Et profilbilde

Professor
Ketil Knutsen { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Ketil Knutsen", "tel": "Telefon: 51831411", "email": "ketil.knutsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for kultur- og språkvitenskap
Rom HG O-236

Faglige og administrative verv

Studieprogramleder for lektorutdanningen og PPU, UiS

Styremedlem, Utdanningsutvalget, UiS 

Leder, Nasjonalt fagråd for lektorutdanning og PPUA


Forskningsområder

 • Historiebasert politisk kommunikasjon
 • Historiebruk
 • Historiekultur
 • Samfunnsfagdidaktikk
 • Historiedidaktikk og skolens historiebruk
 • Museal historieformidling
 • Minnestudier
 • Moderne historie
 • Europeisk og norsk historie
 • Historieteori og metode
 • Digital historie

Utvalgte publikasjoner

VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER

 

Monografier

2012    Innføring i historiebruk. Forfatter sammen med Jan Bjarne Bøe. Kristiansand: CappelenDamm Høyskoleforlaget. 192 s.

 

Antologier

2017    Historie. Didaktik, dannelse og bevidsthed. Redaktør sammen med Jens Aage Poulsen og Peter Johan Yding Brunbech. 29. Nordiske Historikermøte i Aalborg 15.-18. august. Aalborg: Aalborg universitetsforlag.


2010    Flerstemte minner. Redaktør sammen med Alexandre Dessingué og Ann Elisabeth Laksfoss Hansen.  Stavanger: Hertervig Academic - Stavanger University Press. 167 s.

 

Kapittel

2018    ?A history didactic experiment: the TV-series Anno in a dramatist perspective? republished in Pihlainen, Kalle (ed.) Futures for the Past. New York. Routledge.


2017    ?Performing History ? My Heart of Darkness from a dramatist perspective? in Steffi Hobuß and Benedikt Jager (eds.) (Post)Colonial Histories. Trauma, Memory and Reconciliation in the Context of the Angolan Civil War. Bielefeld: Transcript Verlag.


2017    ?Historiekompetanse for det digitale demokratiet - Undervisningsnettstedet NDLA i et dramatistisk perspektiv? I Jens Aage Poulsen og Peter Johan Yding Brunbech, Ketil Knutsen (red.). Fortidsbruk og historieundervisning. Aalborg Universitetsforlag.


2016    ?Historiefaget og lektorutdanningen i lys av NOU 2015: 8 "Fremtidens skole"?. I Sunnanå, Sigmund (red.) Skolehistorisk årbok for Rogaland, s. 103-108.


2015    ?Strategic silence ? Political Persuasion between the remembered and the forgotten? i Alexandre Dessingué, Jay M. Winter (red.) Beyond Memory. Silence and the Aesthetics of Remembrance (Series: Routledge Approaches to History). London: Routledge. 125-141. 


2013    «Historieundervisning og demokratisk dannelse i historisk perspektiv» I Sunnanå, Sigmund (red.). Skolehistorisk årbok for Rogaland. Skolemuseumslaget i Rogaland, s. 31-38.


2012    ?Historiebaserte politiske ritualer ? Hvordan politisk innflytelse utøves gjennom ritualer med historiske referanser? i Janne Drangsholt, Benedikt Jager og Anne Kalvig (red.) Memories We Live By. Stavanger: Hertervig Academic ? Stavanger University Press. 11-23.


2010    ?Historiefortelling som politisk retorikk» i Alexandre Dessingué, Ketil Knutsen og Ann Elisabeth Laksfoss Hansen (red.) Flerstemte minner. Stavanger: Hertervig Academic - Stavanger University Press. 108-119.


2004    ?Å utvikle historiebevissthet i museer? I Sirkka Ahonen, Marianne Poulsen (et.al) Hvor går historiedidaktikken? No. 45 Skriftserie for historie og klassiske fag. Trondheim: NTNU. 171-179.

