Et profilbilde

Professor
Kristian Skagen Ekeli { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Kristian Skagen Ekeli", "tel": "Telefon: 51833742", "email": "kristian.ekeli@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for medie- og samfunnsfag
Rom EOJ 310
Hjemmeside http://sites.google.com/site/kristianskagenekeli/

Kristian Ekeli is Professor of Philosophy. His main research interests are in political, legal and moral philosophy. He is currently working on a book project with the working title: Terrorism and the Free Speech Rights of Extremists.

Ekeli´s articles have appeared in Journal of Political Philosophy, Law and Philosophy, Inquiry, Ratio Juris, Environmental Values, and several other journals. He has also contributed chapters to such collections as Routledge Companion to Environmental Ethics (forthcoming); Institutions for Future Generations (Oxford University Press 2016); The Ethics of the Environment (Ashgate 2008); and Constitutional Law - Constitutions (Scandinavian Studies in Law, Vol. 52, 2007).

Ekeli´s main teaching responsibilities are in political theory, democratic theory and ethics. 

Forskningsområder

* Political Philosophy
* Philosophy of Law
* Ethics

Utvalgte publikasjoner


1) Publications in English

* 'Constitutional Rights', (2019), in Benjamin Hale and Andrew Light (eds.), Routledge Companion to Environmental Ethics. London: Routledge. (Forthcoming). 

* 'Electoral Design, Sub-Majority Rules, and Representation for Future Generations", (2016), in Iñigo González Ricoy and Axel Gosseries (eds.), Institutions for Future Generations. Oxford: Oxford University Press, pp. 214-227. 

* 'The Political Rights of Anti-Liberal-Democratic Groups', (2012),  Law and Philosophy, 31(3): 269-297.

* 'Liberalism and Permissible Suppression of Illiberal Ideas', (2012), Inquiry, 55(2): 171-193.

* 'Reconsidering Approaches to Moral Status', (2011), Ethics, Policy and Environment, 14(3): 361-375. Co-authored with Espen Gamlund.

 * 'Constitutional Experiments: Representing Future Generations Through Submajority Rules', (2009), Journal of Political Philosophy, 17(4): 440-461.

 * 'Green Constitutionalism: The Constitutional Protection of Future Generations', (2007), Ratio Juris, 20(3): 378-401.

* 'How Difficult Should it be to Amend Constitutional Laws?', (2007), Scandinavian Studies in Law, 52: 79-101.

* 'The Principle of Liberty and Legal Representation of Posterity', (2006), Res Publica, 12(4): 385-409.

 * 'Giving a Voice to Posterity ? Deliberative Democracy and Representation of Future People', (2005), Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 18(5): 429-450.


- Reprinted in:

* Robin Attfield (ed.), The Ethics of the Environment, Aldershot: Ashgate, 2008.

* Folke Tersman (ed.), Democracy Unbound: Basic Explorations, Stockholm: Stockholm University, 2005.


* 'Environmental Risks, Uncertainty and Intergenerational Ethics', (2004), Environmental Values, 13(4): 421-448.


2) Publications in Norwegian

* 'Politisk uvitenhet, stemmeretten og velgeres moralske ansvar', (2019), Norsk Filosofisk Tidsskrift, 54(3): 151-166.

* 'Rettslig moralisme og retten til ytringsfrihet', (2017), Norsk Filosofisk Tidsskrift, 52(3): 114-129. 

* 'Ytringsfrihet og terrorisme', (2014), Norsk Filosofisk Tidsskrift, 49(3-4): 163-178. 

*  'SNS forfatningsprosjekt: konstitusjonelle utfordringer og veivalg', (2005), Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 21(1): 78-88.

* 'Hvem skal vokte vokterne? Modeller for håndheving av konstitusjonelle lover', (2004), Tidsskrift for Rettsvitenskap, 117(4-5): 548-579.

* 'Rettslig og politisk representasjon av fremtidige generasjoners interesser', (2002), Kritisk Juss, 29(1-3): 3-28.

* 'Risiko, usikkerhet og intergenerasjonell etikk', (2002), Norsk Filosofisk Tidsskrift, 37(4): 241-260.  

 * 'Etikk og terapeutisk kloning ? Et klonet embryos moralske status', (2001), Replikk: Tidsskrift for human- og samfunnsvitenskap, 6(13): 49-59.

 * 'Demokratiets nye rammevilkår', (1999), Mennesker og Rettigheter, 17(4): 367-376.

 * 'Rettferdighetens rekkevidde', (1998), Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 14(2): 136-168.


) Op-eds, interviews, etc.

* "Retten til å vere ekstremist", Syn og Segn, nr. 3, 2018. Intervjuet av Runar B. Mæland. 

