Et profilbilde

Seniorrådgiver
Eilef Johan Gard { "honorific-suffix": "Seniorrådgiver", "fn": "Eilef Johan Gard", "tel": "Telefon: 51833018", "email": "eilef.j.gard@uis.no" }

Avdeling/enhet Prorektor for utdanning
Institutt/senter Utdanningsavdelingen
Rom AR Ø-308
Merknader Seniorrådgjevar

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Gard, Eilef Johan; Wadel, Carl Cato (2017). Groups and boundaries in higher education: partnership in curriculum development. I: Collaboration, communities and competition : international perspectives from the academy. Sense Publishers. ISBN 978-94-6351-120-9. s. 107-123.
  • Wadel, Carl Cato; Gard, Eilef Johan (2016). Ny i undervisning i høyere utdanning - Hvordan universitetslærere har erfart å bli tatt imot og fulgt opp som nyansatte. UNIPED. ISSN 1893-8981. Volum 39. Hefte 3. s. 240-253. DOI: 10.18261/issn.1893-8981-2016-03-05.
  • Gard, Eilef Johan; Wadel, Carl Cato (2012). "Det er ikkje dansen i seg sjøl som er problemet, men alt han føre med seg" : : diskusjon av undervisning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. I: Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251928953. s. 205-218.
  • Wadel, Carl Cato; Gard, Eilef Johan (2013). Kvalifisering for undervisning. UiA, Uniped; 2013-05-13 - 2014-05-14.
  • Wadel, Carl Cato; Gard, Eilef Johan (2012). Discussing teaching and learning on the background of the National Qualifications Framework for Higher Education. The European Higher Education Society; 2012-09-05 - 2012-09-08.