 

 Artikler

2019   Knutsen, Ketil; Knutsen, Ingunn (2019). Performative historical competence: use-of-history as symbolic action. Journal of Curriculum Studies. ISSN 0022-0272. DOI: 10.1080/00220272.2019.1636138.


2017    «Retorisk historiedidaktikk: En revurdering av historiedidaktikk i lys av Kenneth Burkes dramatisme» i Rhetorica Scandinavica, No 76, s. 59-74. Forfatter sammen med Ingunn Knutsen (tidl. Kindervaag).


2016    ?A history didactic experiment: the TV-series Anno in a dramatist perspective? in Rethinking History. The Journal of Theory and Practice, 20:3, 1-16, doi 10.1080/13642529.2016.1192258.


2014    ?Lokalhistorie og demokratisk kompetanse. En analyse av læreplaner i samfunnsfag og historie? i Heimen. Tidsskrift for lokal og regional historie  (1). 38-48.


2014    «Historiefaget og utvikling av demokratisk kompetanse. Tre strategier for historieundervisningen.» I Bedre skole - Tidsskrift for lærere og skoleledere  (1). 44-48.


2012    ?Political Frames of Welfare History? i Barbara Törnquist-Plewa og Niklas Bernsand, (red.) Painful Pasts and Useful Memories Remembering and Forgetting in Europe. CFE Conference papers Series No 5. Centre for European Studies at Lund University. 179-192.


2009    ?Byhistorie på museum? i Heimen. Tidsskriftet for lokal og regional historie  (2).  157-165.

 

Rapporter

2017    ?Critical Literacies and Awareness in Education? (CLAE project) First-year report.  Forfatter saman med Dessingué, Alexandre; Bugge, Hans Erik; Fuglestad, Unni;

Normand, Silje Henriette A; Savic, Milica; Wagner, David-Alexandre. Erasmus + finansiert. University of Stavanger, Jærskulen, Ville de Dunkerque. 21 s.


2003    ?Evaluering av samfunnsfag i Reform 97? Delrapport. Evaluering av Reform 97. Jeg skrev rapporten sammen med Jonas Christophersen, Dag Øyvind Lotsberg, Kjetil Børhaug og Knut Dolve. NFR-finansiert. Bergen: Høgskolen i Bergen. 240 s.

 

Doktoravhandling og hovedoppgave

2006    Historier ungdom lever ? en studie av hvordan ungdommer bruker historie for å gjøre livet meningsfullt. Universitetet i Bergen, Graden dr. philos. 270 s.


2001    Å utvikle historiebevissthet i skolen. Intensjoner i og tilrettelegging av læreplan, lærebøker og undervisningspraksis. Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen, hovedoppgave. 148 s.

 

Bokmeldinger i vitenskapelige tidsskrift

 

2018    Bokmelding av «Én fortid - mange fortellinger» av Håkon Rune Folkenborg. I Historisk Tidskrift, nr. 4.


2013    Bokmelding av ?Lokalhistoria i norsk och svensk skola. Historiekulturella perspektiv? av Axel Hultman. I Heimen. Tidsskriftet for lokal og regional historie, nr. 2. Internett: https://www.idunn.no/heimen/2013/02/bokmeldinger.

 

Til fagfellevurdering

2019    ?Historical literacy as equipment for living» Bruke?s pentad as historical literacy. Dette skal bli en artikkel i Journal of Curriculum Studies. Forfatter sammen med Ingunn Knutsen (tidl. Kindervaag).

