Et profilbilde

Stipendiat
Olaug Strand { "honorific-suffix": "Stipendiat", "fn": "Olaug Strand", "tel": "", "email": "olaug.strand@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Undervisning

Forskningsområder

Utdanningsvitenskap

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Doktorgradsarbeidet er knyttet til Progress In International Reading Literacy Study, PIRLS.

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Gabrielsen, Egil; Strand, Olaug (2017). Rammer og metoder for PIRLS 2016. I: Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv. Universitetsforlaget. ISBN 9788215030241. s. 13-31.
  • Strand, Olaug; Wagner, Åse Kari H.; Foldnes, Njål (2017). Flerspråklige elevers leseresultater. I: Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv. Universitetsforlaget. ISBN 9788215030241. s. 75-95.
  • Strand, Olaug (2018). Fleirspråklege elevar har framgang i leseresultat.
  • Strand, Olaug (2018). Å få tilgang til tekst når norsk er andrespråket. Leser søker bok; 2018-10-18.
  • Strand, Olaug; Wagner, Åse Kari H.; Foldnes, Njål (2017). Flerspråklige elevers leseresultater i PIRLS 2016. Lesesenteret; 2017-12-06.