* "Alle bør ha rett til å ytre seg", Dagsavisen, 15. oktober 2018. Intervjuet av Sissel Hoffengh. 

* "Politisk uvitenhet og retten til politisk makt", Minerva. Kronikk, 18. august 2017.  

* "Valg er for viktig til å bli avgjort ved terningkast", Aftenposten, 25. juli 2015.

* Dagsnytt 18, 24. juli 2017.

* "Uvitende, uansvarlige og irrasjonelle borgere har en moralsk plikt til ikke å stemme", Aftenposten. Kronikk, 21. juli 2017. Skrevet sammen med Espen Gamlund.

* "Toleranse av intolerante ekstremister", VG, 14. desember 2015.

* "Ytringsfrihetens pris", Minerva. Kronikk, 18. januar 2015.

* "Bør være tillatt å oppfordre til terror", Univers, 2012, nr. 1. Intervjuet av Per Lars Tonstad.   Pågående forskning

Arbeidserfaring

2012 -: Professor, University of Stavanger

2008-2011: Associate professor, University of Stavanger
2007: Associate professor, Department of philosophy, NTNU (Norwegian university of science and technology).
2004-2006: Research fellow, Department of philosophy, NTNU.
2005: Visiting research fellow, Department of philosophy and Institute for environment, philosophy and public policy, Lancaster university.
2003: Research fellow, Department of philosophy and The ethics programme, University of Oslo.
1999-2003: Assistant professor, Nesna University College.
1998: Research assistant, ProSus (Program for research and documentation for a sustainable society), University of Oslo.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Ekeli, Kristian Skagen; O'Neill, John (2008). Representing Diversity in Participatory Approaches. Macaulay Institute.
 • Chaturvedi, Sameer; Ekeli, Kristian Skagen (veileder) (2007). GLOBAL AID REFORMS Justice Beyond the Duty of Assistance. Filosofisk institutt. 55 s.
 • Ekeli, Kristian Skagen (veileder); Bunkraisri, Potjamarn (2007). The Role of Religion in Citizens’ Public Political Decision-Making. Filosofisk institutt.
 • Ekeli, Kristian Skagen; Myskja, Bjørn Kåre (veileder); Wetlesen, Jon (veileder) (2006). Intergenerational Ethics and Representation of Posterity. NTNU. ISBN 82-471-8238-6. 155 s.
 • Ekeli, Kristian Skagen (2000). Moralsk ansvar, usikkerhet og fremtidige generasjoner. Høgskolen i Nesna. ISBN 8275690870. 22 s.
 • Ekeli, Kristian Skagen (2017). Er det en moralsk plikt å stemme?. NRK Dagsnytt 18. [TV]; 2017-07-24.
 • Ekeli, Kristian Skagen (2017). Forsterker inntrykket om "eliten og oss". Aftenposten. [Avis]; 2017-07-22.
 • Ekeli, Kristian Skagen (2017). Politisk uvitenhet og retten til politisk makt.
 • Ekeli, Kristian Skagen (2017). Uvitende, uansvarlige og irrasjonelle borgere har en moralsk plikt til å avstå fra å stemme.
 • Ekeli, Kristian Skagen (2017). Valg er for viktig til å bli avgjort ved terningkast.
 • Gamlund, Espen; Ekeli, Kristian Skagen (2017). Uvitende, uansvarlige og irrasjonelle velgere har en moralsk plikt til å avstå fra å stemme.
 • Gamlund, Espen; Ekeli, Kristian Skagen (2017). Valg er for viktig til å bli avgjort ved terningkast.
 • Ekeli, Kristian Skagen (2015). Toleranse av intolerante ekstremister.
 • Ekeli, Kristian Skagen (2015). Ytringsfrihetens pris.
 • Ekeli, Kristian Skagen (2012). Freedom of Expression and Advocacy of Terrorism. Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen; 2012-12-05.
 • Ekeli, Kristian Skagen (2012). Freedom of Expression and Advocacy of Terrorism. Universitetetet i Tromsø, Filosofisk institutt; 2012-05-24 - 2012-05-26.
 • Ekeli, Kristian Skagen (2010). The Political Rights of Anti-Liberal-Democratic Groups. 2010-07-22 - 2010-07-23.
 • Ekeli, Kristian Skagen (2008). Liberalism and Permissible Suppression of Illiberal Ideas. 2008-07-04 - 2008-07-06.
 • Ekeli, Kristian Skagen (2006). "Protecting future generations through submajority rule". Macaulay Institute; 2006-06-04 - 2006-06-07.
 • Ekeli, Kristian Skagen (2005). "Constitutional Protection of Future Generations". NTNU; 2005-08-04 - 2005-08-06.
 • Ekeli, Kristian Skagen (2004). "Deliberative Democracy and political representation of posterity". EurSafe; 2004-09-02 - 2004-09-04.