Et profilbilde

Førsteamanuensis
Tarjei Mandt Larsen { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Tarjei Mandt Larsen", "tel": "Telefon: 51833757", "email": "tarjei.m.larsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Handelshøgskolen ved UiS
Institutt/senter Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Rom EOJ 221

Forskningsområder

Fenomenologi
Epistemologi
Persepsjonsteori
Dataspillfilosofi

Utvalgte publikasjoner

Innføring i filosofi til Exphil

, red. T.M. Larsen og Cato Wittusen. Oslo: Universitetsforlaget, 2014.

The Philosophy of Computer Games, red. H. Fossheim, T.M. Larsen og J.R. Sageng. Dordrecht: Springer, 2012

"Players and Play"
. I The Philosophy of Computer Games, red. H. Fossheim, T.M. Larsen og J.R. Sageng. Dordrecht: Springer, 2012

"McDowell and the Openness of Experience". I Non-Conceptual Aspects of Experience, red. H. Fossheim, T.M. Larsen og J.R. Sageng. Oslo: Unipub forlag, 2003.

 

Non-Conceptual Aspects of Experience, red. H. Fossheim, T.M. Larsen og J.R. Sageng. Oslo: Unipub forlag, 2003.

 

"Merleau-Ponty and the Other World of Painting". The Journal of the British Society for Phenomenology 33, 2003.

 

"Husserl and the Problem of Introduction". Recherches Husserliennes 30, 2003.

 

"En presentasjon av av Derridas dekonstruksjon i lys av hans lesning av Husserl". Norsk Filosofisk Tidsskrift 48, 1999.

Pågående forskning

DEN EPISTEMOLOGISKE RELEVANSEN AV HUSSERLS FENOMENOLOGI
Tre artikler under utarbeidelse:
"Perceptual Justification in Husserl"
"Husserl's Riddle of Cognition"
"Husserl's Argument from the Problem of Transcendence"

UTSIKTENE FOR EN NORMATIV TEORI OM PERSEPSJON
Foreløpig én artikkel under utarbeidelse:
"The Normativity of Perception"

Arbeidserfaring

2009 ?   >            Førsteamanuensis, HHUiS, UiS (Fast stilling)
2008-2009           Førsteamanuensis, NHS-IØL, UiS
2007                    Førsteamanuensis, IMKS, UiS
1999-2003           Universitetsstipendiat i filosofi, UiT

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Sageng, John Richard; Fossheim, Hallvard; Larsen, Tarjei Mandt (2012). The Philosophy of computer games. Springer. ISBN 978-94-007-4248-2. 284 s.
 • Hallvard J., Fossheim; Sageng, John Richard; Larsen, Tarjei Mandt (2003). Non-conceptual aspects of experience. Unipub forlag. ISBN 82-7477-118-4. 164 s.
 • Larsen, Tarjei Mandt (2003). Non-Conceptual Aspects of Experience. Unipub forlag. ISBN 82-7477-118-4. 164 s.
 • Larsen, Tarjei Mandt; Bærøe, Birgit; Sageng, John Richard (2000). Deterritorializations: Art and Aesthetics in the 90s. Spartacus. ISBN 9788243001497. 174 s.
 • Larsen, Tarjei Mandt (1992). Personlighetstyper: C. G. Jungs typologiske modell. Forlaget Paul Moxnes. ISBN 82-990746-57. 127 s.
 • Larsen, Tarjei Mandt (2018). Husserl's Circularity Argument for the Epoché. British Society for Phenomenology; 2018-07-23 - 2018-07-25.
 • Larsen, Tarjei Mandt (2018). Husserl's Circularity Argument for the Epoché. Nordic Society for Phenomenology; 2018-04-19 - 2018-04-21.
 • Larsen, Tarjei Mandt (2017). Husserl on Perceptual Justification. Nordic Society of Phenomenology; 2017-07-15 - 2017-07-17.
 • Larsen, Tarjei Mandt (2016). Husserl's Argument from the Problem of Transcendence. Programområdet for filosofi, UiS (Conditions of Normativity); 2016-02-12 - 2016-02-19.
 • Larsen, Tarjei Mandt (2016). Husserl's Argument from the Problem of Transcendence. The Husserl Circle; 2016-06-15 - 2016-06-18.
 • Larsen, Tarjei Mandt (2016). Husserl's Argument from the Problem of Transcendence. Boston Phenomenology Circle; 2016-04-01.
 • Larsen, Tarjei Mandt (2013). Husserl and the Problem of Radical Scepticism. Conditions of Normativity Research Area; 2013-11-14.
 • Larsen, Tarjei Mandt (2013). Husserl and the Riddle of Cognition. Conditions of Normativity Research Area; 2013-09-06.
 • Larsen, Tarjei Mandt (2008). The Pictoriality of Video Game Entities. Filosofisk prosjektsenter; 2008-10-05.
 • Larsen, Tarjei Mandt (2007). The Derivative Reality of Computer Game Entities. University of Modena and Reggio Emilia; 2007-01-25 - 2007-01-27.
 • Larsen, Tarjei Mandt (2006). Experience and Experiencing in Husserl. The Husserl Circle; 2006-06-22 - 2006-06-24.
 • Larsen, Tarjei Mandt (2005). Experience, Experiencing and Objecthood in Husserl. Towards a Science of Consciouness; 2005-08-17 - 2005-08-20.
 • Larsen, Tarjei Mandt (2005). Husserl and the Problem of Radical Scepticism. Nordisk Sælskap for Fenomenologi; 2005-04-22.
 • Larsen, Tarjei Mandt (2005). Notes for a Phenomenology of Virtual Objects. IT-Universitetet i København; 2005-05-20 - 2005-05-21.
 • Larsen, Tarjei Mandt (2003). Is Husserl’s Theory of Intentionality Internalist. Center for Subjectivity Research; 2003-06-10.
 • Larsen, Tarjei Mandt (2001). Husserl and the Riddle of Cognition. Universitetet i Tromsø; 2001-11-30 - 2001-12-02.
 • Larsen, Tarjei Mandt (2000). Spontaneity and Receptivity in McDowell and Husserl. Melbu-dagene; 2000-07-05 - 2000-07-07.
 • Larsen, Tarjei Mandt (2000). The Problem of the Reduction in "The Idea of Phenomenology". The Society for Phenomenology and Existential Philosophy; 2000-10-05 - 2000-10-07.
 • Larsen, Tarjei Mandt (1998). Grøtvedts konspirasjonsteori.
 • Larsen, Tarjei Mandt (1997). Forbrytersk filosofi?.
 • Larsen, Tarjei Mandt (1997). Fornuftig pessimisme.
 • Larsen, Tarjei Mandt (1996). Antikk populærfilosofi.
 • Larsen, Tarjei Mandt (1996). Gavens imperativer.
 • Larsen, Tarjei Mandt (1996). Kuhns vitenskapelige revolusjon.
 • Larsen, Tarjei Mandt (1993). I svev med Derrida.
 • Larsen, Tarjei Mandt (1993). Jacques Derrida – en filosofisk femtekolonnist.
 • Larsen, Tarjei Mandt (1993). lite dekonstruktivt leksikon.
 • Larsen, Tarjei Mandt (1992). Noter til litteraturen.
 • Larsen, Tarjei Mandt (1992). Pornografien som forestillingsverden.