Et profilbilde

Førsteamanuensis
Gorm Kipperberg { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Gorm Kipperberg", "tel": "Telefon: 51833729", "email": "gorm.kipperberg@uis.no" }

Avdeling/enhet Handelshøgskolen ved UiS
Institutt/senter Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Rom EOJ 234
Tlf priv/mob (+47) 47 67 48 29

Utdanning

BA (Economics) 1995

Pacific Lutheran University, USA

 

BBA (Finance) 1995

Pacific Lutheran University, USA   

 

MS (Agricultural and Resource Economics) 2001

 University of California?Davis, USA    

 

PhD (Agricultural and Resource Economics) 2006

University of California?Davis, USA  

 

Forskningsområder

Environmental economics, non-market valuation, behavioral economics, applied microeconomics, discrete choice econometrics

Utvalgte publikasjoner

Engström T, G Kipperberg (2015): Decomposing the Heterogeneous Discretionary Spending of International Visitors to Fjord Norway. Forthcoming in in Tourism Management.

 

Gellein ML, Kipperberg G, and AV Risa (2015): Preferanser for norske utslippsreduksjoner versus klimatilpasningstiltak: Har nåværende politikk mandat i befolkningen? Forthcoming in Samfunnsøkonomen. [Article in Norwegian-language, peer-reviewed economics journal.]

 

Landråk TK, G Kipperberg (2014): Bussvei, bybane, eller..? Preferanser for nytt kollektivt transporttilbud på Nord-Jæren. Samfunnsøkonomen 128: 40-55. [Article in Norwegian-language, peer-reviewed economics journal.]

 

Kipperberg G, DM Larson (2012): Heterogeneous Preferences for Community Recycling Programs. Environmental and Resource Economics 53(12): 577-604.

 

Gudding P, G Kipperberg (2012): Valuing the Environment in Tourism Management. In Current Research in Hospitality and Tourism, Editors: RJ Mykletun, T Furunes & E Marnburg. [Peer-reviewed book chapter.]

 

Bond, Craig A, Hoag, Dana L, and G Kipperberg (2011): Agricultural Producers and the Environment: A Stated Preference Analysis of Colorado Corn Producers, Canadian Journal of Agricultural Economics 59(1): 127-144.

 

Brekke KA, Kipperberg G, Gorm, and K Nyborg (2010): Social Interaction in Responsibility Ascription: The Case of Household Recycling, Land Economics 86(4): 766-784.

 

Kipperberg, G (2007): A Comparison of Household Recycling Behaviors in Norway and the United States, Environmental and Resource Economics, 36(2): 215?235, 2007.

 

Jamelske E, and G Kipperberg (2006): A Contingent Valuation Study and Benefit?Cost Analysis of the Switch to Automated Collection of Solid Waste with Single Stream Recycling in Madison, Wisconsin, Public Works Management and Policy, 11(2): 89?103.

Pågående forskning

Gudding PA, Kipperberg G, Bond C, Cullen K. and E Steltzer (2015): What to do when a good is a bad or bad is a good? Analysis of data from an ambiguous nonmarket valuation setting. In Review in Environmental and Resource Economics.

 

Gellein ML, Kipperberg G, and AV Risa (2014): Public Support and Willingness to Pay for Climate Policies in a Small Nation: The Case of Norway. Preliminary Discussion Note.

 

Gudding P, and P Kipperberg (2014): Internal and External Scope in a Contingent Valuation Study of Willingenss to Pay for Oil Spill Prevention. Preliminary Discussion Note.

 

Engström T, G Kipperberg (2014): Determinants of Repeat Tourism Business: A Comparison of Actual Versus Stated Re-Visitation to Fjord Norway. Preliminary Discussion Note.

 

Kipperberg, G (2014): Discrete Choices with Social Interactions: An Application to Consumer Recycling. Complete manuscript. [First version in Kipperberg G (2006): Pro-environmental Behavior and Preferences: Empirical Investigations of Participation in and Willingness to Pay for Community Recyling Programs. Doctoral Dissertation. University of California, Davis.]

