Et profilbilde

Professor
Kristian Skagen Ekeli { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Kristian Skagen Ekeli", "tel": "Telefon: 51833742", "email": "kristian.ekeli@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for medie- og samfunnsfag
Rom EOJ 310
Hjemmeside http://sites.google.com/site/kristianskagenekeli/

Forskningsområder

* Political Philosophy
* Philosophy of Law
* Ethics

Utvalgte publikasjoner


1) Publications in English

* 'Constitutional Rights', (2019), in Benjamin Hale and Andrew Light (eds.), Routledge Companion to Environmental Ethics. London: Routledge. (Forthcoming). 

* 'Electoral Design, Sub-Majority Rules, and Representation for Future Generations", (2016), in Iñigo González Ricoy and Axel Gosseries (eds.), Institutions for Future Generations. Oxford: Oxford University Press, pp. 214-227. 

* 'The Political Rights of Anti-Liberal-Democratic Groups', (2012),  Law and Philosophy, 31(3): 269-297.

* 'Liberalism and Permissible Suppression of Illiberal Ideas', (2012), Inquiry, 55(2): 171-193.

* 'Reconsidering Approaches to Moral Status', (2011), Ethics, Policy and Environment, 14(3): 361-375. Co-authored with Espen Gamlund.

 * 'Constitutional Experiments: Representing Future Generations Through Submajority Rules', (2009), Journal of Political Philosophy, 17(4): 440-461.

 * 'Green Constitutionalism: The Constitutional Protection of Future Generations', (2007), Ratio Juris, 20(3): 378-401.

* 'How Difficult Should it be to Amend Constitutional Laws?', (2007), Scandinavian Studies in Law, 52: 79-101.

* 'The Principle of Liberty and Legal Representation of Posterity', (2006), Res Publica, 12(4): 385-409.

 * 'Giving a Voice to Posterity ? Deliberative Democracy and Representation of Future People', (2005), Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 18(5): 429-450.


- Reprinted in:

* Robin Attfield (ed.), The Ethics of the Environment, Aldershot: Ashgate, 2008.

* Folke Tersman (ed.), Democracy Unbound: Basic Explorations, Stockholm: Stockholm University, 2005.


* 'Environmental Risks, Uncertainty and Intergenerational Ethics', (2004), Environmental Values, 13(4): 421-448.


2) Publications in Norwegian

* 'Politisk uvitenhet, stemmeretten og velgeres moralske ansvar', (2019), Norsk Filosofisk Tidsskrift, 54(3). (Forthcoming).

* 'Rettslig moralisme og retten til ytringsfrihet', (2017), Norsk Filosofisk Tidsskrift, 52(3): 114-129. 

* 'Ytringsfrihet og terrorisme', (2014), Norsk Filosofisk Tidsskrift, 49(3-4): 163-178. 

*  'SNS forfatningsprosjekt: konstitusjonelle utfordringer og veivalg', (2005), Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 21(1): 78-88.

* 'Hvem skal vokte vokterne? Modeller for håndheving av konstitusjonelle lover', (2004), Tidsskrift for Rettsvitenskap, 117(4-5): 548-579.

* 'Rettslig og politisk representasjon av fremtidige generasjoners interesser', (2002), Kritisk Juss, 29(1-3): 3-28.

* 'Risiko, usikkerhet og intergenerasjonell etikk', (2002), Norsk Filosofisk Tidsskrift, 37(4): 241-260.  

 * 'Etikk og terapeutisk kloning ? Et klonet embryos moralske status', (2001), Replikk: Tidsskrift for human- og samfunnsvitenskap, 6(13): 49-59.

 * 'Demokratiets nye rammevilkår', (1999), Mennesker og Rettigheter, 17(4): 367-376.

 * 'Rettferdighetens rekkevidde', (1998), Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 14(2): 136-168.


)

* "Retten til å vere ekstremist", Syn og Segn, nr. 3, 2018. Intervjuet av Runar B. Mæland. 

* "Alle bør ha rett til å ytre seg", Dagsavisen, 15. oktober 2018. Intervjuet av Sissel Hoffengh. 

* "Politisk uvitenhet og retten til politisk makt", Minerva. Kronikk, 18. august 2017.  

* "Valg er for viktig til å bli avgjort ved terningkast", Aftenposten, 25. juli 2015.

* Dagsnytt 18, 24. juli 2017.