Pågående forskning

Digital historie, politisk historiebruk, historisk literacy, historieteori og metode


Arbeidserfaring

 • Professor, dr.philos, Universitetet i Stavanger
 • Førsteamanuensis, dr.philos Universitetet i Stavanger
 • Førstelektor Universitetet i Tromsø
 • Doktorgradsstipendiat Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen
 • Lærer/klassestyrer i videregående skole og grunnskole
 • Diverse styreverv, konsulentoppdrag, redaktøroppdrag og foredrag

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Knutsen, Ketil; Knutsen, Ingunn (2019). Performative historical competence: use-of-history as symbolic action. Journal of Curriculum Studies. ISSN 0022-0272. DOI: 10.1080/00220272.2019.1636138.
 • Knutsen, Ingunn; Knutsen, Ketil (2018). Retorisk historiedidaktikk – En revurdering av historiedidaktikk i lys av Kenneth Burkes dramatisme. Rhetorica Scandinavica. ISSN 1397-0534. Hefte 76. s. 59-74.
 • Knutsen, Ketil (2017). Historiekompetanse for det digitale demokratiet : undervisningsnettstedet NDLA i et dramatisk perspektiv. I: Historie-didaktik, dannelse og bevidsthed : rapporter til det 29. nordiske historiemøte/proceedings of the 29th congress of nordic historians. Aalborg Universitetsforlag. ISBN 9788771126426. s. 114-137.
 • Knutsen, Ketil (2017). Performing History. My Heart of Darkness from a Dramatist Perspective. I: (Post)Colonial Histories. Trauma, Memory and Reconciliation in the Context of the Angolan Civil War. Transcript Verlag. ISBN 978-3-8376-3479-2. s. 119-143.
 • Knutsen, Ketil (2016). A history didactic experiment: the TV series Anno in a dramatist perspective. Rethinking history. ISSN 1364-2529. Volum 20. Hefte 3. s. 454-468. DOI: 10.1080/13642529.2016.1192258.
 • Knutsen, Ketil (2016). Strategic silence – Political Persuasion between the remembered and the forgotten. I: Beyond memory: silence and the aesthetics of remembrance. Routledge. ISBN 978-1-13-882647-2. s. 125-141.
 • Knutsen, Ketil (2014). Historiefaget og utvikling av demokratisk kompetanse: Tre strategier for historieundervisningen. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. Hefte 1. s. 44-48.
 • Knutsen, Ketil (2014). Lokalhistorie og demokratisk kompetanse : en analyse av læreplaner i samfunnsfag og historie. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. Volum 51. Hefte 1. s. 38-48.
 • Knutsen, Ketil (2013). Historieundervisning og demokratisk dannelse i historisk perspektiv. Skolehistorisk årbok for Rogaland. ISSN 0801-2520.
 • Knutsen, Ketil (2012). Historiebaserte politiske ritualer : hvordan politisk innflytelse utøvesgjennom ritualer med historiske referanser. I: Memories we live by. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-207-3. s. 11-21.
 • Knutsen, Ketil (2012). Political Frames of Welfare History. CFE Conference Papers Series. ISSN 1654-2185. Hefte 5. s. 179-192.
 • Knutsen, Ketil (2010). Historiefortelling som politisk retorikk : en analyse av politiske taler. I: Flerstemte minner. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-010-9. s. 108-119.
 • Knutsen, Ketil (2009). Byhistorie på museum. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. Hefte 2. s. 157-165.