 

Kipperberg, G, and DM Larson (2014): WTP Money and Time for a Public Good: Implications for the Value of Time and Current Behavior. Complete manuscript.  [First version in Kipperberg G (2006): Pro-environmental Behavior and Preferences: Empirical Investigations of Participation in and Willingness to Pay for Community Recycling Programs. Doctoral Dissertation. University of California, Davis]

 

Cline S, Seidl A, and G Kipperberg (2008): Combining Revealed and Stated Preference Data to Value Open Space and Water. Unpublished, complete manuscript, Colorado State University.  

 

Arbeidserfaring

Associate Professor, August 2008-Present

UiS Business School, University of Stavanger, Norway

 

Teaching:             

 • Introduction to Microeconomics (BØK265)
 • Introduction to Macroeconomics (BØK255)
 • Microeconomic Analysis (MØA120)
 • Econometrics (MØA145)
 • Environmental and Resource Economics (MØA350)

 

Assistant Professor, August 2006-June 2008

Department of Agricultural and Resource Economics, Colorado State University, USA

                 

Teaching

 • Introduction to Econometrics (EA/EC335, spring 2007)
 • Introduction to Environmental Economics (AREC381, fall 2007)
 • Master?s Environmental Economics (AREC541, spring 2008)
 • PhD Seminar in Environmental and Resource Economics (AREC792, fall 2007)

 

Norwegian Research Council PhD Fellowship Researcher

 • The Ragnar Frisch Centre for Economic Research, University of Oslo, Norway: 01.2004-06.2005
 • Center for Development and the Environment, University of Oslo, Norway: 01.2003-12.2003

Project Manager: Kjell Arne Brekke

 

Graduate Research Assistant

Department of Agricultural and Resource Economics, University of California-Davis, USA

Fall Quarter 1999, 2001-2002, 2002-2003

Supervisor: Douglas Larson

 

Graduate Teaching Assistant

Department of Agricultural and Resource Economics, University of California-Davis, USA

 

Courses TA'ed:

 • Undergraduate Econometrics (ARE106)
 • Intermediate Microeconomics (ARE100A)
 • Environmental Economics (ARE176)
 • Managerial Finance (ARE171A & ARE171B)

 

Economic Research Analyst

Statistics Norway, Oslo, Norway

Summer 2001

Supervisor: Bente Halvorsen

 

