Et profilbilde

Førsteamanuensis
Cato Wittusen { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Cato Wittusen", "tel": "Telefon: 51831507", "email": "cato.wittusen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for medie- og samfunnsfag
Rom EOJ 323

Forskningsinteresser

Filmteori, filmestetikk, forholdet mellom filosofi og litteratur, fenomenologi, Wittgensteins filosofiske arbeider, og humanioras vitenskapsfilosofi
Var med å opprette Nordic Wittgenstein Society (http://web.abo.fi/fak/hf/filosofi/NWS/) og er medlem av redasjonsrådet til Nordic Wittgenstein Review (http://www.degruyter.com/view/j/nwr)
 Doktoravhandling: Lost Surroundings: Inquiries into Central Themes of Wittgenstein's Later Philosophy (409 s.), Universitetet i Bergen 2006.

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Førsteamanuensis i filosofi, UiS, 2008- 

Fulbright Visiting Scholar, University of California, Los Angeles (UCLA), 2017/18. 

Visiting Scholar ved New School for Social Research (Dept. of Philosophy) og New York University (Cinema Studies) 2012/2013.

Fulbright Visiting Scholar ved University of Chicago, 2007/08. 

Universitetsstipendiat, universitetslektor og førstelektor ved Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen, 1998-2006.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Gundersen, Ståle; Mandt Larsen, Tarjei; Wittusen, Cato (2018). Utvalgte filosofiske emner til EXPHIL. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03125-5. 299 s.
 • Wittusen, Cato (2006). Lost Surroundings: Inquiries into Central Themes of Wittgenstein’s Later Philosophy. Universitetet i Bergen.
 • Säätelä, Simo Tuomo Sakari; Bengtsson, Gisela Susanna; Kuusela, Oskari; Wittusen, Cato (2019). Note from the editors.
 • Wittusen, Cato (2019). “Understanding Through immersion: Carne y Arena (2017) and Reconstructing Utøya (2018)”. 2019-11-28 - 2019-11-29.
 • Wittusen, Cato (2019). André Bazin og "Film and the New Psychology". Forskgr. for fenomenologi, eks.filosofi og estetikk (NTNU); 2019-06-05 - 2019-06-06.
 • Wittusen, Cato (2019). Bazin og film. Universitetsforlaget;
 • Wittusen, Cato (2019). Subjektivitet og immersive fortellinger. TekLab (UiB) og UiS , Høgskolen på Vestlandet (UH-Nett Vest); 2019-03-14 - 2019-03-15.
 • Wittusen, Cato (2019). Virtual Presence and Cavellian Skepticism. University of Brighton; 2019-07-09 - 2019-07-11.
 • Hansen, Christine; Wittusen, Cato (2018). Perceptions of the United States Abroad: Discussions with Fulbright Scholars. Ann Kerr; 2018-02-14.
 • Wittusen, Cato (2018). Immersion and Alejandro González Iñárritu’s 2017 installation CARNE y ARENA (Virtually present, Physically invisible. TecLab Universitetet i Bergen; 2018-11-28 - 2018-11-30.
 • Wittusen, Cato (2018). Inflections of modernism in André Bazin's criticism. Society for Cinema and Media Studies; 2018-03-14 - 2018-03-18.
 • Wittusen, Cato (2018). Paneldeltaker: Litteratur på Blå. Tankegods: Ludwig Wittgenstein.. Litteratur på Blå.; 2018-11-13.
 • Wittusen, Cato (2018). Persona's repeated monologue scene and the role of the specator. Universidade de Évora; 2018-10-25 - 2018-10-27.
 • Wittusen, Cato (2018). Temporal Overlapping in Scandinavian Film: From Ingmar Bergman to Joachim Trier. Society for the Advancement of Scandinavian Study; 2018-05-04.
 • Klemsdal, Lars; Wittusen, Cato (2017). "To comply or not to comply, that's not the question. Challenging the compliance thesis within institutional theory.". ISS, UIO; 2017-05-04.
 • Wittusen, Cato (2017). Bazin og den filmatiske modernismen: mening og flertydighet. Programområde for filsofi ved UiS; 2017-03-07 - 2017-03-09.
 • Wittusen, Cato (2017). Gestaltpsykologien og film. Centre Universitaire de Norvège à Paris,;