 • Knutsen, Ketil (2006). Historier ungdom lever. Universitetet i Bergen. ISBN 82-308-0179-7. 270 s.
 • Dessingué, Alexandre; Bugge, Hans Erik; Fuglestad, Unni; Knutsen, Ketil; Normand, Silje Henriette A; Savic, Milica; Wagner, David-Alexandre (2018). Critical literacies and Awareness in Education 1st year report. University of Stavanger. 21 s.
 • Brunbech, Peter; Knutsen, Ketil; Poulsen, Jens Aage (2017). Historie - didaktik, dannelse og bevidsthed. Rapporter til det 29. Nordiske Historikermøde, Bind 1.. Aalborg Universitetsforlag. ISBN 978-87-7112-651-8. 258 s.
 • Brunbech, Peter; Knutsen, Ketil; Poulsen, Jens Aage (2017). Historie-didaktik, dannelse og bevidsthed : rapporter til det 29. nordiske historiemøte/proceedings of the 29th congress of nordic historians. Aalborg Universitetsforlag. ISBN 9788771126426. 258 s.
 • Njåstad, Magne; Dørum, Knut; Hellerud, Synnøve; Knutsen, Ketil (2016). I ettertid. lærebok i historie for VG2 og VG3. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-40104-6. 286 s.
 • Njåstad, Magne; Dørum, Knut; Knutsen, Ketil; Hellerud, Synnøve (2016). Lærerveiledning: I ettertid. Historie for VG2 og VG3. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-40106-0. 270 s.
 • Sunnanå, Sigmund; Stormark, Hege; Espedal, Kjell; Gudmestad, Marta; Knutsen, Ketil; Selvikvåg, Jan; Ellingsen, Stig (2014). Skolehistorisk årbok for Rogaland 2014. Skolemuseumslaget i Rogaland.
 • Bøe, Jan Bjarne; Knutsen, Ketil (2012). Innføring i historiebruk. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-958-0. 192 s.
 • Dessingue, Alexandre; Knutsen, Ketil; Hansen, Ann Elisabeth Laksfoss (2010). Flerstemte minner. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-010-9. 167 s.
 • Hellerrud, Synnøve Veinan; Knutsen, Ketil (2008). Matriks 10. Historie. Samfunnsfag for ungdomstrinnet. Aschehoug & Co. ISBN 9788203315763. 141 s.
 • Knutsen, Ketil; Andresen, Gry; Holgersen, Torgeir (2008). Matriks 10. Samfunnsfag for ungdomstrinnet. Lærerveiledning. Aschehoug & Co. ISBN 9788203313639. 278 s.
 • Christophersen, Jonas; Dolve, Knut; Knutsen, Ketil; Lotsberg, Dag Øyvind; Børhaug, Kjetil (2003). Evaluering av samfunnsfag i Reform 97. Høgskolen i Bergen. ISBN 8277090625. 173 s.
 • Christophersen, Jonas; Lotsberg, Dag Øyvind; Knutsen, Ketil; Børhaug, Kjetil (2003). Synteserapport fra Evaluering av samfunnsfag i Reform 97. Høgskolen i Bergen, avdeling for lærerutdanning. 20 s.
 • Knutsen, Ketil (2019). The history didactics potential of the 22nd of July narratives. Future Past group, University of Stavanger; 2019-10-01 - 2019-10-02.
 • Knutsen, Ketil (2019). Veien mot et utfordrende og kritisk historiefag.
 • Knutsen, Ketil (2018). Dybdelæring og historiekompetanser for det 21. århundre. Rogaland fylkeskommune; 2018-02-28.
 • Knutsen, Ketil (2018). Håkon Rune Folkenborg: Én fortid – mange fortellinger. Introduksjon til historiebruk.
 • Knutsen, Ketil (2018). Performative historical literacy – historical literacy as equipment for living. The History Educators International Research Network [HEIRNE; 2018-09-02 - 2018-09-04.
