Et profilbilde

Professor
Cato Wittusen { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Cato Wittusen", "tel": "Telefon: 51831507", "email": "cato.wittusen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for medie- og samfunnsfag
Rom EOJ 323

Forskningsinteresser

Estetikk, filmteori, forholdet mellom filosofi og litteratur, fenomenologi, Wittgensteins filosofiske arbeider, og humanioras vitenskapsfilosofi

Redaktør av Nordic Wittgenstein Review
Leder av programområdet Filosofi og subjektivitet, UiS. 
Doktoravhandling: Lost Surroundings: Inquiries into Central Themes of Wittgenstein's Later Philosophy (409 s.), Universitetet i Bergen 2006.

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Professor i filosofi, UiS, 2019-

Førsteamanuensis i filosofi, UiS, 2008-2019

Fulbright Visiting Scholar, University of California, Los Angeles (UCLA), 2017/18. 

Visiting Scholar ved New School for Social Research (Dept. of Philosophy) og New York University (Cinema Studies) 2012/2013.

Fulbright Visiting Scholar ved University of Chicago, 2007/08. 

Universitetsstipendiat, universitetslektor og førstelektor ved Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen, 1998-2006.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Gundersen, Ståle; Mandt Larsen, Tarjei; Wittusen, Cato (2018). Utvalgte filosofiske emner til EXPHIL. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03125-5. 299 s.
 • Wittusen, Cato (2006). Lost Surroundings: Inquiries into Central Themes of Wittgenstein’s Later Philosophy. Universitetet i Bergen.
 • Säätelä, Simo Tuomo Sakari; Bengtsson, Gisela Susanna; Kuusela, Oskari; Wittusen, Cato (2019). Note from the editors.
 • Wittusen, Cato (2019). “Understanding Through immersion: Carne y Arena (2017) and Reconstructing Utøya (2018)”. 2019-11-28 - 2019-11-29.
 • Wittusen, Cato (2019). André Bazin og "Film and the New Psychology". Forskgr. for fenomenologi, eks.filosofi og estetikk (NTNU); 2019-06-05 - 2019-06-06.
 • Wittusen, Cato (2019). Bazin og film. Universitetsforlaget;
 • Wittusen, Cato (2019). Subjektivitet og immersive fortellinger. TekLab (UiB) og UiS , Høgskolen på Vestlandet (UH-Nett Vest); 2019-03-14 - 2019-03-15.
 • Wittusen, Cato (2019). Virtual Presence and Cavellian Skepticism. University of Brighton; 2019-07-09 - 2019-07-11.
 • Hansen, Christine; Wittusen, Cato (2018). Perceptions of the United States Abroad: Discussions with Fulbright Scholars. Ann Kerr; 2018-02-14.
 • Wittusen, Cato (2018). Immersion and Alejandro González Iñárritu’s 2017 installation CARNE y ARENA (Virtually present, Physically invisible. TecLab Universitetet i Bergen; 2018-11-28 - 2018-11-30.
 • Wittusen, Cato (2018). Inflections of modernism in André Bazin's criticism. Society for Cinema and Media Studies; 2018-03-14 - 2018-03-18.
 • Wittusen, Cato (2018). Paneldeltaker: Litteratur på Blå. Tankegods: Ludwig Wittgenstein.. Litteratur på Blå.; 2018-11-13.
 • Wittusen, Cato (2018). Persona's repeated monologue scene and the role of the specator. Universidade de Évora; 2018-10-25 - 2018-10-27.
 • Wittusen, Cato (2018). Temporal Overlapping in Scandinavian Film: From Ingmar Bergman to Joachim Trier. Society for the Advancement of Scandinavian Study; 2018-05-04.
 • Klemsdal, Lars; Wittusen, Cato (2017). "To comply or not to comply, that's not the question. Challenging the compliance thesis within institutional theory.". ISS, UIO; 2017-05-04.
 • Wittusen, Cato (2017). Bazin og den filmatiske modernismen: mening og flertydighet. Programområde for filsofi ved UiS; 2017-03-07 - 2017-03-09.
 • Wittusen, Cato (2017). Gestaltpsykologien og film. Centre Universitaire de Norvège à Paris,;
