Et profilbilde

Arkeolog
Wenche Brun { "honorific-suffix": "Arkeolog", "fn": "Wenche Brun", "tel": "Telefon: 51832654", "email": "wenche.brun@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling samlinger
Rom AM A-412

Undervisning

Forskningsområder

Digital arkeologi
Kunnskapsproduksjon
Samlingsforvaltning
Gravskikk
Yngre jernalder
Feltdokumentasjon
Metodeutvikling

Utvalgte publikasjoner

Brun, Wenche og Sørgaard, Kristine Orestad (2010). DIGitizing ? refleksjoner rundt bruken av digital teknologi. In Situ archaeologica, s. 109-141.

Brun, Wenche og Sørgaard, Kristine Orestad (2008). Kildesikring og kaoskontroll. Om bevaringsideologier og forvaltningsstrategier i en digital tidsalder. Nordisk Museologi, nr.1-2, s. 102-115

Brun, Wenche (2006). Lofotr, the Viking Museum and the Sagalands Project. Gudmundsson, Muir og Cooper (red) Destination Viking Sagalands. The Icelandic Sagas and oral tradition in the Nordic world.

Brun, W, og K. Jacobsen (2005). Lofotr, the Viking Museum at Borg in Lofoten. Viking Heritage Magazine nr. 04-2005.

Brun, Wenche (2001). Medieval archaeology in Norway, i Carver, G. 2001. Digging in the dirt. Excavation in a New Millennium. Open Library

Pågående forskning

Digital Arkeologi
Gravskikk/Buried Things
Arkeologiske prosesser

Arbeidserfaring

2006-                Arkeolog, Arkeologisk museum, UiS

2009-2010        Prosjektkoordinator DDAMA, Khm, UiO/Forskningsrådet

2002-2005            Konservator, Lofotr, Vikingmuseet på Borg

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Mehler, Natascha; Gardiner, Mark; Elvestad, Endre; Brun, Wenche; Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2019). German trade in the North Atlantic c. 1400-1700 - interdisciplinary perspectives. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 978-82-7760-183-0. 302 s.
  • Brun, Wenche; Fyllingen, Hilde (2017). Arkeologiske undersøkelser i og rundt Stavanger domkirke. Am, UiS. 29 s.
  • Brun, Wenche; Pedersen, Einar Solheim (2016). Tverrfaglige perspektiver 3. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 978-82-7760-167-0. 96 s.
  • Brun, Wenche (2015). En mer tilgjengelig fortid? - Digitalisering av det arkeologiske materialet.