Economic Research Analyst

Seattle Public Utilities, City of Seattle, USA

August 1995 ? June 1999

Supervisor: Jenny Bagby

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Kipperberg, Gorm (veileder); Gilje, Helene L. (2018). Surfonomics: The Value of a Wave. BRAGE. 76 s.
 • Kipperberg, Gorm (veileder); Jensen, Jannicke; Kleppe, Anette (2018). Valuing the Recreational Benefits og Bore and Hellestø Beaches. BRAGE|. 96 s.
 • Kipperberg, Gorm (veileder); Bui, Lin Thi; Sæland, Sandra (2017). Verdsetting av et gode uten markedsverdi: Tilfellet rekreasjon på Jærstrendene. BRAGE. 107 s.
 • Egeland, Ingrid; Ingrid Nilsen, Frøystein; Kipperberg, Gorm (veileder) (2016). Willingness to pay for preventing an oil spill in Vestfjorden: The role of use versus non-use values.. BRAGE. 83 s.
 • Skaaraas, Helge; Hansen, Ann-Janette; Riise, Elin; Stenersen, Jan; Refling, Dag; Johansen, Rolf; Hjelle, Hogne; Ebeltoft, Mia; Skofteland, Helga; Kipperberg, Gorm; Drevsjø, Lerke Poulsen; Lindeman, Ingunn Hoel; Junker, Eivind; Berg, Hallvard; Høgvold, Dag Olav; Flesjø, Kristine; Nicholls, Morten (2015). Overvann i byer og tettsteder : som problem og ressurs. Utredning fra et utvalg nedsatt ved kongelig resolusjon 11. april 2014. Lagt frem for Klima- og miljødepartementet 2. desember 2015. Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning. ISBN 0000000000000. 272 s.
 • Gellein, Marie Larsen; Risa, Arne Vidar; Kipperberg, Gorm (2013). Klima og miljø: Hva synes du?-Sammendrag fra en preferanseundersøkelse. Handelshøgskolen ved UiS, Universitetet i Stavanger.
 • Gudding, Petter Andreas; Kipperberg, Gorm (2013). Energiutbygging og miljøulemper - Verdsetting av miljøgoder sentrale for reiselivsnæringen. Sluttrapport til Regionalt Forskningsfond Vestlandet (Prosjekt 212580). Handelshøgskolen ved UiS, Universitetet i Stavanger. 5 s.
 • Landråk, Tonje Helvig; Kipperberg, Gorm (2013). Nord-Jæren kollektivtransport: Hva er din mening? -Sammendrag fra en verdsettingsundersøkelse. Handelshøgskolen ved UiS, Universitetet i Stavanger. 2 s.
 • Kipperberg, Gorm; Larson, Douglas M. (2010). Heterogeneous Preferences for Community Recycling Programs. Universitetet i Stavanger.
 • Faria Lopes, Ana Filipa; Kipperberg, Gorm (2018). Diagnosing insensitivity to scope in contingent valuation. School of Business, Economics and Law at University of Gothe; 2018-06-25 - 2019-06-29.
 • Kipperberg, Gorm (2018). Pricing Nature: Estimating the monetary values of environmental goods & services. University of Stavanger, Federal University of Rio de Janeir; 2018-06-19 - 2018-06-23.
 • Kipperberg, Gorm; Onozaka, Yuko; Bui, Lin Thi; Lohaugen, Marthe; Refsdal, Greta; Sæland, Sandra (2018). The impact of wind turbines on local recreation: Evidence from two travel cost method – contingent behavior studies. Nordic Association of Environmental and Resource Economists; 2018-04-11 - 2018-04-12.
 • Kipperberg, Gorm; Onozaka, Yuko; Bui, Lin Thi; Lohaugen, Marthe; Refsdal, Greta; Sæland, Sandra (2018). The impact of wind turbines on local recreational values: Further evidence from two travel cost method (TCM) – contingent behavior (CB) studies.. Samfunnsøkonomene; 2018-01-03 - 2018-01-04.
 • Lindhjem, Henrik; Grimsrud, Kristine; Kipperberg, Gorm; Navrud, Ståle (2018). Research ideas and ways forward. Menon Economics, Statistics Norway, NMBU, UIS; 2018-02-28 - 2018-03-01.
 • Lindhjem, Henrik; Kipperberg, Gorm; Navrud, Ståle; Grimsrud, Kristine (2018). Motivation and background for the workshop and the research projects. Menon Economics, Statistics NOrway, NMBU, UIS; 2018-02-28 - 2018-03-01.
 • Faria Lopes, Ana Filipa; Kipperberg, Gorm (2017). Testing external sensitivity to scope: valuation of potential oil spills in the Lofoten islands. ICRE8 International Centre for Research on the Environment; 2017-06-28 - 2017-07-01.
 • Kipperberg, Gorm (2017). COAST-BENEFIT & MARES: Verdsetting av økosystemtjenester. NCE Tourism, Fjord Norway & Vestlandsforskning; 2017-11-28 - 2018-11-28.