 • Wittusen, Cato (2016). Innledning til Roberto Rosselinis "Rom: Åpen by". Cinemateket Sølvberget; 2016-09-29.
 • Wittusen, Cato (2016). Litteratur og metafysikk - Simone de Beauvoir. Forskningsgr. for Fenomenologi og eksistensfilosofi NTNU; 2016-05-19 - 2016-05-20.
 • Wittusen, Cato (2016). "Merleau-Ponty 'The Film and the New Psychology'". Programområdet for filosofi UiS; 2016-02-12 - 2016-02-19.
 • Wittusen, Cato (2016). The Inflection of Modernism in André Bazin's Criticism. European Society for Aesthetics; 2016-06-08 - 2016-06-10.
 • Wittusen, Cato (2016). Ut i kulturen (Jostein Gjertsen) Tema: Tapt og funnet i oversettelse. NRK P2. [Radio]; 2016-12-18.
 • Wittusen, Cato; Klemsdal, Lars (2016). Institutions, Actors and Agency: The Relevance of Wittgenstein’s Rule-following Considerations. SCANCOR, Stanford Graduate School of Education;
 • Wittusen, Cato; Klemsdal, Lars (2016). Institutions, actors and agency: what can we learn from a modern reading of Wittgenstein’s later philosophy on the relationship between language as institution and as individual expression?. European Group for Organizational Studies; 2016-07-07 - 2016-07-09.
 • Wittusen, Cato (2015). Innledning til Yasujiro Ozus "Tokyo Story" (1953). Sølvberget cinematek; 2015-11-12.
 • Wittusen, Cato (2015). Merleau-Pontys Prose of the World. Ståle Finke, NTNU, Centre Universitaire de Norvège à Paris; 2015-05-21 - 2015-05-22.
 • Wittusen, Cato (2015). Romantic Film-Philosophy and Philosophical Film Criticism. The European Society for Aesthetics; 2015-06-11 - 2015-06-13.
 • Wittusen, Cato (2015). Romantic Film-Philosophy and the Notion Film Criticism. 2015-10-09.
 • Wittusen, Cato (2014). "On the Notion of Philosophical Film Criticism: Some Arguments within Film-philosophy". Department of Philosophy, University of East Anglia.; 2014-01-15.
 • Wittusen, Cato (2013). Om filosofiske tolkninger av film. Conditions of Normativity; 2013-11-14.
 • Wittusen, Cato (2013). Temporalitet i film i et filosofisk perspektiv. Conditions of Normativity; 2013-09-06.
 • Wittusen, Cato (2012). A Puzzling Thought Experiment. The New School for Social Research; 2012-11-09.
 • Wittusen, Cato (2011). Exalting Points of View: A Critical Discussion of Michael Fried’s Reading of Wittgenstein’s Contribution to Aesthetic thought”. Department of Philosophy (Juliet Floyd), Boston University; 2011-04-19.
 • Wittusen, Cato (2011). Michael Fried: Why Photography Matters as Art as Never Before.
 • Wittusen, Cato (2011). Philosophical Method as Technique of Art. American Philosophical Association, Pacific Division; 2011-04-20 - 2011-04-23.
 • Wittusen, Cato (2011). Varieties of Temporal Overlaps. Liverpool John Moores University; 2011-07-06 - 2011-07-08.
 • Wittusen, Cato (2010). Cato Wittusen: The automatic revelation of ontological ambivalence in cinema. 2010-07-15 - 2010-07-17.
 • Wittusen, Cato (2010). Michael Fried, Minimalism, Jeff Wall and Wittgenstein. University of Chicago, Department of Philosophy; 2010-02-12.
 • Wittusen, Cato (2010). Science fiction og filosofi. Nettverk for kjønnsforskning (UiS), Norsk forfattersentrum (Stavanger) og Sølvberget kulturhus Tema: "Science fiction: Radikale perspektiver på nåtiden"; 2010-04-15.
 • Wittusen, Cato (2009). Realism and narrating in depth. 2009-07-16 - 2009-07-18.
 • Wittusen, Cato (2009). What do you really mean?.
 • Wittusen, Cato (2009). Wittgenstein and secondary sense. Department of Philosophy, Wittgenstein Workshop; 2009-03-07.
 • Wittusen, Cato (2008). Making sense slowly. 2008-02-15 - 2008-02-17.
 • Wittusen, Cato (2008). Skepticism and Raymond Carver's Literary Minimalism. 2008-05-09 - 2008-05-11.