 • Dessingué, Alexandre; Knutsen, Ketil; Wagner, David-Alexandre (2017). Presentation of the CLAE-project - Critical Literacy Awareness in Social Studies Education. NTNU; 2017-11-27 - 2017-11-28.
 • Knutsen, Ketil (2017). Historical critical literacy. Universitetet i Stavanger og Jærskolen; 2017-03-20 - 2017-03-24.
 • Knutsen, Ketil (2017). Hvordan fenger du lesetrøtte elever med ranselen full av digitale multimediale fortellinger med en gammeldags papirbok?. UiS; 2017-11-06.
 • Knutsen, Ketil (2017). Norsk lærebok på andreplass i Europa. Forskning.no. [Internett]; 2017-10-24.
 • Knutsen, Ketil (2017). PBL som undervisningsmetode på universitetet. Utdanningsutvalget (UU); 2017-02-15.
 • Knutsen, Ketil (2017). Strategiske stillheter. Politisk retorikk i spenningen mellom minne og glemsel. HIFO; 2017-09-04.
 • Knutsen, Ketil (2017). Å lære historie i det 21. århundre. St Olav videregående skole; 2017-06-15.
 • Mathiesen, Espen; Knutsen, Ketil (2017). Auditorium UIS fagformidling og prisbelønnet historiebok. Auditorium UIS. [Radio]; 2017-11-06.
 • Knutsen, Ketil (2016). Bedre historie med NRK «Anno». Nord Universitet. [Internett]; 2016-11-11.
 • Knutsen, Ketil (2016). Digitalt kompetent historiedidaktikk. Universitetet i Stavanger; 2016-02-03.
 • Knutsen, Ketil (2016). Experiences of using innovative teaching and learning methods. Lodz University of Technology; 2016-09-19 - 2016-09-20.
 • Knutsen, Ketil (2016). Fremtidens skole og læremidler – en kommentar til NOU 2015:8, Fremtidens skole (Ludvigsenutvalgets rapport). Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF); 2016-04-09 - 2016-04-10.
 • Knutsen, Ketil (2016). Historiefaget og lektorutdanningen i lys av NOU 2015: 8 "Fremtidens skole".
 • Knutsen, Ketil (2016). Historiefaget og lektorutdanningen i lys av NOU 2015:8 «Fremtidens skole». Universitetet i Stavanger, IKS; 2016-10-20 - 2016-10-21.
 • Knutsen, Ketil (2016). Historiefaget og utvikling av demokratisk kompetanse. Nord Universitet; 2016-11-04.
 • Knutsen, Ketil (2016). Kan Facebook erstatte avisene? Fins det noe samfunn etter mediekrisen?. Kråkå kverulantkatedralen; 2016-10-21.
 • Knutsen, Ketil (2016). Strategiske stillheter: Politisk retorikk i spenning mellom minne og glemsel. HIFO Agder; 2016-09-04.
 • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid; Dessingué, Alexandre; Wagner, David-Alexandre; Knutsen, Ketil (2015). Kritisk literacy, Symposium. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2015-05-18.
 • Knutsen, Ketil (2015). 70- år siden Jalta-konferansen. Radiokontakten. NRK P1 Pluss. NRK. [Radio]; 2015-04-04.
 • Knutsen, Ketil (2015). Anno som historiedidaktisk TV. Lesesenteret, Skrivesenteret; 2015-05-18.
 • Knutsen, Ketil (2015). Hva skal vi med historie? Om historiebevissthet og historieformidling i og utenfor skolen. Universitetet i Stavanger; 2015-03-17.
 • Knutsen, Ketil (2015). Taushet som politisk strategi. Forskning.no. [Internett]; 2015-12-30.
 • Knutsen, Ketil (2014). Historieundervisning og demokratisk dannelse i historisk perspektiv. Stavanger museum, Must; 2014-10-30.
