Et profilbilde

Ekstern
Joan Leslie Simon Rongen { "honorific-suffix": "Ekstern", "fn": "Joan Leslie Simon Rongen", "tel": "Telefon: 51831537", "email": "joan.s.rongen@uis.no" }

Avdeling/enhet Stab
Institutt/senter Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring
Rom EAL H-157

 

Undervisning

Forskningsområder

 

Utvalgte publikasjoner

 

Pågående forskning

 

Arbeidserfaring

UTDANNING

 

·     Siviløkonom/ MBA fra New York University i finans og internasjonal forretningsvirksomhet, med en konsentrasjon i markedsføring, 1983.

 

·     Sosiologi grunnfag (1976) og Engelsk mellomfag (1975) og Cand.mag, fra Universitetet i Oslo, 1976.

 

·     Master of Arts i kunsthistorie fra Columbia University, New York, 1971.

 

·     Bachelor of Arts fra Barnard College, Columbia University, New York, 1970.  Konsentrasjon i kunsthistorie.

 

 

YRKESPRAKSIS

 

·     Universitetet i Stavanger, administrasjonen ved SV-fakultetet .

·     Seniorrådgiver - økonomistyring og analyser - med oppgaver knyttet til fakultetets basisbudsjetter og eksternt finansierte prosjekter, lønns- og driftsbudsjetter, avtaler, analyser i fm planlegging og strategiarbeid.

·     I tillegg til vanlige arbeidsoppgaver har jeg vært de teknisk/administrativt ansattes representant i fakultetsrådet i inneværende periode, og jeg var styreleder for UiS bedriftkunstforening i 2008 og 2009.

 

·      Daglig leder i eget kunstformidlingsfirma siden 2001 til nå.

 

·      Daglig leder for Stavanger Kunstforening.

 

·      Norske Conoco A/S.

 

·     Communications Manager (1997-9) - med ansvar for kommunikasjonsoppgaver, profilering/ENS/gaver, publikasjoner (inkludert årsmelding), it-nyhetsmagasin,  sponsorvirksomhet, planlegging, budsjettarbeid, ledelsesrapportering.

 

·     Supervisor Information Management (1995-7) - med ansvar for ledelse og omstrukturering av tre IT grupper innenfor bibliotek- og dokumenttjenester, oppgradering av tjenester, produktutvikling, arbeidsprosesser, så vel som budsjett- og personellansvar for 24 ansatte. Arbeidet aktivt med vellykket omstrukturering, omstilling ("change management").

 

·     Senior Commercial Coordinator (1992-5) - med ansvar for utvikling, forhandling, og oppfølging av transportavtaler for Heidrun-feltet, samt økonomisk oppfølging av skips- og transportprosjekt. Bl.a. med i tverrfaglig gruppe som arbeidet med et nytt konsept for dypvannslasting av olje i tankskip mm.

 

·     Staff Economist (1991) - med ansvar for budsjetter og økonomisk analyse av lisenser. Jobbet også med kjøp og salg av lisenser.

 

·     Oljedirektoratet .

 

Spesialrådgiver med ansvar for utvikling og oppfølging av kost-nytte analyser tilknyttet tilsynsarbeid og regelverksutvikling, så vel som intern undervisning i økonomi-emner for teknisk personell og andre ikke-økonomer. Arbeidet med knutepunktproblematikk og andre operasjonsanalytiske problemstillinger.

 

·     Merrill Lynch (multinasjonalt finansselskap), London.

·     Manager of Risk Analysis og opprykk til Assistant Vice President med ansvar for finans- og risikoanalyser primært for nye prosjekter, samt budsjett-, kontroll- og rapporterings-arbeid i Europa og Midt-Østen, og med koordineringsoppgaver mot hovedkvarteret i NYC.

 

·     Statoil/Mobil.

 

·     Supervisor for Budgets and Reporting, Statfjord (1985-7), med ansvar for arbeidsplaner, partnerkontakt, budsjetter, oppgraderinger av IT-redskaper for budsjettarbeid og andre økonomiske kontrollfunksjoner.

 

·     Senior Financial Analyst (1984), med ansvar for økonomi og budsjett, og oppfølging av partnerlisenser i Frigg-området og på Valhall-feltet, mm.

 

·     Økonom (1983) arbeid med langtidsplanlegging på norsk sokkel, etablering av lisensdatabase, og analysearbeid.

(Årene 1981-3 ble brukt til videreutdanning med Statoil-stipend.)

 

·     Informasjonsarbeid (1976-81) med ansvar for interninformasjon og internt nyhetsblad, engelske publikasjoner, mm.

 

 

Verv og Organisasjonsarbeid/-tilknytning

 

·     Styremedlem og formann i programkomité for Orion Foundation (1998-2000). Orion har som mål å fremme tverrkulturell forståelse mellom Norge og Nord-Amerika.

·     Deltaker og leder i diverse Nettverksgrupper for Yrkeskvinner (1976-2005).

·     Var med på å etablere Rogaland Bedriftskunstforeningsråd på 1970-tallet for å øke kunstforståelse blant medlemsbedrifter og innkjøpsansvarlige i bedriftskunstforeninger. Lagde retningslinjer og arrangerte opplæringskurs. Styremedlem og ansvarlig for kunstkatalog i Statoils bedriftskunstforening mens jeg var ansatt i Statoil.

·     Medlem og styremedlem i Norsk Oljeregnskapsforening (1985-7). NPF medlem (1976-99).

·     Styremedlem i Statoil/NOPEF. Utsending til NOPEFs stiftelseskongress (1970-årene).

·     De teknisk/administrative ansattes representant på SV-fakultet (inneværende perioden og inntil august 2011).

·     Medlem av NTL ? UiS-avdeling (2008-nå).

·     Styreleder UiS bedriftskunstforening (2008 og 2009).

 

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Rongen, Joan S. (2015). Erling Hodne - Gjensyn med Stavangerkunstnerne. Tante Emmas Hus; 2015-02-17.