Et profilbilde

Kontorsjef
Stig Helleren { "honorific-suffix": "Kontorsjef", "fn": "Stig Helleren", "tel": "Telefon: 51834274", "email": "stig.helleren@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon IS
Rom KA A-268

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Helleren, Stig (2005). Omstilling i Arbeidstilsynet: Tilsynsmeldingens konsekvenser for strategi og organisering. Rokkansenteret.
  • Helleren, Stig (2004). Arbeidstilsynets rollekonflikt: Vekslende tilsynsstrategier mellom kontroll og veiledning. Rokkansenteret.
  • Helleren, Stig (2004). Kontrollør eller veileder? En studie av policyendring i Arbeidstilsynet 1982-2002. Rokkansenteret.