 • Knutsen, Ketil (2014). Hva kan vi lære av historiske sammenligninger?. Universitetet i Stavanger; 2014-09-28.
 • Knutsen, Ketil (2014). Konstruktiv historiefortelling. Om historiebevissthet og historieformidling i og utenfor skolen.
 • Knutsen, Ketil (2014). Minnestudier i et lesevitenskapelig og utdanningsvitenskapelig perspektiv. Universitetet i Stavanger; 2014-09-23 - 2014-09-24.
 • Knutsen, Ketil (2014). Minnestudier. Innledning på sesjon om minnestudier. Universitetet i Oslo; 2014-06-20 - 2014-06-22.
 • Knutsen, Ketil (2013). Bokmelding.
 • Knutsen, Ketil (2013). Historiene som former oss og bedriften vår. Statoil;
 • Knutsen, Ketil (2013). Hva slags velferd?.
 • Knutsen, Ketil (2013). Kampen om den nordiske modellen. Stavanger aftenblad og Universitetet i Stavanger; 2013-08-26.
 • Knutsen, Ketil (2013). Politikerne overvurderer sosiale medier. NRK Rogaland. [Internett]; 2013-08-13.
 • Knutsen, Ketil (2013). Politiske fortellinger om velferdsstaten – Om hvordan politikere bruker historie for å overbevise. St. Svithun vgs; 2013-02-02.
 • Knutsen, Ketil (2012). Historiebruk som politisk kompass.
 • Knutsen, Ketil (2012). Hvordan vil 22. juli påvirke vår fremtid på godt og vondt?. Arr. Universitetet i Stavanger og Stavanger Aftenblad;
 • Knutsen, Ketil (2012). Minnesmerker. NRK, Dagsnytt 18. [TV]; 2012-04-25.
 • Knutsen, Ketil (2012). Politikk er å fortelja historier. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2012-11-17.
 • Knutsen, Ketil (2012). Statsministre i Norge Ettermæle. Nå er Jens blant de største. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2012-09-15.
 • Knutsen, Ketil (2012). Unifying Silences: The King´s and Prime Minister's new year's speeches after 22/7 in a comparative perspective. The Memory Studies Research Area, University of Stavanger, N; 2012-06-08.
 • Knutsen, Ketil (2012). Unifying Silences: The King´s and Prime Minister's new year's speeches after 22/7 in a comparative perspective. Nordic Network in Memory Studies; 2012-05-14 - 2012-05-16.
 • Knutsen, Ketil (2012). Verdens vanskeligste jobbintervju.
 • Knutsen, Ketil (2012). Å forme framtiden med fortiden.
 • Knutsen, Ketil (2011). Biredal frasier seg verv. NRK Rogaland. [Radio]; 2011-03-22.
 • Knutsen, Ketil (2011). Boyesen ny rektor.
 • Knutsen, Ketil (2011). Bybane-saken. NRK Rogaland (1840). [TV]; 2011-01-25.
 • Knutsen, Ketil (2011). Den politiske hjernen. Forskningsdagene; 2011-02-26.
 • Knutsen, Ketil (2011). Energiretorikk som overbeviser.
 • Knutsen, Ketil (2011). Fortell oss noe, Jens!.
 • Knutsen, Ketil (2011). Fortelling, media og handikappede. Handikappede barns foreldreforening Rogaland; 2011-04-27.
 • Knutsen, Ketil (2011). Historiefortelling i krisetider. TV2. [TV]; 2011-07-24.
 • Knutsen, Ketil (2011). Historier, ikke kalde fakta. stavanger aftenblad. [Avis]; 2011-08-23.
 • Knutsen, Ketil (2011). Hvordan hjelpe barnet å lykkes med skolearbeidet. Dagbladet. [Avis]; 2011-08-22.
 • Knutsen, Ketil (2011). Jeg var ferdig med politikken. NRK Rogaland. [Internett]; 2011-08-31.
 • Knutsen, Ketil (2011). Kampen om Ground Zero.
 • Knutsen, Ketil (2011). Lokale lister. NRK Rogaland. [Radio]; 2011-09-15.