* "Uvitende, uansvarlige og irrasjonelle borgere har en moralsk plikt til ikke å stemme", Aftenposten. Kronikk, 21. juli 2017. Skrevet sammen med Espen Gamlund.

* "Toleranse av intolerante ekstremister", VG, 14. desember 2015.

* "Ytringsfrihetens pris", Minerva. Kronikk, 18. januar 2015.

* "Bør være tillatt å oppfordre til terror", Univers, 2012, nr. 1. Intervjuet av Per Lars Tonstad.   Pågående forskning

Arbeidserfaring

2012 -: Professor, University of Stavanger

2008-2011: Associate professor, University of Stavanger
2007: Associate professor, Department of philosophy, NTNU (Norwegian university of science and technology).
2004-2006: Research fellow, Department of philosophy, NTNU.
2005: Visiting research fellow, Department of philosophy and Institute for environment, philosophy and public policy, Lancaster university.
2003: Research fellow, Department of philosophy and The ethics programme, University of Oslo.
1999-2003: Assistant professor, Nesna University College.
1998: Research assistant, ProSus (Program for research and documentation for a sustainable society), University of Oslo.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Ekeli, Kristian Skagen; O'Neill, John (2008). Representing Diversity in Participatory Approaches. Macaulay Institute.
 • Chaturvedi, Sameer; Ekeli, Kristian Skagen (veileder) (2007). GLOBAL AID REFORMS Justice Beyond the Duty of Assistance. Filosofisk institutt. 55 s.
 • Ekeli, Kristian Skagen (veileder); Bunkraisri, Potjamarn (2007). The Role of Religion in Citizens’ Public Political Decision-Making. Filosofisk institutt.
 • Ekeli, Kristian Skagen; Myskja, Bjørn Kåre (veileder); Wetlesen, Jon (veileder) (2006). Intergenerational Ethics and Representation of Posterity. NTNU. ISBN 82-471-8238-6. 155 s.
 • Ekeli, Kristian Skagen (2000). Moralsk ansvar, usikkerhet og fremtidige generasjoner. Høgskolen i Nesna. ISBN 8275690870. 22 s.
 • Ekeli, Kristian Skagen (2017). Er det en moralsk plikt å stemme?. NRK Dagsnytt 18. [TV]; 2017-07-24.
 • Ekeli, Kristian Skagen (2017). Forsterker inntrykket om "eliten og oss". Aftenposten. [Avis]; 2017-07-22.
 • Ekeli, Kristian Skagen (2017). Politisk uvitenhet og retten til politisk makt.
 • Ekeli, Kristian Skagen (2017). Uvitende, uansvarlige og irrasjonelle borgere har en moralsk plikt til å avstå fra å stemme.
 • Ekeli, Kristian Skagen (2017). Valg er for viktig til å bli avgjort ved terningkast.
 • Gamlund, Espen; Ekeli, Kristian Skagen (2017). Uvitende, uansvarlige og irrasjonelle velgere har en moralsk plikt til å avstå fra å stemme.
 • Gamlund, Espen; Ekeli, Kristian Skagen (2017). Valg er for viktig til å bli avgjort ved terningkast.
 • Ekeli, Kristian Skagen (2015). Toleranse av intolerante ekstremister.
 • Ekeli, Kristian Skagen (2015). Ytringsfrihetens pris.
 • Ekeli, Kristian Skagen (2012). Freedom of Expression and Advocacy of Terrorism. Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen; 2012-12-05.
 • Ekeli, Kristian Skagen (2012). Freedom of Expression and Advocacy of Terrorism. Universitetetet i Tromsø, Filosofisk institutt; 2012-05-24 - 2012-05-26.
 • Ekeli, Kristian Skagen (2010). The Political Rights of Anti-Liberal-Democratic Groups. 2010-07-22 - 2010-07-23.
 • Ekeli, Kristian Skagen (2008). Liberalism and Permissible Suppression of Illiberal Ideas. 2008-07-04 - 2008-07-06.
 • Ekeli, Kristian Skagen (2006). "Protecting future generations through submajority rule". Macaulay Institute; 2006-06-04 - 2006-06-07.
 • Ekeli, Kristian Skagen (2005). "Constitutional Protection of Future Generations". NTNU; 2005-08-04 - 2005-08-06.
 • Ekeli, Kristian Skagen (2004). "Deliberative Democracy and political representation of posterity". EurSafe; 2004-09-02 - 2004-09-04.