0, pp. 61-63.

Husebø, A.M.L., Dyrstad, S.M., Søreide, J.A. & Bru, E. (2013). Predicting exercise adherence in cancer patients and survivors: a systematic review and meta-analysis of motivational and behavioral factors. Journal of Clinical Nursing, 22(1-2), 4-21.

Pågående forskning

Læringsmiljø for sykepleiestudenter i sykehjemArbeidserfaring

1989: Sykepleier ved Barneklinikken, Regionssykehuset i Trondheim
1989-1990: Sykepleier Nyfødtavd., Sentralsykehuset i Rogaland
1991-2007: Spesialsykepleier, Øyane sykehjem
2007-2011.: Universitetslektor, Institutt for helsefag, UiS
2012-2015.: Stipendiat, Institutt for helsefag, UiS
2015-d.d.: Førsteamanuensis, Institutt for helsefag, UiS

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Husebø, Anne Marie Lunde (2015). Exercise during breast cancer treatment A study of physical and psychosocial outcomes, and motivational challenges.. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-631-9. 111 s.
 • Nordfonn, Oda Karin; Morken, Ingvild Margreta; Bru, Lars Edvin; Husebø, Anne Marie Lunde (2018). My heart failure nurse is my checkpoint and my safety: a qualitative study on management of treatment burden among heart failure patients. European Society of Cardiology; 2018-06-07 - 2018-06-09.
 • Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne; Våga, Bodil Bø; Rosenberg, Adriana; Akerjordet, Kristin (2017). Student learning environments in nursing homes. Commenius University in Bratislava, JMFOM in Martin; 2017-05-25.
 • Husebø, Anne Marie Lunde (2015). Factors perceived to influence exercise adherence in women with breast cancer participating in an exercise program during adjuvant chemotherapy: a focus group study.. OMICS International Conferences; 2015-08-03 - 2015-08-05.
 • Guise, Veslemøy; Wiig, Siri; Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne; Søyland, Elsa; Testad, Ingelin; Lorentsen Moltu, Kirsti (2014). Videokommunikasjon i hjemmebaserte tjenester - Bruksområder, brukere og mål for opplæring. Randaberg kommune;
 • Guise, Veslemøy; Wiig, Siri; Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne; Søyland, Elsa; Testad, Ingelin; Lorentsen Moltu, Kirsti; Anderson, Janet (2014). Kartlegging av opplæringsbehov: Resultater fra datainnsamling i WP4. Lyse FoU og UiS;
 • Husebø, Anne Marie Lunde (2014). Exercise; promoting psychological health in women with breast cancer. Høgskolen i Sør-Trøndelag, NTNU-Trondheim; 2014-08-25 - 2014-08-27.
 • Husebø, Anne Marie Lunde (2014). Funn fra treningsstudien. Poliklinikken, KBK, Stavanger Universitetssjukehus; 2014-06-17.
 • Husebø, Anne Marie Lunde (2014). Funn fra treningsstudien. Stråleavdelingen, KBK, Stavanger Universitetssjukehus; 2014-06-06.
 • Husebø, Anne Marie Lunde (2014). Fysisk aktivitet-en kilde til velvære for kvinner med brystkreft.
 • Husebø, Anne Marie Lunde (2014). Predicting exercise adherence in cancer patients and survivors: a systematic review and meta-analysis of motivational and behavioral factors. University of Surrey; 2014-01-22.
 • Husebø, Anne Marie Lunde (2014). Scientific testing of an exercise program for women being treated for breast cancer. University of Southampton; 2014-01-23.
 • Husebø, Anne Marie Lunde (2014). Scientific testing of an exercise program for women being treated for breast cancer. Royal Marsden Hospital; 2014-01-21.
 • Husebø, Anne Marie Lunde (2014). The role of social support in motivation for exercise in women with early stage breast cancer during chemotherapy. Finnish Nursing Association, International Counsil of Nurses; 2014-08-18 - 2014-08-20.
 • Husebø, Anne Marie Lunde (2014). Trening som helsefremmende tiltak for kvinner med brystkreft. Institutt for Helsefag, Universitetet i Stavanger; 2014-03-12.
 • Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne (2014). Virtual visits in home health care for elderly people – A systematic, integrative literature review. 2014-04-23 - 2014-04-25.
 • Storm, Marianne; Husebø, Anne Marie Lunde (2014). Virtual visits in home health care for elderly people - A systematic integrative review of service content and technology users' experiences. Uinversitetet i Stavanger; 2014-10-02 - 2014-10-03.