Et profilbilde

Førstelektor
Brit-Helen Russdal-Hamre { "honorific-suffix": "Førstelektor", "fn": "Brit-Helen Russdal-Hamre", "tel": "Telefon: 51831289", "email": "brit-helen.russdal-hamre@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HG O-230

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Russdal-Hamre, Brit-Helen (2009). Premisser for faglig lesing i skolen. I: Lys på lesing. Lesing av fagtekster i skolen. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-526-4. s. 71-86.
  • Russdal-Hamre, Brit-Helen (2005). Nasjonalt hastverk er nasjonalt lastverk. Nasjonal prøve i lesing for 10. trinn 2005. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-35302-6. 104 s.
  • Russdal-Hamre, Briten (2017). Modelltekst for multimodalitet. Norsklæreres refleksjoner over bruk av modelltekst for elevarbeid med sammensatte tekster. Syddansk Universitet; 2017-11-30 - 2017-12-01.
  • Russdal-Hamre, Briten (2017). Tekststruktur og leseforståelse. Skrivesenteret, Lesesenteret; 2017-05-09 - 2017-05-12.