 • Wittusen, Cato (2016). Innledning til Roberto Rosselinis "Rom: Åpen by". Cinemateket Sølvberget; 2016-09-29.
 • Wittusen, Cato (2016). Litteratur og metafysikk - Simone de Beauvoir. Forskningsgr. for Fenomenologi og eksistensfilosofi NTNU; 2016-05-19 - 2016-05-20.
 • Wittusen, Cato (2016). "Merleau-Ponty 'The Film and the New Psychology'". Programområdet for filosofi UiS; 2016-02-12 - 2016-02-19.
 • Wittusen, Cato (2016). The Inflection of Modernism in André Bazin's Criticism. European Society for Aesthetics; 2016-06-08 - 2016-06-10.
 • Wittusen, Cato (2016). Ut i kulturen (Jostein Gjertsen) Tema: Tapt og funnet i oversettelse. NRK P2. [Radio]; 2016-12-18.
 • Wittusen, Cato; Klemsdal, Lars (2016). Institutions, Actors and Agency: The Relevance of Wittgenstein’s Rule-following Considerations. SCANCOR, Stanford Graduate School of Education;
 • Wittusen, Cato; Klemsdal, Lars (2016). Institutions, actors and agency: what can we learn from a modern reading of Wittgenstein’s later philosophy on the relationship between language as institution and as individual expression?. European Group for Organizational Studies; 2016-07-07 - 2016-07-09.
 • Wittusen, Cato (2015). Innledning til Yasujiro Ozus "Tokyo Story" (1953). Sølvberget cinematek; 2015-11-12.
 • Wittusen, Cato (2015). Merleau-Pontys Prose of the World. Ståle Finke, NTNU, Centre Universitaire de Norvège à Paris; 2015-05-21 - 2015-05-22.
 • Wittusen, Cato (2015). Romantic Film-Philosophy and Philosophical Film Criticism. The European Society for Aesthetics; 2015-06-11 - 2015-06-13.
 • Wittusen, Cato (2015). Romantic Film-Philosophy and the Notion Film Criticism. 2015-10-09.
 • Wittusen, Cato (2014). "On the Notion of Philosophical Film Criticism: Some Arguments within Film-philosophy". Department of Philosophy, University of East Anglia.; 2014-01-15.
 • Wittusen, Cato (2013). Om filosofiske tolkninger av film. Conditions of Normativity; 2013-11-14.
 • Wittusen, Cato (2013). Temporalitet i film i et filosofisk perspektiv. Conditions of Normativity; 2013-09-06.
 • Wittusen, Cato (2012). A Puzzling Thought Experiment. The New School for Social Research; 2012-11-09.
 • Wittusen, Cato (2011). Exalting Points of View: A Critical Discussion of Michael Fried’s Reading of Wittgenstein’s Contribution to Aesthetic thought”. Department of Philosophy (Juliet Floyd), Boston University; 2011-04-19.
 • Wittusen, Cato (2011). Michael Fried: Why Photography Matters as Art as Never Before.
 • Wittusen, Cato (2011). Philosophical Method as Technique of Art. American Philosophical Association, Pacific Division; 2011-04-20 - 2011-04-23.
 • Wittusen, Cato (2011). Varieties of Temporal Overlaps. Liverpool John Moores University; 2011-07-06 - 2011-07-08.
 • Wittusen, Cato (2010). Cato Wittusen: The automatic revelation of ontological ambivalence in cinema. 2010-07-15 - 2010-07-17.
 • Wittusen, Cato (2010). Michael Fried, Minimalism, Jeff Wall and Wittgenstein. University of Chicago, Department of Philosophy; 2010-02-12.
 • Wittusen, Cato (2010). Science fiction og filosofi. Nettverk for kjønnsforskning (UiS), Norsk forfattersentrum (Stavanger) og Sølvberget kulturhus Tema: "Science fiction: Radikale perspektiver på nåtiden"; 2010-04-15.
 • Wittusen, Cato (2009). Realism and narrating in depth. 2009-07-16 - 2009-07-18.
 • Wittusen, Cato (2009). What do you really mean?.
 • Wittusen, Cato (2009). Wittgenstein and secondary sense. Department of Philosophy, Wittgenstein Workshop; 2009-03-07.
 • Wittusen, Cato (2008). Making sense slowly. 2008-02-15 - 2008-02-17.
 • Wittusen, Cato (2008). Skepticism and Raymond Carver's Literary Minimalism. 2008-05-09 - 2008-05-11.