 • Knutsen, Ketil (2011). Makten over minnet.
 • Knutsen, Ketil (2011). Med Gerhardsen som trumfkort.
 • Knutsen, Ketil (2011). Medievalgkampen. Rogaland og Agder redaktørforening; 2011-09-01.
 • Knutsen, Ketil (2011). Motstandarane har overtaket. (Om mastebygging i Hardanger). Nationen. [Avis]; 2011-02-02.
 • Knutsen, Ketil (2011). Navarsete utblåsningen. VG. [Avis]; 2011-04-08.
 • Knutsen, Ketil (2011). Nedleggelse av Vatne skole. NRK morgenlokalen. [Radio]; 2011-01-03.
 • Knutsen, Ketil (2011). Om valgresultatet i Sandnes. NRK Rogaland. [Radio]; 2011-09-20.
 • Knutsen, Ketil (2011). Oversettelse av partiprogrammer til andre språk. NRK Rogaland. [Radio]; 2011-09-02.
 • Knutsen, Ketil (2011). Penger i politikken. NRK Hordaland. [Radio]; 2011-05-16.
 • Knutsen, Ketil (2011). Politisk kommentar. NRK Rogaland. [TV]; 2011-09-02.
 • Knutsen, Ketil (2011). Skal forske på sorg etter terrorangrepene. Aftenposten og Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2011-07-24.
 • Knutsen, Ketil (2011). Skittentøysvask gav ny UIS rektor.
 • Knutsen, Ketil (2011). Språk i valg. NRK Hordaland. [Radio]; 2011-08-25.
 • Knutsen, Ketil (2011). Valg 2011 - NRK Rogaland sin valgsending valgnatten 2011. NRK Rogaland. [TV]; 2011-09-12.
 • Knutsen, Ketil (2011). Valget og politisk kommunikasjon. NRK P2. [Radio]; 2011-07-29.
 • Knutsen, Ketil (2011). Valget og terrorangrepene. NRK Rogaland. [Radio]; 2011-07-26.
 • Knutsen, Ketil (2011). Valget og terrorangrepene. NRK Rogaland. [TV]; 2011-07-26.
 • Knutsen, Ketil (2011). Valgkamp, retorikk og sommerferie. NRK Rogaland. [Radio]; 2011-07-19.
 • Knutsen, Ketil (2011). Verdipolitikkens renessanse. Forskning.no. [Internett]; 2011-08-10.
 • Knutsen, Ketil (2011). Vi trenger dere - om innvandring. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2011-09-03.
 • Knutsen, Ketil (2010). Ap snur i bybane-saken. [Radio]; 2010-11-10.
 • Knutsen, Ketil (2010). Brutalisering av politikken. [Radio]; 2010-11-09.
 • Knutsen, Ketil (2010). Bybane splitter Ap. [Radio]; 2010-10-20.
 • Knutsen, Ketil (2010). Det svenske riksdagsvalget. [Radio]; 2010-09-20.
 • Knutsen, Ketil (2010). Det svenske riksdagsvalget. [TV]; 2010-09-19.
 • Knutsen, Ketil (2010). Det svenske riksdagsvalget. [TV]; 2010-09-06.
 • Knutsen, Ketil (2010). "Det var ikke vi som tapte 2. verdenskrig!" 2. verdenskrig er ikke bare fortellingen om okkupasjon, motstandskamp og jødeforfølgelse. Den er også et mektig redskap i politikernes hender.
 • Knutsen, Ketil (2010). Fortiden som politisk retorikk. Kapittel. Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet; 2010-09-22 - 2010-09-26.
 • Knutsen, Ketil (2010). Få fram ordførerkandidatene fort. [Avis]; 2010-09-03.
 • Knutsen, Ketil (2010). History as Political Rhetoric. 2010-10-04 - 2010-10-05.
 • Knutsen, Ketil (2010). Hvem bidrar med mest til bykassen - Høyre eller Ap?. [Avis]; 2010-10-21.
 • Knutsen, Ketil (2010). Ikke på nett med de unge. [Avis]; 2010-09-14.
 • Knutsen, Ketil (2010). Ikkje tvil om at dette svekkar truverda (Om gavesaken). [Avis]; 2010-09-11.
 • Knutsen, Ketil (2010). NATO snur Arbeiderpartiet. [Radio]; 2010-09-07.
