Et profilbilde

Stipendiat
Olaug Strand { "honorific-suffix": "Stipendiat", "fn": "Olaug Strand", "tel": "", "email": "olaug.strand@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Undervisning

Forskningsområder

Utdanningsvitenskap

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Doktorgradsarbeidet er knyttet til Progress In International Reading Literacy Study, PIRLS.

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Strand, Olaug; Schwippert, Knut (2019). Betydningen av hjemmespråk og læringsfremmede ressurser i hjemmet for tiåringers leseferdigheter: PIRLS 2016. 2019-03-11 - 2019-03-13.
  • Strand, Olaug; Schwippert, Knut (2019). Betydningen av hjemmespråk og læringsfremmende ressurser i hjemmet for tiåringers leseferdigheter: PIRLS 2016. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2019-05-07 - 2019-05-09.
  • Støle, Hildegunn; Strand, Olaug (2019). "Digital assessment of reading: digital-PIRLS and e-PIRLS". Programområdet Grensesnitt/Interfaces; 2019-03-18 - 2019-03-19.
  • Strand, Olaug (2018). Fleirspråklege elevar har framgang i leseresultat.
  • Strand, Olaug (2018). Å få tilgang til tekst når norsk er andrespråket. Leser søker bok; 2018-10-18.
  • Strand, Olaug; Wagner, Åse Kari H.; Foldnes, Njål (2017). Flerspråklige elevers leseresultater i PIRLS 2016. Lesesenteret; 2017-12-06.
  • Strand, Olaug (2019). Å lese når norsk er andrespråket. Norsk Barnebokinstitutt.