Et profilbilde

Sjefingeniør
Tuan Williams { "honorific-suffix": "Sjefingeniør", "fn": "Tuan Williams", "tel": "Telefon: 51832030", "email": "tuan.williams@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for data- og elektroteknologi
Laboratorium IDE
Rom KE E-444
Tlf priv/mob 98000018

Annet

Informasjonsteknologi og kommunikasjonsteknologi

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

  • 2018 - d.d.   Avdelingsleder NITO Rogaland
  • 2018 - d.d.   Styremedlem NITO Stat
  • 2017 - d.d.   Hovedtillitsvalgt Akademikerne UiS
  • 2016 - d.d.   2. varamedlem for teknisk-administrativt ansatte Universitetsstyret
  • 2016 - d.d.   Styremedlem NITO Universiteter og Høgskoler

  • 2017 - 2018   Nestleder NITO Rogaland
  • 2017 - 2018   Næringsforeningen i Stavanger-regionen (Teknologi)
  • 2013 - 2017 Nestleder NITO UiS Bedriftsgruppe
  • 2015 - 2017 Styremedlem NITO Rogaland
  • 2011 - 2017 Medlem av Instituttstyret ved Institutt for data- og elektroteknikk