 • Knutsen, Ketil (2010). Nominasjonsprosessen i Ap. [Radio]; 2010-08-17.
 • Knutsen, Ketil (2010). Om Sevlands avgang. [Radio]; 2010-08-31.
 • Knutsen, Ketil (2010). Om nominasjonsprosessen i Ap. [Radio]; 2010-08-10.
 • Knutsen, Ketil (2010). Propagandakrigen.
 • Knutsen, Ketil (2010). Slik kan du lære lettere. [Avis]; 2010-08-21.
 • Knutsen, Ketil (2010). Spår kort levetid for britisk regjering. [Avis]; 2010-05-13.
 • Knutsen, Ketil (2010). Streiken kan bli langvarig. [Avis]; 2010-05-28.
 • Knutsen, Ketil (2010). Sverige forandret over natten.
 • Knutsen, Ketil (2010). Symboldyrking eller kunnskapskilde 100 år etter sin død er Bjørnstjerne Bjørnson fremdeles aktuell - men hvordan skal hans arv forvaltes i vår tid.
 • Knutsen, Ketil (2010). Valgresultatet forandrer Sverige. [Avis]; 2010-09-20.
 • Knutsen, Ketil (2010). Vårt elektroniske demokrati.
 • Knutsen, Ketil (2009). Fortell oss noe, Stoltenberg! Vi lever oss ikke inn i harde fakta, vi lever oss inn i historier.
 • Knutsen, Ketil (2009). Ja takk, begge deler! Høyre vant valget i 1981 på både skattelette og velferd. Frp kan gjenta Høyres suksess ved valget i år.
 • Knutsen, Ketil (2009). Jeg følte meg som tiger i bur (Hijabsaken). [Avis]; 2009-04-13.
 • Knutsen, Ketil (2009). Kommenterte stortingsvalget. [Radio]; 2009-09-20.
 • Knutsen, Ketil (2009). Kommenterte stortingsvalget. [Radio]; 2009-09-27.
 • Knutsen, Ketil (2009). Kommenterte stortingsvalget. [Radio]; 2009-09-03.
 • Knutsen, Ketil (2009). Kommenterte stortingsvalget. [Radio]; 2009-09-10.
 • Knutsen, Ketil (2009). Norsk politisk reklame blir kjedelig og ufarlig. [Avis]; 2009-01-30.
 • Knutsen, Ketil (2009). Om politisk reklame. [Radio]; 2009-03-16.
 • Knutsen, Ketil (2009). Om valgkampretorikk. [Radio]; 2009-08-17.
 • Knutsen, Ketil (2009). Om å innrømme feil i politikken. [Radio]; 2009-08-06.
 • Knutsen, Ketil (2009). Politisk TV reklame et sjansespill for partiene. [Avis]; 2009-03-06.
 • Knutsen, Ketil (2009). UiS forsker mener Jens mot Jensen blir som Gro mot Kåre. [Avis]; 2009-06-09.
 • Knutsen, Ketil (2009). Velgere vraker ufine politikere. [Avis]; 2009-03-05.
 • Knutsen, Ketil (2008). Bruk og misbruk av historie. [Radio]; 2008-09-22.
 • Knutsen, Ketil (2008). Bruk og misbruk av historien. Forskningsdagene; 2008-09-23.
 • Knutsen, Ketil (2008). Historiebruk i moderne politikk. 2008-11-24 - 2008-11-25.
 • Knutsen, Ketil (2006). De verste tingene du kan si til ungdom. Kanal 24. [Radio]; 2006-07-10.
 • Knutsen, Ketil (2006). Gode råd til skilte foreldre. Dagbladet. [Avis]; 2006-08-14.
 • Knutsen, Ketil (2006). Historier som gir livet mening.
 • Knutsen, Ketil (2006). Historier ungdom forteller om livet.
 • Knutsen, Ketil (2006). Klar til det store spranget. Aftenposten. [Avis]; 2006-08-14.
 • Knutsen, Ketil (2006). Slik tenker ungdom. A-magasinet. [Avis]; 2006-08-11.
 • Knutsen, Ketil (2006). Under samme tak - Slik kan foreldre og tenåringer holde ut med hverandre. VG. [Avis]; 2006-09-11.
 • Knutsen, Ketil (2006). Unngå ferie – krangel. Aftenposten. [Avis]; 2006-06-23.
 • Knutsen, Ketil (2008). Lokus, nettsted til Matriks, læreverk i historie.