 • Kipperberg, Gorm (2017). Kan vi sette en prislapp på naturen? Verdsetting av miljøgoder og økosystemtjenester,. 2017-03-14.
 • Kipperberg, Gorm (2017). Verdsetting av natur og økosystemtjenester: Er det mulig? En liten introduksjon til fagfeltet miljøøkonomi. Universitetet i Stavanger; 2017-03-07.
 • Kipperberg, Gorm (2017). Verdsetting av natur: Er det mulig og nødvendig?. 2017-04-24.
 • Kipperberg, Gorm; Gudding, Petter Andreas; Bond, Craig Andrew; Cullen, Kelly; Eric, Steltzer (2017). When a good is a bad (or a bad is a good): Analysis of data from an ambigous nonmarket valuation setting. Samfunnsøkonomene; 2017-01-03 - 2017-01-04.
 • Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle; Magnussen, Kristin (2017). COAST-BENEFIT: Ecosystem Service Valuation For Coastal Zone Management: From Promise to Practice. UIS, Menon og NMBU; 2017-03-20.
 • Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle; Magnussen, Kristin Tangvik; Carson, Richard T.; Loomis, John; Ready, Richard; Rolfe, John; Grimsrud, Kristine; Faria Lopes, Ana Filipa; Ahi, Julide Ceren (2017). State-of-the-art and future research directions in coastal ecosystem service valuation. COAST-BENEFIT; 2017-03-22 - 2017-03-25.
 • Kipperberg, Gorm; Lohaugen, Marthe; Onozaka, Yuko; Refsdal, Greta (2017). The impact of a wind farm on the use-values from a local recreational area.. Finnish Environment Institute and Univerisity of Helsinki; 2017-04-20 - 2017-04-22.
 • Kipperberg, Gorm; Navrud, Ståle; Magnussen, Kristin; Lindhjem, Henrik (2017). Motivation and background for the seminar on ecosystem service valuation for practical use. Menon, UIS, NMBU; 2017-03-21.
 • Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle; Magnussen, Kristin Tangvik; Kipperberg, Gorm; Carson, Richard T.; Loomis, John; Rolfe, John; Ready, Richard; Strand, Jon (2017). Valuation of ecosystem services for practical use in Norway and internationally. Menon, UiS, MNBU, Miljødirektoratet, Kystverket; 2017-03-21.
 • Kipperberg, Gorm (2016). Hva er Jærstrendene verdt?. NrK Rogaland. [Radio]; 2016-01-19.
 • Kipperberg, Gorm (2016). Hva er prislappen på jærstrendene?. TV-VEST Stavanger. [TV]; 2016-01-19.
 • Kipperberg, Gorm (2016). Miljøøkonomi og verdsetting av miljøgoder og økosystemtjenester.. UiS; 2016-11-15.
 • Kipperberg, Gorm (2016). Skal sette prislapp på jærstrendene. uis.no og forskning.no. [Internett]; 2016-01-18.
 • Kipperberg, Gorm (2016). Økonomisk verdsetting av miljøgoder og økosystemtjenester. FYLKESMANNEN I ROGALAND; 2016-05-04.
 • Kipperberg, Gorm; Gellein, Marie Larsen; Risa, Arne Vidar (2015). Climate Policy Preferences in the Norwegian Population. Div. of Nat. Res. Economics, Grad. School of Ag., Kyoto U.; 2015-02-16 - 2015-02-17.
 • Gudding, Petter Andreas; Kipperberg, Gorm (2013). Klimapolitikk på feil kurs.
 • Landråk, Tonje Helvig; Kipperberg, Gorm (2013). Bussvei, bybane eller...?.
 • Engstrøm, Truls Eric Johan; Kipperberg, Gorm (2012). Flyturister bruker mest. forskning.no. [Internett]; 2012-03-19.
 • Gudding, Petter Andreas; Kipperberg, Gorm (2012). Hårspray, Opium, og Lyntog.
 • Kipperberg, Gorm (2012). Drømmer om Wall Street. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2012-08-22.
 • Kipperberg, Gorm (2012). Gir opp kampen om gården. UiS-ekspert: - Tror de fleste ville solgt hvis prisen er god nok. Rogalands Avis. [Avis]; 2012-01-28.
 • Kipperberg, Gorm; Gudding, Petter Andreas (2012). MILJØØKONOMENE. NYHETER, MENINGER, ANALYSE: Samfunnsøkonomer om miljø- og ressursøkonomiske temaer og politikk.
 • Kipperberg, Gorm (2011). Flest Mot Ryfast.
 • Kipperberg, Gorm (2011). Ryfast må utbedres bedre.
 • Kipperberg, Gorm (2011). UIS/Stavanger Aftenblad Debatt: Er den norske samfunnsmodellen oppskrytt?. Studentersamfunnet Folken. [Avis]; 2011-10-27.
 • Kipperberg, Gorm; Gudding, Petter Andreas (2011). Kostbar Energipolitikk.
 • Brekke, Kjell Arne; Nyborg, Karine; Kipperberg, Gorm (2007). Reluctant recyclers: Social interaction in responsibility ascription.